Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > „Kim jestem bym osądzał” papież będzie sądzony przez 'Sanhedryn'

„Kim jestem bym osądzał” papież będzie sądzony przez 'Sanhedryn'

Obserwujcie relacje „kim jestem by osądzać” papieża z jego „nikt nie osądza Izraela” 'braćmi w wierze', i jest jasne, że ten szalenie nieproporcjonalny układ wspierający 'dialog' był zawsze układem służącym całkowitej defraudacji. Istnieje kilka zadań pozostałych dla papieża Franciszka żeby zrealizować przez Novus Ordo obalenie katolicyzmu w rubryce 'pojednawczych gestów', które nie robią nic poza ośmielaniem liderów judaizmu, megalomanów bogobójstwa, że oni mają domagać się uznania ich szatańskiej władzy i arogancko odrzucać wszystkie inne. W przypadku braku prawdziwego sędziego w osobie wikariusza Chrystusa, papieża, ktoś inny będzie sądził w jego miejsce.

a

Fundamentalnie skorumpowany 'dialog judeo-chrześcijański' nic nie osiągnął poza umożliwieniem i pomocnictwem zła. Ten 'Sanhedryn' rości sobie rodowód do kangurowego sądu który skazał idealnie sprawiedliwego, wcielonego Boga, na śmierć. A teraz chce sądzić rzekomego namiestnika Chrystusa, człowieka którego zapisy o zdradzie urzędu jaki zajmuje i wierność rabinom którym służy, jest splamiona tylko nic nie znaczącym, pustym gestem uznania 'państwa palestyńskiego', kilku skrawków uratowanych z całkowitej kradzieży ziemi popieranej przez sam Sanhedryn, który twierdzi iż jest „wyłącznym danym przez Boga prawem do ziemi Izraela izraelskiemu narodowi”.

Boże, chroń nas od tej próby całkowitego odwrócenia porządku naturalnego i duchowego.

http://mauricepinay.blogspot.com/

Papież Franciszek ma być sądzony przez Sanhedryn

Pope Francis to be Tried by Sanhedrin

Adam Eliyahu Berkowitz -BreakingIsraelNews – 7.07.2015

Wznowiony i samozwańczy izraelski Sanhedryn, religijny Sąd Najwyższy składający się z 71 mędrców, oświadczył, że postawi papieża Franciszka przed sądem, jeśli nie wycofa oświadczenia, że Żydzi nie mają prawa do ziemi Izraela czy do Jerozolimy.

W lutym 2013 Watykan oficjalnie uznał „państwo palestyńskie”, ale co ważniejsze, w czerwcu Watykan podpisał traktat z „Palestyną”, w którym Stolica Apostolska zmieniła swoje stosunki dyplomatyczne z Organizacji Wyzwolenia Palestyny na „państwo palestyńskie”. Traktat ten jest pierwszym dokumentem prawnym wynegocjowanym między Stolicą Apostolską a państwem palestyńskim, i jako taki stanowi oficjalne jego uznanie.

Rozprawa i ogłoszenie wyroku odbędą się 20 września 2015. Jeśli papież zignoruje wezwanie, zostanie osądzony in absentia.

Sanhedryn wysłał list do papieża Franciszka w odpowiedzi na ostatnie poparcie Watykanu jednostronnych posunięć Autonomii Palestyńskiej by ogłosić się krajem, poinformowało 24 czerwca hebrajskie czasopismo Matzav Haruach.

List oświadcza:

„Ponieważ Watykan uznał organizację znaną jako Autonomia Palestyńska za państwo, i zaczął odnosić się do niego jako do kraju w swoich dokumentach. Jego honor nazwał szefa tej autonomii „Aniołem Pokoju”, i jak wyjaśnił rzecznik Watykanu, jego intencją było zachęcenie Abu Mazena do przejścia na stronę pokoju. Działania te, ku naszemu wielkiemu przerażeniu, są zgodne z długą serią działań i postaw, które są, jak w czasach religii rzymskokatolickiej, która przysięgła prześladować Izrael, bo odmówiliśmy przyjęcia ich Mesjasza jako Mesjasza Izraela, oraz wyrzekliśmy się naszej wiary. Ostatnie deklaracje i działania Watykanu są reprymendą dla narodu żydowskiego i Biblii, którą wykorzystujecie do interpretacji proroctw, jakoby Bóg porzucił swój pierwotny naród Izraela. Rzeczywistość wykazała iż prawda jest odwrotna”.

„Żądamy od ciebie przeprosin za uznanie za naród tych, którzy ukradli ziemię, tych którzy są znani jako Autonomia Palestyńska, a my informujemy Watykan, że jedynym danym przez Boga prawem do ziemi Izraela jest dla Narodu Izraela. Jeśli jego honor papież i Watykan nie przeprosi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania tego listu, i jeśli nie zmieni swojego postępowania, będziemy oceniać te czyny w Sądzie Góry Syjon, w sądzie 71 żydowskich starszych Syjonu, i spełnimy proroctwo „I wkroczą ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I będzie dla Pana królestwo!” (Abdiasz 1:21). Sąd osądzi Watykan w jego obecności lub zaocznie, i możliwe jest, że Watykan będzie uznany za winnego antysemityzmu, jak już zrobił kilka razy w całej historii, i nałoży odpowiedzialność na Watykan za wszystkie rezultaty jego działań”.

List podpisał „Sekretariat Sądu Góry Syjon”. Autoryzowanymi przedstawicielami Sądu Najwyższego są następujący rabini: Adin Steinsaltz, Yoel Schwartz, Dov Levanoni, Israel Ariel, Daniel Stavsky, Yehuda Edri i Dov Meir Shtein.

Sanhedryn nie posiada statusu politycznego ani prawnego, i wyraźnie nie ma władzy nad Watykanem. Ale składa się z najważniejszych rabinów nowoczesnego narodu żydowskiego, ludzi którzy poświęcili się Torze, służąc Bogu i Izraelowi. Jednym z głównych liderów stojących za odrodzeniem Sanhedrynu jest rabin Yoel Schwartz, znany za wzmacnianie nie-żydowskiego poparcia dla Izraela.

Orzeczenia sądu mają największe znaczenie duchowe. Nakaz mianowania sędziów pochodzi prosto z Biblii (Wyjście 18:13), i obecny Sanhedryn jest próbą odnowienia tradycji sięgającej do Mojżesza.

Niedawna wizyta papieża Franciszka do Izraela i wiele jego czynów wywołały fale niepokoju w trudnej sytuacji w regionie.

Jego kontrowersyjne określenie Abbasa jako „anioła pokoju” doprowadziło do wycofania się Watykanu i prób przebłagania Izraela. Szeroko pokazywaną medytację papieża koło sekcji bariery bezpieczeństwa wyraźnie pokazującą pro-bojkotowe grafffiti, Palestyńczycy wykorzystali w apelu o usunięcie bardzo potrzebnego środka bezpieczeństwa. Ta część muru pokazywała także graffiti porównujące mur wokół Betlejem z warszawskim gettem. Zdjęcia z wizyty papieża przy murze szybko rozpowszechniły się w internecie i stały się symbolem uczuć antyizraelskich.

Kiedy był w Iraku, papież Franciszek uczestniczył we Mszy w Kościele Narodzenia. W homilii patriarcha łaciński Fuoad Twal oskarżył Izraelczyków o to iż są współczesną wersją zabójców Chrystusa, mówiąc o Palestyńczykach jako o idących „śladami Dziecka Bożego”, i porównał Izraelczyków z królem Herodem. Szokujące, papież Franciszek powtórzył jego opinie w późniejszym przemówieniu.

Papież Franciszek objął palestyńskiego muftiego Jerozolimy, szejka Muhammeda Husseina, nazywając go 'drogim brratem” w pokazie wielkiej sympatii. W 2012 Hussein powiedział, że przeznaczeniem muzułmanów było zabijanie żydów, którzy, jak twierdzi, są „człekokształtnymi/podludzkimi zwierzętami i wrogami Allaha”. Szejk Hussein pochwalił także samobójców zamachowców i powiedział, że ich dusze „każą nam iść w ich ślady”, uwagi których papież nigdy nie potępił.

Najważniejsza może była historia o wizycie papieskiej, którą Caroline Glick opowiedziała The Jerusalem Post. W rozmowie z papieżem, izraelski premier Binyamin Netanyahu wspomniał, że Jezus mówił po hebrajsku. Papież Franciszek poprawił go, mówiąc, że Jezus mówił po aramejsku. Speszony Netanyahu zgodził się, że wtedy wykształceni żydzi mówili po aramejsku, ale językiem zwykłych ludzi i językiem w jakim Jezus nauczał był hebrajski.

Reuters tak napisał o tej rozmowie: „Współczesna dyskusja o Jezusie jest skomplikowana i często polityczna”. Raport wyjaśniał: „Palestyńczycy niekiedy opisują Jezusa jako Palestyńczyka. Izraelczycy sprzeciwiają się temu”.

Papież Franciszek obejmował arabskich liderów, ale co ważniejsze, zaakceptował palestyński status narodowy, uniemożliwiając wszelki proces negocjacji, i unieważniając znaczenie roszczenia Izraela do danej mu przez Boga ojczyzny.

Pope Francis to be Tried by Sanhedrin

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.