Strona główna > NWO > Kim jest „Konspiracja”?

Kim jest „Konspiracja”?

Konspiracja - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
J. F. Kennedy w okresie prezydentury

Czym jest tajemnicza konspiracja o której wspomniał w swoim przemówieniu John Kennedy? Czy jest nam potrzebna, czy raczej niebezpieczna? Czy w ogóle coś takiego istnieje?

Konspiracja – co o niej wiemy?

„Na całym świecie działa przeciwko nam bezwzględna, monolityczna konspiracja, która bazuje na ukrytych środkach, by rozszerzać swoją strefę wpływów. Jest to system, który powołał ogromne Ludzkie i materialne zasoby, w budowanie i zalegalizowanie wysoce skutecznej Maszyny, w skład w której wchodzą operacje wojskowe, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne. Jej przygotowania są ukrywane, a nie ogłaszane. Jej pomyłki są grzebane, a nie Publikowane. Jej opozycjoniści uciszani, a nie chwaleni.” (John F. Kennedy – fragment przemówienia wygłoszonego 26 VI 1963r. w Berlinie)

Jako ludzie jesteśmy tak z natury jak i historycznie przeciwnikami tajemnych stowarzyszeń.” – te słowa poprzedzają fragment przemówienia zamieszczonego w tym artykule. Były prezydent Stanów Zjednoczonych wspomniał tu o pewnych ‘tajnych stowarzyszeniach’ które rzekomo mają działać w ukryciu państwowych rządów. Słowa te bez wątpienia podburzają przekonania ogółu ludzkości oraz podaje w wątpliwość wiarygodność większości gazet, kanałów telewizyjnych radiostacji. Spójrz Tylko. Wszędzie się wspomina o dobroduszności i dobrych zamiarach dzisiejszej Polityki. Jest wolność słowa, co sprzyja przepływowi informacji, wolność dzięki czemu każdy może zająć wysokie stanowisko, gdzie każdy człowiek ma tyle samo praw co inni ludzie.

Sed magis amica veritas

Uważnie przyglądając się wypowiedziom dla prasy czy telewizji znaczna część dzisiejszych autorytetów ze świata polityki, Interesu, gospodarki i kultury zaprzecza istnienia tajnych organizacji które mogłyby dyktować warunki za pośrednictwem ludzi których wybiera społeczeństwo. Istnieje wiele najrozmaitszych teorii na ten temat. Jedne są prawdziwe, a inne to czysta mistyfikacja.

Jednak niektórzy ludzie poparci słowami z przemowy którą wygłosił John Kennedy, oraz licznymi niebanalnymi dowodami, sprawdzają i podają obiekcji zapewnienia rządzących. Ja postaram się w świetle obiektywnym zbadać co jest prawdą, a co jedynie fikcją. Podobnie jak powiedział Arystoteles „Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa mi prawda” (Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas). My też pokierujemy się tą myślą.

Oblicze konspiracji

Istnieje stare porzekadło, że „historia lubi się powtarzać”. Gdybyśmy bardzo dobrze się z nią zapoznali i dokładnie przeanalizowali, moglibyśmy wyciągnąć odpowiednie wnioski co zaoszczędziłoby nam wiele nieprzyjemności.

Być może właśnie nie wyciąganie wniosków z historii zadecydowało o wyniku II wojny światowej. Hitler ruszył na Związek Radziecki planując, że zdoła się rozliczyć z ZSRR jeszcze przed zimą. Jednak jego wojska zostały tam zatrzymane na dłużej niż zamierzał, co nie odbiło się najlepiej dla wojsk III Rzeszy, nie byli bowiem odpowiednio zabezpieczeni przed mroźnymi, rosyjskimi zimami. Na podobnej zasadzie Napoleon poniósł klęskę w kampanii przeciwko Rosji dziesiątki lat wcześniej.

Jeżeli więc chcemy dać odpowiedź czy dzisiaj mogą istnieć tajne organizacje, powinniśmy na chwilę zajrzeć do historii. Jak się okazuje przez wieki, zgodnie z rozwojem ludzkiej cywilizacji, powstawały i upadały przeróżne organizacje, które swych członków wykorzystywały do określonych celów. Niektóre były otwarte, a inne Tajemnicze, o istnieniu jeszcze innych mało kto wiedział. Niekiedy były przyjazne dla społeczeństwa, inne tylko po to, aby zaspokoić potrzeby własnych członków kosztem innych. Tak czy inaczej stowarzyszenia, tajne czy też nie, istniały już od wieków co jest bezsprzecznym faktem wśród historyków.

Ludzie organizowali się w grupy osób o podobnych przekonaniach, sposobach życia, wierzeniach, językach, kulturach czy stanowiskach społecznych. Jest wiele powodów dla których powstają różne organizacje. Przykładem Mogą być kapłani ze starożytnego świata. Np. w Egipcie byli to min. doradcy samego faraona. Potrafili przewidzieć pory wylewu rzeki Nil, kiedy nastąpi zaćmienie słońca. Umieli leczyć niektóre schorzenia, stosując naturalne środki lecznicze, a niektóre z nich służą do dziś we współczesnej medycynie. To oni podzielili rok na 12 miesięcy, na 365 dni. Kapłani egipscy byli także architektami, świetnie znali geometrię, która była niezbędna do wznoszenia tak monumentalnych budowli jak np. piramidy. Znali także kierunki świata, oraz byli świetnymi astronomami. Także wielcy budowniczowie starożytnej Gracji czy Rzymu bez użycia dzisiejszego sprzętu potrafili postawić przepiękne Konstrukcje. Chińczycy zaś przez stulecia dochowywali tajemnicy otrzymywania jedwabiu.

Czy można porównywać przeszłość z teraźniejszością?

Jaką wspólną cechę mają starożytni kapłani, architekci czy chińscy hodowcy Jedwabnika? Przede wszystkim posiadali niezwykłą wiedzę, która przyniosła im chwałę, bogactwo i sławę. Co więcej tą wiedzę mogli posiadać tylko członkowie pochodzący z kręgów tych stowarzyszeń. Np. prosty chłop, a nawet mieszczan nie wiedział, jak za pomocą paru prostych kijków ustalić kierunki świata.

Natura człowieka nie pozwoliła mu jednak pozostać obojętnie wobec tajnych stowarzyszeń. Nie lubimy kiedy coś się przed nami zataja, lub ukrywa. Dlatego też wokół tajnych stowarzyszeń narosły różne historie, legendy i teorie. Niektóre są nieprawdziwe lecz czy wszystkie?

Teraz powróćmy do na-szych czasów. Oczywiście dziś też istnieją przeróżne stowarzyszenia. Przykładami mogą być organizacje charytatywne, ekologiczne, socjalne bądź ratownicze. Ale, jeszcze raz spójrzmy na pierwsze zdanie, zacytowane z przemówienia które wygłosił John Kennedy. Naszą uwagę mają przykuć ‘tajne stowarzyszenia’. Jednak czy dzisiaj – w cywilizowanym świecie mogłoby mieć coś takiego miejsce? Odpowiedzieć na to pytanie można na dwa sposoby – krótko bez podawania argumentów, albo dalej przeanalizować artykuł i samemu dać odpowiedź.

Padło pytanie. Czy odpowiedź jest równie prosta?

Nieco wyżej padło dość nietypowe pytanie. Nie słyszy się go zbyt często, a jeszcze rzadziej podaje się na nie trafną odpowiedź. Przypomnijmy sobie teraz starożytnych budowniczych i kapłanów. Jak już się dowiedzieliśmy tamci Ludzie nie dzielili się ze swoją wiedzą z prostą ludnością. Wiedzą przerastali nawet faraona i to oni byli faktycznie odpowiedzialni większości jego poczynań.

Konspiracja - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
Symbol Wolnomularzy

(Należy oczywiście pamiętać, że mówiąc ogólnie starożytni budowniczowie, chodzi przede wszystkim o architektów którzy dowodzili ogromną armią niewolników pracujących przy budowie np. piramid.)

Analizując historię można dojść do bardzo ciekawego wniosku, że jeżeli kiedyś władza i władca nie zawsze musiały iść ze sobą w parze to czy dzisiaj nie może być inaczej? Marionetkowi władcy to żadna nowość, ale do co najwyżej średniowiecza lecz w dzisiejszych czasach wydaje się to mało prawdopodobne.

Konspiracja - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
Loża masońska od wewnątrz

Pod nasze szkło powiększające spróbujmy wziąć jedną z coraz bardziej znanych organizacji o których do dziś mało co wiemy. Ich pierwsza loża powstała 24 czerwca 1717r. W Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Londyńskiej Gospodzie. Byli to pierwsi (oficjalni) „Masoni” zapisani na kartach historii. Spolszczona nazwa brzmi „Wolnomularze”, choć obecnie powinno brzmieć „wolni murarze”, „wolnomurarstwo”. W językach zachodnich słowo „maçon”, „mason”, „Maurer” znaczą tyle co murarz. Słowo „murarz” i „mularz” były synonimami, to drugie słowo wyszło z użycia. Ponieważ jednak Wolnomularstwo w Polsce nie istniało przez wiele lat, to nie zmieniono tej formy na bardziej współczesną. (Źródło: Wikipedia) Sami Masoni podkreślają, że mają wiele wspólnego ze starożytnymi budowniczymi.

Najprawdopodobniej istnieli już wcześniej jako cech kamieniarzy w czasach Faraonów. Jedna z bardzo ważnych legend masońskich głosi, że Hiram, patron Masonerii i budowniczy Świątyni Salomona został zamordowany przez nieuczciwych czeladników, ponieważ nie chciał wyjawić tajemnic Konstrukcji.

Konspiracja - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
Loża masońska od wewnątrz

Na jednym z filmów dokumentalnych National Geographic Chanel (tyt.  „Masoni przed sądem”) filmowcy byli świadkami części inicjacji nowego członka Wolnomularstwa. Jest to kostiumowe i symboliczne odegranie jak mogłaby wyglądać śmierć Hirama. Wiele elementów masońskich ma charakter symboliczny i tajemniczy. Dlatego też samo stowarzyszenie jak i rytuały odprawiane przez członków, były owiane plotkami oraz różnymi teoriami.

Natomiast w wyżej wymienionym filmie jest powiedziane, że Masoni nic nie mają do ukrycia. Zaprezentowano tam wnętrze pewnej z lóż masońskich. W wewnątrz był imponujący, kolorowy wystrój. Prawdę mówiąc większa część dekoracji ma znaczenie symboliczne. W pewnym momencie członek loży zapytany o  jeden z symboli, co oznacza, odpowiedział, że nie może powiedzieć, chyba że przystąpi się do Masonerii (fragment filmu ok. minuty 25 – 27). Widząc jedną, nawet taką z uboższych lóż, Można dostrzec ogromną ilość przeróżnych symboli, przeglądając także Biblie Masońską naszym oczom ukażą się przeróżne znaczki. Wiele można zachodzić w głowę co dany przedmiot oznacza.

Niekiedy członkowie Wolnomularstwa ujawniają niektóre z symboli zwykłym, niewtajemniczonym osobom. Jednak aby poznać wszystkie trzeba zostać jednym z członków loży. Jak się okazuje nie znamy zapewne co najmniej połowy ich symboliki.

Czy oficjalne powołanie Wolnomularzy mija się z celem?

W filmie jest także powiedziane jaki mają cel wszyscy Wolnomularze. Po Pierwsze zdobycie jak najwięcej członków, a po drugie pomoc charytatywna. Jednak mimo to, ogromna ilość ludzi żyje na skraju nędzy – „codziennie na całym świecie 1020 000 000 ludzi pójdzie spać o pustym żołądku”, a rok 2009 był rekordowy jeśli chodzi o globalny głód. (PROGNOZA FAO, 2009).

Może po prostu brakuje pieniędzy? Bynajmniej, np. w roku 2008 szacuje się, że wydatki na cele militarne wyniosły 1 464 000 000 000 dolarów w skali globalnej (SZTOKHOLMSKI MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BADAŃ POKOJOWYCH). Jednak mają wystarczające zasoby by złagodzić ogólnoświatowy głód, ponieważ wielu członków Masonerii jest bardzo wpływowymi ludźmi, niektórzy z nich to najwyżsi przedstawiciele w państwach. Dziwnym więc wydaje się to, że taka poważana organizacja, jak National Geographic, mogła wydać film w którym zaprzecza nie tylko prosty faktom, ale i sama sobie  – broniąc Masonów przed zarzutami i  jednocześnie wykorzystując kontrargumenty na ich korzyść w innych sytuacjach.

Ktoś jednak może powiedzieć, że wielu ludzi niesłusznie oskarża masonerię, ponieważ są źle poinformowani. Być może i tak jest, dlatego spróbujemy przeanalizować Wolnomularstwo pod kątem przemówienia Kennedy’ego (po myślniku cytat).

1-Masoni działają na całym świecie

2-Wolnomularze jak podaje wiele źródeł (w tym także Wikipedia) jest organizacją ezoteryczną czyli najprościej mówiąc tajną – „bazuje na ukrytych środkach”

3-Obecnie Masoneria ma członków na prawie całym świecie, w której skład wchodzą politycy, biznesmeni, duchowni i członkowie rodzin królewskich – „Jest to system, który powołał ogromne ludzkie i materialne zasoby (…) w skład w której wchodzą operacje wojskowe, dyplomatyczne, wywiadowcze, ekonomiczne, naukowe i polityczne.”

Symbolika

Oko opatrzności
Oko opatrzności

Symbole i ich znaczenia to dość obszerny i trudny temat. Różne grupy i organizacje przyjmują niektóre z nich za swój znak rozpoznawczy np.: gołąb – symbol pokoju, wąż owinięty na lasce – symbol medycyny, pentagram (właściwy) – symbol Doskonałości, swastyka (nie mylić ze swastyką nazistowską!) – znak szczęścia i pomyślności, czasopismo REDISCOVER przy-jęło za swój znak rozpoznawczy sekstant. Jednak gdybyśmy je odwrócili, zyskałyby nowe – przeciwne znaczenie względem swoich odpowiedników. Przykładem może być odwrócony pentagram czy swastyka przesunięta na bok o 45%.

My zastanówmy się nad jednym, specyficznym symbolem. Jest to rozwarte oko w trójkącie rów naramiennym. Całość otaczają promienie światła – chodzi tu o tzw. Oko opatrzności lub inaczej wszystko wiedzące oko. W Polsce jak i w wielu innych państwach utarło się, że jest to symbol Boskości lub Boga, a sam symbo

Oko Horusa (udżat)
Oko Horusa (udżat)

l zaczął być używany od XVII wieku, jednak ma on swój pierwowzór. Chodzi tu o Oko Horusa zwane także oko udżat. Niekiedy pokazane jest jego prawe oko – symbolizujące słońce, a czasem lewe – czyli księżyc.

Dziwny zbieg okoliczności?

Amerykański banknot jednodolarowy
Amerykański banknot jednodolarowy

Oko Horusa to przede wszystkim symbol odrodzenia i powracania do zdrowia – czyli w pewnym sensie pomyślność. I zazwyczaj jego źrenica jest lekko od góry przysłonięta – bardzo podobnie jest z Okiem Opatrzności. W dodatku od wszystkowiedzącego oka biją promienie światła, a prawe Oko Horusa oznacza słońce. I „przypadkiem” wtedy kiedy zaczęto używać oka opatrzności tj. XVII wiek, powstała pierwsza loża masońska i jeden z oficjalnych symboli wolnomularzy jest to właśnie oko.

Co ciekawe, takie oko widnieje na pewnym skrawku papieru, którym na co dzień wiele osób posługuję się, aby coś nabyć, lub zapłacić za wykonaną usługę. O czym mowa? Oczywiście chodzi tu o banknot jednodolarowy.

Na awersie widzimy min. podobiznę Jerzego Waszyngtona, na rewersie zaś wielką pieczęć USA oraz niedokończoną piramidę z trzynastoma kondygnacjami u podstaw której jest wyryte MDCCLXXVI. Poniżej widnieje napis „NOVUS ORDO SECLORUM”. Natomiast nad nieukończoną piramidą jest umieszczone Oko Opatrzności a nad nim kolejny napis „ANNUIT COEPTIS”.

Czy niedokończoną piramidę można uznać za symbol choćby Masonów, czy może jest to symbol od tak wstawiony na banknocie? Co oznaczają te napisy poniżej i powyżej piramidy oraz co kryje się pod „MDCCLXXVI”?

Co oznaczają te symbole?

Na jednym z haseł Wikipedii jest napisane, że (cytat) „w wizerunku oka na szczycie piramidy wielu dopatruje się odwołań do ikonografii masońskiej, choć nie jest ono ani symbolem masońskim, ani nie zostało zaprojektowane przez masona”.

W istocie, nie zostało zaprojektowane przez członka loży (choć co do tego stwierdzenia nie ma pewności ponieważ twórca tego symbolu nie jest znany i niewykluczone, że był masonem), ale wykorzystują go jako jeden ze swoich symboli (można go dostrzec nad wejściem głównym do niektórych lóż). W dodatku jak już to wcześniej zostało poruszone – mniej więcej w tym wieku, w którym szerzej zaczęto używać tego Symbolu, wówczas powstała pierwsza loża masońska.

Johann A. Weishaupt
Johann A. Weishaupt

Niemniej jednak na Wikipedii można doczytać co ten symbol oznacza dla Masonów (cytat) „Oko – symbol świadomości, mądrości, Wielkiego Architekta”.

Co więc może oznaczać ten symbol? Niedokończona budowla może wskazywać na to, że twórca tego symbolu chciał powiedzieć, że coś jest jeszcze do ukończenia, niedużo zostało, ale nie jest to jeszcze koniec. Coś co ma koniec musi też mieć początek. Na samym dole jest umieszczony napis NOVUS ORDO SECLORUM, czyli z łaciny „Nowy Porządek Wieków” lub wcześniejsza wersja NOVUS ORDO MUNDI – „Nowy Porządek Świata”. Na piramidzie wyryte jest MDCCLXXVI czyli rzymskie litery w których nasz odpowiednik to 1776, a na samej górze napisane jest ANNUIT COEPTIS czyli [Bóg] „spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie”.

Znasz oficjalne znaczenie?

Można to skomentować tak, że rok 1776 to data powstania deklaracji niepodległości USA, a co za tym idzie utworzenia nowego państwa, a więc tu można dojść do Nowego Porządku Wieków, czyli nowego ustroju, nowego narodu itd. 13 kondygnacji to 13 pierwszych kolonii założycielskich USA. Natomiast stwierdzenie „spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie” oznacza, że Bóg pomógł im uniezależnić się od Wielkiej Brytanii oraz przy tworzeniu nowego państwa.

Jednak zwróćmy szczególną uwagę na stwierdzenie „Nowy Porządek Wieków”. Obecnie ten zwrot w nieco zmienionej formie jest stosowany przez polityków na całym świecie, ostatnio również przez polskich dziennikarzy. Dziś słowo ‘wieków’ zamieniono na ‘świata’ czyli Nowy Porządek Świata. To znaczy, że ten plan który jest usymbolizowany przez niedokończoną piramidę nie obejmuje jednego państwa czy Kontynentu – prawda? Na logikę rzecz biorąc chodzi o cały świat. Jeżeli wiemy jaki zakres obejmuje Nowy Porządek Świata zachodzi pytanie czym on jest?

Zastanów się przez chwilę ile się zmieniło przez ostatnie 235 lat. Wynaleźliśmy żarówkę, lataliśmy w przestworzach, znaleźliśmy lekarstwa na wiele chorób które dotychczas siały śmierć. Byliśmy w kosmosie, budujemy olbrzymie budynki oraz ujarzmiliśmy energię atomową. Ponad dwa wieki sukcesów były również bardzo burzliwym okresem w naszej historii.

Przeżyliśmy dwie wojny światowe które razem pochłonęły więcej ofiar niż wszystkie inne wojny wybuchające dotychczas. Widzieliśmy ogromne katastrofy nuklearne i chemiczne włączając w to wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej oraz awaria zbiorników na Węgrzech. Niektórzy specjaliści szacują, że skutki odczuwalne po tej katastrofie będą odczuwalne jeszcze przez najbliższe 100 lat! Inni nadają jej miano podobnej do eksplozji reaktora atomowego w Czarnobylu na Ukrainie 28 kwietnia w 1986 roku.

Doświadczyliśmy kilku Innych wojen, zamachów terrorystycznych, rebelii, oszustw, napadów. Jak wiele odnieśliśmy sukcesów, tak samo, a nawet dłuższe jest pasmo naszych porażek.

Co więc się zmieniło przez ostatnie 200 lat intensywnego rozwoju naszej kultury i cywilizacji? My jako społeczeństwo cały czas rozwijamy się, lecz nigdy postęp nie przybierał takiego pędu. Postęp jest nieuchronnym zjawiskiem rozwoju. Można więc śmiało się domyślić, że mówiąc o Nowym Porządku Świata nie chodzi tu eksplozji technologicznej jakiej byliśmy świadkami w XX wieku.

Jest tu mowa raczej o zmianach Politycznych, ustrojowych bądź systemowych. Mówi się o rosnącym dobrobycie, o zlikwidowaniu wojen, o minimalizowaniu przestępczości, a tym samym ludzie wątpią czy w ogóle coś takiego będzie w ogóle możliwe. Pewien znany człowiek powiedział, że pytanie nie powinno brzmieć czy ludzkości uda się przetrwać na przekroju 100 lat, lecz jak to się stanie, po cichu, czy z wielkim hukiem. Pomimo szlachetnych planów najpierw Ligii Narodów, teraz ONZ [??? – admin] nadal są wojny z tym, że każda następna niesie za sobą coraz większy odsetek ofiar w cywilach.

Czy nowy Porządek Wieków to tylko pewien krótki okres?

Zastanówmy się, czy „Nowy Porządek Wieków” może się ograniczać tylko do roku 1776? Na pewno nie. Chodzi tu o dłuższy odcinek czasu – wieków, a nie jedynie krótki odcinek jakim jest pojedynczy rok. Samo stwierdzenie do dzisiaj jest dość popularne – używają go politycy min. George W. Bush, czy Nicolas Sarkozy.

Następnie piramida. W niej jak najbardziej można dopatrywać się symboliki masońskiej, ponieważ masońska mitologia mówi o ich starożytnych korzeniach, których przykładem może być wcześniej wymieniony Hiram, czy inni architekci. Niema w tym nic dziwnego ponieważ Jerzy Waszyngton i Benjamin Franklin (Benjamin Franklin i Thomas Jefferson dostali za zadanie od kongresu stworzenie wielkiej pieczęci USA) byli Masonami.

To nie jest hipoteza, czy domysł, ale fakt. Należy także zwrócić uwagę na to, że piramida jest niedokończona, a u jej podstaw rok 1776 czyli rok powstania USA. Można stąd wywnioskować, że dzieło które w tamtym roku się rozpoczęło nadal trwa, albo jest bardziej dalekowzroczne, nad którym czuwa wszechwiedzące oko – czyli Bóg, Stwórca, Wielki Architekt Wszechświata czy jakaś siła nadludzka. To potwierdza stwierdzenie „spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie”.

Rok 1776

Jednak w roku 1776 miało miejsce jeszcze inne wydarzenie które zasługuje na naszą uwagę. 1 Maja Johann Adam Weishaupt założył zakon Iluminatów. Swoje doktryny zaczerpną po części od Masonów których bliżej mogliśmy poznać w poprzedniej części, a po części od zakonów Templariuszy i innych krzyżowców. Dodał także coś od siebie.

Czym w takim razie może być to tajemne stowarzyszenie? Weishaupt był zwolennikiem deizmu i republikanizmu, a jak możemy przeczytać w wielu źródłach obchodziła go banalna sprawa – władza nad światem. Czy iluminaci nadal działają nad objęciem władzy absolutnej, czy zostali dawno rozwiązani? Być może, ale zobaczmy co by się stało gdybyśmy zamienili nieco tłumaczenie poszczególnych części pieczęci USA.

„Nowy Porządek Wieków” – świat pod dominacją pewnej garstki ludzi. Rok 1776 – założenie zakonu iluminatów. Niedokończona piramida – dążenie do ujednolicenia światowego rządu. Oko Opatrzności zyskałoby nowe znaczenie. Jeżeliby faktycznym wzorcem dla tego symbolu było Oko Horusa tzn., że ma ono pogańskie pochodzenie. I na koniec „spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie” co by oznaczało, że ta „piramida” jest prawie gotowa. Jednak może to być tylko zbieg okoliczności, że w tym samym roku powstania deklaracji niepodległości powstał także zakon iluminatów.

Geneza słowa „Iluminaci”

Co znaczy słowo „illuminati”? Jest to łacińskie słowo co na język polski można przełożyć jako „oświeceni” lub „trzymający światło”. Więc idealnym symbolem stała się dla nich sowa, a ściślej mówiąc „Minerwa”. Sowa pomimo panujących ciemności dobrze widzi nawet w kompletnych ciemnościach dla oka ludzkiego. Świetnie się ma do tego nazwa zakonu „oświeceni”, najprawdopodobniej nazwali się tak dlatego, że byli bardziej oświeceni niż wszyscy dookoła.

Faktycznie te dwie daty mogłyby być przypadkowe gdyby nie jedna mała sowa w prawym górnym rogu banknotu jednodolarowego po stronie na której mamy podobiznę Waszyngtona. Jest tak maleńka, że trzeba dobrego szkła powiększającego, aby ją ujrzeć. Jest identyczna jak ta od zakonu iluminatów – czyżby kolejny przypadek?

Gdyby dodatkowo zrobić z tej piramidy ukończoną budowlę, a także ją odwrócić wyszły by nam dwa trójkąty które wchodzą na siebie tak jak przy Gwieździe Dawida, wierzchołki tej figury zaznaczyły by na napisach NOVUS ORDO SECLORUM i ANNUIT COEPTIS kolejno u dołu litery N, O, M i u góry A, S co można ułożyć z tych liter? Może słowo MASON? Widać to na powyżej opisanym filmie „Masoni Przed Sądem”, gdzie filmowcy starają się udowodnić, że Masoni są niegroźni oraz na tyle popularni, że zaprojektowali pieczęć USA, a co za tym idzie w ich szeregach są politycy, tym samym nieświadomie przyznając że w ich rękach jest władza.

Władza, a władca

Niektóre informacje przeze mnie podane wydają się mało prawdopodobne. Zanim jednak odłożysz ten artykuł na bok, zastanów się czy coś takiego miało już kiedyś miejsce. W poprzedniej części powiedzieliśmy, że historia lubi się powtarzać. I jak się okazuje teoria rządzenia nad światem to nic nowego. Z czasów biblijnych Można wyróżnić Nemroda, który jak czytamy stał się pierwszym ‘mocarzem’ na Ziemi. Później Egipt jako pierwsze mocarstwo, jego miejsce zajęła Asyria. Trzecią potęgą na miarę znanego wówczas świta był Babilon, ten zaś został podbity przez państwo Medów i Persów. Następnie prym zaczęła wieść Grecja dopóki jej miejsca nie zajął Rzym.

Ten pochód pięciu najwspanialszych państw świata to okres burzliwych rewolucji i okrutnych wojen. Ich władcom chodziło o podporządkowanie sobie jak największych terytoriów oraz mieć jak największą władzę nad swoim ludem. Każde następne mocarstwo było większe i silniejsze od swojego poprzednika.

Czy i dzisiaj w czasach nowożytnych można znaleźć pewne podobieństwa? Napoleon, Iwan Groźny, Stalin, Hitler, i wiele innych władców mieli taki plan, niektórzy mówili o tym otwarcie, inni wmawiali ludziom, że panowanie jednego rządu ludzi to konieczność, a inni dążyli do tego w tajemnicy. Tak czy inaczej przyglądając się naszej historii można dojść do bardzo prostego, aczkolwiek potrzebnego naszym rozważaniom wniosku. Władzę ma ten kto ma dobrą pozycje społeczną, co idzie w parze z bogactwem. Ale to stwierdzenie można odwrócić – kto ma pieniądze, ten ma władzę, czyż tak nie jest?

Historia uczy nas także tego, że władza, a władcy nie muszą iść ze sobą w parze. W takim wypadku z całą stanowczością można powiedzieć, że „król panuje, a nie rządzi” (Jan Zamoyski). Niektórzy rządzący (wydawałoby się najbardziej liczyli się w państwie) mieli kogoś, kto był odpowiedzialny za ich poczynania. Byli to min. wysocy kapłani w państwach starożytnych, ale podobna sytuacja była w średniowieczu. Wyobraźmy sobie dużą grupę ludzi którzy stoją ponad prawem państwowym, a podlegają jedynie kościołowi.

Taką pozycję wywalczyli sobie Templariusze. Żaden król czy Cesarz nie mógł im nic zarzucić. Podlegali wyłącznie Kościołowi. Mieli żyć w ubóstwie, a tym czasem zyskali niesamowite bogactwo. Doszło do tego, że królowie państw europejskich zadłużali się u nich. Jednak Filip Piękny, ówczesny władca Francji oskarżył ich o herezję. Rozkazał pojmać członków zakonu i torturować ich dopóki, dopóty się nie przyznają do wystawionych im zarzutów. W końcu ich przemogli, a w takim wypadku Paperz musiał ich publicznie skazać na śmierć.

Mieli wszystko – władzę, sławę, pieniądze oraz wiele zamków i ziem. I to ich ostatecznie zgubiło. Ale czy dzisiaj historia mogłaby się powtórzyć? Czy znaleźliby się ludzie – naprawdę wpływowi i bogaci, którzy by dyktowali warunki władzy?

Podsumowując

Na powyższe pytania Możesz sobie sam odpowiedzieć. Zastanów się czy to co napisałem w tym artykule jest możliwe? Po której stronie jest więcej rzetelnych dowodów? Czy możemy z historii wyciągnąć praktyczne lekcje? Czego się dowiadujemy z analizy tego tekstu? To oczywiste, że od razu po przeczytaniu tego kilkuczęściowego artykułu możesz mieć mieszane uczucia, ale skoro już się z nim zaznajomiłeś co stoi na przeszkodzie by dalej pogłębiać swoją wiedzę na ten temat? Analizowanie tego co wokół nas się dzieje poszerza nie tylko nasze horyzonty, ale i kreuje właściwy światopogląd. Pamiętaj, że przeglądając Internet czy inne źródła trzeba być wyczulonym na wszelkie próby mistyfikacji. Tobie jednak pozostawiam możliwość przeanalizowania powyższego pytania napisanego tłustym drukiem i podjęcia decyzji jak na nie odpowiedzieć, zanim zrobi to ktoś inny za Ciebie.

Bibliografia:

Informacje historyczne jak i zdjęcia w głównej mierze zaczerpnięte z polskiej edycji Wikipedii

Posiłkowanie się filmem pt. Anioły i Demony – Rzeczywistość czy fikcja? [link]

Negując prawdziwość tez wygłoszonych prze National Geographic opierałem się na filmie emitowanym na National Geographic Chanel HD pt. Masoni przed sądem.

Dane dot. głodu na świecie od PROGNOZA FAO, 2009

Dane dot. wydatków na zbrojenie od SZTOKHOLMSKI MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BADAŃ POKOJOWYCH.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z Wikipedii

Podziękowania

Dla zespołu Wikipedystów, moderatorów i osób które jako wolontariusze zgodzili się pracować na rzecz szerzenia bezpłatnej wiedzy. Podziękowania dla osób które udostępniły niezbędne informacje i zdjęcia, a w szczególności dla Cecil Stoughton, Messer Woland, Elisabeth Belik, C. K. Mansinger i innych, których imienia, nazwiska, czy pseudonimu nie byłem wstanie wymienić.

Autor: Eljash

Źródło:  http://www.eioba.pl/a/2ted/kim-jest-konspiracja

Data publikacji: 23.08.2010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.