Strona główna > NWO > Apokalipsa > Katolicyzm vs judeomasoneria

Katolicyzm vs judeomasoneria

Nie dajcie się oszukać, oni naprawdę są ŹLI! MASONI SĄ ŹLI!

a

„… musicie pracować i zadbać o to, aby wiara mogła być zachowana w tym wielkim spisku niegodziwych ludzi którzy próbują ją zniszczyć”.

(Mirari Vos, Encyklika papieża Grzegorza XVI, 15.08.1832 A.D.)

„…korzenie współczesnej apostazji są w ateizmie naukowym, materializmie dialektycznym, racjonalizmie, iluminizmie, laicyzmie i masonerii, która jest matką ich wszystkich…”

(Papież Pius XII, 23.05.1958 A.D.)

Papiestwo i masoneria, przemówienie Mnsgr Jouina, 8.12.1930

Papiestwo i masoneria, to są dwie potęgi działające na świecie i każda chce go zdominować. Rozwiązanie tej walki miedzy nimi jest w tej chwili najważniejsze, bo stoimy twarzą w twarz nie tylko na skrzyżowaniu historii, ale też radykalnego przekształcania samej ludzkości. Albo jeszcze raz rzymski katolicyzm wyniesie nas na poziom chrześcijańskiej cywilizacji, albo judeomasoneria ściągnie nas na ścieżkę barbarzyństwa i dekadenckiego pogaństwa. Cały świat oscyluje między obu: chrześcijaństwem i pogaństwem. 8 grudnia 1892 papież Leon XIII napisał do włoskich biskupów: „Konieczne jest zwalczanie masonerii tą bronią boskiej wiary, która w minionych stuleciach pokonała pogaństwo”.

Ponadto papiestwo i judeomasoneria mają świadomość o diametralnie przeciwnych rolach jakie odgrywają, że zakładają iż z niej muszą wydać polityczną, gospodarczą, intelektualną i religijną przyszłość jednostek jak i narodów. To jest faktem, i lepszym dowodem na to jest nie zmniejszająca się wrogość między nimi.

Czym jest rzeczywiście współczesna masoneria jeśli nie koncentracją i mobilizacją wszyst­kich ził zła?

Ta sekta z jej potrójnym roszczeniem bycia antykościołem (przeciwko Kościołowi), anty-państwem (przeciwna państwu) i antymoralności (przeciwna tradycyjnej moralności) chlubi się tym iż jest przede wszystkim i przez wszystkie czasy wrogiem Kościoła Katolickiego; jednym z jej okrzyków jest ten Tigrotto, jednego z szefów Alta Vendita, który w 1822 zade­klarował: „Katolicyzm musi zostać zniszczony na całym świecie”. Tigrotto tak wyraził anty­katolicki plan: „Spiskujmy tylko przeciwko Rzymowi”. Czy to nie jest wyrażone w identyczny sposób po niemiecku: „Los Von Rom” albo po angielsku: „Precz z papiestwem?”

Monseigneur Gay, któremu Sobór Watykański zlecił zadanie napisania „Memorandum o taj­nych stowarzyszeniach”, podał następującą uderzającą definicję masonerii: „Jest widoczne, że w sposób ogólny, ta doktryna masonerii jest nie tylko herezją, ani nawet całością wszyst­kich herezji, która znajduje w niej niebo; faktem jest, że masoneria przekracza granice tego co stanowi to co ogólnie przypisuje się słowu ‚herezja’, bo pozwala na pełną grę do popełnia­nia skandalicznej perwersji. Masoneria faktycznie jest otchłanią wszystkich błędów, studnią zatracenia”.

a

Ta otchłań wszystkich błędów (Abyssus Errorum) jest słusznie porównana ze „studnią czeluści” (abyssus putei) w Apokalipsie 9:1-3:” i od dymu studni zaćmiło się słońce i powie­trze”. Jest to przeklęta sekta której perwersję stygmatyzował papież Pius IX kiedy nazwał ją „Synagogą szatana”. Ze względu na jej ogromne rozszerzenie i dzisiejszą bardzo widoczną zmowę z międzynarodową żydowską finansjerą, masoneria faktycznie stała się „synagogą szatana”. Zapewniła fundusze na rosyjską rewolucję zainstalowaną w Moskwie; przeniosła komunizm ze Wschodu na Zachód, przejęła przywództwo w państwach gdzie rządziła, ich różnych wydziałach rządowych i ministerstwach, i ich parlamentach, i w konsekwencji jest to taka potęga światowa, że dla każdego wnikliwego umysłu wydaje się jakby dzisiaj, tu na ziemi były tylko dwie wielkie potęgi: judeomasoneria na służbie światowego żydostwa i Koś­ciół w rękach następcy Piotra. Te dwie potęgi są w stanie wojny, twarz w twarz jakby toczyły niekończący się pojedynek, jak jasno wyraża kamienny napis masońskiego Wielkiego Wschodu i Rady Najwyższej Francji: „Walka tocząca się między katolicyzmem i masonerią jest walką na śmierć, nieustanną i bezlitosną”. (Biuletyn Wielkiego Wschodu Francji P. 183. 1892 i w memorandum Rady Najwyższej No. 85, s. 48.)

Dzięki takiemu określeniu linii działania, można pozytywnie potwierdzić, że judeomasoneria jest wyjątkowym wrogiem Kościoła. Można ją wykryć we wszystkich antykatolickich atakach przeciwko klerowi czy świeckim prowadzonych przez masonów czy nawet katolików, których wiara zmniejszyła się albo w wyniku strachu, pasji albo interesowności.

W encyklice „Humanum Genus” papież Leon XIII napisał: „Istnieją na świecie rozmaite sekty, które choć różnią się między sobą nazwą, obrzędami, formą, pochodzeniem, podobne są do siebie i zgadzają się ze sobą co do analogicznych celów i podstawowych zasad. W istocie zaś są one identyczne z wolnomularstwem, które jest dla wszystkich innych jakby centralnym punktem, z którego się wywodzą i do którego powracają”. Dalej, w liście do włoskiego narodu z 8 grudnia 1892, papież Leon XIII napisał: „Pamiętajmy, że chrześcijaństwo i masoneria są zasadniczo niekompatybilne do takiego stopnia, że po to żeby dołączyć do jednego musi się odejść od drugiego. Dlatego demaskujmy masonerię jako wroga Boga, Kościoła i naszej Ojczyzny”.

Św. Piotr, pierwszy papież Kościoła Katolickiego
Św. Piotr, pierwszy papież Kościoła Katolickiego

W chwili obecnej (1930) faktem jest, że dwa miasta św. Augustyna – Miasto Dobra i Miasto Zła są oddzielne, każde dąży do rządzenia światem. Miasto Zła rządzone przez szatana nazywa się judeomasonerią; uparcie głosi wszystkim, katolikom, protestantom, prawosław­nym, wolnomyślicielom, komunistom i poganom, faktycznie całemu światu, że: „Walka z papiestwem jest koniecznością społeczną i jest stałym obowiązkiem masonerii”. (Międzynaro­dowy Kongres Masoński, Bruksela 1904, s. 132 raportu. ) Miasto Dobra i Jezusa Chrystusa to Kościół Katolicki; przez ponad 19 wieków, według nauczania papieża, on powtarza światu swoje niezmienne kredo: Wierzę w święty, katolicki i apostolski Kościół.

Taki jest temat mojej konferencji. Z ogólnego punktu widzenia, powinno się doceniać pracę wielu papieży na temat sekcji masonerii od czasu kiedy się pojawiła w XVIII wieku. Pokazała swoje antyreligijne i antyspołeczne działania jak i wyuzdanie i cele, które, od samego począ­tku, podlegały ekskomunice. Pokazała też swój ogromny rozwój prowadzący do przedstawio­nej już przeze mnie sytuacji, a mianowicie, dwoistość sił: jedna, siły zła skupiające się w judeomasonerii, i drugie siły dobra, skupione w jednym stadzie pod nadzorem jednego paste­rza; (przedstawiciela Jezusa Chrystusa) który, od 1738 ciągle ponawiał apel do obrony Koś­cioła przed jego śmiertelnym wrogiem – mimo że w wielu przypadkach apel był bezużytecz­ny. Otoczeni gettami i masońskimi lożami, w czasie walki, która stała się powszechna, pa­pieże powtarzali swój apel do obrony i wyraźnie pokazali miejsce i obowiązki katolików – zbyt często miejsce które było opuszczone i obowiązki zdradzone w haniebny sposób. Ale nawet jeśli teraz widzimy straszne potwierdzenie tych prawd, konieczne jest by pamiętać, że ogło­siło je kilku papieży.

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://www.destroyfreemasonry.com/

http://www.destrovfreemasonrv.com/

http://tradcatknight.blogspot.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *