Kościół 666

BERGOGLIO RUCHOMYKościół 666. Z cyklu: Kościół jeszcze nigdy nie miał się tak dobrze jak dzisiaj. 

Odpowiedzi na ankietę przedsynodalną…

…przeanalizowała włoska Katolicka Agencja Informacyjna SIR

Odpowiedź episkopatu luksemburskiego

Kościół w Luksemburgu zauważa pogłębiającą się przepaść między nauczaniem Kościoła a jego odbiorem wśród wiernych. Według biskupów Kościół nie potrafi skutecznie odpowiedzieć na trudne sytuacje rodzinne. Znajomość dokumentów magisterialnych w Kościele luksemburskim jest “żadna”, w dodatku “są one wyobcowane, niezrozumiałe i niedzisiejsze”. programy duszpasterskie są “zorientowane na tradycyjne modele rodziny” i “nie przystają do współczesnych potrzeb i sytuacji”. Nauka dotycząca małżeństwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa i rodziny “jest odrzucana zarówno przez kręgi pozakościelne jak i czasami również w Kościele, gdyż Kościół “jest uważany za niekompetentny” czy wręcz jako “intruz” w tych dziedzinach. Encyklika “Humanae Vitae” utworzyła wiele podziałów społecznych, które trudno dzisiaj uleczyć. Kościół Luksemburga, w którym 72% narzeczonych mieszka wspólnie przed śłubem, domaga się złagodzenia nauczania w kwestii współżycia przedmałżeńskiego, dopuszczania rozwiedzionych do sakramentów itp. W kwestii związków homo pada propozycja, aby podchodzić do nich z miłością i zrozumieniem, bez zbytniego zagłębiania się w kwestie moralne. Poza tem padają sugestie, aby Kościół zmodyfikował definicję rodziny, aby usunąć z niej odniesienia do płci, aby ponownie przyjrzał się swojemu nauczaniu dotyczącemu antykoncepcji, oraz zrewidował swoje stanowisko dotyczące kapłaństwa kobiet i celibatu.

Odpowiedź episkopatu Niemiec

Podobnie: wspólne pomieszkiwanie przed ślubem, które jest praktycznie normą, kontrola urodzin, antykoncepcja (której zakaz jest praktycznie ignorowany przez niemieckich katolików), pozbawianie rozwiedzionych dostępu do sakramentów jest “niesprawiedliwą dyskryminacją i okrucieństwem”, “tak dla legalizacji związków homo i traktowania ich na równi z małżeństwami to nakaz sprawiedliwości” oraz wezwanie do rewizji definicji małżeństwa używanej w Kościele. I tak dalej.

episkopatu Belgii

Kościół musi być “bardziej otwarty”, zwiększać rolę kobiet, musi się dostosować do nowoczesności, zwłaszcza w temacie homozwiązków i osób rozwiedzionych, ma przygarniać wszystkich niezależnie od tego, w jaki sposób żyją.

i odpowiedź episkopatu Szwajcarii

Najważniejszy postulat: znieść zakaz Komunii świętej dla rozwodników i błogosławić ich nowe związki (popiera go 90% respondentów). 60% szwajcarskich “katolików” popiera legalizację homozwiązków i błogosławienie ich przez Kościół. Przytłaczająca większość “wiernych” w Szwajcarii doskonale zna nauczanie Kościoła dotyczące zakazu antykoncepcji, ale ma je tam, gdzie światło nie dochodzi. Głęboko.

————————————————

Wniosek jest jeden: Posoborowie to trup, którego pudrowanie nic nie da. To jeden wielki bankrut, ściema, oszustwo i pic na wodę. Kościoła w Zachodniej Europie już NIE MA. I trzeba to wreszcie przyjąć do wiadomości, czcigodni biskupi i drodzy księża, którzy czytacie niniejszego bloga.

Napisał Dextimus dnia 9.2.14

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (9 lutego 2014)

—————
.
Kolejne łyki posoborowej statystyki, czyli zdejmujemy z trupa wierzchnią warstwę pudru.

Tym razem nie raporty przedsynodalne, ale wyniki wywiadów respondenckich. Jak widać są zgodne z danymi spływającymi w odpowiedzi na pytania ankietowe:

Stosowanie środków antykoncepcyjnych popiera ponad 90 proc. katolików w Argentynie, Kolumbii, Brazylii, Hiszpanii i Francji. Mniejsze poparcie dla tych środków wykazują na Filipinach (68 proc.), w Kongo (44 proc.) i Ugandzie (43 proc.). W USA stosuje je 79 proc. katolików. Za stosowaniem środków antykoncepcyjnych opowiada się 75 proc. polskich katolików.

Stanowisko Kościoła w kwestii wyświęcania kobiet na księży(ce) popiera 80 proc. katolików w Afryce i 76 proc. na Filipinach, 36 proc. w USA i 30 proc. w Europie, przy czym w Polsce – 53 proc., podczas gdy w Hiszpanii 17 proc. (proszę zwrócić uwagę, że 47% ankietowanych katolików z Polski uważa, że są możliwe rzeczy niemożliwe – przyp. mój – Dextimus)

Najbardziej kontrowersyjną kwestią pozostają małżeństwa homoseksualne: przeciwnych im jest 99 proc. katolików afrykańskich i 40 proc. w USA.

Do najbardziej liberalnych na świecie zaliczają się według wyników sondażu katolicy hiszpańscy i francuscy, a najbardziej konserwatywne postawy reprezentują katolicy afrykańscy i na Filipinach.

19 proc. katolików w Europie i 30 proc. w Ameryce Łacińskiej zgadza się z nauką Kościoła w kwestii małżeństwa i z wykluczeniem komunii świętej katolików rozwiedzionych i żyjących w świeckim związku. Wykluczenie to akceptuje 75 proc. katolików w krajach afrykańskich, podczas gdy np. we Francji 17 proc., w Hiszpanii – 12 proc., a w Polsce – 31 proc.

Wśród polskich katolików 13 proc. uważa, że aborcja w ogóle nie powinna być dopuszczalna, 73 proc. – że dopuszczalna może być tylko w niektórych przypadkach, i tylko 9 proc. opowiada się za jej dopuszczalnością we wszystkich przypadkach.

Za małżeństwem księży opowiada się 61 proc. polskich katolików, 73 proc. hiszpańskich, a francuskich – 86 proc. Odpowiednio za wyświęcaniem kobiet – 38 proc. w Polsce, 78 proc. w Hiszpanii i 83 proc. we Francji.

Przeciwnych małżeństwom homoseksualnym jest 78 proc. katolików polskich, a 27 proc. hiszpańskich i 51 proc. francuskich.

Badaniem objęto 12 036 katolików w Ameryce Łacińskiej (Argentynie, Brazylii, Kolumbii i Meksyku), Afryce (Republice Demokratycznej Konga, Ugandzie), Europie (Francji, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce), na Filipinach i w USA. W krajach tych mieszka 61 proc. wszystkich katolików, czyli 1,2 mld osób.

Margines błędu badania przeprowadzonego przez ośrodek Bendixen & Amandi International wynosi 0,9 proc.

Napisał Dextimus dnia 9.2.14

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (9 lutego 2014)

Jestem spełniony!
Jestem spełniony!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.