Strona główna > Bez kategorii > KSIĘGA MNICHA NEOFITA.

KSIĘGA MNICHA NEOFITA.

Źródło: http://www.rusnation.org/sfk/0507/0507-22.shtml

Data publikacji: lipiec 2005

Tłum. RX

„Duchowi pasterze”

Demaskatorska książka mnicha Neofita, byłego żydowskiego rabina, wydana była po rosyjsku w Petersburgu w 1913 roku. Żyjący w drugiej połowie wieku XVIII i na początku wieku XIX, mnich Neofit do 38 roku był rabinem a następnie przyjął chrześcijaństwo i wstąpił do greckiego monasteru prawosławnego. W 1803 roku wydał on, napisaną w języku mołdawskim, książkę zatytułowaną „Obalenie żydowskiej religii i obrzędów przez Stary i Nowy Testament”, której częścią jest przytoczony poniżej fragment potwierdzający używanie chrześcijańskiej krwi w żydowskich rytuałach:

„Tajne używanie krwi, którą żydzi zbierają z zabitych przez nich chrześcijan, występuje w obrzędzie uważanym przez nich za nakazany przez Boga i wyrażony w tajemniczych zapisach w Piśmie Świętym. Wielu uczonych pisało prace w celu udowodnienia za pomocą Biblii objawienia prawdziwego Mesjasza, obiecanego przez Boga naszym ojcom z którym jest Pan Jezus Chrystus, Syn Niepokalanej Dziewicy Maryi. Napisano niezliczoną ilość prac także w celu obalenia zabobonnych wierzeń żydowskich i ich fałszywych nauk. Wśród tych autorów było wielu żydowskich konwertytów, którzy przyjęli religię chrześcijańską. Jednakże w tych pracach nikt jeszcze nie ujawnił niczego poważnego na temat tej barbarzyńskiej tajemnicy krwi, którą przechowuje i stosuje synagoga. Jeżeli czasami w ręce chrześcijan wpadnie jakaś książka wspominająca o tej tajemnicy i chrześcijanie powołują się na nią, to żydzi nigdy nie odpowiadają inaczej jak obłudnymi szyderstwami lub wykrętami takimi jak to: „Jak możemy zabijać chrześcijan jeśli Prawo zabrania nam spożywania krwi?”

Moim zdaniem przyczyna przeszkadzająca żydom, nawet nawróconym na chrześcijaństwo, udzielenia wyraźnego wyjaśnienia w tej sprawie leży albo w tym, że oni w rzeczywistości nie byli wtajemniczeni albo w tym, że żywią lekkomyślne współczucie i litość dla naszego nieszczęśliwego ludu i boją się ściągnąć na niego poważną zemstę narodów chrześcijańskich.

A ja dzięki łasce bożej przyjąłem już chrzest i złożyłem śluby zakonne i nie boję się ujawnić szczerze i otwarcie chrześcijanom wszystkiego co wiem o tych obrzędach, które ja sam gorliwie wykonywałem i utrzymywałem w najgłębszej tajemnicy tak długo jak byłem chachamem czyli rabinem. Ale przede wszystkim koniecznie trzeba ujawnić to, że tajemnica krwi nie jest znana wszystkim żydom a tylko chachamom czyli rabinom, uczonym w piśmie czyli faryzeuszom, którzy dlatego zwani są strażnikami tajemnicy krwi, tajemnicy, która również nie jest wyrażona jasnymi słowami i nie jest zapisana w żadnej księdze. Jest ona przekazywana wyłącznie ustnie z pokolenia na pokolenie.

Kiedy ukończyłem trzynaście lat, wiek w którym żydzi mają zwyczaj wkładania na głowy swoich synów wieniec zwany wieńcem siły, mój ojciec zamknął się ze mną sam na sam i długo mówił do mnie wszczepiając mi obowiązek przekazany od Boga a mianowicie nienawiść do chrześcijan, która powinna kulminować zabijaniem ich, następnie powiedział mi o zwyczaju zbierania krwi zabitych i dodał obejmując mnie: „Tak więc, mój synu, w ten sposób uczyniłem cię moim mężem zaufania i tak jakby moim drugim ja”. Włożył mi na głowę wieniec i wytłumaczył mi bardzo szczegółowo tę tajemnicę krwi, najświętszy ze świętych obrzędów i najważniejszy obrzęd żydowskiej religii. Podstawami tego barbarzyńskiego zwyczaju są:

1-nienawiść do chrześcijan

2-zabobon

3-wiara w duchową siłę chrześcijańskiej krwi

Judejski „sakrament” krwi.

Żydzi, jak gdyby, z mlekiem matki wpajają w swoich synów nienawiść do chrześcijaństwa. Otrzymując te wierzenia od swoich ojców na przestrzeni wielu pokoleń, są oni szczerze przekonani, że wzgarda i pomiatanie chrześcijan a nawet zabijanie ich, to czyny bardzo miłe Bogu, uzasadniając w ten sposób dokładnie słowa zbawienia bożego: „…wszelki, zabijający was, będzie myślał, że służy on tym Bogu”. Druga przyczyna leży w zabobonnych wierzeniach, których żydzi się trzymają a które zaczerpnięte są ze sfery magii, czarów, kabały i innych tajemniczych obrzędów. Oni po prostu wierzą, że do tych diabelskich obrzędów niezbędna jest chrześcijańska krew. Z tych wszystkich zabobonów wskażę tylko na jeden dotyczący przekleństwa bożego, które dotknęło nieszczęśliwy lud izraelski i przepowiedzianego przez samego Mojżesza w następujących słowach: „Niechaj cię zarazi Pan wrzodem egipskim… Niechaj cię skarze Pan odejściem od rozumu i ślepotą i szaleństwem” (Księga Powtórzonego Prawa 18,27,35). Ta straszliwa choroba zawsze była i jest wśród żydów, dużo częściej występuje niż ludzie myślą. A kiedy chacham odwiedza chorych, dotkniętych tą chorobą i daje im lekarstwa, to jednocześnie skrapia ich chrześcijańską krwią, jeśli posiada ją w swojej dyspozycji, jako jedynym skutecznym lekiem.

O trzeciej i głównej przyczynie, która leży w wierze żydów w duchową siłę krwi chrześcijańskiej. Głównym powodem, który zmusza żydów do zabijania chrześcijan i zbierania ich krwi, jest właśnie wiara, głęboko tajona zwłaszcza przez chachamów czyli rabinów, w to, że Jezus Chrystus, Syn Marii z Nazaretu, skazany przez naszych przodków na śmierć na krzyżu, jest według wszelkiego prawdopodobieństwa, prawdziwym Mesjaszem, tak długo oczekiwanym i wzywanym przez patriarchów i proroków. Mają wystarczająco dużo proroctw przekonujących ich o tym. Szczególnie ważne jest proroctwo Jeremiasza:

„Zdumiejcie się, niebiosa, nad tym, a bramy jego, zasmucicie się bardzo, mówi Pan. Bo dwie złości uczynił lud mój: mnie opuścił, źródło wody żywej, a wykopali sobie cysterny, cysterny rozwalone, które nie mogą wody zatrzymać” (Proroctwo Jeremiasza 2:12,13).

To proroctwo jest dobrze znane i rozumiane przez rabinów zgodnie z jego prawdziwym znaczeniem tak jak dobrze było ono znane Annaszowi i Kajfaszowi. Ale, podobnie do nich, z dumy i zatwardziałości serca, rabini nie chcą uznać go i dlatego uciekają się do żałosnych interpretacji i objaśnień, stworzyli nowe przepisy, prawdziwą parodię najważniejszych sakramentów Kościoła, aby zbawić się przez krew chrześcijańską w której widzą oni krew Mesjasza”.

Żydowskie zbawienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.