Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > kryminalizacja nasion i roślin – żydowskie nwo contra ludzkość

kryminalizacja nasion i roślin – żydowskie nwo contra ludzkość

źródło: http://www.blakkened.com/seeds.php

Komisja Europejska za kryminalizacją prawie wszystkich nasion i roślin nie zarejestrowanych przez rząd

przygotował: Pluszowy Miś

Projekt nowej ustawy przedłożony przez Komisję Europejską, aby uznać za nielegalne „uprawę, reprodukowanie lub handel” wszelkimi nasionami warzyw, które nie zostały „zbadane, zatwierdzone i zaakceptowane” przez nową biurokrację UE o nazwie „Agencja UE ds. różnorodności roślin” (“EU Plant Variety Agency”).

Projekt nazywa się „Prawo materiału reprodukcyjnego roślin” (the Plant Reproductive Material Law) stanowi oddanie do rąk rządu decyzji w sprawie zatwierdzenia niemal wszystkich roślin i nasion. Ogrodnicy domowi, którzy uprawiają własne rośliny z nasion nieregulowanych, zostaną w myśl tego projektu uznani za przestępców.

Projekt ustawy, który został już zmieniony kilka razy ze względu na ogromne oburzenie hodowców roślin, jest widoczny tutaj:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_en.pdf

„Ta ustawa natychmiast zatrzyma rozwój odmian warzyw wśród ogrodników, rolników ekologicznych, domowych i małych rolników na rynku”, powiedział Ben Gabel, hodowca warzyw i dyrektor The Real Seed Catalogue.

„Ogrodnicy domowi mają bardzo różne potrzeby – na przykład uprawy ręczne, nie z pomocą maszyn, i nie mogą lub nie chcą korzystać z takich silnych środków chemicznych w aerozolu. Nie ma sposobu, aby zarejestrować odmiany odpowiednie do użytku domowego, ponieważ nie spełniają surowych kryteriów the Plant Variety Agency, która jest zainteresowana w zatwierdzeniu tych rodzajów nasion, jakie używa przemysł rolniczy”.

seeds

Praktycznie wszystkie rośliny, nasiona warzyw i ogrodnicy zostaną w końcu zarejestrowani przez rząd

Wszystkie rządy są oczywiście zauroczone ideą rejestracji wszystkich i wszystkiego. W tytule IV proponowanego prawa UE:

Tytuł IV Rejestracja odmian w rejestrach krajowych i unijnych

Odmiany, aby być dopuszczone na rynek w całej Unii, powinny znaleźć się w rejestrze krajowym lub w rejestrze Unii poprzez bezpośrednie procedury aplikacyjne do CVPO (The Community Plant Variety Office).

Ogrodnicy muszą także uiścić opłaty unijnej biurokracji za rejestrację swych nasion. Z proponowanego tekstu projektu prawa:

Właściwe organy i CPVO będą pobierać opłaty za rozpatrzenie wniosków, formalne i techniczne badania, w tym kontrole, różnych odmian, i utrzymanie tych odmian w każdym roku przez okres trwania rejestracji.

Choć prawo to może początkowo być ukierunkowane na komercyjnych producentów, to precedens, prędzej czy później, doprowadzi do objęcia nim również ogrodników domowych i wymagać od nich będzie przestrzegania tych samych szalonych przepisów.

Biurokracja rządowa zupełnie oszalała

„Jest to przypadek biurokracji, jaka wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli”, mówi Ben Gabel. „Całe te nowe projekty prawne to nic innego tylko tworzenie zupełnie nowego sznura urzędników unijnych, opłacanych sowicie za codzienne targanie góry referatów z miejsca na miejsce, gdy jednocześnie ten projekt ma na celu uniemożliwić dopływ nasion do ogrodników domowych i ingeruje w prawa rolników do uprawiania tego, co zechcą. To bardzo niepokojące, że nadali sami sobie prawa do regulowania i wydawania licencji na wszelkie gatunki roślin każdego rodzaju w ogóle w przyszłości – nie tylko rolniczych, roślin, ale traw, mchów, kwiatów, czegokolwiek – bez konieczności głosowania”.

Jako wskaźnik poziomu szaleństwa biurokracji, popatrz czemu będą poddani ogrodnicy i producenci warzyw wg tego nowego prawa UE, sprawdź ten język:

Szczegółowe uregulowania dotyczą spraw rejestracji w rejestrze Unii różnych odmian oraz tworzy się je w związku z możliwością wystąpienia przez wnioskodawcę z odwołaniem od decyzji CPVO. Te uregulowania nie dotyczą rejestracji w krajowych rejestrach odmian, ponieważ są przedmiotem krajowych procedur administracyjnych. Zostaną wprowadzone nowe obowiązki dotyczące każdego krajowego centrum badawczego w zakresie kontroli przez CPVO w celu zapewnienia jakości i harmonizacji procesu rejestracji odmian w Unii. Centrum badawcze złożone z zawodowych specjalistów będzie poddane kontroli i audytowi właściwych władz krajowych. W przypadku bezpośredniego odwołania do CPVO, będzie ono mieć prawo przeprowadzenie kontroli i zatwierdzania ośrodków badawczych w zakresie używania przez nie tych samych procedur, jakie stosuje CPVO do badania odmian.

Taki język to oczywiście orwellowski bureaucraticspeak, co oznacza tylko jedno: Wszyscy ogrodnicy powinni przygotować się na to, że będą poddani całkowitemu rządowemu szaleństwu kontrolowania nasion, warzyw i ogrodów domowych.

RealSeeds.co.uk ostrzega, że nie da się zrozumieć projektu prawa, gdy ktoś stara się to przeczytać:

Nie można po prostu przeczytać pierwsze 5 stron czy więcej, bo to jest „streszczenie”, a potem powiedzieć sobie – wiem, jak brzmi to prawo. Streszczenie NIE jest tym, co stanie się PRAWEM. To podsumowanie nie ma mocy prawnej i jest tylko taktyką stosowaną wobec opinii publicznej i ustawodawców,  ma dać podstawowe informacje i przedstawić założenia proponowanych przepisów w kontekście poinformowania ludzi, co się dzieje i dlaczego.

Problem z tym projektem polega na tym, czym zawsze było Podsumowanie, mianowicie mówiło ono zawsze wiele miłych, puszystych rzeczy o zachowaniu różnorodności biologicznej, uproszczeniu przepisów, różnych ułatwieniach, itp. – czego wszyscy chcielibyśmy – ale uchwalone prawo faktycznie będzie czymś zupełnie przeciwnym. To nie Podsumowanie stanie się prawem.

Na przykład Podsumowanie projektu art. 1, 2, 3 mówiło o ułatwieniach dla „amatorskich” odmian. Ale cała klasa Amatorskich odmian warzyw – na sporządzenie której straciliśmy 5 lat pracy z DEFRA w celu rejestracji – faktycznie zostaje usunięta całkowicie w przepisach na samym początku. Jednak Podsumowanie i komunikaty prasowe oparte na nim, wciąż mówiły o tym, jak to pomoże zachować odmiany amatorskie! Podsumowanie jest całkowicie fałszywe. Nie należy opierać się na nim, jeśli chcesz wiedzieć, jakie będzie prawo!

Uważajcie!!! Przeczytajcie to sami. Ale należy zignorować Podsumowanie, jako że nie jest to prawo i nie odzwierciedla tego, co jest w ustawie.

Jak można się było spodziewać, ten ruch jest „ostatecznym rozwiązaniem” Monsanto, DuPont i innych dominujących korporacji na rynku nasiennym, które już dawno temu przyznały, że ich celem jest pełna dominacja w dziedzinie wszystkich nasion i roślin uprawianych na świecie. Poprzez kryminalizację prywatnych upraw warzyw – tym samym zrobienie z ogrodników przestępców – unijni biurokraci mogą wreszcie oddać pełną kontrolę dostaw żywności dla potężnych korporacji, takich jak Monsanto.

Większość dziedzictwa nasiennego będzie skryminalizowana

Prawie wszystkie odmiany nasion roślin będących zapisem genetycznym różnorodności biologicznej zostanie skryminalizowana na mocy proponowanego prawa UE. To oznacza, że sama czynność przechowywania nasion z pokolenia na pokolenie – co jest podstawą zachowania życia biologicznego – staje się przestępstwem.

Ponadto, jak wyjaśnia Gabel, to prawo „… skutecznie powstrzyma rozwój nasiennictwa w przydomowych ogrodach w UE”.

To jest ostateczne pragnienie wszystkich rządów: kryminalizacja każdego aktu samodzielności i zamiana ludności w całkowicie zależne stado ludzkie będące na łasce  monopolistycznych korporacji w walce o przetrwanie. Odnosi się to zarówno w USA, jak i UE. Rządy przejmują kontrolę nad jednym sektorem na raz, rok po roku, i to będzie trwać, dopóki nie okaże się, że mieszkasz w niczym innym, tylko państwie niewolniczym rządzonym przez światowy reżim dyktatorski. (…)

Inne źródła:

http://open-seeds.org/bad-seed-law/

http://www.realseeds.co.uk/seedlaw.html

Pierwsza informacja na ten temat dostępna pod linkiem:

http://polskawalczacastopsyjonizmowi.com/2013/05/07/ue-chce-regulowac-uprawy-wszystkich-owocow-i-warzyw-nawet-w-prywatnych-ogrodach/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.