Strona główna > Świat > Kiedy ludobójstwo nie jest ludobójstwem? Nie jest, wydaje się, jeśli chodzi o Ormian

Kiedy ludobójstwo nie jest ludobójstwem? Nie jest, wydaje się, jeśli chodzi o Ormian

Kiedy mówi się o XX wieku, gdyby ktoś zapytał średnio wykształconą osobę jakie było  pierwsze ludobójstwo XX weku, większość natychmiast odpowiedziałaby, że Żydów przez Niemców dowodzonych przez faszystowski nazistowski reżim.

To byłaby zła odpowiedź.

Pierwszym masowym mordem w XX wieku było ludobójstwo Ormian przez Turków osmańskich z niemieckimi doradcami wojskowymi. W rzeczywistości niemiecki prezydent Joachim Gauck uznał niemiecką „współodpowiedzialność” za ormiańskie ludobójstwo, podczas gdy wydana w tym samym roku książka dziennikarza  Jürgena Gottschlicha szczegółowo opisała zmowę polityczną najważniejszego europejskiego sojusznika Turcji w I wojnie światowej, która zapewniła doradztwo wojskowe i szkolenie dla Imperium Osmańskiego w całym okresie Wilhelma, punkt którego Hitler był świadom; dowód został przez niego ujawniony w przemówieniu, poniżej jego fragment:

Adolf Hitler: „Wydałem rozkaz i każdego kto powie słowo krytyki stanie przed plutonem egzekucyjnym, że nasz cel wojenny nie polega na dotarciu do pewnych linii, ale na fizycznym zniszczeniu wroga. W związku z tym umieściłem moje formacje śmierci w gotowości na dzień dzisiejszy tylko na Wschodzie, z rozkazami, aby wysyłać na śmierć bezlitośnie i bez współczucia, mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i języka. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową (Lebensraum), której potrzebujemy. Kto w końcu mówi dziś o zagładzie Ormian?”

Powyższy tekst jest angielską wersją niemieckiego dokumentu wręczonego Louisowi P. Lochner w Berlinie. Po raz pierwszy pojawił się w Co z Niemcami / What About Germany? Lochnera  (New York: Dodd, Mead & Co., 1942), s. 1-4. Później Procesy Norymberskie zidentyfikowały dokument jako L-3 lub Exhibit USA-28. Dwie inne wersje tego dokumentu pojawiają się w Apendyksach II i III. Oryginalny niemiecki dokument Akten zur Deutschen Auswartigen Politik 1918-1945,Serie D, Band VII, (Baden-Baden, 1956), s. 171-172.

Ale oprócz odniesienia Hitlera do Ormian, całość prawdziwej narracji i faktów nie pasuje do żydowskich twierdzeń, że 6 mln zgonów było jedynym takim haniebnym wydarzeniem w XX wieku. To jest nieprawda, i przynajmniej zaprzeczenie ludobójstwa Ormian. Takie odmowy mogą być przestępstwem karanym dla osoby więzieniem w wielu krajach.

Statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych z II wojny światowej różnią się, ale szacunki całkowitej liczby zgonów około 85 mln wydają się być ogólnym konsensusem wśród historyków. Bardzo trudno jest dokładnie obliczyć liczbę ofiar śmiertelnych, dlatego każda liczba zgonów w wojsku i cywilach w dwóch wojnach światowych jest jedynie przybliżeniem.

Podczas II wojny światowej zmarło około 25 mln Rosjan, byśmy nie zapominali. Jakie słowo jest odpowiednie by to opisać? Masowy mord, holokaust, ludobójstwo, a może po prostu statystyki?

Nie zapominajmy również, kiedy nasze rządy dalej walą w Rosję w 2019,  że gdybyśmy nie byli za Rosjanami, wszyscy dzisiaj mówilibyśmy po niemiecku!

Ludobójstwo Ormian w czasie I wojny światowej, znane tez jako Holokaust Ormian, było systematyczną zagładą 1.5 mln Ormian przez osmański rząd, wszystkich obywateli Imperium Osmańskiego, z szacowanej liczby całkowitej populacji niecałe 3 mln.

Wtedy światowa diaspora Ormian liczyła około 1 mln.

Za początkową datę masowych mordów zwykle uznaje się za 24 kwietnia 1915, dzień w którym władze osmańskie zamknęły, aresztowały i deportowały z Konstantynopola (Istambuł) do regionu Ankary około 300 ormiańskich intelektualistów i przywódców społeczności, których ostatecznie zamordowano. To rozpoczęło rzeź. Ludobójstwo zostało przeprowadzone w czasie I wojny światowej i po niej, i w dwóch fazach; hurtowe zabijanie zdrowej męskiej populacji poprzez masakrę i poddanie poborowych pracy przymusowej, potem deportację kobiet, dzieci, osób starszych i niedołężnych podczas marszów śmierci na Pustyni Syryjskiej. Pędzeni pod eskortą wojskową deportowani zostali pozbawieni jedzenia i wody, i poddawani okresowym rabunkom, gwałtom i rzeziom. Inne grupy etniczne były podobnie wybrane na zagładę przez Turków osmańskich, jak Asyryjczycy i Grecy.

Zostali wybrani do zagłady z powodu ich rasy, w ten sam sposób i z tego samego powodu jak faszystowscy nazistowscy Niemcy wybrali m. in. Polaków, Żydów i Cyganów.

Przechodząc do polityki ludobójstwa i takich zaprzeczeń, w obecnych interesach państw, wszystkie państwa wykorzystują dziś zawsze wyrafinowane formy propagandy, aby zniekształcić problemy publiczne w wielu dziedzinach. Żadne kraje nie są skuteczniejsze niż Izrael i Ameryka, które, co ważne, razem tworzą teraz najsilniejszy i największy sojusz wojskowy na świecie. Można także argumentować, że razem kontrolują większość mediów, Hollywood, TV, wiadomości głównego nurtu et al.

Propaganda jest ważna kiedy mówi się, że mordy podlegają wyjaśnieniu „mgły wojny”; że nie były systematyczne.

Negowanie  wydarzenia takiego jak ludobójstwo Ormian, gdyż narusza to nie tak wyjątkowe, żydowskie ludobójstwo, jest w rzeczywistości zbrodnią przeciwko ludzkości. Jest podobne do zabijania ofiar dwa razy! Stwierdzenie, że nie doszło do ludobójstwa, zwłaszcza przez Żydów, jest bardzo przejmujące, biorąc pod uwagę wspólność tragicznej historii obu narodów; że niewiarygodnie większość Izraelczyków i Żydów zaprzecza ludobójstwu Ormian w ten sam sposób, w jaki Izrael bezczelnie zaprzecza swoim prześladowaniom i mordom dzisiejszego narodu palestyńskiego.

Izraelczycy robią Palestyńczykom to co faszystowskie nazistowskie Niemcy zrobiły im; i Turcy osmańscy Ormianom.

Wielki pisarz i filozof Aldous Huxley w eseju „Słowa i zachowanie” / Words and Behavior tak zdefiniował główną rolę propagandy: „Celem propagandysty jest sprawić by jedna grupa  narodowa zapomniała, że pewne inny grupy narodowe są ludźmi. Pozbawiając ich osobowości lokuje ich poza strefą obowiązku moralnego”.

Dlatego propaganda Turcji i Izraela są podobne. Także Brytanii, oni i Ameryka negują, że słowo ludobójstwo jest odpowiednim określeniem na to co przydarzyło się Ormianom. W ostatnich latach Turcja i Ameryka  stanęły w obliczu powtarzających się wezwań do uznania ludobójstwa Ormian. Oni tego nie zrobią!

Więc jak powinno się to nazwać?

Od końca  2018, 29 krajów oficjalnie uznało masowe mordy Ormian za ludobójstwo, jak większość badaczy i historyków ludobójstwa, i uczynili negowanie tej zbrodni, w większości tych krajów, przestępstwem karanym więzieniem.

Ludobójstwo Ormian badacze uznają za jedno z pierwszych współczesnych ludobójstw, gdyż badacze wskazują na zorganizowany sposób w jaki przeprowadzono mordy. Jest to najlepiej zbadany przypadek ludobójstwa po żydowskim.

Większość Żydów, a faktycznie większość ludzi, mogłoby powiedzieć inaczej; że największe ludobójstwo w nowoczesnej historii ludzkości wydarzyło się podczas II wojny światowej dokonane przez Niemców, jak wyjaśnił Patrick Siegele, dyrektor Centrum Anny Frank w Berlinie podczas niedawnej podróży na Maltę. Jego prawie jedyny akcent był na żydowskim ludobójstwie i żadnym innym. Biorąc pod uwagę jego pracę, zrozumiałe jest, dlaczego, choć inni syjonistyczni propagandziści byli aktywni w zeszłym tygodniu, a to co się pojawiło, jest ważnym szczegółem, fakt został zmieniony, aby pasował do syjonistycznej narracji.

Żeby to wytłumaczyć poniżej jeden cytat z europejskiego dziennika opublikowany w ubiegłą sobotę:

(https://www.timesofmalta.com/mobile/articles/view/20190126/opinion/learning-from-the-past.700205)

„Charakter żydowskiego holokaustu był taki, że Champetier de Ribes, francuski prokurator na późniejszych Procesach Norymberskich twierdził, że „była to zbrodnia  tak potworna, tak niewyobrażalna w historii… że określenie 'ludobójstwo' musiano wymyślić by je zdefiniować”.

Przepraszam, ale ludzie powinni znać fakty.

Człowiek który wymyślił słowo 'ludobójstwo' zrobił to żeby opisać to co przydarzyło się Ormianom, i on był Żydem! Raphaela Lemkina szczególnie poruszyła zagłada Ormian żeby opisać systematyczne i dokonywane z premedytacją zagłady w prawnych wymiarach, i w 1943 wymyślił słowo 'ludobójstwo'.

Oficjalnie państwo Izrael ani nie uznaje ani nie neguje ormiańskiego ludobójstwa.

Colin Tatz, profesor na Macquarie University, uważa, że charakter tureckiego przemysłu zaprzeczania jest „szkodliwy, oburzający i ciągły”:

„Oto nowoczesne państwo, całkowicie oddane, w kraju i za granicą, nadzwyczajnym działaniom, żeby każdą wskazówkę lub wzmiankę o ludobójstwie Ormian usunięto, zaprzeczono, wyjaśniono, skontrowano, uzasadniono, złagodzono, zracjonalizowano, trywializowano i relatywizowano”.

W technologicznej rewolucyjnej erze jaką jest XXI wiek, znaczenie manipulacji umysłu, kontroli umysłu publiczności jest pierwszą rolą rządu, faktycznie najważniejszym priorytetem rządów. Teraz mają nowe orwellowskie narzędzia do osiągnięcia tego poprzez postęp technologiczny i komunikacyjny, media społeczne i nowe środki otępiające umysł przepisywane teraz swobodnie przez lekarzy.

Tak więc jak inny ważny wielki myśliciel naszych czasów, George Orwell wypowiedział się w swojej książce „1984”: „Kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość„. Właśnie dlatego kłamstwa i zniekształcenia historii są łatwe dla rządów, szczególnie korzystających z tych nowych „broni technologicznych”, którymi teraz dysponują.

Podsumowując, bardzo oczywiste, stosowne i ważne pytanie nie dotyczy dziś Ormian, ponieważ ich ludobójstwo ma na celu stać się małym przypisem w historii, ale ma znaczenie dla Palestyńczyków.

Jak obecny faszystowski izraelski rząd i diaspora żydowska akceptują i racjonalizują masowy mord, w „otwartym więzieniu” jakim jest Gaza, ludobójstwo (bo nie ma żadnego innego na to słowa) Palestyńczyków przez Żydów? Będą musieli blokować sprawę. W końcu to działało przeciwko Ormianom przez ponad 100 lat!

Obnażanie orwellowskiego koszmaru tych milionów ofiar ludobójstwa w mediach ma związek z zaprzeczaniem ludobójstwa Ormian, a ja twierdzę, że konieczne jest uznanie nie tylko dla Ormian, ale także dla Palestyńczyków, jeśli kiedykolwiek mają osiągnąć sprawiedliwość.

I na koniec, dlaczego 27 stycznia, w dniu uznawanym jako „Międzynarodową Pamięć o Holokauście” można  myśleć o wielu ludobójstwach jakie wydarzyły się tylko w XX wieku, nie wspomina się też ormiańskiego, poza niezliczonymi innymi ludobójstwami z wcześniejszych wieków, zaś żydowskie ludobójstwo 6 mln ma absolutny i niemal całkowity rozgłos podczas upamiętnienia 27 stycznia?

When Is a Genocide Not a Genocide?

Richard Galustian – 1.03.2019

Tłum. Ola Gordon

https://russia-insider.com/en/when-genocide-not-genocide/ri26429

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.