Strona główna > Świat > Koniec Edomu!

Koniec Edomu!

Kiedy czyta się księgi proroków w Biblii, znajdzie się wiele odniesień do „Edomu”. Trzeba się zastanawiać skąd taki akcent. Prorocy także odnosili się do tej samej grupy nazwami „Ezaw”, „Idumea” albo czasami „Góra Seir”. Straszny los przepowiedziany przez proroków dla Edomu nie odnosił się do wypędzenia ich z ich ziemi Edom w 312 pne, na południu od Morza Martwego, ale w dużo późniejszym czasie „na końcu wieków”, który przyzywamy teraz. Dla tych którzy znają historię, Edom nigdy nie zniknął, a żyje i prosperuje dzisiaj. Ci którzy nazywają się „Żydami” są potomkami Ezawa / Edomu, i są „żydowską” diasporą 70 AD z Palestyny.

a

Niewiarygodnie wielkie oszustwo wpłynęło na wielu chrześcijan, by wierzyli, że współcześni „Żydzi” są prawdziwymi potomkami Jakuba / Izraela. Oni nimi NIE SĄ! Współcześni „Żydzi” są bezpośrednimi potomkami Ezawa /Edomu. To o tym oszustwie Jezus mówi w Apokalipsie 2:9 i 3:9:Znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Wyraz „Żyd” pojawił się od „Judy”, syna Jakuba / Izraela, brata Ezawa. Ezaw nie może być prawdziwym judejskim „Żydem”. Ale Edomici stali się „Judejczykami”, bo mieszkali w Judei, więc stali się znani jako „Żydzi”, którymi są nadal dzisiaj.

Jak doszło do tego oszustwa jest wyraźnie udokumentowane, ale nie jest szeroko nauczane. Poniżej krótkie streszczenie tej historii. W wyniku asyryjskiej czystki Izraelitów z Palestyny ok. 700 pne, większość 12 plemion migrowała przez Kaukaz do Europy, gdzie standardy plemienne narodów europejskich nadal wykazują prawdziwe pochodzenie naszych narodów, WASPów. Lew Judy to standard w Anglii i w Belgii, Byk Efraima to Anglia. Czerwona ręka Zara-Judy to Irlandia Północna / Szkocja. Orzeł Dana jest widoczny w Niemczech. Plemienne flagi Izraela nadal identyfikują Europejczyków północnych jako prawdziwych Izraelitów diaspory.

Po czystce asyryjskiej i ostatecznym rozproszeniu przez Babilończyków, ok. 586 pne, Jeremiasz przeniósł Kamień Jakuba (Tron Dawida) do Irlandii Północnej, gdzie królewski ród Judy panuje do dzisiaj. Każdy brytyjski monarcha był koronowany siedząc na tym kamieniu, łącznie z Elżbietą II.

Kamień Przeznaczenia
Kamień Przeznaczenia
Na początku ceremonii koronacji, królowa siedziała na tronie koronacyjnym, w którym umieszczony jest Kamień Przeznaczenia [koronacyjny], ukradziony w 1246 ze Scone Abby w Szkocji przez Edwarda I. Kamień dotarł do Irlandii z Izraela przez Egipt i znany jest jako Kolumna / Poduszka Jakuba. Kamień Przeznaczenia w tronie koronacyjnym
Na początku ceremonii koronacji, królowa siedziała na tronie koronacyjnym, w którym umieszczony jest Kamień Przeznaczenia [koronacyjny], ukradziony w 1246 ze Scone Abby w Szkocji przez Edwarda I. Kamień dotarł do Irlandii z Izraela przez Egipt i znany jest jako Kolumna / Poduszka Jakuba. Kamień Przeznaczenia w tronie koronacyjnym

Tak więc Bóg usunął swój lud z Bliskiego Wschodu, umieszczając go na nowej ziemi.

W 586 pne Babilończycy wzięli do Babilonii około 7.000 żołnierzy, gdzie przebywali przez około 70 lat, i nauczyli się języka aramejskiego. Mieszanka ich własnego języka fenickiego z aramejskim stała się znana jako „hebrajski”. Izraeliccy / judejscy żołnierze mieszali się w Babilonii z innymi rasami, nauczyli się chaldejskiej tajemnicy-religii, i ich dzieci wróciły ok. 510 pne do Jerozolimy by odbudować świątynię i praktykować nową religię babilońskiego talmudycznego faryzeizmu. To jest dokładnie ta sama religia nazywana teraz „judaizmem”.

W ciągu tych stuleci rozproszenia i konfuzji między potomkami Jakuba, potomkowie jego brata, Ezawa / Edomu, osiedlili się na południe od M Martwego w Edomie. Ok. 312 pne zostali wypędzeni z Edomu przez Nabatejczyków i migrowali do Judei. Wywoływali tak wiele problemów dla Judajczyków, że w 132 pne Jan Hyrkanus, lider Jerozolimy, zmusił ich do przejścia na religię talmudzką. Chętnie posłuchali i w ciągu stulecia kontrolowali Jerozolimę. W 37 pne Edomita o imieniu „Herod” został mianowany na króla „Judejczyków”. Pozostałych prawdziwych Izraelitów wypchnięto na krańce Jerozolimy i do małych miast wokół, jak Betlejem, gdzie byli głównie biedni. Edomici przejęli religię talmudyczną (zwaną judaizmem), razem z Jerozolimą i całą Judeą. Edomici stali się oficjalnymi „Żydami”.

Jeśli prześledzi się drogę ras w Biblii, to widać iż Ezaw połączył się ze złą rasą Kaina. Wrogość i nienawiść Kaina wobec Abla zostały odnowione wojną Ezawa z Jakubem, i trwa nadal jako wojna edomickich „Żydów” z chrześcijanami białej rasy, którzy są potomkami Jakuba.

Kiedy Jezus mówi że „Żydzi” są „synagogą szatana„, to kontynuuje swój akt oskarżenia wobec nich, co wyraźnie mówi w Jan 8, kiedy powiedział im iż Bóg nie jest ich ojcem, a byli mordercami i kłamcami, pochodzą od ojca diabła, którego naturą jest kłamstwo. Była to próba Jezusa zdemaskowania Żydów za ich oszustwo prowadzące do zabicia Jezusa.

Musimy sobie przypomnieć, że to rasę Edomu Rzym wypędził z Palestyny w 70 AD, która wyemigrowała do Hiszpanii (stając się Sefardyjczykami) i do wschodniej Rosji (Chazaria, później stali się Aszkenazyjczykami). W internecie można szukać hasła „Chazaria” i znaleźć wiele portali, gdzie Żydzi dumnie się chwalą swoim chazarskim pochodzeniem. Tak zwani „Żydzi” przez wieki wykorzystywali Europę i wiele razy byli wypędzani z europejskich krajów. To są ci Żydzi którzy zmanipulowali króla Jerzego by nałożył ekstra podatki na nowe kolonie amerykańskie, oraz zmusili króla do prowadzenia handlu niewolnikami, czego nie chcieli koloniści. Król próbował spłacić olbrzymi lichwiarski dług żydowskim bankom wykorzystując chrześcijan na tej nowej ziemi.

To żydowskie banki wpłynęły na utworzenie nowej partii „republikańskiej”, i wybrały Abrahama Lincolna jako swoją marionetkę. W szczególności celtyccy Europejczycy nigdy nie nazywali swoich dzieci Abraham, ale jest to powszechne imię wśród żydostwa. Żydzi chcieli finansowej kontroli nad południem z jego prosperującymi plantacjami i bogactwami rolnymi, środkiem zdobycia tej kontroli była wojna domowa, której nie chciały ani północ, ani południe. Lincolnowi w końcu udało się ją rozpocząć. Po wojnie, podczas tzw. „odbudowy”, białej rasie odmówiono prawa głosowania na południu, zaś dano je Murzynom. Wkrótce Murzyni rządzili południem, i wykonując instrukcje partii republikańskiej Lincolna (żydowskich bankierów), podnieśli podatki od nieruchomości tak wysoko, że właściciele plantacji (wielu z nich było owdowiałymi) stracili ziemię na aukcjach, kiedy skupowali je żydowscy kombinatorzy. Kiedy Żydzi dostali to co chcieli, białym pozwolono głosować. Gorycz tych wspomnień nadal żyje na południu.

Kiedy Żydzi chcieli zdobyć kontrolę finansową w Rosji i Niemczech, rozpoczęli rewolucję bolszewicką. Marks, Trocki i Lenin byli Żydami. Zdobyli Rosję, ale nie udało im się zdobyć Niemiec, więc kontynuowali wysiłki poprzez podziemny ruch komunistyczny w Niemczech. Hitler zorganizował kampanię przeciwko komunistycznemu podziemiu, i odniósł sukces przypominając narodowi niemieckiemu o ich wartości rasowej i dumie. W końcu przy pomocy FDR i Churchilla, Żydzi pokonali Niemcy atakując ich ze wszystkich stron i odcinając wszystkie ich linie dostaw, aż cały kraj głodował, łącznie z obozami więziennymi ze schwytanymi komunistami (głównie Niemcami, bo większość Żydów uciekła z kraju w 1939). Kłamliwi Żydzi teraz pokazują zdjęcia głodujących więźniów i twierdzą iż są to Żydzi, a my im wierzymy, bo Żydzi kontrolują media i piszą podręczniki do historii. My naiwni chrześcijanie mamy skłonność do zapominania tego co powiedział Jezus, że kiedy diabeł kłamie „Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa„. Tak jak zagubione owce Izraela (WASP) są „ciałem Chrystusa”, tak również „Żydzi” są ciałem szatana.

Żeby zdobyć całkowitą kontrolę w Ameryce, Edward House, Żyd, postarał się by swoją marionetkę, Woodrowa Wilsona, wybrano na prezydenta, a później, w 1913, uchwalono Akt Rezerwy Federalnej. Dzięki temu aktowi 8 żydowskich banków (Bank Rezerwy Federalnej należy do tych banków, nie jest federalny) zdobyli całkowitą kontrolę nad naszą gospodarką. Korekty stopy inflacji nie mają nic wspólnego z inflacją, a są korektą raty ich zbierania śmietanki z naszej produkcji. Ten akt pozwala żydowskim bankom na emisję papierowego pieniądza [fiat money] bez pokrycia czy źródła, i nigdy nie istniał wcześniej, który Ameryka może pożyczać, a tym samym przeprowadzać deflację naszej waluty z każdą pożyczką, oraz zadłużać nas do spłacania tym bankom z pieniędzy z naszej pracy, wraz z odsetkami, które mogą zmieniać jak chcą.

Obecnie tubą żydowskiego kartelu bankowego jest Alan Greenspan. W celu zebrania wszystkich pieniędzy dla Żydów, w 1914 uchwalono Akt Podatku Federalnego, który umożliwia im obciążać bezpośrednio pracowników. Następnie, poprzez wywoływanie wojen, zmuszali nas do pożyczania od nich pieniędzy które nie istniały, żeby walczyć w wojnach DLA nich, żeby mogli zdobyć kontrolę gospodarczą naszego południa, Rosji i Niemiec. Kiedy wygrywamy wojny DLA nich, musimy IM spłacić wszystkie pieniądze jakie rzekomo nam pożyczyli by toczyć wojnę. To wszystko!!! i nigdy nie musieli w nic inwestować! Demonicznie sprytne! Kiedy Jezus odnosił się do „pana tego świata”, miał na myśli pana Żydów, szatana, który rządzi do końca tego wieku (teraz), kiedy zostanie strącony, i Chrystus zacznie panować w Królestwie Bożym (przez Mateusza nazywanym „niebo”).

Wiele, być może większość proroctw Starego i Nowego Testamentu dotyczy wydarzeń na końcu tego wieku ryby. I wiele proroctw odnosi się do końca rasy szatana Ezaw / Edom, Żydów. Księga Abdiasza jest tylko o tym. Poniżej kilka fragmentów z niektórych z tych proroków:

„Lecz na górze Syjon będzie ocalenie i będzie ona święta, a dom Jakuba posiądzie tych, którzy go złupili. I stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą: i rozpalą się przeciwko nim, i pożrą ich, a nie zostanie nawet szczątku z domu Ezawa – gdyż Pan powiedział”. (Abdiasz 1:17-18) LXX

„Zaiste, mój miecz upoił się na niebiosach; oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczyłem na potępienie. Miecz Pana spłynął krwią, pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranich. Bo Pan święci ofiarę w Bosra, wielką rzeź obrzędową w kraju Edomitów. (Izajasz 34:5-6) LXX

„Tak mówi Pan Bóg: „Ponieważ Edom dyszał zemstą przeciwko domowi Judy, a mszcząc się ściągnął na siebie wielką winę, dlatego tak mówi Pan Bóg: Wyciągnę rękę przeciwko Edomowi i wytracę w nim ludzi i zwierzęta, i zamienię go w pustynię – od Temanu aż do Dedanu polegną od miecza. Wykonam pomstę moją na Edomie rękami ludu mojego izraelskiego. Postąpię z Edomem według mego oburzenia i gniewu, aby poznali moją pomstę” – wyrocznia Pana Boga”. (Ezechiel 25:12-14) LXX

„Ach, jak wielki to dzień, nie ma on równego sobie! Będzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on zostanie zeń wybawiony! W dniu tym – wyrocznia Pana Zastępów – skruszę jarzmo znad ich szyi, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym. 9 Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę”. (Jeremiasz 30:7-9) LXX

„Bo oto, przyjdzie dzień palący jak piec, i ich pochłonie; i wszyscy cudzoziemcy (nie-Izraelici), i wszyscy co zrobią niegodziwie będzie ścierniskiem: i dzień który nadchodzi ich podpali, mówi Pan Wszechmogący, i nie będzie po nich korzenia ani gałęzi. Ale dla was, którzy boicie się mojego iminia musi wyjdzie słońce sprawiedliwości, i uzdrowienie będzie w jego skrzydłach, i wyjdziecie, i związani jak młode cielęta wyzwolą się z więzów. I będziecie deptać grzeszników; albowiem oni będą popiołem pod stopami w dniu, który Ja wybiorę, mówi Pan Wszechmogący”. (Malachiasz 4:1-4) LXX [polski przekład kończy się na Malachiasz 3]

„Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mateusz 13:39-43)

„Umiłowałem was – mówi Pan – wy zaś pytacie: W czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? – wyrocznia Pana – a Ja [jednak] umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. Choćbyś powiedział, Edomie: Zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone – tak [oto] mówi Pan Zastępów: Oni niech budują, Ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, i ludem, na którego Pan zapałał gniewem”. (Malachiasz 1:2-4) LXX

Roger Hathaway, sierpień 1997

Źródło: http://www.divinepageant.com/Miscellany/ENDEDOM.htm

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *