Strona główna > Rosja > Kresy we krwi – książki prof. Edwarda Prusa dokumentujące ukraińską psychopatię i martyrologię narodu polskiego na Kresach

Kresy we krwi – książki prof. Edwarda Prusa dokumentujące ukraińską psychopatię i martyrologię narodu polskiego na Kresach

Jacek Boki – Książki, które polecam.

Edward Prus – SS-GALIZIEN. Patrioci czy zbrodniarze?

SS-Galizien to pionierska praca prof. Edwarda Prusa o esesmańskiej dywizji policyjnej, utworzonej na Kresach Wschodnich w 1943 roku, w której wiernie służyli Hitlerowi nacjonaliści ukraińscy, spod znaku Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich. Utworzenie tej dywizji stanowi niezbity dowód ścisłej współpracy nacjonalistów ukraińskich z hitlerowskimi Niemcami, której obecnie usiłują zaprzeczać. Zbrodniarze z tej dywizji zapisali się bardzo krwawo w historii, uczestnicząc w karnych ekspedycjach i mordując bezbronnych Polaków na Kresach. Za swoje zbrodnie nie ponieśli żadnej kary i nigdy nie zostali osądzeni, m. in. dlatego, że po wojnie znaleźli schronienie na Zachodzie – w Kanadzie i Wielkiej Brytanii i poparcie amerykańskiego wywiadu w okresie „zimnej wojny”. Przypomniał światu o zbrodniach SS-Galizien reportaż filmowy Juliana Hendy`ego, wyemitowany 7 stycznia 2001 roku przez niezależną londyńską telewizję ITV pt. „SS in Britain” (SS w Wielkiej Brytanii). Film ten zbulwersował opinię publiczną.

liczba stron : 279

Edward Prus – SZATAŃSKIE IGRZYSKO

Szatańskie igrzysko to ostatnia praca zmarłego w 2007 roku prof. dr hab. Edwarda Prusa. Autor ukazał w szerokim kontekście historycznym działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Książka przedstawia dzieje ukraińskiego nacjonalizmu, zbrodnicze założenia ideologii i programu oraz całkowitą zbieżność tego programu z wykładnią zawartą w Mein Kampf Adolfa Hitlera. W wyniku działalności OUN i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, wymordowano w okrutny sposób kilkaset tysięcy Polaków, Żydów, Rosjan oraz tych Ukraińców, którzy sprzeciwiali się nacjonalistycznej ideologii OUN.

liczba stron : 380

Edward Prus – BANDEROMACHIA

Autor ukazał genezę i skutki powołania przez nacjonalistów ukraińskich „rządu” Stećki we Lwowie w lipcu 1941 roku, zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich do tego miasta. W czasie istnienia tego rządu nacjonaliści ukraińscy dopuścili się w Małopolsce Wschodniej wielu zbrodni na Polakach i Żydach, m. in. latem 1941 roku Niemcy przy wydatnej pomocy nacjonalistów ukraińskich wymordowali profesorów lwowskich. Jednak utworzenie przez zaskoczenie nacjonalistycznego „rządu” okazało się nietrwałe – Niemcy szbko go rozpędzili, a przywódców OUN na czele z Banderą i Stećką aresztowali.

liczba stron : 264

Edward Prus – OPERACJA „WISŁA” – Wydanie piąte

W pracy udokumentowano genezę operacji „Wisła”, podkreślając i przypominając, że była wymuszona zbrodniczą działalnością band UPA, wcześniej na Wołyniu i na Podolu i stanowiła wówczas jedyny skuteczny środek zapobiegający dalszemu ludobójstwu w południowo-wschodniej Polsce. W czasie II wojny światowej ukraińscy szowiniści z UPA zamordowali ok. pół miliona Polaków. Jeszcze kilka lat po wojnie płonęły polskie wsie i mordowani byli ludzie. Do czasu przeprowadzenia operacji „Wisła”, bandy UPA wymordowały w okrutny sposób na terenie obecnego województwa lubelskiego i rzeszowskiego ponad 20 tys. Polaków. Tymczasem przedstawiciele nacjonalistów ukraińskich coraz natarczywiej i z coraz większym tupetem żądają rehabilitacji banderowców i upowców, oraz przyznania tej zbrodniczej organizacji praw kombatanckich.

liczba stron : 335

Edward Prus – HOLOCAUST PO BANDEROWSKU

W książce udokumentowano zbrodnie faszystów ukraińskich dokonane na Żydach w czasie II wojny światowej, najpierw pod komendą niemiecką, a następnie samodzielnie. Dzięki odwadze Polaków (za pomoc Żydom groziła kara śmierci) udało się uratować ponad 200 tysięcy Żydów. Praca prof. Edwarda Prusa jest ważna szczególnie teraz, gdy niektóre środowiska żydowskie, niemieckie i ukraińskie próbują coraz częściej winą za holocaust Żydów obciążyć Polaków. l

iczba stron : 249

Edward Prus – STEPAN BANDERA (1909-1959). Symbol zbrodni i okrucieństwa

Pionierska praca prof. Edwarda Prusa, wybitnego badacza stosunków polsko-ukraińskich oraz autora wielu cennych prac na temat zbrodni UPA. Stepan Bandera to jeden z organizatorów i przywódców zbrodniczej organizacji nacjonalistów ukraińskich, która tak krwawo i okrutnie zapisała się w historii Polaków na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej.

liczba stron : 392

Edward Prus – ZAPOMNIANY ATAMAN

Zapomniany ataman to ukazana w szerokim kontekście historycznym biografia Maksyma Tarasa Bulby-Borowcia (1908-1981), jednego z przywódców nacjonalistów ukraińskich na kresach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej.W przeciwieństwie do takich postaci jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewycz, ataman Bulba inaczej zapisał się w pamięci Polaków na Wołyniu. Był zdecydowanym przeciwnikiem metod stosowanych przez banderowców i potępiał ich zbrodnie.

liczba stron : 280

Edward Prus – PATRIARCHA GALICYJSKI. RZECZ O ARCYBISKUPIE ANDRZEJU SZEPTYCKIM METROPOLICIE GREKOKATOLICKIM (1865-1944)

Pierwsza tak obszerna biografia kontrowersyjnej postaci arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego. Czytelnicy mają możliwość poznać stosunek metropolity Szeptyckiego do zbrodni popełnionych przez UPA na Polakach, stosunek do Niemców i Sowietów oraz wiele nieznanych faktów z jego życia i działalności. Praca prof. E. Prusa jest również ciekawa w tym kontekście, że obecnie mają miejsce próby gloryfikowania tej postaci i zakłamywania faktów z nią związanych. Podejmowano również wysiłki w celu otwarcia jego procesu beatyfikacyjnego.

liczba stron : 286

Edward Prus – EDWARD PRUS RYCERZE ŻELAZNEJ OSTROGI

Książka omawia oddziały wojskowe ukraińskich nacjonalistów w okresie drugiej wojny światowej

liczba stron : 269

Edward Prus – Herosi spod znaku tryzuba. Konowalec – Bandera – Szuchewycz.

Książka obejmuje okres dwudziestolecia wojennego, lata okupacji i początek lat pięćdziesiątych. Autor koncentruje uwagę na ukraińskich organizacjach społeczno-politycznych, ze szczególnym podkreśleniem ugrupowań o nacjonalistycznej proweniencji. Zawiera szczegółowy rodowód Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN a i b), której wytworem była Ukraińska Powstańcza Armia (UPA).

liczba stron : 346

Edward Prus – LEGENDA KRESÓW

W Legendzie kresów autor udokumentował bohaterską walkę z bandami UPA bardzo młodych obrońców – harcerzy na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Harcerze Szarych Szeregów bardzo dzielnie i skutecznie bronili cywilna polską ludność Podola przed nacjonalistami UPA, gdy ich ojcowie po przejściu frontu wstąpili do Wojska Polskiego i opuścili rodzinne strony walcząc na froncie z Niemcami. Czytelnicy otrzymują drugie poprawione i rozszerzone wydanie książki o tragicznych losach Polaków na Podolu podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Liczba stron : 262

Edward Prus – TARAS CZUPRYNKA: hetman UPA i wielki inkwizytor OUN

Książka ta to pierwsza w literaturze polskiej biografia jednego z największych obok Stalina i Hitlera-zbrodniarzy XX wieku. W wyniku wieloletniej działalności komandora UPA Romana Szuchewycza, który przybrał pseudonim Taras Czuprynka, śmierć poniosło ponad pół miliona Polaków na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

liczba stron : 335

 

 

Edward Prus – KURHANY

Dążenia galicyjskich nacjonalistów ukraińskich

liczba stron: 146

 

Edward Prus – Atamania UPA

Tragedia kresów, to pierwsza pełna monografia zbrodniczej organizacji, która spowodowała śmierć ponad pół miliona Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w czasie II wojny światowej. W książce ukazano genezę, przebieg oraz skutki działalności UPA. Dodatkową zaletę tej książki stanowi to, że prezentuje jej dokładną strukturę organizacyjną, metody działania, pełną bibliografię, polemikę z tymi, którzy zarówno w przeszłości, jak i obecnie usiłują zafałszować działalność UPA oraz zataić jej współpracę z hitlerowskim faszyzmem. Dzięki sumiennej i wieloletniej pracy profesora Edwarda Prusa, zbrodnia ludobójstwa na tak wielką skalę nie zostanie zapomniana i będzie stanowić przestrogę dla następnych pokoleń Polaków. Książka jest potrzebna obecnie, gdy nawet w Polsce próbuje się rehabilitować i gloryfikować zbrodniarzy z UPA, stawiając im pomniki wbrew woli narodu polskiego. Najwyższy czas, żeby prawda o jej ludobójczej działalności dotarta do jak najszerszych kręgów Czytelników zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ dokonano zbrodni nie tylko na narodzie polskim ale również na Żydach. Nie przypadkowo Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 11 lipca Dniem Ludności, upamiętniając tym ofiary masowego ludobójstwa dokonane na bezbronnej ludności polskiej – dzieciach, kobietach, starcach – 11 lipca 1943 roku. Przypomnienie tych czystek etnicznych na wielką skalę jest konieczne teraz, gdy zaczęły znowu występować w Europie na Bałkanach a zbrodnie ukraińskich faszystów powinny stanowić przestrogę dla Europy i całego cywilizowanego świata.

Liczba stron : 377

 

Edward Prus – UPA Armia powstańcza czy kurenie rizunów ?

Wielka tragedia narodowa jaką niewątpliwie było wymordowanie w bestialski sposób ponad pół miliona Polaków przez nacjonalistów ukraińskich została udokumentowana. Dzięki rzetelnej i sumiennej pracy profesora Edwarda Prusa, Czytelnicy mogą poznać ten bezmiar zbrodni, jakiego dokonano na narodzie polskim na wschodnich kresach Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej. W monografii ukazano genezę, przebieg oraz skutki działania tej zbrodniczej organizacji jaką była UPA. Dodatkową zaletą tej książki jest to, że zawiera polemikę z tymi, którzy obecnie próbują zafałszować obraz tamtych jakże dramatycznych wydarzeń. Dzięki wieloletniej pracy profesora Prusa zbrodnia ludobójstwa nie zostanie zapomniana i będzie stanowić przestrogę dla następnych pokoleń Polaków. Nie można sobie wyobrazić rzeczywistego pojednania między Polakami i Ukraińcami bez jednoznacznego potępienia przez stronę ukraińską bestialskich zbrodni popełnionych przez UPA na ludności cywilnej, polskich dzieciach, kobietach i starcach. W obecnej chwili, gdy próbuje się gloryfikować UPA i porównywać ją nawet do Armii Krajowej — rzetelna wiedza o tej zbrodniczej organizacji jest bardzo potrzebna. Nie przypadkowo Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła właśnie dzień 11 lipca Dniem Ludzkości, upamiętniając tym ofiary ludobójstwa dokonane na Wołyniu na ludności polskiej przez bandy UPA 11 lipca 1943 roku. Nawet zbrodnie ludobójstwa można przebaczyć, ale zapomnieć o nich nigdy nie wolno.

 

Stanisław Żurek – LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH DOKONANE NA POLAKACH W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1939-1948

Książka przedstawia zbrodnie zarówno w Polsce południowo-wschodniej w granicach z 1939 roku, jak i zbrodnie popełnione w Polsce południowo-wschodniej w obecnych granicach. Autor ujął w szerokim kontekście historycznym skalę ludobójstwa, jego zasięg i niespotykane w dziejach ludzkości bezwzględne okrucieństwo. Dotychczas ukazały się publikacje obejmujące ludobójstwo Polaków w województwach wołyńskim, tarnopolskim, lwowskim, stanisławowskim, lubelskim i rzeszowskim. Natomiast nie ukazała się publikacja obejmująca całość zagadnienia i niniejsze opracowanie uzupełnia tę lukę. Stanisław Żurek oparł się nie tylko na badaniach i publikacjach, ale również uwzględnił nieznane dotąd dokumenty i zeznania świadków, również zamieszczone w Internecie. Dzięki temu znacznie rozszerzył wiedzę na ten temat. Zastanawia spolegliwość i bierność polskich władz, które dotychczas nie potępiły ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich i nie potępiają odradzającego się intensywnie nacjonalizmu na zachodniej Ukrainie.

liczba stron : 556

 

Stanisław Żurek – UPA W BIESZCZADACH. wyd. II, rozszerzone

Autor ukazał zbrodniczą działalność nacjonalistów ukraińskich w Bieszczadach w latach 1939-1948. Ta piękna kraina – od czasów piastowskich należąca do Polski – obficie spłynęła krwią jej mieszkańców w latach II wojny światowej, a nawet po jej zakończeniu. Stanisław Żurek wiele lat zbierał dokumenty i materiały na temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich w tym rejonie, którzy w okrutny sposób wymordowali ponad 1800 Polaków oraz wspólnie z Niemcami prawie wszystkich Żydów. Dopiero przeprowadzona w 1947 roku operacja „Wisła”, powstrzymała zbrodnie ludobójstwa w Bieszczadach.

liczba stron : 341

 

Jacek E. Wilczur – ŚCIGAŁEM IWANA „GROŹNEGO” DEMIANIUKA

Drugie wydanie książki Ścigałem Iwana „Groźnego” Demianiuka, poprawione i rozszerzone, ukazuje się w przeddzień zapowiedzianego, drugiego procesu w Monachium. Świadkowie i zgromadzone materiały źródłowe wskazują, że esesman Iwan Demianiuk był strażnikiem w obozach zagłady, obsługiwał komory gazowe w Treblince i Sobiborze i jest współodpowiedzialny za zagładę ok. 700 tys. Żydów i Polaków.

liczba stron : 203

 

Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk – ZBRODNIE NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLSKICH LEŚNIKACH W LATACH 1938-1948

Autorzy opisali mało znane, tragiczne losy polskich leśników na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Nacjonaliści ukraińscy w latach 1938-1948 w okrutny sposób zamordowali 1000 polskich leśników i członków ich rodzin. Oprócz relacji świadków i dokumentów, opracowanie zawiera dokumentację fotograficzną, bibliografię, indeks nazwisk i nazw geograficznych.

liczba stron : 80

 

Stanisław Jastrzębski – LUDOBÓJSTWO NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA POLAKACH NA LUBELSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1947

Książka ta, to rezultat wieloletniej pracy Autora, który w oparciu o zebrane przez siebie materiały i zeznania świadków oraz dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, ukazał ogrom zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Lubelszczyźnie w latach 1939-1947. W wyniku tego ludobójstwa, w wymienionym okresie – nawet 2 lata po zakończeniu II wojny światowej – zostało przeważnie w bestialski sposób zamordowanych 14-15 tysięcy Polaków, w tym kobiet, starców i dzieci. Ta pionierska, bogato udokumentowana praca, jest wymownym oskarżeniem zbrodni, dotychczas nie ukaranych i nie potępionych przez polskie władze i opinię światową.

liczba stron : 264

 

Aleksander Korman – LUDOBÓJSTWO UPA NA LUDNOŚCI POLSKIEJ. Dokumentacja fotograficzna

Po raz pierwszy ukazał się album zawierający wstrząsające fotografie, dokumentujące ludobójstwo Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na ludności polskiej,na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej. Album ukazuje ogrom zbrodni, jakich dopuściła się UPA na Polakach, mordując w okrutny sposób kilkaset tysięcy ofiar: mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Była to w XX wieku czystka etniczna na nie spotykaną skalę w dziejach ludzkości. To przerażające, okrutne ludobójstwo nie zostało dotychczas potępione przez opinię publiczną Europy i świata. Prezentowany album zawiera 130 fotografii, dotyczących z reguły miejsc zbrodni (128) i upamiętnienia ofiar (2) z 35 miejscowości, przeważnie z lat 1942-1944. Autorstwo 96 fotografii jest nieznane, a tylko 34 autorów zostało zidentyfikowanych. Zebrana dokumentacja fotograficzna stanowi dorobek wieloletniej pracy badawczej autora, a znaczna część fotografii opublikowana została po raz pierwszy.

liczba stron : 94

 

Aleksander Korman – STOSUNEK UPA DO POLAKÓW NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ

Autor w syntetycznej formie ukazał genezę zbrodniczej organizacji UPA oraz jej cele i sposób działania. Przedstawił straty osobowe i materialne spowodowane przez UPA oraz współczesną groźbę odradzania się banderowskiego ekstremalnego szowinizmu na Ukrainie. Czytelnicy mają możliwość zapoznania się z nieznanymi lub mało znanymi faktami i dokumentami o działalności ukraińskich szowinistów. Dr Korman przez kilkanaście lat gromadził, dokumenty i relacje świadków. Uzupełnienie pracy stanowi obszerny wykaz literatury dotyczącej działalności UPA oraz dokumentalne fotografie ukazujące niespotykane w dziejach ludzkości okrucieństwo oprawców.

liczba stron : 166

 

Mieczysław Dobrzański – GEHENNA POLAKÓW NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH 1939-1948

Autor nie tylko opisał swoje przeżycia na wschodniej Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948, ale również na podstawie wspomnień innych osób oraz dokumentów ukazał tragiczne losy Polaków w latach II wojny światowej oraz po wojnie, aż do czasu przeprowadzenia Operacji „Wisła” na tych terenach, która dopiero powstrzymała zbrodnie UPA.

liczba stron : 366

 

Lucyna Kulińska i Czesław Partacz – Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939 – 1945

Prezentowana książka ma za cel ukazanie czytelnikom okoliczności jednej z największych tragedii, jakie spotkały Polaków w historii naszego narodu – ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich chłopów. Mordy podjęte z najniższych pobudek realizowane były pod przykrywką wzniosłych ukraińskich haseł narodowych. Aktom terroru towarzyszyła niewyobrażalna grabież mienia prywatnego i narodowego. Zniszczono też bezpowrotnie dobra kultury ogromnej wartości, obiekty sakralne i świeckie. Zbrodnie nacjonalistów skupionych w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a potem także Ukraińskiej Powstańczej Armii, były dokonywane z wyjątkowym metodycznym okrucieństwem, dającym mordercom sadystyczną satysfakcję. Pastwienie się nad ofiarami, gwałty, tortury były stosowane na masową skalę.

Liczba stron : 288

 

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Bogumiła Grotta i Olgierda Grotta – POLSKA I JEJ WSCHODNI SĄSIEDZI

Od schyłku średniowiecza stosunki między Polską ajej wschodnimi sąsiadami nabierały coraz większego znaczenia. Szczególnie po Unii Lubelskiej (1569r.) widać coraz większy wpływ języka i kultury polskiej na wschodnie obszary państwa. Na ziemie te napływali Polacy, a miejscowa szlachta ruska polonizowała się i przyjmowała katolicyzm. Zaczęła się także zbrojna konfrontacja z państwem moskiewskim oraz wojny kozackie. W XX wieku rewolucja bolszewicka zaczęła likwidację kresowej elity polskiej, a później także polskiego chłopstwa, opierającego się sowietyzacji. Natomiast w II RP na Kresach południowo-wschodnich zaczął się rozwijać, oparty na darwinizmie społecznym, szowinistyczny nacjonalizm ukraiński (partia OUN), a w latach II wojny światowej także UPA, który doprowadził do ludobójstwa tamtejszej ludności polskiej. Po wojnie Polska utraciła Kresy, ale pamięć o ludobójstwie, jakiego tam dokonano, nadal stanowi problem moralny i polityczny, zwłaszcza że na terenie państwa ukraińskiego rosną wpływy ideologii OUN. Niestety, nie wszystkie siły polityczne w III RP właściwie rozumieją tamtejszą sytuację, zamykając oczy na fakty nie do przyjęcia z polskiego punktu widzenia, łącznie z postulatami odebrania Polsce 19 powiatów.

 

Jak pisze jeden z autorów, Grzegorz Mazur: „Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991r. bardzo szybko pojawiły się na porządku dziennym w społeczeństwie tego nowo powstałego państwa problemy związane z tożsamością narodową, pamięcią historyczną i tradycjami. Ukraina, poza krótkotrwałymi epizodami, nie miała w swej przeszłości tradycji istnienia silnego państwa. […] Sprawa sformułowania państwowej polityki historycznej w tej sytuacji stawała się rzeczą konieczną/ Oprócz owej polityki historycznej kwestią istotną było podjęcie badań nad sprawami, którymi do tej pory historycy nie mogli się zajmować Wyjątek stanowiła tutaj historiografia emigracyjna […]. Na Zachodzie byli członkowie OUN, UPA i żołnierze 14 Dywizji SS Galizien, zajmujący często eksponowane stanowiska w strukturze społecznej, prowadzili działalność apologetyczną wobec Stepana Bandery i innych przywódców oraz całego ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. […] Za swego rodzaju symbol można uznać tutaj działalność Sławy Stećko, która po śmierci męża Jarosława Stećki stanęła w 1986r. na czele OUN na emigracji, ale już w 1992r. powróciła na Ukrainę, gdzie założyła odwołującą się do tradycji OUN partię Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. Od 1997r. do śmierci w marcu 2003r. sprawowała mandat do Rady Najwyższej.”

Liczba stron : 448

 

Wiktor Poliszczuk – Dowody zbrodni OUN i UPA

Książka Wiktora Poliszczuka to gruntowna praca naukowa o działalności Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich do roku 1999 (w Polsce międzywojennej, w okresie wojny i po wojnie w Polsce, na Ukrainie i na Zachodzie), oraz struktur pochodnych: Legionu Nacjonalistów Ukraińskich, Batalionów: Nachtigall, Roland i 201 Schutzmannschaften, Ukraińskiej Policji Pomocniczej, Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz Dywizji SS-Galizien. – Ryszard Tyndorf ; Komisja Prasowa KPK, Okręg Toronto Praca oparta jest na dowodach, przede wszystkim na dokumentach z archiwów ukraińskich autorstwa struktur OUN-UPA, a także z archiwów sowieckich, polskich i niemieckich. Pod tym względem jest to praca unikalna, obiektywna, nie ulęgająca wpływom prądów politycznych. W swojej pracy autor obala błędny pogląd nacjonalistycznych historyków ukraińskich, a także pewnych historyków polskich, którzy twierdza, ze OUN-UPA była formacja narodowo-wyzwoleńcza narodu ukraińskiego. Przedstawia udokumentowane dowody, z których wynika jednoznacznie, iż struktury te prowadziły politykę ludobójstwa na ludności polskiej, a także mordowania Ukraińców, którzy się organizacji tej nie podporządkowali. W oparciu o analizę dokumentów autor przeprowadza dowód, ze eksterminacja ludności polskiej była wynikiem zasad ideologicznych i założeń programowych OUN, które w połączeniu z praktycznym ich zastosowaniem prowadzi do wniosku, ze nacjonalizm ukraiński stanowił odmianę faszyzmu.

Liczba stron : 778

CDN…

Za: http://kresywekrwi.neon24.pl/post/136906,ksiazki-ktore-polecam

One thought on “Kresy we krwi – książki prof. Edwarda Prusa dokumentujące ukraińską psychopatię i martyrologię narodu polskiego na Kresach

  1. Pelno ksiazek, domyslam sie ze autor byl swiadkiem albo ma super dowody potwierdzajace mniemane fakty. Zastanawia mnie jednak stwierdzenie, za mordercy Polakow dostali ochrone od Anglikow. Dlaczego? Przeciez chodzi tu o Ukrainskich faszystowskich mordercow? Dlaczego rzad obcy, ktory niby walczyl z faszyzmem daje schronienie tymze faszystom i w dodatku Ukraincom? Kim byli Ci Ukraincy tak naprawde i kto nimi kierowal i czyje wykonywali rozkazy?
    Te mordy, wedlug co sie mowi i pisze sa tak nieludzkie, ze smialo moge powiedziec iz byly dzielem demona, demonicznych i sadystycznych sil. W dodatku te opisy sa identyczne , kropka w kropke, z mordami we Francji w czasach TZW. rewolucji (bo rzadnej rewolucji nigdzie nie bylo, byla napasc i wojna) w XVIII w. dokonane na La Vendée (Wendenczykach , Wenede…). Tam nie bylo tych nacjonalistow Ukrincow i dzieli ich ponad poltora wieku. Chyba, ze czytali o tych mordach i zastosowali ich metody. Prosze sobie poczytac na ten temat. Kolombo zauwarzl bylby podobienstwo w zbrodni i metodach.
    Zbrodniarz ten sam-Anglia. Bo tam jest siedziba Diabla. To tam cwiczyli Lenina, Hitlera . To w Niemczech bywal Bandera i z tamtad dostal pieniadze, zeby rzrnac i stworzyc Ukraine dla potrzeb strategicznych tajnych Bractw. Bandera moze wierzyl w swoje nacjonalistyczne wymysly, ktore przyjal od tch co mu podsuneli, a moze to byl zwyczajny agent.
    Polakow wyrzneli, bo mieszkali na tych terenach od dawna, Akcja wisla byla dowodzona przez Zydow i nie miala na celu zapobiegac w dalszych mordach na Polakach, bo oni wyrzneli i nadal niszcza narod Polski i inne narody. Wysiedlili Rusinow, autentycznych mieszkancow tych ziem.Rusinow nie wolno mieszac z Ukraincami i banderowcami, aby wskrzesic wieczna nienawisc miedzy slowianskimi plemionami , zajac ich ziemie i wymazac slady pochodzenia ludow z tych ziem i nazucic im ich nowy system SWIATOWY. Oni lubia mordowac, znecac sie i nawet nas jesc. Zobaczcie tzw. Katakomby
    A kto jest w rzadzi dzisiejszej Ukrainy?, W Rosji?, W Polsce?, w Niemczech?, we Francji? , w Anglii? , w USA? …itd. Ci co podaja sie za wiecznie gnebionych. Prosze zobaczyc mape Gomberga. Tak naprawde sadze, ze chodzi o nasze unicestwienie, nas Slowian. Oni nas morduja sprytnie .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.