Strona główna > Świat > Komunizm stworzyli działacze żydowscy

Komunizm stworzyli działacze żydowscy

Kiedy w senackiej komisji sprawiedliwości niebezpiecznie czeka federalne prawo nienawiści prześladujące chrześcijan, żydowski Forward mówi, że większość amerykańskiej społeczności żydowskiej zmobilizowała się by udzielić mu poparcia. To ona naciska na prezydenta Busha by nie zastosował się do swojej obietnicy danej ewangelikom, że go zawetuje.

Można by zapytać: „W czym jest problem? Żydzi stanowią jedynie mniejszość i tylko pół procenta amerykańskiej populacji. Co mogą zrobić?”

Dużo. Społeczność żydowska stanowiąca taki procent wniosła do Rosji komunizm. Najbardziej zbrodniczy i antychrześcijański system jaki świat znał (po zagłodzeniu lub wymordowaniu około 110 mln) został w przeważającej mierze zainspirowany i zorganizowany przez maleńką mniejszość żydowską.

Żydowska Encyklopedia (Socjalizm s. 418) szczerze mówi, że „od samego początku Żydzi byli najbardziej widoczni w nowoczesnym ruchu socjalistycznym”. „‚Socjalizm naukowy’, czy jak nazwiemy komunizm, mówi Powszechna Encyklopedia Żydowska w artykule o socjalizmie, powstał z kombinacji poczucia żydowskiego mesjanizmu i niemieckiej filozofii…” Marks, oczywiście, był Żydem. Ale, równie ważne jest to, że Żydzi na każdym szczeblu, od wielkich finansistów jak Warburgowie, Schiffowie i Rotszyldowie, do obszarpanych rewolucjonistów jak Trocki, Kameniew, Swierdłow i Zinowiew, zrobili wszystko by komunizm odniósł sukces.

a

Gary Allen w swojej książce Nikt nie odważy się nazwać tego spiskiem [None Dare Call It Conspiracy] na s. 68-75 wskazuje tych żydowskich finansistów, zwłaszcza Maxa Warburga w Niemczech i Jakuba Schiffa w Ameryce, którzy dali miliony na zbrojenie i wsparcie żydowskich rewolucjonistów powracających do Rosji pod przywództwem Trockiego. Schiff, szef międzynarodowego banku Kuhn, Loeb & Co (obecnie Chase Manhattan) był szczególnie wpływowy. Cytując New York Journal-America z 3.02.1949 roku z książki Allena: „Obecnie wnuk Jakuba, John Schiff, szacuje, że stary utopił około 20 mln USD w triumf bolszewizmu w Rosji”. (Pamiętajmy, że średnia dniówka pracownika fizycznego wynosiła kilka dolarów.)

Żydzi mówią nam, że komunizm był żydowski

Spójrzmy na ten kontrowersyjny temat wykorzystując niektóre łagodne a zarazem łudzące fragmenty artykułu z poważanej Encyklopedii Żydowskiej nt. komunizmu:

Ideologia i ruch komunistyczny odegrały ważną rolę w żydowskim życiu, szczególnie w latach 1920, 1930 i w czasach oraz po II wojnie światowej… Poszczególni Żydzi odegrali ważną rolę we wczesnych etapach bolszewizmu i sowieckiego rządu… Wielka atrakcja komunizmu pośród rosyjskiego, a później również zachodniego żydostwa, pojawiła się tylko z ustanowieniem rządu sowieckiego w Rosji.

Jaki był udział Żydów? Dalej artykuł przyznaje, że „antysemicka” kontrofensywa białych armii rosyjskich w 1918 roku „przyciągnęła masę żydowskiej młodzieży rosyjskiej w szeregi bolszewickiego rządu”. Masa żydowskiej młodzieży. Znaczy to, że większość wszystkich młodych sowieckich Żydów była komunistami. Mówi, że w bolszewizmie Żydzi odnaleźli szansę, „zajmując wiele odpowiedzialnych stanowisk we wszystkich oddziałach aparatu partyjnego i państwowego na centralnych i lokalnych stanowiskach władzy”. (s. 791)

Bolszewizm stał się sprawą żydowską kiedy:

Wielu Żydów na świecie koncepcję sowiecką uważało za rozwiązanie „problemu żydowskiego”, za nieodłączne pozytywne podejście… Dlatego komunizm i wsparcie Związku Sowieckiego dla wielu Żydów wydawały się jedyną alternatywą, a komunistyczny trend zaczął się rozpowszechniać w wirtualnie każdej społeczności żydowskiej. W niektórych krajach Żydzi stali się elementem przywódczym w legalnych i nielegalnych partiach komunistycznych i w niektórych przypadkach otrzymywali nawet instrukcje od międzynarodowych komunistów by zmieniać swoje żydowsko brzmiące nazwiska i postawy na nieżydowskie po to, by nie dostrajać się do propagandy prawicowej, która pokazywała komunizm jako obcy, żydowski spisek… (s. 792)

Komunizm – żydowskie dziedzictwo

Dalej artykuł wylicza kim faktycznie było wielu z tych Żydów (większość posiadająca gojowskie nazwiska rosyjskie). Znajdujemy tu większość gigantów sowieckiego komunizmu, nazwiska przez nas zapamiętane z lekcji historii jako bohaterowie rewolucji, nawet nie myśląc o tym, że byli Żydami. Ale upewnienie się w kwestii ich żydowskiej tożsamości jest bardzo ważne dla redaktorów Żydowskiej Encyklopedii, która nie jest przeznaczona dla Gojów. Jest jasne, że redaktorzy chcą by współczesna młodzież żydowska miała świadomość swojego komunistycznego dziedzictwa. W tym celu oni nie tylko nigdy nie krytykują niczego co wiąże się z komunizmem, lecz zawsze opisują go jako szczery i na czasie eksperyment o największych korzyściach społecznych dla Żydów w Rosji. Wielu bolszewików żydowskich, osoby które pomagały zrealizować najbardziej krwawy system w historii świata, zasługuje na osobny artykuł.

Pamiętając o tym, że Żydzi stanowili tylko kilka procent ówczesnej społeczności rosyjskiej, dysproporcja Żydów w hierarchii partyjnej była następująca:

Podczas rewolucji Żydzi odgrywali ogromną rolę w organach partyjnych. W skład biura politycznego wybranego 23.10.1917 roku, liczącego siedmiu członków wchodziło czterech Żydów. Wojskowy Komitet Rewolucyjny zorganizowany w celu przygotowania przewrotu, dowodzony przez Trockiego, na pięciu członków miał dwóch Żydów. We wczesnych latach sowieckiego rządu, Żydzi zajmowali najwyższe stanowiska w rządzie i aparacie partyjnym… (s. 797-798)

A zatem 57% biura politycznego podczas rewolucji stanowili Żydzi, jak również 40% Wojskowego Komitetu Rewolucyjnego. W moim filmie Inny Izrael [The Other Israel] pokazuję zdjęcie Pierwszego Komisariatu Ludowego. Jego pięciu członków to Żydzi.

Anty-komunizm… czy anty-semityzm?

Kiedy poinformowano nas o tym, że z powodu „antysemityzmu” „masy żydowskiej młodzieży” zmuszone były do wchodzenia w szeregi bolszewików, Encyklopedia przypadkowo wyjaśnia dlaczego rodowici Rosjanie tak angażowali się w działalność „antysemicką”. Artykuł mówi, że ruchy wolnościowe (zwane „odśrodkowymi tendencjami nacjonalistycznymi”) pośród prawie zniewolonych Rosjan „zainspirowały rząd by wykorzystał ściśle powiązane masy żydowskie w tych dziedzinach jako przeciwwagę, co mogłoby zapewnić przewagę rządowi centralnemu”. (s. 798)

Inaczej mówiąc, „masy młodzieży żydowskiej” w każdej rosyjskiej wiosce stały się „ściśle związanymi masami żydowskimi”, których zadaniem było siłowe wprowadzanie i utrzymywanie niewolnictwa komunistycznego w kochającym wolność narodzie rosyjskim. Żydzi i społeczność rosyjska zwarli się w śmiertelnej walce o przetrwanie i przyszłość Rosji. Czy należy się dziwić, że biali Rosjanie zorganizowali bunt, nawet chcąc wymordować swoich ciemiężców? Kto nie zrobiłby tak samo?

To wtedy sam Lenin ogłosił karę śmierci dla każdego Rosjanina, który krytykował Żydów, lub utożsamiał z żydostwem przywódców żydowskich o rosyjskich nazwiskach.

Antysemityzm uznano za kontrrewolucyjny z natury, a osoby biorące udział w pogromach lub instygujące je były wyjęte spod prawa (w lipcu 1918 roku Rada Komisarzy wydała specjalny dekret, podpisany i osobiście zmieniony przez Lenina by zaostrzyć jego brzmienie). Nagrano wydane przez Lenina w marcu 1918 roku oświadczenie przeciwko antysemityzmowi, by wykorzystać je w masowej kampanii przeciwko antyrewolucyjnym nastrojom przeciwko Żydom. (s. 798)

Raporty sojuszniczego wywiadu

W tym czasie agencje wywiadowcze na całym świecie donosiły o udziale Żydów w komunizmie. Ponieważ nienaganne żydowskie źródło jakim jest Żydowska Encyklopedia przekonała nas o znaczeniu Żydów w sukcesie komunizmu, rozważmy drobną część zeznania dostępnego w licznych źródłach wysokiego szczebla. Przedstawię każdy z nich bez komentarza, ale proszę zauważyć jak często one opisują przywództwo bolszewickie w dużo wyższych liczbach niż Encyklopedia, często z różnicą 90%.

Raport Amerykańskich Sił Ekspedycyjnych na Syberię z 1.03.1919 roku. Kpt. Montgomery Schyler mówi o wydarzeniach po upadku pierwszego rządu tymczasowego:

Nadzieje te pokrzyżowało stopniowe przejmowanie władzy przez nieodpowiedzialne i socjalistyczne elementy społeczeństwa, pod przewodnictwem Żydów i innych wrogich Rosji ras. Tabela sporządzona w kwietniu 1918 roku przez Roberta Wiltona, korespondenta londyńskiego Times’a w Rosji, pokazuje że w tamtym czasie było 384 „komisarzy”, w tym 2 Murzynów, 13 Rosjan, 15 Chińczyków, 22 Ormian i ponad 300 Żydów. Spośród ostatnich 264 przybyło do Rosji z USA od czasu upadku rządu carskiego.

Kpt. Schyler dodaje osobistą refleksję:

Prawdopodobnie byłoby niemądre by głośno to powiedzieć w USA, ale ruch bolszewicki jest i był od początku pod przywództwem rosyjskich Żydów, którzy żyli w USA i tam przesiąknęli jednym z najgorszych okresów naszej cywilizacji, bez zrozumienia nawet co dla nas znaczy wolność.

Konsul generalny w Moskwie (Summers) do Sekretarza Stanu, Moskwa, 2.05.1918 roku:

W lokalnych sowieckich samorządach przeważają Żydzi, wzrastają nastroje antyżydowskie wśród społeczeństwa, które nadchodzących Niemców uważa za zbawców.

Raport Departamentu Stanu USA, Stosunki Międzynarodowe, 1918, Rosja t. 11, s. 240:

Pięćdziesiąt procent sowieckiego rządu w każdym mieście składa się z Żydów najgorszego typu, wielu z nich to anarchiści.

Raport Scotland Yardu do Sekretarza Stanu USA, 23.07.1919 rok:

Mamy pewny dowód, że bolszewizm jest ruchem międzynarodowym kierowanym przez Żydów; ma miejsce komunikacja między przywódcami w Ameryce, Francji, Rosji i Anglii z zamiarem zorganizowanego działania.

Fragment Raportu holenderskiego ministra z Petersburga, 6.09.1918 roku, przesłanego przez Sir M Findlaya w Christiana do pana Balfoura:

Uważam, że obecnie największym problemem stojącym przed światem jest zdławienie bolszewizmu, nawet nie wykluczając wojny która jeszcze szaleje, chyba że, jak powiedziałem wcześniej, jeśli bolszewizmu nie zlikwiduje się w zarodku natychmiast, z pewnością przejdzie w takiej czy innej formie do Europy i na cały świat, gdyż organizują go i wdrażają Żydzi, którzy nie mają narodowości, i których jedynym celem jest zniszczenie ustalonego porządku dla własnych korzyści.

Pan Aleston do Lorda Curzona, przekazując Raport od konsula w Ekaterinburgu z 6.02.1919 roku:

Z rozmów z kilku robotnikami i chłopami-świadkami zebrałem dowody, że minimalny procent tego regionu był pro-bolszewicki, a większość robotników sympatyzuje ze zwołaniem Zgromadzenia Konstytucyjnego. Świadkowie dalej powiedzieli, że przywódcy bolszewiccy, których większość to Żydzi, nie reprezentowali rosyjskiej klasy robotniczej.

Pastor B S Lombard do Lorda Curzona, 23.03.1919 roku:

Jestem w Rosji od 10 lat i byłem w Petersburgu podczas rewolucji… Miałem wiele okazji badania bolszewickich metod. Bolszewizm powstał z propagandy niemieckiej i był, i jest, wprowadzany przez międzynarodowych Żydów. .. Cała gospodarka sparaliżowana, sklepy pozamykane, Żydzi stali się właścicielami większości banków, a w rejonach wiejskich powszechne są okropne sceny głodu.

Sir Winston Churchill, pisząc 8.02.1920 roku w Illustrated Sunday Herald zgadza się z poprzednią wypowiedzią:

Nie ma potrzeby by przesadzać o roli odegranej w tworzeniu bolszewizmu i faktycznym zorganizowaniu rosyjskiej rewolucji przez tych międzynarodowych i w większości ateistycznych Żydów. Ona z pewnością jest ogromna; prawdopodobnie przeważa wszystkie inne. Poza godnym uwagi wyjątkiem Lenina, większość przywódców to Żydzi. Ponadto, główna inspiracja i siła napędowa pochodzi od przywódców żydowskich.

Ale by oddać sprawiedliwość, pozwólmy Żydom na ostatnie słowo – słowo napisane kiedy w Rosji wymordowano już miliony „Gojów”. Fragment z American Hebrew z 8,09.1920 roku:

Rewolucja bolszewicka w Rosji była dziełem żydowskich umysłów, żydowskiego niezadowolenia, żydowskiego planowania, jej celem było stworzenie nowego porządku świata. To co zainscenizowano w tak wspaniały sposób w Rosji, dzięki żydowskim umysłom, i powodu żydowskiego niezadowolenia, i przez żydowskie planowanie, stanie się również, dzięki tym samym żydowskim siłom umysłowym i fizycznym, rzeczywistością na całym świecie.

JEWISH ACTIVISTS CREATED COMMUNISM

http://www.truthtellers.org/alerts/jewishactivistscommunism.html

Pastor Ted Pike – 11.06.2007, tłum. Ola Gordon.

P.S. Żydowskie serce komunizmu / Jewish heart of communism

https://www.youtube.com/watch?v=B5UOuwLuLIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *