Strona główna > NWO > Apokalipsa > Żydomasońska rewolucja w pseudo-„KK”: żydomasoński duchowniak Stasio

Żydomasońska rewolucja w pseudo-„KK”: żydomasoński duchowniak Stasio

rab12Redakcja www.wolna-polska.pl pragnie  zaprezentować czytelnikom kopię żydomasońskiego dokumentu pochodzącego z najnowszej książki p.Henryka Pająka pt. „Zakazana polskość świętego Piusa X”. Dokumentem tym jest świadectwo wydane przez Wielkiego Mistrza watykańskiej loży żydomasońskiej „Loggia Eliseo” dotyczące wtajemniczenia na najwyższy 33 stopień wiedzy tajemnej Stanisława Dziwisza, osobnika, który pracuje na odcinku niszczenia Wiary Katolickiej, tak jak robił to jego pryncypał krypto-żyd Wojtyła-Katz, w łonie żydomasońskiej sekty podszywającej się pod Kościół Katolicki i który udaje, że jest katolickim kapłanem i kardynałem. Oczywiście ten fakt dla zorientowanych i świadomych katolików jest jasny jak przysłowiowe słońce i nie jest żadnym zaskoczeniem z tego względu, że współczesny Watykan jest siedzibą żydomasońskiej mafii i nie jest chrześcijański tak jak i sekta przedstawiająca się za Kościół Katolicki nic nie ma wspólnego z Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Wystarczy jedynie kilka przykładów żeby stwierdzić, że osobnik Dziwisz jest zwykłym wrogiem Jezusa Chrystusa i nikczemnym zdrajcą.

Okładka najnowszej książki Henryka Pająka pt. "Zakazana polskość świętego Piusa X"
Okładka najnowszej książki Henryka Pająka pt. „Zakazana polskość świętego Piusa X”
Czy to prawda? Pytanie retoryczne. Poznajemy drzewo po owocach. A więc to prawda. Tak, to jest duchowniak Synagogi Szatana.
Czy to prawda? Pytanie retoryczne. Poznajemy drzewo po owocach. A więc to prawda. Tak, to jest duchowniak Synagogi Szatana.

” Informacja tajna                                                                                                                              Numer 6866                                                                                                                                                                                     Loża Eliseo Vatican I P0

Wielki Mistrz Loży Eliseo potwierdza:                                                                                       wprowadzenie na najwyższy 33 stopień Stanisława Dziwisza-Elizeusza, urodzonego 27 kwietnia 1939 roku, kapłana katolickiego, który stał się zdolny do zostania kardynałem z dniem 24 sierpnia 2001 roku.  Nasz drogi brat będzie odpowiedzialny za wprowadzenie instrukcji zgodnie z wytycznymi przyjętymi na ostatnim posiedzeniu. Przysięgę posłuszeństwa usłyszał i ją złożył. Podpisane i opieczętowane dnia 24 sierpnia 2001 roku.”

Żydomason Dziwisz, po żydowsku, przykrywa twarzyczkę martwego żydomasona Wojtyły-Katza podczas gdy żydomason Piero Marini przygląda się tej judejskiej ceremonii
Żydomason Dziwisz, po żydowsku, przykrywa twarzyczkę martwego żydomasona Wojtyły-Katza podczas gdy żydomason Piero Marini przygląda się z uwagą tej judejskiej ceremonii
Może zemdlić. Członkowie Synagogi Szatana, Schudrich i Dziwisz
Może zemdlić. Członkowie Synagogi Szatana, Schudrich i Dziwisz

 

Trzeba w końcu skończyć z tym wstrętnym chrześcijaństwem!
Trzeba w końcu skończyć z tym wstrętnym chrześcijaństwem!
Żydomasoński kapciowy Dziwisz obsługuje żydomasońskiego Mistrza Lożowego Wojtyłę-Katza
Żydomasoński kapciowy Dziwisz obsługuje żydomasońskiego Mistrza Lożowego krypto-żyda Wojtyłę-Katza
Stasio Dziwisz, judejski pseudo-kardynał fałszywego kościoła otrzumuje nagrodę im. żyda pseudo-kardynała Bea (Behar) za wybitne zasługi położone dla synagogi szatana
Stasio Dziwisz, judejski pseudo-kardynał fałszywego kościoła otrzymuje nagrodę im. żyda pseudo-kardynała Bea (Behar) za wybitne zasługi położone dla synagogi szatana

 

Kardynał Dziwisz otrzymał nagrodę im. Kard. Bea, przyznaną przez syjonistyczną masońską organizację ADL

Nagroda imienia kard. Augustyna Bea ustanowiona została przez syjonistyczną masońską organizację “Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti Defamation League – ADL) – skrajnie antykatolicką organizację żydowską, której celem jest judaizacja społeczeństw chrześcijańskich, osłabianie wiary katolickiej i wpływów Kościoła. Ta założona w Nowym Jorku w 1913 roku organizacja na początku swego istnienia używała pełnej nazwy “TheAnti-Defamation League of B’nai of B’nai B’rith“, co wskazywało wyraźnie na założyciela – masońską organizację “The Independent Order ofof B’nai B’rith“, jednak dla celów czysto propagandowych zrezygnowano później z drugiego członu nazwy.
Kardynał Augustyn Bea był niemieckim jezuitą, który w zasadniczy sposób przyczynił się do rewolucyjnych zmian dokonanych podczas Soboru Watykańskiego II. Razem z żydowskim historykiem, Jules Isaac, był autorem deklaracji Nostra Aetate, przekreślającej całą 2000-letnią tradycję Kościoła. “Deklaracja O stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate” stała się narzędziem judaizacji Kościoła katolickiego, co czynione było w okresie posoborowym w ramach “dialogu” ekumenicznego i międzyreligijnego, a szczególnie dialogu katolicko-żydowskiego.
Rola kardynała Bea określona została przez arcybiskupa Marcela Lefebvre’a jako “narzędzie zdrady”. Kardynał Bea kontaktował się bezpośrednio z masońskim lożami w Nowym Jorku i Waszyngtonie, szczególnie z żydowską masonerią B’nai-Brith, jedną z najważniejszych organizacji żydowskich na świecie…

To już jest "I Prawo Manipulacji", że każdy "dobroczyńca ludzkości" przedstawia się jako "dobrotliwy wujaszek"
To już jest „I Prawo Manipulacji”, że każdy „dobroczyńca ludzkości” przedstawia się jako „dobrotliwy wujaszek”
Podstawa to propaganda, mity i łgarstwa czyli brednie w formie wspomnieniowej pisane dla otumanionych judeochrześcijan, tutaj wypociny żydomasońskiego Stasia
Podstawa manipulacji to propaganda, mity i łgarstwa czyli brednie w formie wspomnieniowej pisane dla otumanionych judeochrześcijan, tutaj wypociny żydomasońskiego Stasia

 W po-Krakowie obchody XVI Dni Satanizmu w pseudo-„Kościele Katolickim”

Piekielny kudłacz i piekielna ropucha w jedności?
Piekielny kudłacz Horowitz i piekielna ropucha Dziwisz w jedności.

Z okazji XVI Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w Synagodze Tempel na krakowskim Kazimierzu odbyło się nabożeństwo modlitewne Hawdala na zakończenie szabatu. Uczestniczyli w nim żydzi i chrześcijanie. 

W nabożeństwie uczestniczyli m.in. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz i kard. Franciszek Macharski oraz przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. Modlitwę poprowadził rabin Jicchak Horowitz. – Spotykamy się co roku od pierwszego Dnia Judaizmu. Moim marzeniem jest, by te spotkania mogły się odbywać częściej. Jesteśmy razem i tylko to się liczy – powiedział do zebranych przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił z kolei, że jest to już 16. spotkanie, którego uczestnicy spotykają się „w duchu braterstwa i modlitwy, by polecić Panu Bogu losy współżycia Żydów i chrześcijan w Krakowie, w Polsce i na świecie”.

– Myślę o tym, jak wielkim darem jest Słowo Boże, które pomaga nam przezwyciężyć ludzkie reakcje i budować przyszłość w zaufaniu do miłości Boga, który budzi w ludzkim sercu szlachetne nadzieje, daje wielkie obietnice i pozostaje na zawsze wierny – powiedział kard. Stanisław Dziwisz.

Przypomniał, że „za kilka tygodni przypada 70. rocznica wymordowania i wygnania do obozu koncentracyjnego w Płaszowie resztek ludności żydowskiej, stłoczonej uprzednio w nieludzkich warunkach na terenie krakowskiego getta”. – Dobrze, że już od kilkunastu lat ta rocznica hitlerowskiej zbrodni jest upamiętniana Marszem Pamięci na trasie, która była dla żydowskich obywateli naszego miasta marszem strasznej śmierci – powiedział metropolita.

Zaapelował o duchowe przygotowanie się do tego wydarzenia, „tak, aby wyrastało z tego dobro na dziś i na dalsze lata”. – Chcemy wspierać wszystkie inicjatywy, które służą w naszym mieście budowaniu dobrych relacji między naszymi społeczeństwami – podkreślił.

Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim, ustanowiony w 1997 roku przez Konferencję Episkopatu, przypada corocznie 17 stycznia – w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ma on przypominać o tym, co łączy chrześcijan z wyznawcami judaizmu: wiara w jednego Boga, wierność tradycji religijnej, dekalog jako fundament praw moralnych. Obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii, Holandii i Szwajcarii.

Organizatorami Dnia Judaizmu w Krakowie byli: Żydowska Gmina Wyznaniowa, Archidiecezja Krakowska, Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Synagoga Tempel została wzniesiona w 1862 r. na Kazimierzu – dawnej żydowskiej dzielnicy Krakowa – z inicjatywy Stowarzyszenia Izraelitów Postępowych i Towarzystwa Religijno-Cywilizacyjnego. Budynek w stylu mauretańsko-neorenesansowym na planie prostokąta zaprojektował krakowski architekt austriackiego pochodzenia Ignacy Hercok. Podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili we wnętrzu budynku magazyn, a w jednej z naw stajnię dla koni. Po wojnie w świątyni odbywały się nabożeństwa do lat 60. Po śmierci ostatniego kantora Abrahama Lesmana w 1985 r. synagogę zamknięto.

W latach 90. fundacja World Monuments Fund z Nowego Jorku wpisała budynek na listę Programu Dziedzictwa Żydowskiego w Europie Środkowej i Wschodniej i przeznaczyła milion dolarów na jego remont. Renowację, która trwała do 2000 r., wsparł też finansowo Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz prywatni inwestorzy.

Obecnie Synagoga Tempel należy do krakowskiej Wyznaniowej Gminy Żydowskiej. Budynek jest otwarty dla zwiedzających oraz sporadycznie wynajmowany na nabożeństwa religijne i koncerty Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Za: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-Krakowie-obchodzono-XVI-Dzien-Judaizmu-w-Kosciele-katolickim-w-Polsce,wid,15266744,wiadomosc.html?ticaid=111303&_ticrsn=3#czytajdalej

Żydomasoński grzechoznawca Dziwisz wykłada doktrynę Lucyfera

Żydomason Dziwisz i Naczelny Kudłacz Galicji Edgar Gluck
Żydomason Dziwisz i Naczelny Kudłacz Galicji Edgar Gluck

Nie możemy ustawać w zdecydowanym sprzeciwie wobec wszelkich przejawów antysemityzmu, którego Jan Paweł II nie wahał się nazwać grzechem – powiedział w Krakowie metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

– Z pewnym wstydem dostrzegamy, że pomimo tak jednoznacznego nauczania ostatnich papieży na temat właściwego stosunku katolików do Żydów, jeszcze nie wszyscy wśród nas potrafili przezwyciężyć w sobie uprzedzenia, zadawnione urazy i szkodliwe stereotypy – mówił hierarcha na konferencji „Dialog katolicko-żydowski: droga za nami, droga przed nami”.

Metropolita podkreślił, że „w trosce o integralność nauczania Kościoła w sprawie jego stosunku do Żydów, świadomi odpowiedzialności za obraz Kościoła w oczach młodego pokolenia, nie możemy ustawać w zdecydowanym sprzeciwie wobec wszelkich przejawów antysemityzmu, który Jan Paweł II nie wahał się nazwać grzechem”.

Kard. Dziwisz nazwał wyznawców judaizmu i katolików „dziećmi jednego Boga” oraz braćmi, którzy we wspólnym dążeniu do pełnego pojednania są dopiero na początku drogi. – Przez prawie dwa tysiące lat uczyniliśmy wiele, aby się od siebie oddalić. Upłynął zaledwie czas dwóch pokoleń, odkąd zaczęliśmy czynić świadome i zdecydowane wysiłki, aby się do siebie zbliżyć. (…) Odnaleźliśmy się niedawno i często jeszcze za mało się znamy, za mało sobie ufamy – ocenił.

– Jako że dialog zobowiązuje do całkowitej szczerości, nie możemy nie dostrzegać, że ciągle przed nami pozostaje zadanie przerwania kręgu wzajemnej niechęci, która zatruwa nasze relacje – przestrzegł. Dodał, że wykorzenienie wzajemnych uprzedzeń i przeciwstawianie się nawet ich jednostkowym przejawom jest jednym z warunków pełnego pojednania. Podkreślił też, że w tym kontekście chrześcijaństwo skażone nienawiścią i pogardą dla drugiego człowieka „jest chrześcijaństwem ułomnym”.

Za: http://polska.newsweek.pl/kard–dziwisz-potepia-antysemityzm,37157,1,1.html

SUPLEMENT DO POWYŻSZEGO MATERIAŁU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.