Strona główna > Bez kategorii > Krótkie streszczenie programu i działalności Jobbik

Krótkie streszczenie programu i działalności Jobbik

Źródło: http://www.jobbik.com/about_jobbik/3207.html

07/09/2010

Tłum. wMordechaj

Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier, sformował się jako partia polityczna w październiku 2003 r. i powstał z ruchu społecznego o tej samej nazwie. Twórcy ruchu byli w większości studentami o konserwatywnych poglądach i do dzisiaj zwolennikami partii jest wielu młodych ludzi.

Jednak nie jest to organizacja pokoleniowa; od samego początku dołączyli do niej znani w kraju i lokalnie rozpoznawani politycy i eksperci.

Osłabienie państwa w wyniku niespodziewanej porażki wyborczej konserwatystów w 2002 roku odegrało rolę katalizatora zmiany Ruchu w partię polityczną. Innym ważnym czynnikiem jednoczenia i określenia tożsamości programowej jest uznanie, że cała węgierska elita polityczna poniosła klęskę w odniesieniu do zadań przedsięwziętych w 1990 r.

Tak zwane partie głównego nurtu, biorące udział w przebudowie władzy w następstwie odchodzenia od okresu komunizmu, określiły konieczność realizacji zadania utworzenia gospodarki społeczno-rynkowej w czasie pierwszego głosowania nad projektem Zmian do Konstytucji w 1989 r. Po upływie około 20 lat, oczywistym jest, że w tym kierunku nie podjęto żadnej próby wartej wzmianki i cel ten nie został zrealizowany. Przeciwnie, neoliberalna ideologia zdominowała politykę, kryjąc swe prawdziwe cele pod przykrywką prywatyzacji, liberalizacji i deregulacji. Jedyną różnicą między tymi partiami było to, jak bardzo otwarcie potrafiły one wznieść sztandar tych sloganów i na ile były zdeterminowane w forsowaniu tych dzikich praw. Fundamentalizm ekonomiczny wymagał oddania suwerenności gospodarczej, co stawało się jasne w przypadku, gdy między tymi sprzecznymi wartościami dochodziło do konfliktu. Pojęcia służby dla społeczeństwa i dobra wspólnego zupełnie zniknęły z naszego słownika. Przemiany doprowadziły do wstrząsów i wykluczenia z życia społecznego niektórych grup, lecz obecny poziom polaryzacji społeczeństwa Węgier jest zupełnie nie do zaakceptowania. Alarmujące dane w sprawie zmniejszenia się liczby Węgrów implikuje brak wiary w naszą przyszłość.

Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier jest skupiony wokół respektowania zasad, jest partią chrześcijańską konserwatywnych i radykalnie patriotycznych Węgrów. Fundamentalnym celem Ruchu jest obrona węgierskich wartości i interesów. Ruch staje przeciwko coraz bardziej bezczelnych wysiłków wykorzenienia pojęcia narodu jako fundamentu społeczności ludzkiej. Jego program strategiczny bierze pod uwagę możliwość rozbicia procesu globalizacji, ponieważ członkowie Ruchu wiedzą, że jest w niej zawarta reakcja łańcuchowa spowodowana przez jej wewnętrzną słabość, wywoływania kryzysu w każdym miejscu, a także to, że globalizacja nie ma żadnego związku z prawdziwymi procesami ekonomicznymi. Partia uważa ochronę, odnawianie i rozwijanie narodowych zasobów za sprawę kluczową. Zasoby narodowe należy postrzegać również w sferze fizycznej i umysłowej kondycji narodu, jedności patriotycznej i solidarności, wiedzy w szerszym znaczeniu, dbałości o tereny przeznaczone pod uprawy rolne (jako czynnik ekonomiczny o niezrównanie większym potencjale w porównaniu z Europą, którego pozostanie w rękach Węgrów jest fundamentem naszej narodowej suwerenności), zaopatrzenie w wodę pitną oraz infrastrukturę transportową, energetyczną i technologię informacyjną.

Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier, jako jedyna partia, wziął na siebie brzemię rozwiązania jednego z najistotniejszych problemów węgierskiego społeczeństwa, patowej sytuacji związanej z rozwijającą się populacją cygańską. Twierdzimy – to, o czym każdy wie, lecz milczy z powodu „politycznej poprawności” – że zjawisko „przestępczości cygańskiej” jest prawdziwe. Jest to szczególna forma przestępczości, różna od większości innych przestępstw zarówno co do natury, jak też siły sprawczej. Rozpoznanie tego zjawiska i jego dokumentowanie nie służy celowi zbiorowego potępienia społeczności cygańskiej albo wzniecania rasizmu, gdyż winimy jej szczególne tło socjo-kulturalne, nie zaś genetyczne przesłanki. Sposobem rozwiązania tego problemu wychowywanie dzieci w poszanowaniu norm społecznych, edukacja, kształcenie zawodowe oraz tworzenie miejsc pracy.

Jednak jednocześnie, konieczne jest również zaostrzenie polityki karnej, przyspieszenie procedur kryminalnych oraz skończenie z praktyką pozytywnej dyskryminacji. To są podstawowe wytyczne, aby zamknąć drzwi łatwemu życiu poprzez popełnianie przestępstw. Co jest w tej sytuacji całkiem ironiczne to fakt, że Jobbik jest tytułowany grupą ekstremistów wskutek składania takich deklaracji przez tych, którzy poprzez swoją krańcowo neoliberalną politykę gospodarczą spowodowali tak wielką redukcję możliwości zatrudnienia, że nowe pokolenia cyganów w ogóle nie postrzegają pracy jako sposobu na życie.

W wyborach parlamentarnych w 2006 r., partia osiągnęła wynik 2,2 %, stając do wyborów razem z MIÉP (Węgierska Partia Prawdy i Życia) jako MIÉP-Jobbik – sojusz partii Harmadik Út (Trzecia Droga). Cztery partie osiągnęły 5 % próg wyborczy, poza tym tylko Harmadik Út zgromadził ponad 1% głosów. W 2008 r., startując niezależnie, Jobbik – Ruch na rzecz Lepszych Węgier, otrzymał 7 % wg sondaży wyborczych. Z inicjatywy przewodniczącego Jobbiku, w sierpniu 2007 r. utworzono Magyar Gárda Kulturális Egyesület (Stowarzyszenie Kultury i Tradycji – Straż Węgierska). Wraz z ruchem o tej samej nazwie, Straż jest potencjalną strukturą budzenia aktywnej samoświadomości narodowej. Ta inicjatywa wywołała równocześnie sympatyczny odzew znaczącej części społeczeństwa, co miało swój przejaw w postaci zaprzysiężenia wielu członków organizacji, a także  wściekle oszczerczą kampanię lewicowo-centrystycznych mediów oraz działań socjo-liberalnej administracji w kierunku zdelegalizowania stowarzyszenia. Jobbik ma pewność, że przystąpienie do UE nie stanowi żadnego rozwiązania dla narodu i państwa. Przez ten krok zaakceptowaliśmy niekorzystne warunki konkurencji i oddaliśmy naszą narodową autonomię w najważniejszych dziedzinach władzy centralnej, która jest bandą biurokratów i z zasady jest zupełnie antydemokratyczna.  To pozbawiło nasz kraj obrony oraz postawiło nas w sytuacji państwa szantażowanego. Jobbik neguje Traktat Lizboński, przyjęty przez wszystkie partie Węgierskiego Parlamentu i wypowiada się przeciwko cynicznej taktyce elity politycznej, aby forsować postanowienia Konstytucji UE wśród narodów Europy, nie zważając na niepowodzenie w jej ratyfikacji we Francji i w Holandii.

Podczas wyborów do Europarlamentu w 2009 r., Jobbik zdobył 3 mandaty i oddano na niego 15 % głosów, co stanowiło niemal ekwiwalent poparcia dla rządzących wówczas socjalistów.

W wyborach parlamentarnych w 2010 r., Jobbik utrwalił swą pozycję, jako trzecia największa węgierska partia polityczna, podwoił  liczbę poparcia w stosunku do wyborów z 2009 r. i dostał tylko 3 mandaty mniej niż rządząca do tej pory partia socjalistów. Jobbik zdobył 18 % głosów i zajął 47 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym Węgier.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.