Strona główna > NWO > Apokalipsa > Kim są bestie z Apokalipsy?

Kim są bestie z Apokalipsy?

Przyszedłem ja w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie; przyjdzie inny w imię swoje własne i przyjmiecie go.” (Jan. V, 43).

W Objawieniu św. Jana pojawiają się dwie bestie: bestia wychodząca z morza oraz bestia wychodząca z otchłani.

Co wiemy o bestii wychodzącej z morza?

Bestia ta jest wyposażona w siedem głów oraz dziesięć rogów (Obj. XIII, 1). Na jej rogach znajdują się korony symbolizujące władzę świecką. Głowy naznaczone są imionami bluźnierstwa co symbolizuje bluźniercze nauki: herezje i błędy.

Siedem głów posiada podwójną symbolikę. Siedem głów oznacza siedem gór (Obj. XVII, 9), tj. Rzym, który leży na siedmiu wzgórzach. Siedem głów symbolizuje również siedmiu królów. Bestia o siedmiu głowach jest to siedmiu władców bluźnierczego kościoła antychrysta, który pojawi się na końcu czasów, którego siedzibą będzie Rzym. Stanowią oni fundament fałszywego kościoła – wszetecznicy babilońskiej (Obj. XVII).

Wszetecznica ta, przyobleczona jest w purpurę i w karmazyn (Obj. XVII, 4) co oznacza, iż odstępczy kościół antychrysta przybierze zewnętrzne znamiona Oblubienicy Chrystusa. W Kościele Katolickim biskupi są ubrani w purpurę a kardynałowie w karmazyn (czerwień). Wszetecznica ubrana jest w te kolory, ponieważ od zewnątrz wydaje się być prawdziwym Kościołem Chrystusa – ma hierarchię, ornaty, ceremonie, “papieża” itd. – ale od wewnątrz jest pełna bluźnierstwa (Obj. XVII, 3), jej nauka jest fałszywa.

Wszetecznica zasiada nad wodami wielkimi (Obj. XVII, 1), które symbolizują ludy, narody i języki (Obj. XVII, 15). Fałszywy kościół antychrysta posiadając zewnętrzne znamiona Kościoła Katolickiego obejmie swoim zasięgiem wszystkie zakątki ziemi. Będzie to kościół powszechny.

Bestia o siedmiu głowach tj. siedmiu władców fałszywego kościoła rządzić będzie przez okres określony jako „czterdzieści i dwa miesiące” (Obj. XIII, 5).

Okres „czterdziestu i dwóch miesięcy” pojawia się w XI rozdziale Objawienia: „A sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej; albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące.”

Jak wykładają Ojcowie pierwszych wieków kościół jest obrazem Kościoła Chrystusowego, jest to jego treść wewnętrzna: wiara, kult, prawa. Sień, tj. to, co należy do Kościoła, a nie jest Kościołem: budynki, dobra materialne.

Widzimy więc obraz fałszywego kościóła antychrysta (wszetecznica babilońska), z zewnątrz przypominającego Kościół Chrystusowy (przyobleczona w purpurę i w karmazyn), który swoją siedzibę posiada w Rzymie (siedem gór), którym rządzi siedmiu następujących po sobie fałszywych papieży (bestia o siedmiu głowach).

Pięć ich upadło, jeden jest, a drugi jeszcze nie przyszedł: a gdy przyjdzie, na mały czas ma trwać. (Obj. XVII, 10)

Przez okres czasu nazwany w Objawieniu „czterdzieści i dwa miesiące” ten fałszywy kościół antychrysta weźmie w posiadanie dobra materialne oraz kościoły (budynki) Kościoła Katolickiego, siedzibą jego stanie się miasto święte (Obj. XI, 2), które leży na siedmiu górach (Obj. XVII, 9)  tj. Rzym, skąd głosić będzie wielkie rzeczy i bluźnierstwa, aby bluźnić przeciwko Bogu (XIII, 5 – 6), tj. zafałszuje doktrynę i wiarę Kościoła Chrystusowego. Rozpocznie walkę ze Świętymi i zwycięży ich, otrzyma władzę nad wszelkim pokoleniem i ludem i językiem i narodem (Obj. XIII, 7), tj. swoje herezje głosić będzie jako Kościół Chrystusa powszechnie, na całym świecie.

Jezus Chrystus przyszedł na świat i założył swój Kościół.

Antychryst odwrotnie, założył swój kościół, aby mógł przyjść na świat.

Co wiemy o bestii wychodzącej z ziemi?

Bestia ta jest nazwana ósmą głową gdyż jest jedną z siedmiu głów bestii wychodzącej z morza (Obj. XVII, 11), która była a nie jest, a ma wstąpić z otchłani, tj.która powróci i będzie panować jako ósmy w kolejności papież fałszywego kościoła powszechnego (Obj. XVII, 8).

Bestia z otchłani ma dwa rogi podobne Barankowi (Obj. XIII, 11), co oznacza, iż z zewnątrz wygląda jak Chrystus, a mówi jak smok, tj. jest antychrystem ponieważ głosi ewangelię inną od tej, którą Apostołowie przepowiadali (Gal. I, 8).

Opierając się na wcześniejszej interpretacji możemy stwierdzić, iż bestia wychodząca z otchłani to jeden z fałszywych papieży kościoła antychrysta, który był, a nie jest, który rządził, zmarł i zmartwychwstanie i zadziwują się mieszkający na ziemi, (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata,) widząc bestję, która była, a nie jest (Obj. XVII, 8).

Gdy powróci z otchłani będzie używał wszystkiej władzy pierwszej bestii (Obj. XIII, 12) co się wykłada, iż działając w oparciu o autorytet i bluźniercze nauki fałszywego kościoła (wszetecznicy babilońskiej) sprawi, iż ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się będą bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uleczona (Obj. XIII, 12). Przy czym on sam będzie tą pierwszą bestią, gdyż on sam jest jedną z siedmiu głów, tą, która została jakby na śmierć zabita, a rana jej śmierci została uleczona (Obj. XIII, 3). Dlatego nakaże czynić obraz bestii, która ma ranę mieczową i ożyła (Obj. XIII, 15), nakaże czynić swój własny obraz.

Na jedną godzinę razem z bestią z otchłani, władzę nad całym światem weźmie dziesięć rogów, tj. dziesięciu żydowskich królów (Obj. XII, 12).

Będzie to początek panowania antychrysta.

Zamach na Jana Pawła II, 13 maja 1981. Był raniony śmiertelnie ale przeżył.
Zamach na Jana Pawła II, 13 maja 1981. Był raniony śmiertelnie ale przeżył.
Jan XXIII, niekanonicznie wybrany uzurpator. Ulubieniec żydowskich mediów.
Jan XXIII, niekanonicznie wybrany uzurpator. Ulubieniec żydowskich mediów.
Paweł VI w efodzie żydowskiego arcykapłana.
Paweł VI w efodzie żydowskiego arcykapłana.
Jan Paweł I zamordowany na zlecenie loży watykańskiej P2.
Jan Paweł I zamordowany na zlecenie loży watykańskiej P2.
Jan Paweł II, aktor z Wadowic grający papieża polaka.
Jan Paweł II, aktor z Wadowic grający „papieża polaka”.
Benedykt XVI, jeden z głównych twórców doktryny posoborowej sekty.
Benedykt XVI, jeden z głównych twórców doktryny posoborowej sekty.
Franciszek
Franciszek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.