Strona główna > Polska > Łamanie Konwencji dot. niepełnosprawnych – M. Jasińska

Łamanie Konwencji dot. niepełnosprawnych – M. Jasińska

Ten post nie będzie dla czytelników Neonu 24, tej węższej grupy, która zechciała wchodzić na kolejne posty dotyczące pani Jasińskiej, niczym nowym. Umieściłem go jednak na Salonie 24 zakładając, że jest tam więcej „europejskich” czytelników, wejść może jakiś poseł czy dziennikarz, którzy mają tam swoje blogi, czy inna postać publiczna. Więc niejako specjalnie dla tego portalu.

a

Jednakże wszystkie materiały na temat pani Jasińskiej zamieszczam oprócz Salonu 24 na swoim blogu Cymes Mordor. Każdy z nich jest, albo jeśli w danej chwili jeszcze nie ma to będzie, na tych trzech blogach.

Zaznaczę jeszcze, że trzy, albo cztery z nich były wyróżniane przed Administrację Neonu na stronie, a jeden wisiał na tzw. jedynce, za co dziękuję.

Artykuł :

http://cyprianpolak.neon24.pl/post/128923,egzekucja-na-pani-malgorzacie-trwa

zamieściła Wolna Polska, dzięki przesłanym przeze mnie linkom. Z tego co zauważyłem, poświęcili Pani Jasińskiej jeszcze dwa materiały, jeden jej autorstwa, świeżo po eksmisji, i drugi w którym nawiązywali do tego przy okazji innego postu. I jeszcze wspomniane w innym miejscu.To to na co trafiłem. Małgorzata Jasinska współpracowała z nimi, stąd też nie jest im obojętna.

Linkowany wpis zamieściłem też w komentarzu na stronie M. Jasińskiej aby mogli zapoznać się z artykułem jej właśni czytelnicy:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/egzekucja-na-pani-malgorzacie-trwa-2016-01

 https://forumemjot.wordpress.com/2016/01/10/jakub-berman-uznac-antysemityzm-za-zdrade-glowna-polecam/

Artykuły na ten temat:

http://cyprianpolak.neon24.pl/post/128991,list-przesladowanej-blogerki

http://cyprianpolak.neon24.pl/post/128923,egzekucja-na-pani-malgorzacie-trwa

http://cyprianpolak.neon24.pl/post/128598,wasze-ulice-a-nasze-kamienice-zemsta-na-pani-malgorzacie

Strony Małgorzaty Jasińskiej:
forummemjot dla Polski
forum dla życiaTradycji Katoliciej
I link pod którym jest numer konta bankowego:
 • W dniu 6 września 2012 r.
 • Prezydent Bronisław Komorowski złoży(ł) podpis na dokumencie ratyfikacyjnym Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
 • Konwencja to akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych. – Jego istotą jest zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym na równi z innymi.
 • Ratyfikacja Konwencji spowoduje, że wymienione w niej zasady, takie jak poszanowanie godności, autonomii i odmienności osób niepełnosprawnych, niedyskryminacja, pełny udział w życiu społecznym, równość szans i dostępność uzyskiwana głównie dzięki uniwersalnemu projektowaniu, będą uwzględniane przy wytyczaniu kierunków polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych i określaniu środków jej realizacji.
 • Istotnym pozytywnym skutkiem ratyfikacji Konwencji będzie doskonalenie i lepsze wdrażanie przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz utrwalenie w społecznej świadomości praw osób niepełnosprawnych. Zmiana postaw społecznych może zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp i obecność we wszystkich obszarach społecznego funkcjonowania, w tym zwłaszcza w życiu politycznym, rynku pracy, edukacji, kulturze, czy wypoczynku.
 • Wykonywanie Konwencji będzie powierzone ministerstwom i instytucjom, odpowiednio do ich kompetencji. Część zadań, w zakresie i formach określonych w ustawach, wykonywana będzie przez jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, w ramach ich kompetencji i zadań.
 • Za koordynację wykonywania Konwencji odpowiadać będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej, działający jako punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Konwencji.
 • Szczególnie warto zwrócić uwagę na art. 28 Konwencji j.n.
 • […] Art. 28. Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna
 • . Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin do adekwatnych warunków życia, w tym należytego pożywienia, odzieży, mieszkania i do stałej poprawy warunków życia oraz podejmą odpowiednie kroki, aby zagwarantować i promować egzekwowanie tych praw bez dyskryminacji z powodu niepełnosprawności.
 • 2. Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych do ochrony socjalnej oraz korzystania z tego prawa bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz podejmą odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć i promować egzekwowanie tych praw, w tym kroki mające na celu:
 • (a) zagwarantowanie równego dostępu osób niepełnosprawnych do czystej wody oraz stosownych i dostępnych finansowo usług, urządzeń oraz innych form pomocy zaspokajających szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych;
 • (b) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym, a w szczególności kobietom i dziewczętom niepełnosprawnym oraz osobom starszym dostępu do programów ochrony socjalnej i programów, których celem jest ograniczanie ubóstwa;
 • (c) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom żyjącym w warunkach ubóstwa dostępu do pomocy rządowej obejmującej koszty ponoszone w związku z niepełnosprawnością, w tym do stosownych szkoleń, poradnictwa, pomocy finansowej oraz opieki zastępczej;
 • (d) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do programów mieszkalnictwa publicznego;
 • (e) zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń i programów emerytalnych.
  ———————————————————
  Komentarz
 • Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna. – Jednym z podstawowym praw człowieka w ramach podstawowych wolności ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych jest prawo do ochrony socjalnej
 • Art. 28 Konwencji zapewnia osobom niepełnosprawnym właśnie to prawa.
 • Zgodnie z komentowanym przepisem państwa, które podpisały i ratyfikowały Konwencję, uznają prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin do godnych warunków życia, a w szczególności osoby te mają prawo do zagwarantowania najbardziej potrzebnych z punktu widzenia funkcjonowania osoby warunków życia, np. wyżywienie, mieszkanie, ubrania.
  Osobom niepełnosprawnym, tak samo jak wszystkim, należy zagwarantować równy, pod względem finansowym, dostęp do różnego rodzaju usług, urządzeń oraz innych form pomocy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Ponadto osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają prawo do stałej poprawy warunków życia.
 • Jednocześnie państwa zobowiązały się do zagwarantowania i ochrony tych praw w stosunku do wszystkich osób. Z powodu niepełnosprawności nie wolno dyskryminować w tym zakresie.
 • Państwa zobowiązały się zagwarantować osobom niepełnosprawnym, a w szczególności niepełnosprawnym kobietom i dziewczętom oraz osobom starszym, równy dostęp do programów ochrony socjalnej oraz programów ograniczających ubóstwo.
 • Ponadto, w przypadku osób niepełnosprawnych i ich rodzin żyjących w warunkach ubóstwa, należy im zagwarantować dostęp do pomocy rządowej, której celem jest ograniczanie ubóstwa.
 • Pomoc rządowa ma na celu zmniejszanie kosztów związanych z niepełnosprawnością, w szczególności dla osób niepełnosprawnych żyjących w ubóstwie. Przede wszystkim należy zagwarantować dostęp do szkoleń, poradnictwa, pomocy finansowej oraz opieki zastępczej.
 • Bardzo istotnym problemem dotyczącym wszystkich obywateli jest problem polityki mieszkaniowej.
  Państwa zobowiązały się zagwarantować osobom niepełnosprawnym dostęp do programów mieszkalnictwa publicznego.
 • Wszystkie te prawa są, jeśli chodzi o Małgorzatę Jasińską, z premedytacją łamane.

Źródło: http://cyprianpolak.neon24.pl/post/129023,lamanie-konwencji-dot-niepelnosprawnych-m-jasinska

P.S. Suplement: jeden z komentarzy pod artykułem w źródle:

@imran 21:32:33
Ja się jednak zastanawiam nad tym dlaczego,skoro Pan mógł dać 400 złotych 99, 9 procent z tych co się stykają z apelem, czy tu czy na macierzystej stronie autorki, czy na bardzo poczytnej Wolnej Polsce – niektóre artykuły koło 100tys.wejść) nie chce dać jednorazowo choć te 10 złotych, albo pomóc inaczej, wysłać coś z tych rzeczy do jakiejś instytucji,
Zadzwonić do takich czy innych władz Sosnowca.

Ludzie nieraz pragną się wyżyć, także ci internetowi patrioci i robią to zwykle na otoczeniu swoim, (pomijam internet).
Nie lepiej już zadzwonić do takiego Chęcińskiego i Haładusa i powiedzieć mu parę słów. A jak jużsię boi ze swego numeru to ukryć, czy z budki, albo kupić za złotych numer.

Ale z takim czymś nawet internetowi patrioci mają problem, chwycić za telefon. Pamiętam jak podczas obrad Knesetu w Krakowie zachęcałem pod swoim wpisem gdzie było blisko 100 komentarzy i 100 poleceń na fb aby dzwonić do instytucji w Krakowie, wojska, policji z informacjami, że ochraniają i legalizują bezprawne działanie. Ja to też zrobiłem , oprócz wpisu który na ten temat był wtedy najpopularniejszy w sieci po wypowiedziach Brauna i Michalkiewicza.
Nikt jednak mi się nie „zameldował” że to zrobił, ani w komentarzu,ani na poczcie, ani w mailu.
Więc to wszystko wygląda podobnie.

Ludzie wchodzą i codziennie miesiącami mogą dyskutować – co się dzieje na Ukrainie – i przejmować losami gnębionych małorosjan i jakoś nie tracą na to ochoty, a gdy zagrożone jest życie wartościowej Polki , to nawet nie mają ochoty wejśc aby choć frekwencją okazać solidarność gdy taki Haładus , czy inny antypolak spojrzy na taką stronę.

Zawsze myślałem, że to jakaś elita – ludzie zajmujący się sprawami o których nie powie się w żądnym większym medium.

Ale ja lubię wiedzieć z kim mam do czynienia. Od lupmaspod budki z piwem niczego nie oczekuję i dlatego wolę takiego od internetowego patrioty omawiającego pomijane gdzie indziej sprawy, bo od niego niczego nie oczekuję. On nie zawodzi i w ten sposób nie przeszkadza.

Od fałszywych przyjaciół zachowaj mniej Panie, z wrogami sobie poradzę/

Pozdrawiam
Z ukłonem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.