Strona główna > Świat > „Laudetur Jesus Christus”

„Laudetur Jesus Christus”

Tymi słowami zaczął  swoje wystąpienie biskup Athanasius Schneider podczas konferencji w Watykanie poświęconej  tematowi ekologii. Wypowiedź  adresowana była do wiernych świadomych, że żyją w czasach antychrześcijaństwa, odwrotu od Boga, kiedy obrządki pogańskie wprowadzone zostały do kościoła zmieniając jego oblicze i charakter. Wierzący rozpoznający te symptomy poczuli się odrzuceni przez pasterzy w milczeniu akceptujących  owe zjawiska. Inni pasterze przychylnie patrzący na przemiany w kościele przyjęli rolę wilków w owczej skórze.

W przywiezionej do Watykanu swej książce „Christus Vincit, Christ’s Triumph over the Darkness” biskup Schneider przekazuje swoje doświadczenia i obserwacje dotyczące Kościoła, który dla wielu stanowił schronienie. Dziś wierni mają poczucie marginalizacji w instytucji spowitej w skandale, w której ton nadają światowe plemiona bezczeszczące świątynie Boga swoimi dzikimi tańcami.

Ukazując przyczyny dzisiejszego Kościoła na rozdrożach, biskup Schneider omawia, że stało się tak, gdyż z nastaniem nowego tysiąclecia na urzędy biskupie wyniesieni zostali przywódcy ideowi a nie duszpasterze. Oni na sprzedaż mają gołębie, ale stale gotowi są do walki z prawdą, która ma być w pogardzie, ukryciu, aż z chwilą kiedy okaże się niewygodna, wyciągną przeciw niej najcięższe działa. Dlatego nie możemy ukryć się za parawanem fałszywego poczucia bezpieczeństwa nie dociekając pochodzenia fałszywych proroków, którzy zwycięsko głosząc pokój skłaniają nas do walki. Ukradkiem pozbawili nas wiary w Jezusa Chrystusa, nakazują zło nazywać dobrem a dobro złem. Dla nich ciemność jest światłem, a światło  jest ciemnością. Zwiedli wiele umysłów swoją doktryną. W czasach nowoczesności wierność zasadom chrześcijańskim jest podstawą trwania dobra i niezłomności. Przykładem jest ostatni cesarz Austrii – Karol, który przebywając na uchodźstwie w Szwajcarii  odmówił jakiegokolwiek kompromisu wobec masonerii obiecującej mu przywrócenie stanowiska w zamian za złagodzenie przepisów dotyczących związków małżeńskich. Argumentował, że  jest czynem niegodnym podważanie wartości 10 przykazań, bo oznaczałoby to wyrzucenie nauki Jezusa z życia społecznego. Jego dosłowna odpowiedź brzmiała: „To co mam dał mi Bóg, a nie mogę przyjąć niczego co jest z ręki diabła”. To znakomity przykład świadectwa wiary błogosławionego Karola.

Warto go przytaczać tym, którzy promują pochwałę  grzechu i kryjącą się za nim antychrześcijańską ideologię wolnej masonerii. Wielu ludzi kościoła pochwala równość wszystkich religii, w czym rozmywa się tradycja chrześcijaństwa. Mechanizm dialogu międzyreligijnego jest  narzędziem służącym temu celowi. W ten sposób nie tylko detronizują Chrystusa, ale popełniają grzech  zrównując tych co głoszą fałsz z głoszącymi prawdę. Końcowym aktem wypowiedzi biskupa Schneidera był cytat z Piusa XII z 1939 roku: ”Przewidując nadchodzące apokaliptyczne zdarzenia mamy obowiązek otworzyć oczy i serca naszych sióstr i braci na przyjęcie tego, który jest naszym zbawieniem i całego świata, wszechmogący i miłosierny, który otwiera serca i umysły nasze, by uchronić świat przed przemocą, walką, egoizmem; niech Chrystus zwycięży.”

Jola

Na podstawie: https://remnantnewspaper.com/web/index.php

One thought on “„Laudetur Jesus Christus”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.