Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Kiedyś naród wybrany, teraz przeklęty

Kiedyś naród wybrany, teraz przeklęty

Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.  ~ 1 Tes 2: 15-16

Accursed Fig Tree by James Tissothttp://freechristimages.org/biblestories/jesus_curses_the_tree.htm

Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: „Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło”.

Marek 11: 20-21

Żydzi nie są już przez Boga „wybranym narodem”. Katolicy są, bo Chrystus jest Nowym i jedynym Prawem, Boskim Prawem, które wszyscy muszą przejść by dostać się do Ojca i Nieba. Jego serce pochłonęło Stare Prawo i teraz jest jedynym Prawem. Dla tych którzy uważają, że „Izrael/Żydzi” są nadal wybranym przez Boga narodem, nawet sam Chrystus powiedział, że oni już nim nie byli. Bo drzewo figowe tak ma się rozumieć dawniej jak Izrael.

Przedstawiamy tu cytaty pochodzące od papieży, doktorów, ojców i świętych Kościoła podtrzymujące opinię, że Żydzi są odrzuceni przez Boga i przeklęci za zamordowanie Jezusa.

Chrystus zostanie zabity, a lud który się Go wyprze nie będzie Jego. ~ Daniel 9: 26

Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz – jakby to było możliwe – z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy. ~ Rzym ix.30-32

Żydzi wiedzieli, że Chrystus był synem Dawida. I nawet teraz oczekują na Jego przyjście. Ukryte jest przed nimi, że On przyszedł, ale jest ukryte dlatego iż tak chcieli. Bo nie uznając Go na krzyżu, wiedza o Nim panującym w chwale nie powinna być ich… Dlaczego Żydzi oczekują na to co już przyszło, a nie boją się tego co przyjdzie? Bo nasz Pan Jezus Chrystus… mówił o sobie jako o „kamieniu” (Mat xxi.44), że kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go na proch… Leżąc na ziemi potrząsa tym kto się na nim przewraca, przychodząc z wysoka, miażdży dumnych. Żydzi już zostali potrząśnięci wcześniejszym potknięciem. Co ich czeka to zmiażdżenie jego przyjściem. ~ św. Augustyn

Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. ~ Mat viii.11-12

Istnieje potrzeba nieustannej modlitwy, abyśmy nie uciekli z królestwa niebieskiego, podobnie jak Żydzi, którym było pierwsze obiecane. To Pan czyni niedwuznacznie jasno mówiąc: „Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i rozłoży się przy stole biesiadnym z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem w królestwie nieba, podczas gdy osoby urodzone do królestwa zostaną wypędzone w ciemność na zewnątrz, by tam zawodzić i zgrzytać zębami”… Nasz Pan pokazuje, że Żydzi byli dawniej synami królestwa, ale kiedy imię „Ojciec” zniknęło spośród nich, tak samo królestwo. Żydzi pozostali w ciemności za to, że opuścili światło. ~ św. Cyprian

„Zewnętrzna ciemność” jest ta Żydów, którzy usłyszeli prawdę a nie uwierzyli. ~ św. Tomasz z Akwinu

Żydzi wolą raczej trwać w swoim uporze niż uznać słowa swoich proroków i tajemnice Pisma, i w ten sposób otrzymać wiedzę o chrześcijańskiej wierze i zbawieniu. ~ bł. papież Grzegorz X

Żydzi są pozbawieni tych dobrych rzeczy, bo oni nie są powołani do życia przez Chrystusa, bo grzech w nich pozostaje niezmyty, ani nie idą do królestwa nieba bo zhańbili Chrystusa, który jest przewodnikiem do nieba. Bo oni w Niego nie uwierzyli kiedy powiedział: „Ja jestem drogą” i „Ja jestem bramą”. ~ św. Euzebiusz z Cezarei

Dlatego Ewangelia mówi: „Dwie [kobiety] będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona” (Mat xxiv.41). Święty Kościół zostanie zabrany na wieczny odpoczynek: on który mielił pokarm świętości Panu. Synagoga, zaplamiona krwią, zostanie we młynie, by wiecznie znosić swoją niewierność. ~ św. Maksym z Turynu

Niewierność Synagogi jest obrazą dla Zbawiciela. Dlatego On wybrał barkę Piotra i opuścił łódź Mojżesza, czyli odrzucił niewiarę Synagogi i adoptował wierzenie Kościoła… Z tych dwóch statków, jeden został na brzegu, bezczynny i pusty, drugi, załadowany do pełna, wypływa na głębię. Synagoga zostawiona jest na plaży. Z powodu własnego błędu straciła Chrystusa razem z ostrzeżeniami proroków. Ale załadowany Kościół jest zabrany na głębokie wody, bo przyjął Pana razem z naukami apostołów. Synagoga, mówię, pozostaje na lądzie, trzyma się ziemskich rzeczy. Kościół wezwany jest na głębię, żeby szukać w głębokich tajemnicach nieba. ~ św. Ambroży

Film: Satanic Hexagram, TRUTH Behind „Star of David” Satanistyczny heksagram, PRAWDA o „Gwieździe Dawida”]

Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. ~ Rodz xxv:23

Kim jest to młodsze dziecko które pokonuje starsze, jak nie Poganie, którzy walczą z Judą…i kto, choć tylko dziecko obietnicy, wypiera tego kto był synem według ciała? ~ papież św. Leon Wielki 

Wcześniej Żydzi mieli tylko cień rzeczy, my mamy rzeczywistość. Żydzi byli sługami, my jesteśmy adoptowanymi dziećmi. Żydzi przeszli przez morze na pustynię, my przez chrzest wchodzimy do królestwa. Żydzi jedli mannę, my jemy Chrystusa. Żydzi jedli ciała ptaków, my jemy Ciało Boga. Żydzi jedli rosę nieba, my jemy Boga Nieba! ~ Salwian

Więc jakiego rodzaju zarzut mają Żydzi? Żyd niesie Księgę, dzięki której chrześcijanie mogą wierzyć. Stali się naszymi bibliotekarzami, tak jak słudzy są przyzwyczajeni do noszenia ksiąg za swoimi panami. Służący mdleją od ich noszenia, zaś mistrzowie rośną w sile przez ich czytanie. ~ św. Augustyn

Idźcie, żebyście wyleczeni chrześcijańską wiarą, nie umarli w żydowskiej niewierze, a mogli żyć wiecznie z Jezusem Chrystusem naszym Panem. ~ St. Peter Chryzolog

Bo szalejąc przeciwko Poganom jako nieczystym, Izrael stał się w prawdzie sam nieczysty; kiedy Poganie stali się już czyści, sprawiedliwość Izraela stała się jak szmata menstruującej kobiety. ~ św. Bazyl Wielki 

Wcześnie i często Pan wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem współczuł swojemu ludowi… Ale oni szydzili z Bożych wysłanników, gardzili Jego ostrzeżeniami, i szydzili z Jego proroków, aż gniew Pana przeciwko jego ludowi tak się zaognił, że nie było lekarstwa. ~ II Paralipomenon xxxvi.15-16

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna… W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna… Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?… Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. ~ Hebr i.1-2 / Mat xxi.37-43

Chrystus unieważnia pierwsze Przymierze by ustanowić Drugie. ~ Hebr x.9

Bo Żydzi, wciąż trzymając się tej ofiary, która jest według porządku Aarona, wypuścili tę ofiarę, która jest według zakonu Melchizedeka, i oni stracili Chrystusa. A Poganie, do których do tej pory nie wysyłał swoich heroldów, zaczęli go przyjmować. ~ św. Augustyn

Skoro Żydzi, poprzez ich złe plany wobec Zbawiciela, zostali odrzuceni od łaski, On zbudował z Pogan drugi święty Kościół: Kościół nas chrześcijan. ~ św. Cyryl z Jerozolimy

Kiedy potomkowie Żydów porzucili zwyczaje swoich ojców, prawda ich porzuciła i skryła się w Kościele. Porzuciła ich kiedy powiedzieli o Panu Jezusie: „Precz z Nim! Ukrzyżuj Go!” bo oddali prawdę i wybrali bezeceństwo. ~ św. Ambroży

Tak wyraźne było przejście wtedy z synagogi do Kościoła, że kiedy Pan oddał duszę, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. ~ papież św. Leon Wielki

Dlatego żydowski system jest zniszczony, bo to był tylko cień, ale ten Kościół jest mocno ustanowiony, bo jest zbudowany na skale, i bramy piekielne go nie przemogą. ~ św. Atanazy

Film: Jewish Conspiracy Against the Catholic Church [Żydowski spisek przeciwko KK]

Powstał spisek między mężami Judy i mieszkańcami Jerozolimy. Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać moich słów. Poszli i oni za obcymi bogami, by im służyć: Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich przodkami. ~ Jer xi.9-10

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: Izrael nie był Mi posłuszny… Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem… Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli; spraw, by lędźwie ich zawsze się chwiały. [ang. by ich plecy zawsze były schylone] Wylej na nich swoje oburzenie, niech ich ogarnie żar Twojego gniewu! Niech ich mieszkanie stanie się pustkowiem, a w ich namiotach niech braknie mieszkańców! Bo prześladowali tego, kogoś Ty poraził, i przyczynili bólu temu, któregoś ty zranił. Do winy ich dodaj winę, niech nie dostąpią u Ciebie usprawiedliwienia. Niech zostaną wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani z prawymi! ~ Psalm lxxx.12; lxviii.22-29

Straszny jest kres plemienia grzesznego! ~ Mądr iii.19

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: „Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć..” ~ Wyj xxxii.9

Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. ~ Dzieje vii.51-52

Jaka jest twoja niegodziwość, Córo Jakubowa, że kara jest tak duża? Zhańbiłaś Króla i Syna Królewskiego, ty bezwstydna, ty nierządnico! ~ św. Efrem

Skoro Jego małżonka, Synagoga, odmówiła przyjęcia Go, Chrystus odpowiedział: „To jest nierządnica!” I dał jej list rozwodowy, jak czytamy w Iza (50:1-2): Tak mówi Pan: „Gdzie ten list rozwodowy waszej matki, na mocy którego ją odprawiłem? Albo któryż to jest z moich wierzycieli, któremu was zaprzedałem? Oto za wasze winy zostaliście sprzedani i za wasze zbrodnie odprawiona wasza matka. Czemu, gdy przyszedłem, nie było nikogo? wołałem, a nikt nie odpowiadał?” I w ten sposób Żydzi, synowie nierządnicy, zostali odtrąceni. ~ św. Wincenty Ferrer

Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. ~ 1 Sam viii.18

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli… Odpowiedzieli arcykapłani: „Poza Cezarem nie mamy króla”. ~  Jan v.43; xix.15

Nędzni Żydzi krzyczeli: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”. (Łuk xix.14). My wręcz odwrotnie, pragniemy ogłosić w obliczu nieba i ziemi: „My chcemy Ciebie, Panie Jezu, byś panował nad nami!” ~ św. Jan Eudes

Lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą… aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom. ~ 1 Sam viii.7-8

Ludu mój, co ja ci zrobiłem? Albo jak cię obraziłem? Odpowiedz mi. Co więcej mogłem zrobić, a nie zrobiłem? Wyprowadziłem cię z ziemi Egiptu, a ty przygotowałeś mi krzyż. Przed tobą otworzyłem Morze Czerwone, a ty włócznią otworzyłeś mój bok. Dałem ci królewskie berło, a ty dałeś mi koronę cierniową. Z wielką siłą cię wyniosłem, a ty powiesiłeś mnie na szubienicy. Ludu mój, co ja ci zrobiłem, albo jak cię obraziłem? ~ Urągania w Wielki Piątek

Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?… Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. ~ Iza v.4-5

Niewdzięczni za przysługi i zapomniawszy korzyści, Żydzi odpłacają obelgą za życzliwość, i bezbożną pogardą za dobroć. Powinni znać jarzmo ciągłego zniewolenia za ich winę. Dopilnujcie by perfidni Żydzi w przyszłości nigdy nie stali się bezczelni, a żeby zawsze publicznie cierpieli wstyd za ich grzech w niewolniczym strachu. ~ papież Grzegorz IX

Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. ~ Wyj xxxii.31

Dla nas Żydzi są żywymi słowami Pisma, bo zawsze przypominają nam Mękę Pana. Są rozproszeni po całym świecie, żeby odpokutowali [?] za swoją zbrodnię, mogli być wszędzie żywymi świadkami naszego odkupienia… Dlatego Kościół mówi:  Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina! Twoją mocą rozprosz ich i powal, o Panie, nasza Tarczo! (Psalm lviii.12). Te słowa spełniły się dosłownie: Żydzi są rozproszeni, poniżeni, i zredukowani do ciężkiej niewoli. ~ św. Bernard

Tych którzy ukrzyżowali Chrystusa powinno się trzymać w stałym poddaństwie. ~ papież Innocenty III

Powinno być legalne, zgodnie ze zwyczajem, trzymać Żydów w ciągłej niewoli z powodu ich zbrodni. ~ św. Tomasz z Akwinu

Żydzi których Święty Kościół toleruje w różnych częściach świata jako świadectwo Jezusa Chrystusa, chcą trwać w swojej zatwardziałości i ślepocie zamiast uznać słowa proroków i tajemnice Pisma Świętego, i zdobyć wiedzę o chrześcijańskiej wierze i zbawieniu. ~ papież Marcin V

Głośmy im Ewangelię, a jeśli nadal będą zawzięci, wypędźmy ich. ~ papież Leon VI

Film: Jews Are Behind FreeMasonry & Illuminati [Żydzi za masonerią i iluminatami]

Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli; spraw, by by ich plecy zawsze były schylone pod ciężkim brzemieniem. ~ Psalm lxviii.24

Żydzi błąkają się po całej ziemi, z plecami pochylonymi i oczami w dół, zawsze przypominają nam klątwę jaką noszą na sobie. ~ św. Augustyn

Pan uczynił Kaina tułaczem i zbiegiem na ziemi, ale dał mu znamię, sprawił by trzęsła mu się głowa, i każdy kto go znajdzie powinien go zabić. Dlatego Żydzi, przeciwko którym woła krew Chrystusa, mimo że nie powinno się ich zabijać, to jednak muszą nadal być tułaczami na ziemi, aż ich twarze wypełnią się wstydem i będą pragnąć imienia Pana Jezusa Chrystusa. ~ papież Innocenty III

Będziesz go spożywał jak podpłomyk jęczmienny; upieczesz go przed ich oczami na nawozie ludzkim [ang. Będziesz jadł chleb… i przykrywał go nawozem ludzkim]… Tak będą spożywać Izraelici swój pokarm nieczysty między poganami, wśród których ich rozproszę. ~ Eze iv.12-13

Nie będą wina wylewać na ofiarę dla Pana… chleb ich się stanie tak jak chleb żałoby, kto go spożyje – już nieczysty będzie [ang. Nie będą mili Panu… a ich ofiary będą jak chleb żałobny]  ~ Oz ix.4

Żydzi mają być rozproszeni po całym świecie: zostali ukarani nie z żadnego innego powodu jak za bezbożne ręce jakie położyli na Chrystusie ~ św. Sulpicjusz Sewer

Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. ~ 1 Tes ii.15-16

Stało się tak, że ostatnia sytuacja Izraela jest gorsza niż wcześniej, bo jak mówi uczeń Zbawiciela (2 Piotr ii.21-22), lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota (Przys xxvi.11).

A z tego co odważyli się zrobić później, wyraźnie widać, że Żydzi połknęli swoje wymiociny i odwrócili się by ponownie pławić się swoim starym błocie i wrócić do błędów Egiptu, bo Zły Duch znowu wszedł w nich, a ich ostatnia sytuacja stała się gorsza niż na początku. ~ św. Cyryl z Aleksandrii

*Powiedział nam apostoł, że kiedy przyjdzie czas caly Izrael zostanie uratowany. Ale ci którzy umrą wcześniej pozostaną martwi. ~ św. Bernard

Dzięki mojej wierze wiedziałam, że Żydzi byli przeklęci i potępieni na zawsze, z wyjątkiem tych którzy się nawrócili. ~ bł. Juliana z Norwich

Kto umiera jako Żyd będzie potępiony. ~ św. Wincenty Ferreriusz

Jeśli poza przykazaniami Starego Prawa, nie spełnicie również przykazań Chrystusa, to nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. ~ św. Tomasz z Akwinu

Bo jeśli dalej żyjemy zgodnie z judaizmem, musimy wyznać, że nie otrzymaliśmy łaski. ~ św. Ignacy Antiocheński

Są pewne Sakramenty dające zbawienie, a inne tylko obietnicę Zbawiciela. Sakramenty Nowego Testamentu dają zbawienie, Sakramenty Starego Prawa obietnicę Zbawiciela. ~ św. Augustyn

Film: Benjamin Ex-Zionist Jew Converts to Catholicism and Warns America [Benjamin b. syjonista nawraca się na katolicyzm i ostrzega Amerykę]

(Film można obejrzeć przez bramkę proxy ponieważ jest niedostępny w naszym kraju. Adres filmu wklejamy w: https://www.proxysite.com/pl/youtube/ Redakcja W-P)

Dlatego, tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto sprowadzę zło na Jerozolimę i na Judę, że ktokolwiek usłyszy od nich, oba jego uszy będą mrowić … bo zrobili zło przede mną i nadal Mnie prowokują od dnia ich przodkowie wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego. ~ IV Kings xxi.12,15

Jezus ratując lud z ziemi Egiptu, później zniszczył tych którzy nie wierzyli… Biada im, bo poszli drogą Kaina… rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę, gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone. ~ Jud v, 11-13

Uważam, że ci z rodu Abrahama żyjący według Prawa Mojżeszowego i którzy nie uwierzą w Chrystusa przed śmiercią tak samo nie będą zbawieni, szczególnie nie będą zbawieni ci którzy przeklinają tego Chrystusa w synagogach, i którzy przeklinają wszystko dzięki czemu mogą osiągnąć zbawienie i uciec przed zemstą ognia. ~ św. Justyn Męczennik

O najnędzniejszy człowieku! Wiesz bardzo dobrze, że w Dzień Sądu ukrzyżowany Bóg przeciw któremu bluźnisz wyśle cię do piekła! ~ św. Teodor z Antiochii

Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. Przeklęty twój kosz i twoja dzieża. Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. Przeklęte będzie twoje wejście i wyjście [ang. …przeklęta twoja stodoła i twoje zapasy – zamiast kosz i dzieża…stada bydła i stada owiec]. ~ Pwt xxviii.16-19

Żydzi są przeklęci i okryci złorzeczeniem jak płaszczem. Klątwa weszła w nich jak woda w trzewiach i olej w kosciach. Oni sa przeklęci w mieście i przeklęci we wioskach, przeklęci kiedy wchodzą i przeklęci kiedy wychodzą. Przeklęte są owoce ich lędźwi, ich ziemi, ich stad, przeklęte są ich piwnice, stodoły, spichrze, żywność, nawet okruchy z ich stołu! ~ św. Agobard

Niech stół ich stanie się dla nich pułapką, potrzaskiem – ich biesiada ofiarna. ~ Psalm lxviii.23

Odwróciwszy się od Żydów, Pan teraz mieszka w sercach Pogan. Zgodnie z tym, ci którzy Go nienawidzą są pomijani, a ci którzy Go miłują są preferowani przed nimi. ~ św. Ambroży

Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać. ~ Dzieje xxviii.28

O Żydzi! Wasza bezbożność posłużyła naszemu zbawieniu. Śmierć Chrystusa nas wyzwala, a was oskarża. Tylko wam, według prawa, brakuje tego co powinni stracić wszyscy. ~ papież św. Leon Wielki

Dlatego Żydzi nie tylko zrobili z siebie obcych przymierzom, ale także zhańbili Ojca i z zazdrości zabili Jego Syna. Prorok zaprasza wspólnotę Domu Izraela by Go chwalili, a oni Go zabili i pospieszyli by czynić zło. ~ św. Efrem

Może być tak, że Żydzi, szukając innego Chrystusa, będą śmiać się z naszej mądrości, bo o nich prorok słusznie powiedział: „Groby są ich domami na wieki” (Psalm xlviii.12). Oni śmieją się teraz, ale będą płakać, bo oni będą płakać kiedy spojrzą na tego „którego przebili”. (Zach xii.10). ~ St. Amfilochiusz z Ikonium

Żydzi powinni opłakiwać kogoś kto nie wierząc w Chrystusa, skazał swoją duszę na zatracenie … Żydzi ukrzyżowali Syna i odrzucili Ducha Świętego, a ich dusze są siedliskiem diabła. ~ św. Jan Chrysostom

Film: „The Ugly Truth of Zionism” [Brzydka twarz syjonizmu]

Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. ~ Gal v.2

Najświętszy Kościół Rzymski stanowczo uważa, wyznaje i naucza, że Prawa Mojżeszowego … nie można przestrzegać bez utraty zbawienia wiecznego… Dlatego każdego przestrzegającego obrzezanie i szabat i inne wymogi Prawa, Kościół uznaje za najmniej odpowiednich… w uczestniczeniu w wiecznym zbawieniu. ~ Sobór Florencki

Bo gdyby nie zabrano Prawa, trąd duszy nigdy by się nie wyleczył, bo każdy kto żyje według Prawa jest trędowaty. ~ św. Jan Chrysostom

Nie mnóż swoich grzechów dodając, że Przymierze jest ich i nasze. Tak, jest nasze, a oni stracili je na zawsze. Zapewne Bóg dał Przymierze Żydom, ale z powodu ich grzechów nie zasługiwali by je otrzymać. Mojżesz otrzymał Testament, a Żydzi nań nie zasłużyli. ~ św. Barnaba

Żydzi byli niegodni dostrzec znaczenia Pism natchnionych przez Boga, które mówią o tajemnicy Chrystusa. A ponieważ nie zwrócili uwagi na prawdę, sami zrobili się niegodnymi zbawienia, które płynie od Chrystusa. ~ św. Cyryl z Aleksandrii

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. ~ Jan xiv.6

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa… Kto jest kłamcą jak nie ten kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek zaprzecza Syna, nie ma i Ojca. ~ 1 Jan iii.23;ii.22-23

Ci którzy odrzucają Syna tym samym odrzucają Ojca. ~ św. Atanazy  

Poświadczam każdemu człowiekowi który wzywa Boga a odrzuca Jego Syna, że jego wiara jest próżna, bo kto nie uwierzył w Syna nie wierzy w Ojca. ~ św. Bazyli Wielki

Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu który Go posłał. ~ Jan v.23

Bóg brzydzi się tymi którzy odmawiają szacunku Jego Synowi a udają iż okazują go Jemu. ~ św. Amfilochius z Iconium

Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich. ~ Jan xv.22-23;viii.24

Ci którzy nie chcą wierzyć w Chrystusa są szaleni. ~ bł. Jacopo de Voragine

Wszystkich którzy nie wierzą w Chrystusa jako prawdziwego Boga powinno się wrzucić w wieczny ogień. ~ św. Martial z Limoges

Jeśli ktoś nie czci Ukrzyżowanego, niech będzie przeklęty i zaliczony do bogobójców. ~ św. Grzegorz z Nazjanzu

Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty. Maranatha. ~ 1 Kor xvi.22

Skoro ten nikczemny lud nie wiedział, że powinien pokutować, a z każdym dniem stawał się bardziej nikczemny, to jego ostatnia sytuacja była gorsza niż wcześniej… Zły i cudzołożny lud Żydów miał być potępiony z powodu ich zatwardziałych i nieskruszonych serc. ~ św. Brunon

Serca niewierzących  Żydów jeszcze nawet w żaden sposób nie uznają Chrystusa za Boga, i bardziej zatwardziali niż krzemień, nie dadzą się złamać pokutą. ~ papież św. Grzegorz Wielki

Bo cały Dom Izraela ma twarde czoło i zawzięte serce. ~ Ezechiel iii.7

O żydowskie serca, twardsze od skał! ~ św. Ambroży

Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem. ~ Dzieje xxviii.27

Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy. ~ Rzym xi.8

O szorstka inteligencjo, gęsta, i, jakby krowia, która nie uznałaś Boga, nawet w jego własnych dziełach! Może Żyd będzie skarżył się, że nazywam jego inteligencję bydlęcą. Ale niech przeczyta co powiedział prorok Izajasz, a on uznał, że jego inteligencja jest jeszcze mniejsza niż bydlęca. Bo Izajasz mówi: Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie” (i.3). Widzisz, Żydzie, wyrażam się lepiej o tobie niż twój prorok. Ja porównałem cię z brutalnymi bestiami, a on umieszcza cię nawet niżej niż one! ~ św. Bernard

Ani nie wystarcza żebyśmy nazywali tego który jest w niebie „Ojcze”. Musimy dodać imię „Ojcze nasz”. To imię karci i potepia Żydów którzy nie tylko odrzucili Chrystusa nie wierząc, ale również Go zabili, który był im przepowiedziany przez proroków, i wysłany do ich ludu. Już nie mogą nazywać Boga ich Ojcem, bo Pan ich zawstydza i odrzuca mówiąc: Wy macie diabła za ojca. (Jan viii.44)

O grzeszny narodzie, O ludzie przygnieciony poczuciem winy, raso złoczyńców, rozwiązłe dzieci,  odwróciliście się plecami do Boga i sprowokowaliście Świętego Izraela! My chrześcijanie, w modlitwie mówimy „Ojcze nasz”, skoro On zaczął być nasz, a przestał być Ojcem Żydów, którzy go opuścili. W żaden sposób grzeszny naród nie może być Jego dziećmi; wręcz przeciwnie, ten tytuł jest nadawany tym, którym udzielono odpuszczenia grzechów, i komu obiecano życie wieczne. ~ św. Cyprian

Prawo kanoniczne zabrania wszelkich relacji z Żydami.  ~ bł. Bernardyn z Feltre

Faktycznie, gdyby ktoś z kleru lub wiernych siadał do posiłku z Żydami, postanawia się, że, jako kara poprawcza, ma się powstrzymać od Komunii żeby mógł się zreformować. ~ Synod w Elwirze

Jak śmią chrześcijanie mieć najmniejsze relacje z Żydami, tymi najnędzniejszymi ze wszystkich ludzi. Są zmysłowymi, drapieżnymi, chciwymi, perfidnymi bandytami – szkodnikami wszechświata! Rzeczywiście, cały dzień nie wystarczy by opowiedzieć o wszystkich ich grabieżach, ich chciwości, ich oszukiwaniu ubogich, ich kradzieżach, i ich kramarczeniu. Czy oni nie są nałogowymi zabójcami, niszczycielami, ludźmi opętanymi przez diabła? Żydzi są nieczyści i bezbożni, a ich synagoga jest domem prostytucji, jaskinią bestii, miejscem wstydu i kpin, mieszkaniem diabła, jak jest nim też dusza Żyda. Faktem jest, że Żydzi czczą diabła: ich rytuały są zbrodnicze i rozpustne, ich religia chorobą, ich synagoga zgromadzeniem oszustów, matecznikiem złodziei, jaskinią diabłów, otchłanią zatracenia! Dlaczego Zydzi są zdegenerowani? Z powodu ich nienawistnego zabójstwa Chrystusa. Ta największa zbrodnia jest źródłem ich degradacji i nieszczęścia. Odrzucenie i rozproszenie Żydów było dziełem Boga, a nie cesarzy. Dokonano tego z gniewu Boga i z powodu Jego absolutnego porzucenia Żydów. Dlatego Żyd będzie żył pod jarzmem niewoli do końca. Bóg nienawidzi Żydów, i w Dniu Sądu On powie do tych którzy sympatyzują z nimi: „Odejdźcie ode mnie, bo wy macie relacje z moimi mordercami!” Uciekajcie więc z ich zgromadzeń, uciekajcie z ich domów i daleko od kultu synagogi, żywcie do nich nienawiść i odrazę. ~ św. Jan Chryzostom

Każdy kto nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest antychrystem, i każdy kto nie wierzy w świadectwo krzyża jest diabłem, i każdy kto wypacza słowa Pana dla własnych złych pragnień… jest pierworodnym szatana. ~ św. Polikarp ze Smyrny

Poprzez swoją złośliwość, uczeni w piśmie, faryzeusze i książęta Żydów byli znacznym utrudnieniem dla zbawienia ludzi, zarówno dlatego, że sprzeciwiali się doktrynie Chrystusa, który był jedyną drogą do zbawienia, jak i dlatego, że ich złe sposoby psuły moralność narodu. ~ św. Tomasz z Akwinu

Judaizm, od Chrystusa, jest korupcją. Rzeczywiście Judasz jest wizerunkiem żydowskiego narodu: ich rozumienie Pisma jest cielesne, oni ponoszą winę za śmierć Zbawiciela, bo poprzez swoich ojców zabili Chrystusa. Żydzi Go trzymali, Żydzi go obrażali, Żydzi go związali, oni ukoronowali Go cierniami i znieważyli Go plując na Niego, oni Go biczowali, oni Mu urągali, oni powiesili Go na drzewie. ~ św. Augustyn

Żydzi są wrogami Boga i nieprzyjaciółmi naszej świętej religii. ~ ojciec Pio

Żydzi sa mordercami Pana, mordercami proroków, wrogami i nienawistnikami Boga, przeciwnikami łaski, wrogami wiary swoich ojców, obrońcami diabła, plemieniem żmijowym, oszczercami, szydercami, ludźmi o ciemnych umysłach, kwasem faryzeuszy, kongregacją demonów, grzesznikami, nienawistnikami dobroci! ~ św. Grzegorz z Nyssy

Gdyby ktoś zabił ukochanego syna człowieka, a potem wyciągał swoje ręce jeszcze poplamione krwią do jego ojca, prosząc o przyjaźń, to czy krew syna, widoczna na rękach jego mordercy, nie sprowokowała go do słusznego gniewu? I takie są modlitwy Żydów, bo gdy wyciągają swoje ręce w modlitwie, to tylko przypominają Bogu-Ojcu o swoim grzechu przeciwko Jego Synowi. I każdym wyciągnięciem rąk, robią tylko to oczywiste, że są splamione krwią Chrystusa. Bo ci którzy  trwają w swoim zaślepieniu odziedziczają winę krwi swoich ojców; bo wołali: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mat xxvii.25). ~ św. Bazyli Wielki

Biedni Żydzi! Wy sprowadziliście straszną klątwę na swoje głowy mówiąc: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”, i tę klątwę, nieszczęsny narodzie, nosisz na sobie do dziś, i do końca czasów będziesz ponosić karę za tę niewinną krew. O mój Jezu!… Nie będę uparty jak Żydzi. Będę kochał Cię zawsze, zawsze, zawsze! ~ św. Alfons Maria Liguori

Najsłodszy Jezu, Odkupicielu ludzkości… spójrz z litością na dzieci tego narodu, który był tak długo Twoim wybranym ludem, i niech Twoja krew, która spłynęła na nich z zemsty, teraz zstąpi na nich również oczyszczającą powodzią zbawienia i życia wiecznego. Amen. ~ papież Pius XI

Film: „Dr. Sabrosky (Jewish Ex-Marine) Expose on Israeli Involvement of 9/11” [Dr Sabrosky (żyd, b. komandos) ujawnia żydowski udział w 11 IX]

Addendum:

To niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. ~ Dzieje iv. 10-12

Żydzi, z których serc nasz Zbawiciel nie usunął welonu z powodu ich ogromnych zbrodni, a sprawił słusznie by dalej trwali w ślepocie, dokonywali haniebnych czynów które wzbudzają zdziwienie u tych którzy słyszą, i strach w tych którzy to odkrywają. ~ papież Innocenty IV (z bulli „Niegodziwa perfidia Żydów” [The Wicked Perfidy of the Jews], PAC, s.658.) PAC = „Spisek przeciwko Kościołowi” [The Plot Against the Church], Maurice Pinay, Los Angeles, CA: St. Anthony Press, 1967)

Synagoga jest bezbożnym domem, zbiorem niegodziwości, i sam Bóg ją potępił. ~ św. Ambroży (PAC, s.642)

Nakazujemy wszystkim naszym braciom absolutnie tłumić bluźnierstwa Żydów w naszych diecezjach, kościołach i wspólnotach, żeby nie odważyli się podnieść swoich karków, po-chylonych pod wiecznym niewolnictwem, by znieważać Odkupiciela ~ papież Grzegorz IX.

Gdyby ktoś pytał co jest zakazane przez Stolicę Apostolską Żydom mieszkającym w tym samym mieście jak chrześcijanie, niech tylko przeczyta Konstytucje rzymskich papieży, naszych poprzedników Mikołaja IV, Pawła IV, św. Piusa V, Grzegorza XIII i Klemensa VIII znajdujące się w „Bullarium Romanum”. ~ papież Benedykt XIV (Encyklika „A Quo Primum” (1751); cf. Królestwo Chrystusa i zorganizowany naturalizm” [The Kingship of Christ and Organized Naturalism], ks. Denis Fahey, CSSP, Palmdale, CA: Christian Book Club of America, 1943, s. 137)

Żydom wypada służyć chrześcijanom, ale nie chrześcijanom służyć Żydom. Wręcz odwrotnie, Żydzi jako słudzy odrzuceni przez Zbawiciela, którego śmierć niegodziwie wymyślili, powinni uznać się w fakcie i wierze za sługi tych, których uwolniła śmierć Chrystusa, nawet kiedy ich uczyniła niewolnikami. ~ papież Innocenty III („Etsi Judaeos”, Decretal cyt. przez papieża Benedykta XIV powyżej, ta sama strona)

Usilnie namawiamy byś nie tolerował rządów Żydów nad chrześcijanami i żeby mieli nad nimi władzę. Bo pozwalanie chrześcijanom być poddanymi Żydów i zależeć od ich kaprysów oznacza prześladowanie Kościoła Bożego i obrazę samego Chrystusa. ~ papiez Grzegorz VII (Epistuła do króla Kastylii Alfonsa, PAC, s. 641)

Naród żydowski spadł z samego szczytu z powodu niewiary i swego Odkupiciela skazał na haniebną śmierć. Ich bezbożność przybrała takie formy, że dla zbawienia naszego narodu staje się konieczne by zapobiec ich chorobie. Poza lichwą, dzieki której Żydzi wszędzie wysysali własność zubożonych chrześcijan, są wspólnikami złodziei i rabusiów, a najbardziej szkodliwym aspektem sprawy jest to, że oni wabią niepodejrzliwych magicznymi zaklęciami, przesądem i magią do Synagogi Szatana i chwalą się zdolnościami przepowiadania przyszłości. Starannie zbadaliśmy jak ta odrażająca sekta bluźni przeciwko imieniu Chrystusa i jak szkodliwi są dla tych, których życiu zagraża ich oszustwo. Z tych i innych ważnych spraw, i z powodu powagi ich zbrodni, które zwiększają się z każdym dniem, nakazujemy, że w ciągu 90 dni wszyscy Żydzi w naszej całej strefie jurysdykcji – we wszystkich miastach, dzielnicach i miejscach – muszą opuścić te regiony. ~ papież św. Pius V (z Bulli „Naród żydowski”, 26.02.1569; PAC, s. 648)

Film: Confessions from the NWO Jewish Zionists [Wyznania żydowskich syjonistów z  NWO]

Wiadomo jest, że naród żydowski jest skażony niegodziwością, bluźnierstwem i przelaniem krwi Jezusa Chrystusa, więc ich niegodziwość jest nieograniczona. ~ św. Feliks z Toledo („O potępieniu Żydów”, Sobór XVII w Toledo, Hiszpania, Kanon No. 8; PAC, s. 376)

Istnieją niezliczone osądy starożytnych Ojców w kwestii fałszu Żydów… Zgodnie z proroczą przepowiednią dotyczącą ich zawziętości, ich jest grzech Judasza, który, w ich ślepocie i zawziętości jest twardszy od kamienia. ~ Sobór w Toledo XVI, Kanon No.1 „W obliczu żydowskiego fałszu”, PAC, s. 371)

Nasze sposoby na życie i te Żydów są całkowicie różne, i Żydzi łatwo demoralizują dusze prostego ludu swoimi przesądami i niewiarą, jeśli taki lud żyje w stałych i bliskich z nimi relacjach. ~ papież Aleksander III (“Ad Haec,” Decretal cyt. przez Benedykta XIV jak wyżej, s. 137)

Kiedy Żydów z litości wpuszcza się do rodzinnych relacji z chrześcijanami, ich gospodarzom odpłacają tak jak szczur ukryty w worku, albo wąż w ich łonie, albo płonąca żagiew na kolanach. ~ papież Innocenty III (PAC, s. 137)

Z ciężkim sercem przypominamy, że wielu z tych nawróconych z błędów żydowskiej ślepoty na światło wiary chrześcijańskiej, wpadło z powrotem w ich wcześniejszy fałsz. Postępujcie z intensywnością przeciwko wszystkim, którzy czynią się winnymi tej zbrodni, przeciwko heretykom, i przeciwko tym którzy ich popierają, chronią i bronią. ~ papież Mikołaj IV (Bulla „Z ciężkim sercem”, PAC, cf. s. 659)

Z wielkim smutkiem i śmiertelnym niepokojem usłyszeliśmy, że na chrześcijańskich ziemiach Żydzi mają te same prawa jak chrześcijanie, że chrześcijanki mieszkają pod tym samym dachem z tymi zdrajcami i plugawią ich dusze bluźnierstwami! ~ papież Stefan III (Epistuła do biskupa Norbonny, PAC, cf. s. 427)

Film: TradCatKnight Exclusive: The Jews, Still God’s Chosen? [Żydzi – nadal wybrańcami Boga?]

Tłumaczenie Ola Gordon

Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2015/06/the-once-chosen-people-are-now-accursed.html

2 thoughts on “Kiedyś naród wybrany, teraz przeklęty

  1. Dlaczego Szwajcaria nie uczestniczyła w wojnach?Ano dlatego że zarówno żydzi jak i Niemcy i inni ulokowali w ich bankach swoje złoto.Dlatego nikt nie napadł na Szwajcarię bo była przez wszystkich pilnie strzeżonym sejfem.

  2. Co to za bzdury ???
    Wszystko wszak co się stało jest zaplanowane przez Boga !
    Co to za obwinianie Żydów , skoro to wszystko była wola boska ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *