Strona główna > NWO > Koszmar szerzy się z Syrii na Afrykę północną. Katherine Frisk

Koszmar szerzy się z Syrii na Afrykę północną. Katherine Frisk

Trzy demony

Etiopski Kościół  Prawosławny
Etiopski Kościół Prawosławny

W tym małżeństwie ludobójcami są i zawsze byli trzej prominenci. Ten sam szablon arcykapłana Kajfasza, arabskich królów Herodów i Legionu Rzymskiego jest tak samo ważny dzisiaj jak był 2.000 lat temu.

W XXI wieku są żydowscy bankierzy z Wall Street, w londyńskim City, w Watykanie i państwie syjonistycznym. Saudyjscy wahabiccy ekstremiści islamscy finansowani i wspierani przez monarchię Arabii Saudyjskiej, Katar i Turcję. I wojskowi najemnicy z amerykańskiej CIA, Rycerze Maltańscy odpowiadający tylko przed papieżem.

Antysyjonistyczni Żydzi Tory… niech Bóg im wszystkim błogosławi
Antysyjonistyczni Żydzi Tory… niech Bóg im wszystkim błogosławi

Celem pierwszych jest wytępienie Żydów Tory, którzy wyznają Stary Testament.

Oni nie popierają systemu lichwy i czytają Talmud Jerozolimski (Palestyński), w przeciwieństwie do Babilońskiego. Żydzi Tory którzy nie wierzą ani w Świątynie (bożek) ani w państwo syjonistyczne (bożek), bo to zrywa Przymierze między prawdziwym Izraelem i hebrajczykami na Górze Goryzym, kiedy Joszua poświęcił ich prawu. Oni uważają, że judaizm jest systemem wierzeń, a nie narodowości.

Wraz z tymi celami oni planują utworzyć Wielki Izrael zgodnie z Yinon Plan, rozciągający się od Nilu w Luksorze, przez Synaj, Liban i Syrię do rzeki Eufrat.

Dlatego nie zaskakuje to, że syjoniści wspierają islamskich terrorystów na Wzgórzach Golan, ani nie zaskakuje ich zmowa z Turcją, czy kupowanie kradzionej ropy z Syrii i Iraku transportowanej przez Daesh przez granicę do tureckich portów i eksportowanej do Izraela.

Zob: Do kogo należy ISIS / Who Owns ISIS

a

Celem drugich jest utworzenie wahabickiego ekstremistycznego państwa z prawem szariatu Bractwa Muzułmańskiego.

Ten kalifat będzie rozciągał się przez całą Afrykę płn, Arabię Saudyjską, Irak, Iran, Pakistan i Turcję do Gruzji, Kaukazu na płd-zach Rosji, i obejmował wszystkie „państwa” Eurazji. I razem z tym, wymazanie szyickiego islamu i szyickiego  rożka, który rozciąga się od Iranu poprzez pewne części Iraku i Syrii.

Tylko w ubiegłym tygodniu  John Kirby z amerykańskiego Departamentu Stanu powiedział:

„Grupy ekstremistyczne nadal będą wykorzystywać próżnie które są w Syrii, żeby poszerzyć swoje działania, które mogą obejmować ataki na interesy rosyjskie, może nawet rosyjskie miasta. Rosja dalej będzie wysyłała swoich żołnierzy w workach na ciała, i nadal będzie traciła ludzi, może nawet samoloty”.

– o – 0 – o –

Saudyjską rodzinę królewską założył chazarski Żyd z Turcji, wyznawca Talmudu Babilońskiego, który ożenił się z muzułmanką, tak samo jak arabscy królowie Herodowie wżeniali się w żydowskie Lewickie kapłaństwo.

Zniszczenie Rosji i Cerkwi jest programem w kartach wszystkich trzech demonów:

Chazarscy Żydzi Talmudu Babilońskiego, którzy byli również żydowskimi bolszewikami, jak napisał Aleksandr Solzhenitsyn w Dwieście lat razem, wymordowali prawie 100 mln prawosławnych chrześcijan w swoich obozach i gułagach.

Watykan, który od 1.000 planuje sprowadzenie Cerkwi pod kontrolę Rzymu i papieża [under the control of Rome and the Pope.]

I islamscy ekstremiści, którzy byli za ludobójstwem Ormian w Turcji ponad 100 klat temu i prześladowaniem ortodoksyjnych chrześcijan w Syrii, Egipcie i Libii.

– o – 0 – o –

Żydowski syjonista Cass Sunstein z katolicką małżonką Samantą Power
Żydowski syjonista Cass Sunstein z katolicką małżonką Samantą Power

Celem trzecich jest zniszczenie ortodoksyjnego i protestanckiego chrześcijaństwa zgodnie z przysięgą i inkwizycją jezuitów, którzy nadal rządzi tym kościołem dzisiaj.

Każda chrześcijańska grupa niewierna papieżowi jako przedstawicielowi Chrystusa na ziemi była i i będzie infiltrowana i nawracana na chrześcijaństwo/syjonizm, Święte Katolickie Imperium Rzymskie cała ziemia, ciała i dusze należą do papieża.

To imperium będzie obejmować płd i płn Amerykę, całą Europę przez UE, gdzie „tłumy nie decydują o swoim losie„, według  Martina Shulza, i aneksuje całą Rosję, coś co nie udało się Napoleonowi i Hitlerowi, a niemal osiągnięto w latach 1990 z upadkiem Związku Sowieckiego.

Do tej pory ponieśli fiasko w Syrii i Iranie, i wkrótce to samo stanie się w Iraku i Jemenie, podczas gdy Rosja pod kierownictwem prezydenta Putina stanowczo wróciła do Cerkwi (to upodleni przez kremlowski reżim ludzie wracają na łono cerkwi i obecnie wywierają na kremlowców naciski aby w Rosji został wprowadzony m.in. całkowity zakaz aborcji, którą w Rosji wprowadził Lenin i która „prawiesławnemu” Putinowi nie przeszkadza: przy wskaźniku urodzeń – 1.5 dziecka na kobietę. Obecnie w Rosji przeprowadzanych jest 1,5 mln aborcji rocznie wg oficjalnych statystyk, które są „na życzenie” i finansowane z budżetu państwa. Kliknij w – link/Redakcja W-P).

Grecja to kolejny prawosławny kraj, który z sukcesem niszczono w ciągu ostatnich 1.000 lat, i atakowano na dwóch frontach.

Po „wyzwoleniu” przez rzymskich katolików Konstantynopola w 1204 (IV wyprawa krzyżowa/Redakcja W-P), z którego niemal się nie podniósł, później z większością Grecji zaatakowaną przez Turków 500 lat temu, i zamienioną na państwo islamskie razem z 1.500 letnią Hagią Sophią w Konstantynopolu, zamienioną na muzeum.

Od tej pory resztę Grecji poddawano tajnej i jawnej infiltracji i niszczeniu ich gospodarki i kraju, w XX wieku poprzez nazistowska inwazję i później organizowanymi przez CIA faszystowskimi przewrotami, i w XXI wieku bardzo niedawno przez UE i Goldmana Sachsa.

– o – 0 – o –

Kaddafi zamordowany. Oni przyszli, zobaczyli, on zmarł.
Kaddafi zamordowany. Oni przyszli, zobaczyli, on zmarł.

Koszmar trwa dalej, przenosząc się do płn Afryki

W 2011 Libię – stabilny kraj z darmową opieką zdrowotną, edukacją, dachem nad głową każdego i rządowymi subsydiami dla rolnictwa i sprzętu rolniczego, z pośród wielu innych korzyści socjalnych finansowanych przez dochody z ropy, poddano „zmianie rządu przez kolorową rewolucję” i zaatakowaną przez Bractwo Muzułmańskie i wahabickich ekstremistów. Później zbombardowana przez NATO, stała się upadłym krajem.

Podczas arabskiej wiosny w Egipcie, Bractwu Muzułmańskiemu nie udało się przejąć kontroli nad krajem gdzie naród egipski i wojsko wypędzili ich i zastąpili tę organizację, zakazaną od wielu lat za Mubaraka, generałem Sisi.

Nie zapomniano rzezi w Świątyni Hatshepsut [The massacre at Queen Hatshepsut’s Temple]. Tę dokonaną w 1997 przez islamskich ekstremistów rzeź kontynuował Morsi, chrześccijan prześladowano, a ich świątynie palono. Skutkiem było to, że Egipt doznał poważnego upadku w przemyśle turystycznym, stanowiącym główna część ich gospodarki, i doznał także prześladowań własnego narodu.

Nie tylko Egipt i wszystkie jego świątynie, Muzeum w Kairze, piramidy i cały kościół koptyjski, Daesh zamierza zniszczyć, ale wykorzystać tych terrorystów do dalszych wypadów na Afrykę, zwłaszcza bogata w ropę Nigerię, jak również Sudan, i w końcu zniszczyć kościół etiopski, za który Watykan będzie tak wdzięczny jak był rezultatami islamskiego terroryzmu w Gruzji i Rosji. To samo zniszczenie najstarszych chrześcijańskich społeczności ormiańskiego kościoła w Syrii zostanie powtórzone w Nigerii, Egipcie i Etiopii. Koszmar się poszerza.

 a

Wszystkim tym trzem demonom nie udało się pozbyć Assada.

Nie udało im się podzielić Syrii, przekazać jej państwu islamskiemu na południu i w dalekich regionach wschodnich, podczas gdy północne regiony do Eufratu zaznaczone są dla Izraela, razem z bogatymi w ropę Wzgórzami Golan, których nie zwrócili Syrii zgodnie z Rezolucją 242 ONZ.

Ameryka transportuje swoje resztki Państwa Islamskiego i terrorystów z al.-kaidy uciekających z powrotem do Libii.

11 września 2012 miał miejsce mord z zemsty w Bengazi, gdzie zostaje zabity sen. Stevens. Według mnie to dlatego Hillary Clinton nakazała amerykańskim siłom wspierającym ustąpić kiedy otoczono ambasadę, gdyż początkowo uważała, ze przybysze do ambasady byli dżihadystami, z którymi zamierzała załatwić sprawę transportu broni, amunicji i „buntowników” do Turcji żeby dokonali ataku na Assada.

Kimkolwiek oni byli, nie byli zwykłymi islamskimi ekstremistami, z którymi miała do czynienia. Zamiast tego Stevensa zamordowano w podobny sposób jak jej oprawcy zamordowali Kaddafiego tylko rok wcześniej, ale tym razem w tym dniu 11 września, który teraz miał ogromne skutki na całym świecie. Film z tego mordu nie tylko jej wysłano, ale pokazano w internecie. Przesłanie było jasne i nieodwołalne, czy ktoś poza mną chce go widzieć czy nie. „Oni przybyli, oni zobaczyli, Stevens zmarł„.

– o – 0 – o –

Oni spodziewają się z walki robić karierę przez całe życie
Oni spodziewają się z walki robić karierę przez całe życie

Rosyjski Instytut Badań Strategicznych [Russian Institute for Strategic Studies (RISS)] ostrzegł, że do końca roku niemal wszyscy terroryści uciekający z Syrii i Iraku przeniosą się do Afryki północnej.

Niewątpliwie ci terroryści wesprą Boko Haram, który zamierza wymazać chrześcijaństwo w Nigerii. Jeśli nie widziałeś tego wywiadu, zobacz: Veterans Today Africa interviewed by Press TV, który przedstawia taki sam plan w Nigerii jaki realizuje się w Syrii.

Polecam także część o Boko Haram w artykule Gordona Duffa z 2012, gdzie znowu widzimy konszachty miedzy islamskimi ekstremistami, Kościołem Mormonów, który jest tajna sektą watykańską, i syjonistami: Romney leaks: narkotyki, krwawe diamenty i kubańska kochanka [Romney Leaks: Drugs, Blood Diamonds and a Cuban Mistress (Updated)]

Planem jest również wysyłka ich uciekających islamskich terrorystów do Libii, by mogli rozpocząć destabilizację Egiptu po ponownym wspieranym przez US / Muslim Brotherhood nieudanym zamachu zniszczenia tego kraju, jak zrobili w Libii i niemal udało im się w Syrii.

Ponadto długoterminowym celem jest rozpoczęcie wojny z Etiopią pod jakimkolwiek pretekstem, czy to spory o wodę przy budowaniu tam w Etiopii, czy z innego powodu, który będzie odpowiadał ich celowi by zniszczyć chrześcijańskie kościoły i z Etiopii zrobić kolejne państwo islamskie rządzone przez Bractwo Muzułmańskie i ekstremistyczną sektę wahabicką.

W ten sposób triumwirat Kajfasza, Heroda i Poncjusza Piłata zamierzają rządzić całym światem z ich wypaczonymi markami judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Katherine Frisk – 3.10.2016

Tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: http://www.veteranstoday.com/2016/10/03/nightmare-spreads-from-syria-to-north-africa/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *