Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Nie każdy żyd to zły żyd

Nie każdy żyd to zły żyd

Nienawiść do innych to okropna choroba. Nienawidzimy żydów, masonów, komunistów, Rosjan, Niemców, katolików i ateistów. Wynika to z niewiedzy, bezmyślności i operowania stereotypami. Dlatego jako naród jesteśmy osamotnieni i nic nie znaczymy.

a0

Żydzi dzielą się na 12 plemion, są mniej lub bardziej ortodoksyjni. Są biedni i bogaci. Są zorganizowani na wzór roju w ulu, są robotnicy i wojownicy. Niby tacy sami, a zupełnie inni.

Bogaci żydzi, najczęściej utożsamiani są z tymi z „ameryki” . Związanymi z globalistami i koncernami ponadpaństwowymi. Biedni wyrobnicy krawcy, muzycy, hotelarze, żyjący za drutami Izraelskiego getta.

Bogatsi to elity żydowskie, które  poprzez rabinów manipulują całą resztą żydów. Gdy żydowskie elity są atakowane natychmiast identyfikują się z tymi biednymi, niedorobionymi  i odwołują do  ich holokaustu.

 Chociaż bogaci żydzi nie zrobili nic by  ratować swoich braci w czasie II wojny światowej. Zebrane pieniądze na ratowanie żydów węgierskich sprzeniewierzyli. Adresata tego dilu Adolfa Eichmanna porwano do Izraela, by móc przeprowadzić jego proces w wygodny dla nich sposób.   Obwiniając go o zagładę węgierskich żydów, ale nie dopuszczając do wyjawieniu całej prawdy o tej tragedii. Dlatego Eichmanna nie postawiono przed międzynarodowym Trybunałem Norymberskim, mimo że jak i w Izraelu tak w Norymberdze dostał by tylko jeden wyrok. Wyrok śmierci.

System organizacji żydów przypomina inne zamknięte organizacje o charakterze masońskim, mafijnym, wyznaniowym . Nieprzejrzystość działań  i tajny charakter budzi zrozumiały niepokój, świata zewnętrznego.

W wypadku żydów jest tym bardziej zrozumiały, bo jako bezpaństwowcy od tysięcy lat działali na szkodę tych którzy  dali im dom i schronienie.

a00

Jako nomadzi, w okresie głodu zawitali do Egiptu, gdzie pracowali przy budowie piramid. Usynowiony przez faraona Mojżesz,  najwyższy kapłan  Egiptu zdradził swego ojca i razem z całym ludem żydowskim uciekł z domu „niewoli”. Żydzi jako niewolnicy zbiegli z Egiptu zabierając złoto  faraonów.

Osiedli w dolinie Jordanu, wymordowując zamieszkującą wcześniej te ziemie plemiona.

Kilka wieków później dziesięć plemion narodu wybranego przybyło do Asyrii. Według biblii mieli być tam źle traktowani przez Babilończyków. Fakty historyczne temu przeczą. Byli równouprawnionymi obywatelami w Asyrii i zajmowali wysokie urzędy. Biblia mówi że uciekli  z  niewoli Babilońskiej do Judeii. Mimo, że zgodnie z faktami historycznymi, Żydzi wyszli z Babilonii za zgodą króla Perskiego.

Podczas okupacji Rzymskiej prowadzili działalność przeciwko cesarstwu.  Przypisuje się im spalenie Rzymu. W całym okresie starożytnym byli postrzegani jako element szkodliwy, żyli w zamkniętych i wyizolowanych dzielnicach żydowskich.

Tak samo postrzegał ich świat nowożytny. W średniowieczu żydzi musieli nosić na ubraniach żółtą gwiazdę Dawida. Nie był to wymysł  hitlerowskich nazistów, tylko egzekwowanie prawa. Prawa,  które od czasów napoleońskich, gdy bankierzy żydowscy weszli na salony Europy  nie było respektowane.

Na terenie Polski, żydzi prowadzili wyszynk wódki, rozpijając tym samym chłopów i ich zadłużając. W okresie rewolucji  przemysłowej  zmuszali do niewolniczej pracy w ośrodkach przemysłowych centralnej Polski . Inną forma zadłużania Polaków była lichwa.  W czasie zaborów na terenie królestwa Kongresowego i w Galicji żydzi  zbili fortuny. Praktycznie nie było rodziny, która w mniejszy lub większy sposób nie ucierpiała.

By nie być gołosłowny przytoczę fotokopie przedwojennej książki „Pamiętnik starego żołnierza”, który traktuje o postawie żydów wileńskich  mordujacych rannych żołnierzy podczas odwrotu  spod Moskwy wojsk Napoleona.  Historię spisano gdy pojęcie antysemityzmu było czymś obcym wśród Polaków.

a9

a99

Żydów obwiniano za I wojnę światową. Byli autorami krachu gospodarczego w latach 20-tych, który szczególnie dotknął Niemcy.

 Żydzi nie byli lojalni nawet wobec komunistów i ZSRR. Mimo że byli współtwórcami, by nie powiedzieć autorami tego systemu.

 Dziś poprzez korporacje międzynarodowe, ograbiają państwa wyprowadzając podatki do rajów podatkowych. Manipulują finansami światowymi poprzez emisje pieniądza bez pokrycia.

 W powojennej Polsce, komuniści obwinili żydów o działalność na szkodę państwa.

 Było to wynikiem rewizjonizmu żydowskiego zwalczanego przez Gomułkę po VII plenum KC.

 Prościej mówiąc, Gomółka obwinił żydów, współtworzących aparat władzy i struktury bezpieczeństwa państwa, o spowalnianie reform. Owocem jego wystąpienia były prześladowania inteligencji żydowskiej.

 Eskalację konfliktu przepełnił wybuch wojny Izraelsko- arabskiej w 1967. W wyniku czego ZSRR potępił Izrael i zerwał stosunki dyplomatyczne z nim. Dało to zielone światło do dalszych wystąpień Gomułki, który wygłosił w czerwca 1967 roku przemówienie w którym zawarł tezę o istnieniu w Polsce „syjonistycznej V kolumny” .

 Największym wrogiem żydów był min. spraw wewnętrznych gen Moczar. Z jego inicjatywy oczyszczono UB z elementów żydowskich.

a8

Żydzi jednak przy poparciu prasy zagranicznej bronili własnych pozycji. Punktem zapalnym był prowokacyjny spektakl Dziadów A. Mickiewicza z antyradzieckimi wątkami. Nałożona na spektakl cenzura wywołał demonstracje studentów. Dwóch z nich relegowano z uczelni, byli to Adam Michniki Henryk Szlajfer(żyd, minister spraw zagranicznych w rządzie Buzka).

W obronie studentów pisała prasa amerykańska i zabierało głos Radio Wolna Europa w audycjach Brzezińskiego. Na uczelniach Warszawskich, Poznańskich w obronie studentów pojawiły się ulotki autorstwa Jacka Kuronia iKarola Modzelewskiego.

W związku z przygotowaniem wiecu przez młodzież żydowską, 8 marca, aresztowano Szlajfera, Seweryna Blumsztajna(prezes związku dziennikarzy polskich, został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski), Jana Lityńskiego(poseł na Sejm , 2010–2015 doradca prezydenta RP), Modzelewskiego i Kuronia. Następnego dnia aresztowano Michnika.

 Wydarzenia marcowe , zgodnie z hasłem komunistów :Syjoniści do Syjonu, skutkowały exodusem wielu rodzin żydowskich do Izraela.

Jednak prowokatorzy zostali, by budować naszą lepszą przyszłość.

Naród Polski ciągle wierzy, że buduje swoją przyszłość,  mimo, że czuje oddech żyda na plecach.

 Elementem wojny polsko –żydowskiej, była negatywna krytyka komunizmu. Dla tego kościół popierał w swych dążeniach żydowskich rewizjonistów. Katolicy związani z PAX-em i władzą byli odmiennej orientacji.

 Nagonka antykomunistyczna jest ciągle ulubionym orężem żydów z IPN-u, żydowskich koncernów medialnych i Narodowców. Ma na celu  niszczenie Polski i skłócenie Polaków.

Polacy walczą z komuna i komunistami, których nie ma, a swoich wrogów nie dostrzegają.

W niedalekiej przyszłości żydzi nie będą też lojalni wobec USA, to tylko kwestia czasu.

a88

Są to bezpaństwowcy, pasożytujący na innych,  nastawieni wyłącznie na własne korzyści i zysk. Dla własnego interesu ich  wiara dopuszcza nawet ludobójstwo, współplemieńców.

 Dlatego tak łatwo SS-mani pozyskiwali żydów do nadzoru i mordowania rodaków.

 Podczas powstania żydowskiego w Judei przeciw Rzymowi, żydzi mordowali swoje kobiety i dzieci by nie dostały się do niewoli. Gdy Żydzi odlali złotego cielca. Lewici wymordowali na rozkaz Mojżesza 23 tyś współplemieńców. Mojżesz:

„A on im rzekł: „Tak mówi Pan, Bóg Izraelów: Niech każdy przypasze miecz do biódr swoich. Idźcież i wracajcie się od bramy do bramy przez środek obozu, a zabijajcie każdy brata i przyjaciela, i bliźniego swego!”

Żydzi muszą zrozumieć, że nienawiść Polaków sami wywołali swoją zdradą i zbrodniami. Zrozumiałe jest, że Polak obawia się zatrudnić żyda. To żydzi są rasistami, wobec WSZYSTKICH innych nacji. Uważają się za naród wybrany  resztę świata mają za idiotów i gojów.  Rasizm do reszty świata wpaja im ich własna religia.

Czasem jednak trafi się przyzwoity żyd, ale to rzadkie przypadki.  Żeby jednak nie siać nienawiści do wszystkich żydów, należy rozróżniać sterujących nami i żydami elity żydowskie:  finansistów, polityków, cadyków i  rabinów od prostych ludzi.

Moje refleksje starałem się przedstawić obiektywnie. Wszystko co napisałem ma potwierdzenie w faktach historycznych. Wyszło jak wyszło.

Miałem okazję też poznać  przyzwoitego żyda. Mieszkał w moim domu, był krawcem. Pamiętam jak mi, jako dziecku, złożył życzenia z okazji komunii świętej i dał mały upominek co bardzo mnie zdziwiło. Wtedy wszystkich żydów postrzegałem jako morderców Jezusa. Taki obraz zakodował mi mój ksiądz. Inne problemy w owym czasie,  związane z żydami nie przemawiały do mnie i były mi obce.

Wspominany żyd szył nam garnitury od mojego przyjęcia, aż do jego śmierci, Nawet smoking zrobił mi. Mało  nie chciał pieniędzy za robociznę. Twierdził, że to jego ostatni smoking. Co to była za robota nie da się powiedzieć dziś nikt takich garniturów nie szyje. Specjalne wstawki z wielbłądziego włosia (ramiona) i końskiej włosianki (na przód), wykańczane od wewnątrz jedwabiem.  Dzisiejsze garnitury to szmaty, brak mi tego krawca. Był tez dobrym sąsiadem. Uratował mi tyłek przed aresztowaniem przez UB w stanie wojennym. Trudno jednak uogólniać na podstawie tego żyda.

 Fakty i historia dowodzą czegoś zgoła innego. Jednak nie wolno wszystkich żydów traktować jedną miarą. Tak jak w każdej społeczności są kanalie i ludzie.

Fischer von Treuenfeld

Za: http://fischer.neon24.pl/post/140061,nie-kazdy-zyd-to-zly-zyd

7.09.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *