Strona główna > NWO > Apokalipsa > Ks.Malachi Martin: Tajne stowarzyszenia za międzynarodowymi bankami zdobyły kontrolę nad Kościołem

Ks.Malachi Martin: Tajne stowarzyszenia za międzynarodowymi bankami zdobyły kontrolę nad Kościołem

Łaska uciekła z Kościoła i świata. W proroczej książce Watykan, ks. Malachi Martin mówi nam przez swojego bohatera, kard. Lansinga:

„Łaska jest pierwszym owocem Ducha jaki Chrystus zesłał na świat. Jeśli łaska uciekła, to dlatego że pokazaliśmy jej nosicielowi, że nie jest mile widziana. Teraz, jak Jan od Krzyża, musimy pracować w swoich duszach żeby powitać ją znowu – nie jako tylko gościa, a jako głównego mieszkańca tego Kościoła… Przede wszystkim musimy się modlić. I odprawiać pokutę. I modlić się jeszcze więcej. I bardziej odprawiać pokutę… Jeśli tego nie zrobimy, to cała nasza strategia i wszystkie plany przechytrzenia naszych wrogów będą tylko takie jakimi są. A kiedy tak się stanie, nie będzie już żadnych powodów by ich zwalczać. Oni wygrają, niezależnie od tego kto skończy u władzy”.

W Watykanie, pod płaszczykiem fikcji, ks. Martin ujawnia sposób w jaki tajne stowarzyszenia za międzynarodowymi bankami zdobyły kontrolę nad Kościołem i niemal doprowadziły do jego zniszczenia. Bohater, ks. Richard „Rico” Lansing, w końcu zostaje kardynałem, a później przez dramatyczny obrót wydarzeń, dostaje nominację na papieża. On wyjaśnia „transakcję” pozwalającą międzynarodowej masonerii (nazwanej „Międzynarodowym Zgromadzeniem”) kontrolować watykańskie finanse.

Przemawiając do kardynałów na konklawe, kard. Lansing mówi:

„Nasza walka jest i zawsze była o jedną rzecz: władzę. Nie władzę nad klasami. Nie o władzę kościelną, społeczną czy polityczną. Ale o tę samą władzę  jaką św. Paweł wyróżnił na samym początku historii Rzymu. Władzę jednego wspaniałego upadłego archanioła i jego hord. Władzę ciemności.

„I jak zauważył ten apostoł, naszą walkę z tą siłą można toczyć tylko daną nam bronią przez Chrystusa, którego sługami jesteśmy. Siła moralna jest nasza. Siła duchowa jest nasza. To wszystko. I to wystarczy”. Następnie Lansing dokonał przeglądu pontyfikatów ostatnich 5 papieży z jego czasów, fikcyjnych odpowiedników Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II. Mówił dalej:

„Znakiem pontyfikatów  każdego z tych mężczyzn był jeden fatalny błąd, wykorzystywanie ich duchowego urzędu do zdobycia wpływu w świecie politycznym, dyplomatycznym, obywatelskim i kulturowym, a potem wykorzystanie tego wpływu zamiast władzy duchowej i moralnej, jaką unikalnie posiadali”.

„I tu, Eminencje, dotykamy głównego powodu naszego bólu, walki i własnego śmiertelnego niebezpieczeństwa: naszego fiaska i fiaska naszych papieży, wykorzystywania siły duchowej Kościoła do sprawowania jego władzy moralnej”.

Poprzez postać kard. Lansinga, ks. Martin wtedy mówi, że 11 papieżom dano do podpisania Umowy, i ją podpisali. „Każdy z tych papieży zastawił moc Kościoła Chrystusa za moc Mamona”…

„Ta transakcja dotyczy mocy… Dzięki Świętemu Duchowi Chrystusa macie tu zdecydować tylko o jednym: komu ten sam Duch przyznać powinien, ten ogrom boskiej mocy jaką Chrystus przyznał Piotrowi Apostołowi, i przyznał wszystkim następcom Piotra w jego Diecezji Rzymskiej. Moc przebaczenia. Moc zobowiązywania. Moc nauczania. Moc decydowania co jest złe a co dobre we wszystkich ludzkich sprawach. Moc pokoju Bożego. Moc wojny z wrogami Boga. Moc gardzenia słabością. Moc kiedy brakuje świętości”.

„Gdyby któryś z papieży, ktokolwiek z nas, albo tych którzy byli przed nami, wykorzystali tę moc, moc Chrystusa w nas, z połową żarliwości i oddania tak jak wykorzystało swoją moc Zgromadzenie, to cała historia Kościoła i świata w XX wieku byłaby inna… Więc raz na zawsze odmówmy… zawierania wszelkich transakcji… ze światem. Układ przez który zobowiązujemy się do upodobnienia Kościoła jak tylko możliwe… do otaczającego go świata… Ponieważ w tym całym kosmosie nie może być żadnego układu, nawet chwilowego, między Bogiem i Mamonem… między Kościołem i wrogami Boga”.

Musimy dokonać wyboru

Jeśli nie czytałeś tej książki, nie powiem zbyt dużo. Piszę to tutaj by wyjaśnić to co ks. Martin mówił nam, że cofając się aż do czasów Papieża Piusa IX, papiestwo zostało usidlone przez ciemne siły masonerii polegając na zasobach światowych zamiast dostępnej im siły duchowej. Jak ostrzegła nas s. Łucja i potwierdza ks. Martin, musimy wybrać strony, musimy wybrać służbę Bogu sposobem jakiego On żąda, a nie na „rozsądnych” warunkach świata, ani nawet na naszych własnych „dobrych intencjach”, jeśli nie są one absolutnie posłuszne Matce Bożej, która jako jedyna może nas uratować.

To właśnie dlatego Panna Najświętsza przyszła do Melanii i Maksymina w La Salette we wrześniu 1846, kilka miesięcy po zawarciu tej „umowy”. Wtedy wielu, wielu wrogów weszło w struktury wiary. Mieli dużą władzę i mogli dyskredytować przekaz Melanii, i go dyskredytują do dnia dzisiejszego. Ale Matka Boża nie da się uciszyć i pojawiła się w Knock i w Fatimie, nawet w Akicie, kiedy Papież Jan XXIII wymówił Jej posłuszeństwo.

Nie ma żadnej sprzeczności, żadnej niekonsekwencji w i między objawieniami Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dano nam wszelkie potrzebne światło, i obiecano nam konieczne łaski, jeśli będziemy ich szukać w Niepokalanym Sercu Maryi. Tylko Ona może nas uratować.

Przeczytaj jeszcze raz powyższy fragment z ks. Martina i spróbuj pomyśleć czy może nadszedł czas wysłuchania tego przesłania, które tak długo czeka na nas byśmy go pojęli. Matka Boża powiedziała 13 lipca 1917:

„Chcę byście dalej codziennie odmawiali Różaniec ku Mojej czci, Matki Bożej Różańcowej, żeby osiągnąć pokój i koniec wojny światowej, bo tylko Ja mogę wam pomóc”.

Mówiąc prawdę nie było prawdziwego pokoju od kiedy to powiedziała, a raczej najbardziej zaciekły i szatański atak na Chrystusa i wszystkich którzy chcą Mu służyć. S. Łucja zapewniła nas, że ostatnie 2 remedia jakie nam dano to Różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Nie będzie już żadnych innych.

„jeśli wzgardzicie i odrzucicie te ostateczne sposoby, nie będziemy mieć już więcej wybaczenia z Nieba, bo popełniamy grzech, który Ewangelia nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Ten grzech polega na jawnym odrzuceniu, z pełną wiedzą i zgodą, zbawienia jakie On oferuje”.

Ten grzech jest najpowszechniejszym źródłem zła w dzisiejszym Kościele. Ci którzy powinni bronić Matki Bożej Fatimskiej i promować Jej przesłanie – nie robią tego. Odmawiają! A jeszcze wiemy, że

Tylko Ona może nam pomóc.

Zatrzymaj się i pomyśl. To nie jest kwestia zezwolenia naszym niewiernym prałatom pójścia do piekła, każdy na własny sposób, kiedy my wierni szukamy prawdy i działamy by wejść do nieba, „wybrawszy lepszą drogę”. Nie. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Albo modlimy się i odprawiamy pokutę za ich zbawienie, albo będziemy cierpieć konsekwencje. Naprawdę odpowiadamy za zbawienie swoich dusz, ale jesteśmy wezwani doi miłości, jak On nas kochał. I dlatego codziennie wstajemy, bierzemy swoje krzyże, i modlimy się i pokutujemy za wszystkich tych biednych duchownych: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Łaska uciekła… a jeszcze, patrz i zobacz! Ona pojawia się jak poranek, piękna jak księżyc, jasna jak słońce, straszna jak armia ustawiona w szyku!

Spraw bym mógł Cię wychwalać, Panno Najświętsza! Daj mi siłę przeciwko Twoim wrogom!

https://www.returntofatima.org/2017/01/grace-has-fled/#more-7688

tłumaczenie: Ola Gordon

One thought on “Ks.Malachi Martin: Tajne stowarzyszenia za międzynarodowymi bankami zdobyły kontrolę nad Kościołem

 1. Wszelka cześć i chwała należy się wyłącznie Panu Bogu,Stwórcy naszemu,Stwórcy tego co widzialne i niewidzialne,On dokonał wielu cudów międzyinnymi w czasie wyjścia ludu z Egiptu.
  On i tylko On jest Wszechmocny,Prawdziwym,Wiecznym Bogiem.
  Iz 42(8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

  Należy zadać sobie pytanie czy Chrystus nauczał abyśmy modlili się za pomocą różańców,abyśmy byli wielomówni…NIE!!! To wymysł ludzi zmanipulowanych złem,głoszących odmienne nauki.
  Chrystus wskazał nam jak mamy żyć z bliźnim,jak mamy się modlić,na co zwracać uwagę,czego nie robić.
  Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi,jest nim Chrystus. Bierzmy więc naukę od Chrystusa,naśladujmy naszego Nauczyciela,Mesjasza

  Mt 6(14) Bo jeśli wybaczycie ludziom ich winy, wybaczy wam także Ojciec wasz, który jest w niebie.
  (15) A jeśli nie wybaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie wybaczy wam przestępstw waszych.

  Mt 24(1) A gdy Isus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.
  (2) A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.

  Zachowujcie zakon Pana,przekazujcię naukę Chrystusa swoim dzieciom!!!
  Pokutujcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios
  Taka moja prośba do każdego,który to czyta i sami również czytajcie Księgi aby dane wam było zrozumienie obecnych czasów.
  Pokój z Wami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *