Strona główna > NWO > Kto stoi za New Age? Olga Czietwierikowa

Kto stoi za New Age? Olga Czietwierikowa

Fani różnych „wolności” witają zniszczenie wielowiekowego systemu tradycyjnych wartości. Ale wielu z nich byłoby niemile zaskoczonych, dowiedziawszy się, że za tym procesem stoją konkretne siły, narzucające człowiekowi nową religię i które są zdolne w najbliższej przyszłości zniszczyć wszystkich swoich przeciwników. O tym globalnym zagrożeniu opowiada nam wyjątkowa kobieta, dr nauk historycznych, docent katedry historii i polityki krajów Europy i Ameryki MGIMO (MPISM; ros. – МГИМО –skrót od Московский государственный институт международных отношений – pol. – Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, podległy MSZ FR) Olga Nikołajewna Czietwierikowa.

Olgo Nikołajewna, nie tak dawno temu miałem okazję odwiedzić Moskiewski Dom Książki.  „Repertuar” współczesnych księgarni – to, oczywiście, specjalny wskaźnik życia społeczeństwa. Wie Pani, co uderzyło mnie  przede wszystkim? Ilość literatury ezoterycznej i okultystycznej. To nie jeden, nie dwa stelaże – dla tego jawnego satanizmu wydzielono całą salę! Czy nie czas bić na alarm?

a

– Zainteresowanie naukami ezoterycznymi – nie jest zjawiskiem nowym we współczesnej Rosji, inną sprawą jest miara popularności i tej aktywności, z jaką to bezprawie jest wdrażane.

Jeśli spojrzymy na sprawę z historycznego punktu widzenia, to można zauważyć, że podobne nauki w ogóle są charakterystyczne dla okresów rozwoju cywilizacji, kiedy następuje niszczenie ustalonych struktur społecznych. Towarzyszą temu głębokie zmiany w świadomości społecznej, upadek zaufania do poprzednich norm i wartości, który został spowodowany przez kryzys wiary. Wystarczy przypomnieć starożytny Rzym w okresie jego upadku. Taki proces głębokiego kryzysu „oczekiwań i ideologii” przeżywa dziś również Europa. Co prawda, zakres i głębokość tego zjawiska już są zupełnie inne. Ponieważ na danym etapie zakłada się wyrównywanie ludzkiej świadomości poprzez stworzenie tak zwanej „ostatniej religii światowej.” Jest ona globalna i wszechogarniająca, nie dotyczą jej różnice ze względu na jej pierwotny uniwersalizm i różnorodność, umożliwiające dostosowanie do każdej kultury. W rzeczywistości natomiast jest mowa o okultyzmie, okultystycznym światopoglądzie, które uczony Izjasław Aleksandrowicz Adliwankin nazwał Golfsztromem w nurcie światowego ruchu religijnego. W naszych czasach następcą okultyzmu stał się ruch „New Age” ( czyt. „Niu Ejdż”) lub „Nowa Era”), który ubiega się o stworzenie ostatniej światowej religii synkretycznej, mającej zastąpić chrześcijaństwo.

Masowość tego ruchu przeraża, przecież przenika on do wszystkich sfer ludzkiej działalności. Eksperci mają trudności w ustaleniu dokładnej liczby jego następców, ale według niektórych danych, w Stanach Zjednoczonych ilość zwolenników „New Age” wynosi od 10 do 20 milionów osób, a liczba organizacji ruchu – do 10 tys. Niedawny sondaż w USA wykazał, że 58% ankietowanych Amerykanów wierzy w reinkarnację, a światopogląd 60% z nich jest zakażony okultystycznymi wyobrażeniami o świecie.

– Wszystkie te dane są bardzo znamienne. Olgo Nikołajewno, proszę opowiedzieć nam o historii powstania tego zła.

– Bezpośrednim prekursorem „New Age” było teozoficzne nauczanie Heleny Bławatskiej, która w 1875 roku założyła w Nowym Jorku Towarzystwo Teozoficzne. Jego zadaniem było filozoficzne uzasadnienie spirytyzmu i ezoteryki, które otrzymały w tym czasie w Ameryce i Europie niezwykle szerokie rozprzestrzenienie. W statucie Towarzystwa zostały ujęte postanowienia o utworzeniu rdzenia „Światowego Bractwa Ludzkości” („World Fellowship of Humanity”) bez względu na rasę, wyznanie, płeć, kastę czy kolor skóry, to jest nowego społeczeństwa światowego. „Tajna Doktryna” („The Secret Doctrine”) Bławatskiej stała się katechizmem współczesnej teozofii w ruchu „New Age”.

Jednak ta idea nie jest niczym nowym, jest ona – wynikiem zmieszania i syntezy idei okultystycznych systemów buddyzmu i hinduizmu, gnostycyzmu, hermetyzmu, kabały, manicheizmu. Jest to synkretyczne eklektyczne nauczanie, oparte na świadomie fałszywej i niebezpiecznej idei, że wszystkie religie i doktryny religijne prowadzą do Boga. Została sformułowana idea o niejakim  „Nowym Świecie”, w którym będzie rządzić, posiadająca bardziej rozwinięty umysł, na razie dopiero formująca się szósta rasa, pierwszymi przedstawicielami której – są Amerykanie. Wraz z pojawieniem się natomiast siódmej rasy ludzkości zakończy cykl rozwoju ziemskiego i rozpocznie nowy cykl na innej planecie.

Tak to się wszystko zaczęło. Jednak ogromny entuzjazm dla tej doktryny charakterystyczny jest już dla naszych czasów – w związku z pojawieniem się ruchu „New Age”. Został on stworzony przez następczynię Bławatskiej – Alice Ann Bailey, która stała się „prorokiem” „nowej ery”, ery Wodnika, czyli nowego „porządku świata.” W 1922 roku założyła ona wydawnictwo „Lucifer” (Lucifer Publishing), przemianowane później na „Lucis Trast”, które stało się nastepnie najważniejszą organizacją „New Age”, której główne biura znajdują się dziś w Nowym Jorku, Londynie i Genewie.

Dziś „New Age” – jest największym ruchem okultystycznym w Stanach Zjednoczonych. Wyróżnia się on tym, że nie ma jednolitej, sztywnej struktury, przywództwa, hierarchii, a jest siecią licznych zdecentralizowanych organizacji okultystycznych, kół oświatowych, instytutów, klubów, wydawnictw i funduszy. Wśród nich są słynne „Green Peace”, Towarzystwo Teozoficzne, Towarzystwo Mikołaja Roericha, UNESCO, UNICEF i inne. Lista ta została opublikowana po raz pierwszy przez znanego amerykańskiego antyglobalistę, ekonomistę Lyndona H. LaRouche. Jemu można zaufać, – najwyższe osobistości z amerykańskich służb specjalnych nazywają jego organizację badawczą „jedną z najlepszych prywatnych służb wywiadowczych na świecie”. Ponadto w zakresie wpływu ruchu znajduje się większość popularnych sekt: scjentologów, Moona, „Dzieci Boga” i inne.

Rozprzestrzenianiem światopoglądu „New Age” zajmuje się przemysł filmowy. Tak więc, do filmów „New Age” zalicza się „Gwiezdne Wojny”, „Batman”, „Poltergeist”, „The Hobbit”, „Władca Pierścieni”. System wartości tego Towarzystwa promuje szeroki krąg działaczy show-biznesu – w tym Elvis Presley, Shirley MacLaine, John Travolta, Sharon Stone, Demis Roussos i inni.

Według Carla A. Raschke, profesora religioznawstwa Uniwersytetu w Denver, „ruch „New Age” jest dziś największą społeczno – polityczną siłą w świecie. Na ile jest on ruchem politycznym, na tyle i religijnym, i rozprzestrzenia się w sferze biznesu.” Ponadnarodowy charakter tego nauczania, jego dążenie do globalnej kontroli odpowiada interesom elit ponadnarodowych, których wsparcie finansowe zapewniło ​​tak szerokie rozpowszechnienie tego ruchu. Zwolennikami „New Age” stają sie przede wszystkim przedstawiciele zamożnych warstw socjalnych w społeczeństwie zachodnim.

– Na czym polega istota tego nauczania? Jeżeli można, pokrótce.

– Kultywowanie miłości ku sobie wszelkimi możliwymi sposobami: egoizm, idea osobistego sukcesu, dążenie do dobrobytu, fizycznego i duchowego zadowolenia i przyjemności, w tym grzechu sodomii. W rosyjskim oddziale „New Age”, niejaki Dmitrij Wieriszczagin, nauczający umiejętności sterowania własną energetyką, podaje podstawowe zasady. Wśród nich są na przykład takie: „Tylko sam człowiek wie, co jest dla niego dobre, a co złe”; „Każdy powinien być szczęśliwy”; „Moralność i niemoralność – to są sztuczne kategorie”; „Poczucie winy – jest to szkodliwe, narzucone człowiekowi uczucie”; „Bóg – jest absolutnie obojętny wobec wszystkich spraw ludzkich; Wszechświat – to jest rozum Boga”. Wszystko to w pełni jest zgodne z wartościami współczesnej cywilizacji, z jej konsumencką moralnością i jednocześnie pragnieniem nadprzyrodzoności, i modą na „duchowość”.

Główną bronią „wyznawców New Age” pozostaje żądanie letniej tolerancji. Ważną rolę tu odgrywa właśnie UNESCO, które nadało temu pojęciu sakralne znaczenie, przyjmując w 1995 roku na swojej Generalnej Konferencji Deklarację Zasad Tolerancji. Przedstawiona jest ona jako „odrzucenie dogmatyzmu i absolutyzmu prawdy”. Dziś już, jak myślę, każdy rozumie, że cała ta niereligijna tolerancja – jest tylko narzędziem, skierowanym na zniszczenie tradycyjnej wiary i moralności. Kiedy zadanie zostanie wykonane, to oni po prostu ogłoszą koniec wolności religijnej.

– Tolerancja – to jest właśnie zamaskowana forma podstawowego prawa najsłynniejszego satanisty Aleistera Crowley’a. „Twórz swoją wolę, takie wtedy będzie całe prawo”. Prawo to pozwala siać ten chaos, przez który jest wznoszony totalitarny „nowy porządek”.

– Tak w naszych czasach są zakładane podstawy dla anty-kościoła Antychrysta.

– A kto finansuje tych złodziei?.

– „New Age” wspiera jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Bill Gates i jego żona: ich fundusz jest powiernikiem „Nowej grupy sług świata» – części LucisTrast. Na stronie internetowej tej organizacji Gates został wyróżniony wraz z Georgem Sorosem i Kofie Annanem, jako wielki filantrop i humanista. Wiadomym jest, że w 2012 roku Bill Gates wspaniałomyślnie przekazał 100 tysięcy dolarów Społeczności LGBT* (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), która jest również częścią „New Age”, wspierając ją podczas referendum w sprawie małżeństw jednopłciowych w Waszyngtonie.

*/

Społeczność LGBT – grupa społeczna, do której należą osoby określające siebie jako mniejszości seksualne: lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści, w języku angielskim określana też wymiennie jako gay community lub LGBT community (A.L.).

Dziś wiemy, że medytacje i zaklęcia są prowadzone w celu zwiększenia efektywności produkcji i zarządzania gospodarczego w największych firmach. Tak więc, z 500 największych firm amerykańskich ponad połowa praktykuje techniki New Age, dotyczące „ekspansji świadomości”, tracąc na to rocznie około 4 mld $. Największe firmy, takie jak IBM, Procter & Gamble, General Motors, również zapraszają do pracy ekspertów d/s biznesu z ruchu „New Age”.

Ponadto, w założeniach zewnętrznej ideologii programów „Globalnego Rozwoju” („Global Development”), opracowywanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, UNESCO i inne organizacje, też jest światopogląd ruchu „New Age”, otwarcie głoszący „koniec ery chrześcijańskiej.”

– To, o czym w ubiegłym stuleciu pisała Bławatska: „wymazać chrześcijaństwo z powierzchni ziemi” – w naszych czasach zaczęto w pełni realizować.

– Biblią „New Age” stała się książka pracownicy Instytutu Stanforda Marilyn Ferguson „Spisek Wodnika”, w której został ogłoszony początek „zmiany paradygmatów”, wyzwolenie się ze starych kanonów. Jak pisała Ferguson, „silna, choć nie posiadająca lidera organizacja pracuje w Stanach Zjednoczonych w celu dokonania radykalnych zmian. Członkom tej organizacji udało się złamać niektóre kluczowe elementy tradycyjnego myślenia zachodniego … Organizacja ta – to „Spisek Wodnika” … Ten spisek wywołał najszybszą w historii mutację kulturową, która okazała się szerszą niż reforma, i głębszą niż rewolucja”.

Szczególną szczerością odnośnie nierówności ludzi wsławiła się „gwiazda” „New Age” Barbara Marx Hubbard, żona założyciela scjentologii. W swojej „Książce współ-tworzenia” pisała: „Jedna czwarta ludzkości – jest destrukcyjna. To kąkol. Wcześniej pozwalano im umierać śmiercią naturalną, ale dzisiaj, kiedy zbliżamy się do wielkiego skoku od człowieka-stworzenia do człowieka współ-twórcy, czyli do spadkobiercy Bożej władzy, ta destrukcyjna ćwierć ludzkości powinna być wyeliminowana. My (uświęceni) jesteśmy za to odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni za misję procesu boskiej selekcji na rzecz planety Ziemi.”

– O ile mi wiadomo, cechą szczególną „New Age” jest również fakt, że stara się ten ruch zastąpić sobą nie tylko religię, ale także naukę.

– Absolutnie tak. Znamienny przykład – to nowa pseudo-naukowa dyscyplina „noetyka”, która jest syntezą starożytnej wiedzy o ukrytych możliwościach człowieka z najnowszymi badaniami w dziedzinie fizyki kwantowej, neuropsychologii, językoznawstwa kognitywnego, antropologii, biologii molekularnej, psychologii i innych nauk. Noetykę rozpracowują liczne ośrodki i organizacje, z których najbardziej znany jest Instytut Nauk Noetycznych, założony w 1972 roku przez amerykańskiego astronautę Edgara Mitchella i filozofa Johna White’a. Celem tych ośrodków – jest tworzenie nowego typu człowieka, Homo Noeticus, który zastąpi Homo Sapiens.

Ponadto, opracowana w taki sposób „noetyczna psychologia” („Noetic Psychology”) daje możliwość nie tylko „uduchowienia się”, ale również osiągnięcia praktycznych celów i sukcesów w karierze. Szczególnie jest ona skuteczna w pracy z przedsiębiorcami i menedżerami najwyższego szczebla, pragnących dokonania „skoku jakościowego” w biznesie. Są przygotowywani do przeprowadzania głębokiej diagnozy firmy, budzenia „inteligencji finansowej”, opanowywania „energii pieniądza” i osiągania pożądanego poziomu materialnego dobrobytu. Zajmuje się tym „noetyczne doradztwo i zarządzanie”. Jest to dzisiaj bardzo modna tendencja w Rosji.

– Czym jeszcze charakteryzuje się ten ruch?

– Dziś główne mechanizmy promowania idei „ujednolicania religii’ ruchu „New Age” – to międzynarodowe szczyty (spotkania) przywódców religijnych, organizowanych pod auspicjami UNESCO. Mówimy tu o Światowych Szczytach liderów „religijnych”, które były już przeprowadzane sześć razy.

Podobne spotkania odbywają się również na terytorium byłego Związku Radzieckiego – w Astanie. Właśnie tutaj w 2010 roku odbyła się pierwsza sesja Światowego Forum Kultury Duchowej (ŚFKD), która została zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie „Pokój przez kulturę”. Autorem pomysłu był dobrze znany artysta i okultysta Mikołaj Roerich. Sesja zgromadziła tysiąc delegatów z 70 krajów świata. Uczestnicy postawili przed sobą konkretne cele. Wśród nich – stworzenie Instytutu Pokoju Globalnego (Institute for Global Peace), który reprezentowałby wszystkie możliwe religie i filozoficzne światopoglądy w celu stworzenia „Światowej Wspólnoty Duchowej.” A w przeddzień drugiej sesji Forum znany współprzewodniczący ŚFKD Iosif Kobzon w swoim przesłaniu do uczestników wezwał do „ogólnoludzkiej humanizacji” w związku z „ewolucyjnym wznoszeniem się ludzkości” w warunkach, kiedy „nadchodzi Nowa Era, Era Kultury Duchowej”, która „wyeliminuje zasadę walki i oporu z przekształceniami ewolucyjnymi.”

– Olgo Nikołajewno, czy to wszystko jest rzeczywistością?

– Niestety, przepowiednie się spełniają. A więc, czuwajcie i módlcie się.

Olga Nikołajewna Czietwierikowa
Olga Nikołajewna Czietwierikowa

Przygotowała Monomienowa Marija

Źo:

Na portalu „Православный Взгляд”:

Olga Czietwierikowa: „Kto jest za „New Age”?

Доцент МГИМО Ольга Четверикова: «Кто стоит за «New Age»?

Docent MPISM (ros. – МГИМО –skrót od Московский государственный институт международных отношений – pol. Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, podległy MSZ FR)

http://orthoview.ru/docent-mgimo-olga-chetverikova-kto-stoit-za-new-age/

9 czerwca 2014 r.

OLGA CZIETWIERIKOWA. KTO STOI ZA „NEW AGE?”

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

12.4.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *