Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Krytycy judaizmu zamordowani przez nazistów

Krytycy judaizmu zamordowani przez nazistów

A2MATERIAŁ ZAMIESZCZONY SPECJALNIE Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH DNI JUDAIZMU W TAK ZWANYM „KOŚCIELE KATOLICKIM” (to oczywiście żart!)  DEDYKUJEMY WSZYSTKIM JUDASZOM, FARYZEUSZOM, SADUCEUSZOM, RABINOM, SKRYTYM POD, OKAZYJNIE NOSZONĄ, SUTANNĄ I, OKAZYJNIE NOSZONYM, ZNAKIEM KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

Redakcja W-P przedstawia krótki fragment wybitnego, czterotomowego, dzieła Pana Michaela Hoffmana pt. „Judaizm zdemaskowany”, dzieła obnażającego szatański charakter judaizmu, którego fundamentem nie jest Stary Testament ale starożytne religie satanistyczne. Po przeczytaniu tego dzieła rozsypuje się w proch kłamliwe twierdzenie żydów jak i ich pseudo-„katolickich” lokajów o jakimkolwiek związku judaizmu z Bogiem Starego Testamentu. To dzieło powinien posiadać w swojej biblioteczce każdy człowiek otwarty na PRAWDĘ, a zwłaszcza wyznawca Boga-Człowieka, Prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa czyli chrześcijanin. Specjalne wyrazy uznania i podziękowania, za trud wydania i udostępnienia tego dzieła polskiemu czytelnikowi, należą się wybitnemu i nieocenionemu Wydawnictwu „Antyk” Pana Marcina Dybowskiego. Czterotomowe dzieło „Judaizm zdemaskowany” można, a nawet trzeba, zamawiać w Wydawnictwie „Antyk”:

Tel/Fax: (+48) 22 7580359

([email protected])

www.ksiegarnia.antyk.org.pl

————————————————————————————————————————————

a7,7Krytycy judaizmu zamordowani przez nazistów. Po trzecie, każdy prawdziwy chrześcijanin powinien dostrzec, że naziści wysługiwali się w istocie rabinom zabijając chrześcijan, którzy demaskowali judaizm wywołując tym wściekłość środowisk talmudycznych. Wspomnimy tu o trzech zaledwie z setek takich przypadków.

a4,44Edyta Stein, słynna konwertytka, która znienawidzona była przez żydowski establishment, zamordowana została przez nazistów w Auschwitz. Kto odniósł korzyść z jej śmierci?

a5,5

Irena Nemirovsky była konwertytką z judaizmu na katolicyzm. Została deportowana z Francji, umieszczona w obozie w Auschwitz i tam zamordowana. Wśród jej znakomitych pism znajduje się również powieść „David Golder”, odmalowująca wnikliwie ciężki los żydów odstręczanych (przez rabinów) od Chrystusa.

a6,6

Święty Maksymlian Kolbe był katolickim kapłanem, twórcą wielkiej sieci medialnej zaangażowanej w demaskowanie judaizmu i masonerii. Od Europy po Azję jego imperium wydawnicze rozpowszechniało literaturę pouczającą tak żydów jak i nie-żydów o prawdziwej naturze judaizmu oraz wolnomularstwa. W Japonii utworzył centrum wydawnicze w mieście Nagasaki. Został aresztowany w Polsce i uwięziony przez nazistów w obozie w Auschwitz a następnie zamordowany (zastrzykiem z trucizną). Po zamordowaniu przez nazistów Kolbego rząd amerykański postarał się o zniszczenie jego dzieła, zrzucając bombę atomową na miasto Nagasaki, bastion chrześcijaństwa w Azji i kwaterę główną stworzonego przez niego imperium medialnego na Dalekim Wschodzie. W ten sposób ważna misja chrześcijańska zniszczona została dzięki połączonym wysiłkom państw Osi oraz sił alianckich prezydenta Trumana. W odróżnieniu od postawy szeregowych działaczy jak ojciec Kolbe czy ksiądz Charles Coughlin (63) wydaje się, że w swym stosunku do judaizmu rzymskokatolicka hierarchia nie otrząsnęła się nigdy w pełni ze skutków infiltracji siatki neoplatońskiej związanej z grupą Mirandola/Ficino/Reuchlin, która stanowi obecnie w Rzymie więcej niż frakcję, okupuje bowiem sam urząd papieski, czego dowodzi fakt, że filozofia neoplatońska obecna jest również w epistemologii Jana Pawła II i Benedykta XVI. Giovanni Pico Della Mirandola pisał: „Quod dieitur a Cabalistis, quod linea viridis gyrat universum, conuenientissime dicitur ad conelusionem quam ultimam diximus ex mente Porphyrii”.

Oto komentarz księdza Francesco Giorgio na temat powyższej deklaracji Pico: „Haec conclusio est difficilis in modo ponendi ipsam; est tamen pulchra. Ude sciendum est quod Hermes, diffiniens Deum, dicit: Deus est sphaera intelligibilis sive intellectualis, cuis centrum est ubique, circumfrentia vero nusquam (…)(64).

Judeochrześcijańskim kabalistycznym uzurpatorom udało się w epoce renesansu sięgnąć po władzę papieską, a ich panowanie przerywane było od tego czasu jedynie przez kontreakcję ze strony papieży przeciwnych okultyzmowi, z których najświatlejszy w tych kwestiach był Pius X. W XX wieku każdy papież, począwszy od Jana XXIII (być może za wyjątkiem Albino Luciani, Jana Pawła I, którego pontyfikat był zbyt krótki, by móc powiedzieć na ten temat coś pewnego) aż do Benedykta XVI w wieku XXI, cieszył się niezmiennie łaskami faryzejskiego ortodoksyjnego judaizmu. (Z przyczyn propagandowych Pius XII szkalowany jest przez wielu syjonistów i talmudystów, jak jednak wykazał rabbi David G. Dalin w swej książce „The Myth of Hitler’s Pope”, jego postawa nie stanowiła znaczącej przeszkody dla interesów rabinicznych). Nie zamierzam w ten sposób sugerować, że wszystko co mówili czy czynili chwiejni renesansowi i współcześni biskupi Rzymu wynikało z ich złych intencji, ani że odpowiadało całkowicie żądaniom rabinów i syjonistów. Są oni zbyt mądrzy, by dać jawny wyraz swej całkowitej kapitulacji wobec judaizmu. Niemniej jednak papieże ci albo-w najlepszym razie-skapitulowali (zachowując pewne pozory, pozwalające im uratować twarz), albo co gorsza aktywnie współpracowali z talmudycznym i kabalistycznym imperium (65). W konsekwencji można zatem słusznie twierdzić, że Karol Wojtyła (Jan Paweł II) nie był w istocie chrześcijaninem, ale raczej krypto-rabinem. Na to samo określenie zasługuje wielu protestanckich przywódców (Falwell, Hagee, Pat Robertson i wielu innych).

Przypisy:

63-Coughlin (1891-1979), działacz pacyfistyczny z Michigan, kaznodzieja radiowy i wydawca periodyku „Social Justice”, zmuszony ostatecznie do milczenia przez kardynała Pacelli’ego, przyszłego Piusa XII, po spotkaniu kardynała z prezydentem Franklinem Rooseveltem w Hyde Parku w roku 1936. Rabbi David G. Dalin pisze o „zakulisowej roli (Piusa XII) w uciszeniu (…) księdza Charlesa Coughlina (…) Roosevelt (…) chciał (…) zdjęcia z anteny programów radiowych (…)Coughlina (…)”. Por. „The Myth of Hitler’s Pope”, 2005, ss. 57-59. W tym czasie przyszły Pius XII był kardynałem i Sekretarzem Stanu. Roosevelt był masonem 33 stopnia. Coughlin należy do najbardziej znienawidzonych i najzawzięciej szkalowanych przez żydów postaci życia publicznego.

64-Por. Proclus, „The Elements of Theology. A Revised Text with Translation, Introduction and Commentary”, 1992

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.