Kwestia żydowska, część 2. Siedem drastycznych środków zaradczych na problem żydowski

“Dobry czas dla Żydów nie jest dobrym czasem dla ludzkości. Błogosławieństwo dla Żydów to przekleństwo dla innych. Reżimy „dobre dla Żydów” rzadko są dobre dla innych” – Israel Shamir

Francesco Hayez - Zburzenie świątyni [The Fall of the Temple]
Francesco Hayez – Zburzenie świątyni [The Fall of the Temple]
. . . Lasha Darkmoon

1.  Co dobre dla Żydów złe dla wszystkich innych

“Władza nad światem należy do żydostwa. Dla nas nastał zmierzch bogów: wy, Żydzi, jesteście panami, a my niewolnikami". - Wilhelm Marr, 1879
“Władza nad światem należy do żydostwa. Dla nas nastał zmierzch bogów: wy, Żydzi, jesteście panami, a my niewolnikami”. – Wilhelm Marr, 1879

Kiedy życie staje się lepsze dla Żydów, pogarsza się dla wszystkich innych – wzorzec powtarzany w każdym kraju gdzie Żydzi zdobyli przyczółek.

Weźmy na przykład Niemcy, które emancypowały Żydów w 1871, czyniąc ich równymi obywatelami. Tylko 8 lat później, w 1879, Niemcy skarżyli się, że zostali przejęci przez Żydów.

Wiele mówi sam tytuł traktatu Wilhelma Marra z 1879 – Zwycięstwo judaizmu nad germanizmem [The Victory of Judaism over Germanism].

Posłuchajcie namiętnego cri de coeur Marra:

„[Moje słowa] należy rozumieć jako „krzyk bólu” wychodzący z ciemiężonego. Z pod pióra wydobywa się pełen rezygnacji pesymizm. Ogłoszę głośno i bez żadnej próby ironii, że judaizm zatriumfował na światowej bazie historii… Jestem pewien, że powiedziałem to co myślą po cichu miliony Żydów. Władza nad światem należy do żydostwa. Dla nas nastał zmierzch bogów: wy, Żydzi, jesteście panami, a my niewolnikami. Co nam pozostało? Przyjmijmy to co nieuniknione, bo nie możemy tego zmienić. Nazwa tego to: Finis Germaniae THE END OF GERMANY!”

Obecnie sytuacja białych Amerykanów uległa nieporównywalnemu pogorszeniu do tej 50-60 lat temu. Natomiast sytuacja Żydów jest nieporównywalnie lepsza, w ich posiadaniu jest nieproporcjonalna ilość amerykańskiego bogactwa. Czy to jest z powodu ich wielkich talentów, czy własnej siatki, manipulacji bankowych czy giełdowych, i oszustw finansowych à la Bernie Madoff, to zupełnie inna sprawa.

Biorąc pod uwagę to, że Żydzi stanowią 2% amerykańskiej populacji, Lista Forbesa 400 najbogatszych Amerykanów powinna zawierać nazwiska tylko ośmiu Żydów. Kiedy widziałam ją ostatnio, wśród 400 najbogatszych Amerykanów było 139 Żydów [there were 139 Jews ranked among America’s 400 richest men].

Większość amerykańskich miliarderów obecnie stanowią Żydzi. Biali, Azjaci, Latynosi i Murzyni są daleko z tyłu. (zob. graph)

Im bogatsi stają się Żydzi, tym biedniejsi stają się pozostali, jak uważał Samuel Marr już w 1879 (cyt. powyżej). I tak samo jest we wszystkich innych krajach. W ostatnich 50 latach wystąpił ogromny transfer bogactwa od nie-Żydów do Żydów.

Israel Shamir mówi:

Żydowski świat jest dobry dla Żydów. Jest przekleństwem dla innych. W Ameryce, kiedy żydowskie wpływy stale zwiększały się od 1968, życie zwykłych ludzi ulegało pogorszeniu. Dobry czas dla Żydów nie jest dobrym czasem dla ludzkości. Błogosławieństwo dla Żydów to przekleństwo dla innych. Reżimy „dobre dla Żydów” rzadko są dobre dla innych. [rarely good for anybody else]

Problem ten potęguje to, że w tej chwili elita międzynarodowego żydostwa wydaje się zaciskać uchwyt na Ameryce Północnej i Europie do niewyobrażalnego stopnia. Żydzi rządzą wszędzie na tych coraz bardziej „użydawianych” kontynentach, wywierając nieproporcjonalny wpływ poprzez kontrolowane przez nich media. Wywołują wojny w różnych krajach, i dekadencję seksualną wszędzie gdzie udaje im się zdobyć przyczółek – jak na przykład w Weimar Germany.

"My [Żydzi] zamierzamy zrobić z Europy mieszaną rasę Azjatów i Murzynów rządzoną przez Żydów". – żydowski "ojciec założyciel" UE, Richard Coudenhove-Kalergi w Praktycznym idealizmie [Praktischer Idealismus], 1925.
„My [Żydzi] zamierzamy zrobić z Europy mieszaną rasę Azjatów i Murzynów rządzoną przez Żydów”. – żydowski „ojciec założyciel” UE, Richard Coudenhove-Kalergi w Praktycznym idealizmie [Praktischer Idealismus], 1925.

I jest jeszcze problem imigracji celowo wywołany przez Żydów by osłabić i zniszczyć białą rasę – „rak historii ludzkości” [the cancer of human history“], zdaniem żydowskiej pisarki Susan Sontag.

Żydzi byli hersztami odpowiedzialnymi za zalew ojczyzn białego człowieka niekończącymi się stadami imigrantów, tworząc multikulti menażerię, co w końcu doprowadzi do metamorfozy białych w „skundloną niewolniczą rasę karłów w kolorze błota o niskim IQ”.

Ale Izrael pozostaje zdecydowanie monokulturowy i przeciwny imigracji nie-Żydów, rasistowskim społeczeństwem, w którym liczą się tylko Żydzi, i gdzie dyskryminuje się każdą inną grupę etniczną i traktuje się ją z ledwie ukrywaną pogardą.

Jest łacińskie przysłowie: Remedio amaro amaram bilem diluunt; dosłownie „Gorzkim środkiem zmywamy gorzką żółć”. W eleganckim angielskim brzmi: „Drastyczne środki na drastyczne choroby„.

Jeśli możemy zaryzykować by to zrobić bez obrazy, rozważmy pewne drastyczne środki zaradcze na problem żydowski.

2.  Siedem drastycznych środków na problem żydowski

Spośród różnych środków zaradczych na problem żydowski, można wymienić te jako najbardziej drastyczne i ekstremalne. Chciałabym powiedzieć jasno, że to nie ja zalecam te środki en bloc. Ja tylko przedstawiam propozycje wysunięte przez innych przy różnych okazjach:

 • – Masowa eksterminacja Żydów
 • – Kwarantanna lub odosobnienie Żydów w odrębnych bezpiecznych miejscach
 • – Masowa sterylizacja Żydów
 • – Konfiskata (albo nacjonalizacja) wszystkich żydowskich aktywów i własności
 • – Emancypacja mediów spod monopolu żydowskiej kontroli
 • – Natychmiastowa abolicja państwa Izrael i zwrócenie Palestyny Arabom, z pełnymi odszkodowaniami
 • – De-emancypacja Żydów, tj. ponowne nałożenie ostrych restrykcji na Żydów i ich różne dziedziny działalności i strefy wpływów.

Chociaż każdy z tych 7 metod zajęcia się Żydami można nazwać „drastycznymi”, to niektóre z nich są bardziej drastyczne niż inne. Rozwiązanie wzywające do masowej eksterminacji jest wyraźnie najbardziej drastycznym, tuż przed masową sterylizacją. Oba te środki prowadzą do całkowitego zniszczenia żydostwa: jeden szybko i gwałtownie, drugi powoli i delikatnie. Oba są ludobójstwem.

Kwarantanna Żydów, konfiskata ich bogactwa i abolicja Izraela są łagodniejszymi „rozwiązaniami” problemu żydowskiego, bo przynajmniej pozwalają Żydom żyć, choć z zasadniczym ograniczeniem ich wolności. Ich ostentacyjnym celem jest zatrzymanie żydowskiej eksploatacji i przestępczości, i przede wszystkim by zapobiec kontaminacji kulturowej poprzez należące do Żydów media.

Niewyobrażalne jest rozwiązanie problemu żydowskiego tak długo jak istnieje Izrael, i tak długo jak masmedia pozostają w żydowskich rękach. Dlatego te dwa wstępne kroki mają największe znaczenie, jeśli świat chce się ratować przed żydowską penetracją: abolicja Izraela i wyjęcie mediów spod żydowskiego monopolu.

I w końcu jest sprawa de-emancypacji żydostwa. Jest to najmniej drakoński z wymienionych powyżej 7 środków zaradczych: nie tylko pozwala Żydom żyć, ale pozwala im żyć pośród Gojów. Jest opracowany po to, by ograniczyć do minimum żydowski wpływ. Żydzi mogą robić co chcą, pod warunkiem, że trzymają się z daleka od spraw publicznych i przestaną krzywdzić społeczność nie-żydowską, np. promując dewiacje seksualne poprzez pornografię.

Co obejmuje de-emancypacja Żydów? Ma pozbawić ich pełnych praw obywatelskich i przywrócić obowiązujące ich wcześniejsze restrykcje. Są tu też sankcje, utrudnianie im życia – krótko mówiąc, „trzymać ich na ich miejscu”, poprzez zakazanie im dostępu do kluczowych profesji.

Poniżej Eustace Mullins mówi w jaki sposób Ezra Pound rozwiązałby problem żydowski, gdyby miał okazję. Co Pound zaleca to tylko de-emancypacja Żydów, albo degradacja Żydów do obywateli drugiej klasy o ograniczonych prawach. Zdaniem Pounda, była to strategia jaką stosowało Imperium Bizantyjskie przez 1.200 lat, by trzymać Żydów pod kontrolą. I to działało. Może dlatego, jak sugeruje Mullins, powinno się ją spróbować jeszcze raz:

“Rozwiązanie problemu żydowskiego jest proste”. [Powiedzial Ezra Pound, według Mullinsa]. „Trzymać ich poza bankowością, poza edukacją, poza rządem”.

Nie ma potrzeby zabijania Żydów. W rzeczywistości, każdy pogrom w historii był dla nich dobry, i w wielu przypadkach oni go sprytnie wywoływali.

Wyrzucić ich z bankowości i nie mogą kontrolować życia gospodarczego wspólnoty.

Wyrzucić ich z edukacji i nie mogą wypaczać umysłów młodych swoimi subwersywnymi doktrynami.

Wyrzucić ich z rządu i nie mogą zdradzać narodu” [Nowa historia Żydów, Eustace Mullins]

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/04/Mullins-Nowa-historia-Zydow.pdf

A teraz o temacie tabu – masowej eksterminacji, najbardziej alarmująco antysemickim spośród 7 drastycznych, wymienionych powyżej rozwiązań problemu żydowskiego.

Pewien komentator na portalu Darkmoon, tajemniczo znany jako „SPQR”, nie był zadowolony z mojego trzeźwego naukowego podejścia do problemu żydowskiego przedstawionego w Części 1 tego artykułu. „Jedynym rozwiązaniem problemu żydowskiego” – nalegał ostatnio w komentarzach – „jest ich hurtowa eksterminacja! [wholesale extermination]

Obawiając się o nazwanie nas „eksterminacjonistami” przez asocjację, początkowo zastanawialiśmy się czy usunąć ten rozpalający komentarz. Postanowiliśmy go zostawić, bo wydawał się być nierealny, graniczący z absurdem.

„Żeby pokonać Żydów i wyzwolić nasz kraj” – kontynuował ten inteligentny i elokwentny podżegacz – „musielibyśmy stać się najbardziej bezlitosnym i żądnym krwi narodem jaki w ogóle widział świat, bo nic innego nie powstrzyma ich i ich czarnej i brązowej piechoty – którą oni nazywają „imigrantami”. Nie dajcie się nabrać, ludobójstwo TO JEDYNE ROZWIĄZANIE problemu żydowskiego! To nie jest już nawet pytanie”. [genocide IS THE ONLY ANSWER to the Jewish question]

Postanowiłam ostrożnie milczeć. Oczywiście, nie mogłam się zgodzić z tym fotelowym rewolucjonistą, że usunięcie każdego Żyda na świecie to dobry pomysł. Poza tym, że to był moralnie odrażający plan dla większości ludzi, był brudny i niepraktyczny. W rzeczywistości fizycznie niemożliwy do wykonania.

Załóżmy czysto teoretycznie, że jesteś dyktatorem świata, i że postanowiłeś mieć wolną od Żydów planetę. Więc powiedz mi: jaki dokładnie jest twój modus operandi?

W jaki sposób zbierzesz wszystkich Żydów przed tą eksterminacją? Czy sporządzisz listę jednostek do eksterminacji? Skąd weźmiesz nazwiska na listę? Czy swoją zabójczą energię skupisz na 13.8 mln pełnych Żydów, czy będziesz polował na głowy prawie-Żydów, pół-Żydów i ćwierć-Żydów? A co z krypto-Żydami? Czy zaczniesz mordować dlatego, że podejrzewasz iż mogą być Żydami? A co jeśli Żydzi postanowią zrobić oczywisty krok zejścia w podziemie i udawać, że nie są Żydami?

Jak eksterminujesz Żydów jeśli nie wiesz kto jest Żydem?

“Chcę eksterminować Żydów! Proszę by wszyscy Żydzi pokazali się podnosząc rękę". — wymyślony antysemicki dyktator świata
“Chcę eksterminować Żydów!
Proszę by wszyscy Żydzi pokazali się
podnosząc rękę”.
— wymyślony antysemicki dyktator świata

To nie zadziała, prawda?

Mój kanadyjski korespondent, John Lobro, emerytowany matematyk i weteran analityk polityczny, powstrzymuje się od zagłady, ale jest też przekonany, że tylko drastyczne środki zaradcze pozwolą wyleczyć starą chorobę żydowską. W osobistym emailu do mnie napisał:

„Powiem ci to prywatnie: nie ma miejsca dla Żyda jeśli mu się nie powie wyraźnie, że jest bezsilnym karaluchem wobec naszej przeważającej siły i mistrzostwa.

Każda uncja żydowskiego bogactwa materialnego musi zostać znacjonalizowana, i judaizm na zawsze zakazany pod karą śmierci. Miejsca żydowskich spotkań (tj. synagogi) należy zniszczyć, to cena kontynuacji życia Żydów.

Wierz mi, nie ma żadnego innego sposobu, ci ludzie są tak źli i zajadli w swojej nienawiści do Gojów. Ich największym życzeniem jest zniszczenie nas i zniewolenie. Musimy walczyć ogniem z ogniem, a nie z braterską miłością”. – Osobisty email, 28 maja 2014, 9:05.

Konfiskata żydowskiego bogactwa i mienia nie jest niczym nowym. Tego wielokrotnie próbowano, bez wielkiego sukcesu. Po konfiskacie ich mienia w różnych przypadkach historii, Żydom udawało się wymyślać różne sprytne metody by oszukać swoich ciemięzców i ukryć bogactwo w tajnych miejscach. Im bogatszy Żyd, tym więcej jego bogactwa jest prawdopodobnie ukryte i poza zasięgiem mściwych konfiskatorów.

Kto wie gdzie, w jakich podziemnych sejfach i jaskiniach Alladyna, wypełnionych złotym bilonem i drogocennymi kamieniami i bezcennymi dziełami sztuki, jest ukryte fantastyczne bogactwo Rotszyldów?

Najłatwiejszym sposobem ukrycia żydowskiego bogactwa we wrogim, antysemickim środowisku, jest oczywiście przestanie być otwarcie Żydem: zejść w podziemie stając się krypto-Żydem, kamuflując w ten sposób siebie w otaczającym go gojowskim społeczeństwie.

Jeśli chodzi o kwarantannę lub odosobnienie Żydów w obozach zatrzymania, to mała szansa realizacji jako masowej eksterminacji. Żydzi prawdopodobnie nie zgodzą się sami na żadną z tych opcji, i każda próba wprowadzenia takich drastycznych środków przeciwko nim skończy się krwawą zemstą izraelskich szwadronów śmierci.

Teraz, kiedy Żydzi maja własne państwo, razem z Opcją Samsona [Samson Option], przepychanie ich i wymyślanie planów masowego zniszczenia już nie jest wskazane.

To samo odnosi się do pozostałych wymienionych wyżej drakońskich środków. De-emancypacja i masowa sterylizacja Żydów, wraz z natychmiastową abolicją państwa Izrael bez konsultacji z Izraelczykami, nie są środkami które prawdopodobnie zdobędą aprobatę tych, którzy posiadają ponad 300 głowic nuklearnych i grozili wysadzeniem świata w powietrze jeśli popchnie się ich zbyt daleko.

IZRAELSKA NUKLEARNA "OPCJA SAMSONA" "Możemy zabrać świat ze sobą. I mogę was zapewnić, że to stanie się zanim zniknie Izrael" – Martin Van Creveld
IZRAELSKA NUKLEARNA „OPCJA SAMSONA”
„Możemy zabrać świat ze sobą. I mogę was zapewnić, że to stanie się zanim zniknie Izrael” – Martin Van Creveld

„Izrael musi być jak wściekły pies, zbyt groźny by się nim zajmować”.

– izraelski generał Moshe Dayan.

3.  Wzrasta antysemityzm – dlaczego?

Zanim odejdziemy od tego przykrego tematu, słuszne jest by zauważyć, że sami Żydzi nigdy nie byli wrażliwi na kwestię masowej eksterminacji, pod warunkiem, że eksterminowano nie-Żydów. To żydowskiemu rządowi w Związku Sowieckim w latach 1917-1953 udało się eksterminować 66 mln rosyjskich chrześcijan i zniszczyć ich kościoły [66 million Russian Christians and destroy their churches]. I faktycznie, tę samą ludobójczą politykę stosują Żydzi teraz w Palestynie wobec Arabów.

Wydaje się, że Żydzi nie lubią być zabijani, ale nie przeszkadza im zabijanie w ogromnej liczbie innych narodów. Pod warunkiem, że to im się uda i obwinią innych. I dlatego trwający 3.000 lat problem żydowski nadal boli bezlitośnie, jak ropiejąca rana, a antysemityzm jest powszechny i zjadliwy jak zawsze.

W Niemczech, kraju teraz tak całkowicie pod żydowską kontrolą, gdzie tylko szept historyka-dysydenta o negowaniu holokaustu zamknie go w więzieniu, jednego na czterech Niemców (27%) ADL uważa za „antysemitę”. We Francji, więcej niż jedna osoba na trzy (37%) mówi, że nienawidzi Żydów. W Grecji ta liczba jest jeszcze bardziej alarmująca: mniej więcej dwóch na trzech Greków (69%) przyznaje, iż żywi antysemickie uczucia.

Jeśli chodzi o świat muzułmański,, to tutaj antysemityzm jest zakorzeniony najbardziej: 74% nienawidzi Żydów. W Iraku 92%. A w Gazie 93% (Zob. here)

"Będziemy musieli zabijać, zabijać i zabijać! – intonuje psychopatyczny Żyd z oszalałymi oczami. "Cały dzień, codziennie!" – Arnon Soffer, doradca Ariela Sharona, grudzień 2004
„Będziemy musieli zabijać, zabijać i zabijać! – intonuje psychopatyczny Żyd z oszalałymi oczami. „Cały dzień, codziennie!” – Arnon Soffer, doradca Ariela Sharona, grudzień 2004

Kiedy są tacy Żydzi, czy dziwi tak powszechny antysemityzm?

4.  Co nas czeka?

Są sprawy o których każdy powinien w tej chwili myśleć w Ameryce. Są to sprawy o kluczowym znaczeniu, od których będzie zależeć życie naszych dzieci:

Czy nadchodzi czerwony terror, dzięki neo-bolszewickiej kabale kontrolującej Amerykę?

Czy powtórzy się historia? Czy krew chrześcijan popłynie ulicami amerykańskich miast, tak jak kiedyś płynęła ulicami Moskwy i Petersburga, kiedy rządzili Żydzi?

Czy pewnego dnia tysiące kościołów chrześcijańskich zostaną zamienione w ruinę, jak kiedyś w Związku Sowieckim za rządów bolszewickich, kiedy Żydzi doszli do szczytu swojej władzy?

Czy chrześcijańskie zakonnice zostaną zgwałcone, a ich piersi wycięte, i rozgrzane do czerwoności pogrzebacze wpychane do ich pochew, jak na sowieckich polach mordów i w komorach tortur w XX wieku?

Czy chrześcijańskim mnichom i księżom wydłubie się oczy i będzie się ich gotować żywcem w kotłach, jak wcześniej w Związku Sowieckim, kiedy Żydzi szaleli za Lenina i Trockiego i Stalina i Lazara Kaganowicza i Ilji Erenburga i Berii, seryjnego mordercy, który swoje dzieci-ofiary lubił grzebać w piwnicy?

Musimy zaczekać i zobaczyć.

Dr Lasha Darkmoon

Źródło: http://www.darkmoon.me/2014/the-jewish-question-a-problem-without-a-solution-part-2-by-lasha-darkmoon/

Udostępnij!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *