Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Kilka faktów o naturze „naszych starszych braci w wierze”

Kilka faktów o naturze „naszych starszych braci w wierze”

W miarę postępów globalizacji (NWO) narasta światowy chaos i destabilizacja. Wojny oraz zmagania etniczne, cywilizacyjne i religijne zakreślają coraz szersze kręgi. Wzmagają się konflikty zbrojne, a świat balansuje na granicy wojny nuklearnej. Stymulowane z zewnątrz procesy migracyjne dewastują państwa i regiony (np. UE). Pogłębiają się obszary nędzy i to nawet w zamożnych dotąd państwach unijnych, czy Stanach Zjednoczonych. Narasta polaryzacja pomiędzy bogatą elitą finansową a resztą Ludzkości.

W drastyczny sposób widoczne jest to w Polsce, gdzie w zaraniu III RP zlikwidowano realną gospodarkę, aktywizując tym i tak zwykle ochoczych do emigracji Polaków, do „robienia kariery we wspólnym unijnym domu”. Dziś, gdy proces wypompowywania etnicznie polskiej ludności z terytorium administracyjnego Unii pt. „III RP” został praktycznie zakończony, jej władze przystępują do sprowadzania na ten obszar mas obcych emigrantów.

Dla każdego myślącego człowieka staje się oczywistym, że NWO nie jest, tak jak wszystkie poprzednie systemy społeczno-polityczne, mniej lub bardziej niedoskonałym, ale stanowi zbrodniczą emanację tak bardzo ośmieszanej teorii spiskowej świata. W niezależnych mediach coraz więcej uwagi poświęca się opisowi i ocenie mechanizmów nią sterujących, ze szczególnym uwidocznieniem sprawców tejże.

Naukowa publikacja o tym traktująca, pióra dr Thomasa Daltona, ukazała się tu:

https://russia-insider.com/en/history-jewish-money-hoarding-and-power-grabbing/ri26219.

Jej streszczenie zamieszczam poniżej:

Bogate elity świata zawsze cieszyły się ponad proporcjonalnymi wpływami w społeczeństwach. Jednakowoż osobna etniczna grupa pracująca kolektywnie i wspomagana bogactwem może osiągnąć ogromnie dysproporcjonalne wpływy w społeczeństwie. Taką grupę etniczną stanowią Żydzi.

Najwcześniejsze pisane świadectwo związku pomiędzy Żydami, pieniędzmi i wpływami pochodzi od Cycerona. Jego mowa obronna rzymskiego przedsiębiorcy atakowanego przez Żydów Pro Flacco z 59 roku przed Chrystusem, zawiera miedzy innymi takie stwierdzenie: wiecie jak wpływowa jest ta klika nawołująca przeciw temu godnemu człowiekowi.

Druga aluzja do żydowskiego bogactwa pochodzi od cesarza Klaudiusza w jego edykcie z 41 roku po Chrystusie. Omawiając niepokoje w Aleksandrii, Klaudiusz wymienia Żydów, jako tych którzy fermentują plagę niezgody pomiędzy ludźmi i szerzą ją po świecie. Posiadając nadmiar dóbr materialnych, nadużywają ich między innymi do siania zamętu w mieście, które do nich nie należy.

W roku 100 znana krytyka Tacitusa, w jego dziele Historie, opisuje ich jako rasę wrogą Bogom i zdeprawowaną. Te największe łotry pomiędzy ludźmi działają niestrudzenie by zaopatrzyć Jerozolimę w bogactwo, którego to używają do zgubnych celów – pisał.

W roku 220 w swej Historii Rzymu, Cassius Dio, pisze że Żydzi wszędzie rozprzestrzeniali nienawiść do Rzymian i przekupstwem wciągali w to inne nacje.

W Historiarum Philippicarum z 300 roku, autor Justin opisuje w 36 tomie wspomnianego dzieła niegodziwe początki tego plemienia, oraz jego ewolucje i spójność. Opisuje mechanizm unifikacji ich religii z polityką, podziwiając niebywały sukces w stworzeniu na tej podstawie wielkiej potęgi judaizmu.

Po upadku Rzymu, Żydzi kontynuowali gromadzenie majątku i związanej z nim potęgi. Ta drobna etniczna mniejszość potrafiła uzyskać wpływ na ówczesnych władców. Syn Karola Wielkiego, cesarz Świętego Imperium Rzymskiego Ludwik Pobożny wprowadził nawet dla nich kod przywilejów.

Większość żydowskiego bogactwa pochodzi z lichwy. W okresie Czwartego Soboru Laterańskiego w 1215, papież Innocenty III przygotował antyżydowskie kanony związane z tym procederem.

Już w 1798 roku, Immanuel Kant zauważył, że bogactwo żydowskie na głowę osoby przewyższa takowe w porównaniu z każdym innym narodem.

W roku 1843 Bruno Bauer stwierdził, że Żydzi determinują losy Austriackiego Imperium z pomocą swej potęgi finansowej. W tymże czasie francuski dziennikarz Edward Drumont opublikował dzieło pod tytułem Żydowska Francja, w którym szacował, że Żydzi władają połową światowego bogactwa.

W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, z dziesięciu najbogatszych obywateli, pięciu (50%) jest Żydami: Mark Zuckerberg ($72B), Larry Page ($60B), Sergey Brin ($59B), Larry Ellison ($54B), and Michael Bloomberg ($50B). Podobnie ma się sytuacja w pozostałych sferach społeczeństwa. Żydzi amerykańscy posiadają dziś łącznie $50 trylionów (50 000 miliardów dolarów). Proszę sobie wyobrazić jaka potęgą dysponuje właściciel jednego miliarda dolarów, a co mówić o 50 tysiącach takowych ściśle z sobą współpracujących?

Dystrybucja bogactwa w USA wydaje się być wielce niesprawiedliwa. Sześćdziesiąt tysięcy (60 000) amerykańskich Żydów posiada majątek o łącznej wartości $ 18 trylionów, podczas gdy 150 milionów najbiedniejszych obywateli Stanów musi obejść się jedną trzecią (0,3) tryliona.

Trzeba coś z tym problemem zrobić. Około roku 100, władze rzymskie wprowadziły fiscus Judaicus (podatek żydowski) w celu offsetu żydowskiego obciążenia imperialnej gospodarki. Być może to jest kierunkowskaz na pierwszy amerykański krok w tej dziedzinie?

Osobiście pragnę tylko przypomnieć autorowi tego ciekawego opracowania, że fiscus Judaicus, nie powstrzymał upadku Imperium Rzymskiego, wątpię więc by powstrzymał on upadek Amerykańskiego. O jednostce administracyjnej UE pt. „III RP” już nie wspomnę!

Ignacy Nowopolski

Za: https://www.salon24.pl/u/ignacynowopolskiblog/934299,kilka-faktow-o-naturze-naszych-starszych-braci-w-wierze

Opublikowano: 13.02.2019 15:38.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *