Strona główna > Polska > Komentarz Redaktora Naczelnego RCR ws wyniku wyborów do tzw. europarlamentu

Komentarz Redaktora Naczelnego RCR ws wyniku wyborów do tzw. europarlamentu

Cyrk zakończony. Karty rozdane. Farsa zamknięta.

Ale musimy zapytać co pokazują wyniki głosowania do tzw. europarlamentu? Ano to, że 40 % obłąkańców w Polsce nie widzi  innego wyjścia jak opowiedzenie się za opcją projankeską (żydowską) lub proniemiecką. „Polska” żydowsko-niemiecka plus pedalski 6 % ogon. I nieszczęsna Konfederacja (z liberałami) ze swoimi prawie 5 % elektoratem (w którym jednak jakiś głos rozsądku pozostał).  I tak jeszcze na koniec: nie chadza się na wybory do instytucji okupacyjnych. Pójście i zagłosowanie w tych wyborach to powiedzenie TAK instytucjom unijnym i samej Unii. Prawie 55 % Polaków zbojkotowało tą farsę. I im cześć i chwała!

Red Naczelny RCR
Tomasz Jazłowski
Za: http://kin-rchristusrex.blogspot.com/2019/05/komentarz-redaktora-naczelnego-rcr-ws.html
28.05.2019

3 thoughts on “Komentarz Redaktora Naczelnego RCR ws wyniku wyborów do tzw. europarlamentu

 1. Autor, niestety, manipuluje liczbami, pisząc: „Prawie 55 % Polaków zbojkotowało tą farsę.”, a jednocześnie pisząc o „nieszczęsnej Konfederacji (z liberałami) ze swoim prawie 5 % elektoratem”.
  .
  To fakt, że 54,31 % UPRAWNIONYCH DO GŁOSU (16.357.878 osób) zbojkotowało „eurowybory”, lecz w takim razie należałoby powiedzieć, że
  .
  TYLKO 2,06 % UPRAWNIONYCH zagłosowało na „Konfederację”!
  .
  Tylko 621.188 osób spośród 30.118.852 dorosłych obywateli!
  .
  Jeśli nawet dodamy do tego klęskowe 1,67 % komitetu Kukiz’15, to wychodzi prosta prawda: ruchy bazujące na dziwacznym sojuszu czy wręcz syntezie socjalizmu liberalnego („wolnorynkowego” kapitalizmu) i socjalizmu narodowego (prokapitalistycznego nacjonalizmu) – PONIOSŁY DRUZGOCĄCĄ KLĘSKĘ.
  .
  Nie pomogło im zasłanianie się listkami figowymi „konserwatyzmu”, ultrapatriotyzmu czy tradycyjnej „przedsoborowej” pobożności – GDYŻ ICH LIDERZY NIE MIELI NIC KONKRETNEGO DO ZAOFEROWANIA POLAKOM-SŁOWIANOM.
  .
  I nie będą mieli, o czym świadczy dobitnie komentarz jednego z ich „guru”:
  .
  „Wyniki wyborów są dla Polski fatalne. Nie wyślemy do Strasbourga ani jednego eurosceptycznego deputowanego, ani jednego. Nikt z Polaków nie wesprze idei Europy Narodów Marine Le Pen i Matteo Salviniego. Koalicja Europejska i Wiosna zasilą frakcje eurozentuzjastyczne, a PiS będzie udawał nadal eurosceptycyzm na użytek wyborcy krajowego. W boju o przyszłą Europę Polska nie weźmie najmniejszego nawet udziału, stając się pomagierem wszystkich inicjatyw dezintegrujących państwo narodowe. Nie będzie w PE polskich obrońców Etat-Nation, Nation-State.

  Dla przyszłości sceny politycznej w Polsce nie ma też dobrej perspektywy. PO-PiS zdobył 80 % głosów i pogłębił zabetonowanie sceny politycznej.”
  .
  Źródło: Wielomski: Porażka konserwatyzm.pl/wielomski-porazka (27.05.2019).
  .
  „KONFEDERACJA” PONIOSŁA KLĘSKĘ I INACZEJ BYĆ NIE MOGŁO, gdy na czele tego niby-eklektycznego tworu stali zwolennicy tzw. wolnego rynku (wyznawcy vonmisesowszczyzny).
  .
  Jak zauważył na stronie nczas.com komentator Stat,
  .
  „NIE DA SIĘ POGODZIĆ KATOLICYZMU Z WOLNORYNKOWYM FUNDAMENTALIZMEM
  .
  Pius XI – Quadragesimo anno (1931 r.):

  „Niczego się przy tym Papież nie spodziewa ani od liberalizmu gospodarczego, ani od socjalizmu (…) Jak jedności społeczeństwa ludzkiego nie można zasadzać na walce „klas”, tak właściwego porządku życia gospodarczego nie można zdawać na wolną konkurencję. Z tego nieporozumienia wypłynęły jak z źródła zatrutego wszystkie błędy „indywidualistycznej” ekonomii; puściwszy w niepamięć lub zapoznawszy społeczny i moralny charakter gospodarstwa, sądziła ona, że władza państwowa życie gospodarcze za dziedzinę samoistną zupełnie i niezależną uważać i do niej mieszać się nie powinna z tego powodu, że życie gospodarcze posiada na rynku, to jest w wolnej konkurencji zasadę organizacyjną, kierującą nim o wiele sprawniej, niżby się to przez świadome wtrącenie się ludzi stać mogło.”
  .
  Paweł VI – Populorum progressio (1967 r.):

  „Nie wiemy jakim sposobem zakradły się do społeczności ludzkiej poglądy, według których głównym bodźcem postępu jest zysk, naczelną normą działalności gospodarczej – wolna konkurencja, prywatna zaś własność środków produkcji to prawo absolutne, nią znające ograniczeń i nie wiążące się z żadnymi zobowiązaniami społecznymi. Ta forma nieskrępowanego „liberalizmu” torowała drogę pewnego rodzaju tyranii, słusznie potępionej przez Poprzednika Naszego Piusa XI, gdyż stąd wywodzi swój początek „internacjonalizm” pieniądza, czyli imperializm międzynarodowy.”
  .
  Jan Paweł II – Laborem excersens (1981 r.):

  „Należy przede wszystkim przypomnieć zasadę, której Kościół stale nauczał. Jest to zasada pierwszeństwa „pracy” przed „kapitałem” (…) Własność w nauczaniu Kościoła nigdy nie była rozumiana tak, aby mogła ona stanowić społeczne przeciwieństwo pracy (…) Odnosi się to w sposób szczególny do własności środków produkcji. (…) Z tego punktu widzenia nadal pozostaje rzeczą nie do przyjęcia stanowisko „sztywnego” kapitalizmu, który broni wyłącznego prawa własności prywatnej środków produkcji jako nienaruszalnego „dogmatu” w życiu ekonomicznym. Zasada poszanowania pracy domaga się tego, aby prawo to było poddawane twórczej rewizji tak w teorii, jak i w praktyce. Tradycja chrześcijańska nigdy nie podtrzymywała tego prawa (własnosci) jako absolutnej i nienaruszalnej zasady. Zawsze rozumiała je natomiast w najszerszym kontekście powszechnego prawa wszystkich do korzystania z dóbr całego stworzenia: prawo osobistego posiadania jako podporządkowane prawu powszechnego używania, uniwersalnemu przeznaczeniu dóbr.”
  .
  Papież Franciszek:

  „Gdybyś przyjrzał się nauczaniu społecznemu Kościoła byłbyś zaskoczony tym, co on potępia. Na przykład potępia on ekonomiczny liberalizm. Wszyscy myślą, że Kościół jest przeciwko komunizmowi, ale jest także przeciwko dzisiejszemu systemowi gospodarczemu, to jest przeciwko liberalizmowi. On nie jest chrześcijański i nie możemy go zaakceptować. Musimy szukać równości szans i praw, walczyć o uprawnienia socjalne, o odpowiednią zapłatę, prawo do odpoczynku, wolność dla związków zawodowych. Wszystko to, co tworzy SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ”.
  .
  Z Katechizmu KK:

  „Po drugie, dobro wspólne domaga się dobrobytu społecznego i rozwoju społeczności. Rozwój jest syntezą wszystkich obowiązków społecznych. Z pewnością do władzy należy rozstrzyganie – w imię dobra wspólnego – między różnymi partykularnymi interesami. Powinna ona jednak zapewnić każdemu to, czego potrzebuje on do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego: wyżywienie, odzież, opiekę zdrowotną, pracę, wychowanie i kulturę, odpowiednią informację, prawo do założenia rodziny.”
  .
  „Społeczeństwo zapewnia SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ, gdy urzeczywistnia warunki pozwalające zrzeszeniom oraz każdemu z osobna na osiągnięcie tego, co im się należy, odpowiednio do ich natury i powołania. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ łączy się z dobrem wspólnym i ze sprawowaniem władzy. (…) Istnieją także krzywdzące nierówności, które godzą w miliony mężczyzn i kobiet. Pozostają one w wyraźnej sprzeczności z Ewangelią: równa godność osób wymaga, by zostały wprowadzone bardziej ludzkie i sprawiedliwe warunki życia. Albowiem zbytnie nierówności gospodarcze i społeczne wśród członków czy ludów jednej rodziny ludzkiej wywołują zgorszenie i sprzeciwiają się SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, równości, godności osoby ludzkiej oraz pokojowi społecznemu i międzynarodowemu.””
  .
  Źródło: nczas.com/2019/05/24/rzymkowski-oszalal-czlonek-kukiz15-nie-przystapi-do-konfederacji-bo-jest-katolikiem-i-wyzywa-prawice-od-zdrajcow-ale-szef-aborcjonista-czy-separatystka-na-listach-mu-nie-przeszkadzaja-video/#comment-1122978 (25.05.2019 00:19).
  .
  Konfederacja była nazywana przez media formacją „prorosyjską”, lecz przecież właśnie w Rosji obserwujemy wszelkie możliwe patologiczne skutki syntezy socjalizmu liberalnego i socjalizmu komunistycznego, czyli zwycięstwo antynarodowego socjalistycznego (!) KAPITALIZMU – USTROJU NIESPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ.
  .
  Dlatego – wbrew intencjom „pompujących” ten komitet liberalnych mediów – nie mogło to być określenie zachęcające i Polacy na „Konfederację” Korwina-Mikke nie zagłosowali.

  1. „Mądry Polak po szkodzie”, ale np. p. Lewicki twierdzi, że szkody nie było:
   .
   „Co zatem oferuje Korwin dla [statystycznego] wyborcy mającego te 53 lata? Jest to zaawansowany już wiekiem obywatel mający za sobą często po trzydzieści i więcej lat pracy i powoli myślący o emeryturze. Korwin mówi mu, zresztą już od 30 lat, że ZUS już, już, bankrutuje i lepiej go zlikwidować, że świadczeń i zasiłków nie będzie, i być nie powinno, i że jeszcze trzeba całkowicie sprywatyzować służbę zdrowia. Zatem jaką perspektywę pan Janusz buduje dla przeciętnego wyborcy? Ano taką, że wkrótce umrze on w nędzy, albo z powodu braku emerytury, albo z powodu tego, że nie będzie go stać na opiekę lekarską. Jakże zatem się dziwić, że ten przeciętny wyborca nie chce nawet słyszeć o Korwinie i wybiera partię, która w programie ma dbanie o ludzi starszych i ją realizuje. Nie dziwi, w tej sytuacji, że tylko jakiś margines jest skłonny do głosowania na Korwina i jego partię.
   (…)
   W sumie zatem, MOŻE TO I LEPIEJ, ŻE KONFEDERACJA NIE PRZESZŁA PROGU, gdyż inaczej Korwin i dwóch jego ludzi znalazłoby się w Brukseli, i ta cała absurdalna sytuacja przedłużyłaby się o następne pięć lat. A tak, jest szansa, że to się skończy wcześniej. Konfederacja powinna pożegnać się z Korwinem, gdyż inaczej dalej będzie tylko takim dodatkiem i tłem dla ekscentrycznego szołmena, któremu nie wiadomo co może przyjść do głowy.”
   .
   Źródło: Lewicki: Co jest nie tak z Korwinem i Konfederacją? konserwatyzm.pl/lewicki-co-jest-nie-tak-z-korwinem-i-konfederacja (28.05.2019).
   .
   A p. Tomasz Kalinowski konkluduje:
   .
   „Przed Konfederacją strategiczna decyzja: albo dalej będzie stosowała NARRACJĘ LIBERTARIAŃSKĄ, która nie przyniosła sukcesu, albo zacznie na poważnie przejmować elektorat PiS i zawalczy o wykluczonych i słabszych. Pytanie, czy ta druga opcja w ogóle jest możliwa W OBECNEJ FORMULE.”
   .
   Źródło: twitter.com/kalinowski__/status/1133664747642134528 (29.05.2019).
   .
   Słowem: ALBO „WOLNORYNKOWY” KAPITALIZM (socjalizm liberalny), ALBO SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA (antysocjalistyczny personalizm).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.