Strona główna > Rosja > Polska – Ruś Kijowska – okupacja Ukrainy ?

Polska – Ruś Kijowska – okupacja Ukrainy ?

List do Redakcji portalu www.magnapolonia.org : Ukraińcy powtarzają „w kółko” jak mantrę , że Polska była okupantem Ukrainy a Polacy w szczególny sposób gnębili chłopów ukraińskich. Ten fałszywy argument jest przedstawiany jako usprawiedliwienie „rzezi na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej”, a także przez polskich bezkrytycznych popleczników Ukrainy. Przeciwstawiam się tej fałszywej interpretacji historii i na to przedstawiam poniżej rzetelną, chociaż skróconą, informację dotyczącą tego problemu opartą na faktach.

Encyklopedyczne pojęcie okupacji – „Jest to przejęcie przez siły zbrojne państwa wojującego terytorium państwa nieprzyjacielskiego i ustanowienie tam faktycznej władzy, ponadto następuje dyskryminacja prawna, gospodarcza i kulturalna obywateli okupywanego kraju”. O ile mi z historii wiadomo, to jedynie nasz król B.Chrobry wkroczył zbrojnie do stolicy Rusi Kijowskiej tj. do Kijowa ale zaraz go opuścił. Należy to traktować jako nic nie znaczący incydent. Ja nie znam żadnego naszego króla czy hetmana który zbrojnie pokonał by jakiegoś kniazia czy księcia Rusi Kijowskiej i okupował by to terytorium. Nie rozpatruje tu lokalnych wojen i przesunięcia granic.

Ruś Kijowska za Włodzimierza Wielkiego w 988 r. przyjęła chrzest od Bizancjum i dosyć prężnie się rozwijała. Jednak książę Kijowski Jarosław Mądry wprowadził tzw. seniorat co po jego śmierci doprowadziło do rozdrobnienia kraju, tak jak u nas po śmierci B.Krzywoustego stworzyła się Polska dzielnicowa. W XIII w. najazdy mongolskie spustoszyły te tereny a następnie Książę Litewski Giedymin podporządkował sobie te olbrzymie tereny ziemi ruskiej.

Polska wchodząc w sojusz z Litwą w 1385 r. znalazła się faktycznie w jednym państwie z byłą Rusią Kijowską, utworzona została I-a Rzeczpospolita. Proces tworzenia tego jednego organizmu państwowego trwał przez wiele dziesięcioleci. W tym układzie Polska nazywała się Koroną. Z tego jasno wynika, że Polska nie podbiła Rusi Kijowskiej, zrobiło to Wielkie Księstwo Litewskie. Należy tu od razu zaznaczyć, że w tym organizmie państwowym jakim była I-a Rzeczpospolita wszyscy mieli równe prawa a przynajmniej dążono do ich unifikacji na całym terenie bez żadnej dyskryminacji.

W państwie tym rolę dominującą mieli Polacy ale nie wynikało to z jakiegoś szczególnego uprzywilejowania Koroniarzy, tylko że Korona była bardziej rozwinięta gospodarczo i cywilizacyjnie. W 1569 r. król Zygmunt August przywilejem inkorporacyjnym wcielił Księstwo Kijowskie do Korony. Ponieważ I-a Rzeczpospolita była krajem demokratycznym i postępowym, wyprzedzająca o całe wieki tamten późnośredniowieczny świat, to już wówczas idea multi-kulti nie była wielmożom oraz szlachcicom obca i uwzględniając specyfikę ziem ruskich, w roku 1596 r. pozwolono na organizację struktur kościoła greckokatolickiego o obrządku bizantyjsko-ukraińskim tzw Unia Brzeska (Unici). Dla porządku jeszcze przypomnę, że w roku 1659 sejm zatwierdził pakty hadziackie gdzie I-a Rzeczpospolita przekształciła się w monarchię trialistyczną, idea ta odżyła w czasie powstania styczniowego – Rzeczpospolita Trzech Narodów.

W dalszych rozważaniach nie będę używał nazwy Ruś Kijowska tylko Ukraina. Czy rzeczywiście chłopi ukraińscy byli bardziej ciemiężeni jak polscy czy litewscy? W tamtych wiekach zarówno na Ukrainie jak też Polsce i w całej Europie chłopi byli traktowani jak inwentarz żywy w gospodarstwie, nie mieli praktycznie żadnych praw. Los chłopa zależał od Pana jako jego właściciela a Panami byli nie tylko Lachy ale też i Rusini. Chłopi więc uciekali od tego strasznego losu na wschodnie tereny na bezbrzeżne stepy i z tego utworzyła się specyficzna społeczność kozacka. Z Kozakami Rzeczpospolita miała nie tylko kłopoty ale też i pomoc w ciągłych walkach z Tatarami i Turkami na Dzikich Polach. W latach 1648-1654 szlachcic polski hetman Bohdan Chmielnicki stanął na czele buntu Kozaków przeciw Rzeczpospolitej. B.Chmielnicki miał ambicję utworzenia niezależnego państwa-Ukrainy. W wyniku tego buntu kozaczyzna straciła swą specyfikę jako niezależna społeczność i w 1654 r. na Perejasławskiej Radzie podjęto decyzję o połączeniu Ukrainy z Rosją. Wynika z tego, że Ukraińcy uważali Rosjan za swoich prawdziwych pobratymców nie tylko krwi ale i wiary.

Kozacy, do tej pory wolni i niezależni zostali przez carat rosyjski przekształceni w formację spełniającą rolę przede wszystkim policyjną. Oddziały kozackie z piękną tradycją swobody i wolności, teraz stali się okrutnymi i bezwzględnymi siepaczami tłumiącymi powstania chłopskie oraz powstania narodowe krajów podbitych, w tym polskie. Służyli też jako konwojenci i strażnicy nieszczęśliwych zesłańców na Sybir i więzień. Ten szczególny charakter Ukraińców wykorzystali Niemcy zatrudniając ich jako bezwzględnych i okrutnych strażników obozów koncentracyjnych jak też mordowania ludności cywilnej po upadku Powstania Warszawskiego.

Za: https://www.magnapolonia.org/list-do-redakcji-polska-rus-kijowska-okupacja-ukrainy/

28.10.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

84 − = 77