Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > „Kardynał” Martini: „Musimy się nauczyć jak jeszcze bardziej kochać Izrael”

„Kardynał” Martini: „Musimy się nauczyć jak jeszcze bardziej kochać Izrael”

Żydomasońska rewolucja w Kościele Katolickim: „kardynał” Martini: „Musimy się nauczyć jak jeszcze bardziej kochać Izrael”.

„To nie wystarczy, żeby nie być antysemitą. Trzeba kochać Izrael miłością otwartą na wszystko i na każdego.” Oto coCarlo Maria Martini, ekspert od judaizmu i Izraela (gdzie mieszkał bardzo długo jako biblista) musiał powiedzieć na temat stosunków Kościoła Katolickiego z żydami i pośrednio na temat gromadzących się chmur od czasu do czasu nad tymi stosunkami.

Carlo Mario Martini - judeomason i "kardynał" judeochrześcijańskiej sekty soborowej. Już w zaświatach.
Carlo Mario Martini – judeomason i „kardynał” judeochrześcijańskiej sekty soborowej. Już w zaświatach.

Apel starego prałata (który opuścił Jerozolimę kilka lat temu i obecnie mieszka w jezuickim Domu Studialnym w mieście Gallarate leżącym w północnych Włoszech) wydaje się być napisany we wstępie przez emerytowanego arcybiskupa Mediolanu do „nowej książki Alberto Mello, mnicha zgromadzenia Bose Brotherhood z Jerozolimy i eksperta w dziedzinie judaizmu.”

Książka, która ukaże się w następnych dniach i jest wydana przez wydawnictwo EDB z Bolonii, rozpoczyna serię książek „Chrześcijanie i żydzi”, której celem jest promowanie teologicznie głębszego zrozumienia pomiędzy osobami obu wyznań. To był w rzeczywistości ten cel, który spowodował wyrażenie tej opinii przez „kardynała” Martiniego.

„Do niedawna „kardynał”-biblista przypominał, że narzędzia do stworzenia tego wzajemnego zrozumienia były trudne do osiągnięcia. Stosunki pomiędzy stronami były często niejasne i narażone na polemiki. Nawet proces dialogu potrzebuje czasu. Musimy przyznać, że przynajmniej dla większości chrześcijan ich związek z ich własnymi korzeniami był mglisty, nie było żadnej świadomości olbrzymiego religijnego dziedzictwa, które oba wyznania wspólnie posiadają.”

Punktem zwrotnym w tej sytuacji, wspomina Martini, był Sobór Watykański II, który zaniechał wszystkich oskarżeń o bogobójstwo i zrodził pewną ilość grup, które lansowały dialog.

Był to ruch wielonurtowy. „Dzięki , po części, moim studiom biblijnym i moim pięciu latom spędzonym w Jerozolimie”, pisze „kardynał”, „miałem sposobność wejść w kontakt z całkiem sporą grupą żydowskich mnichów. Muszę powiedzieć, że i oni skłaniali się do nawiązania dialogu z chrześcijanami. Było jednakże sporo bolesnych spraw: „Spotkanie z naszymi „zwierzchnikami””- ciągnął dalej Martini- „musi wziąć pod uwagę fakt, że oni mają bardzo trudną przeszłość, która sięga aż wczesnych wieków istnienia Kościoła po kulminację w holokauście.”

Jak w takim razie przezwyciężyć te przeszkody? Historyczna i teologiczna zdolność zajmowania się drażliwymi problemami jest z pewnością doniosła.

Ale, jak to „arcybiskup” Mediolanu trafnie powiedział, to nie wystarcza. Tak jak nie wystarcza wstrzymanie się po prostu od antysemickich poglądów.

„Musimy kochać współczesną żydowską kulturę, ich muzykę, literaturę, ich historię, ich sposób modlitwy i sposób świętowania. Jedynie taka miłość, konkluduje „arcybiskup” Mediolanu, jest sposobna przezwyciężyć w człowieku strach i istniejące uprzedzenia, otwierając drogę dialogowi , radości i człowieczeństwu, które istnieją pomiędzy przyjaciółmi.”

"Papież" Ratzinger - Tauber i "kardynał" Martini. Judeochrześcijańska śmietanka - wyznanie wszystkoreligijne
„Papież” Ratzinger – Tauber i „kardynał” Martini. Judeochrześcijańska śmietanka – wyznanie wszystkoreligijne

Intencją książki Alberto Mello jest wsparcie wyjaśnienia dlaczego to spotkanie pomiędzy przyjaciółmi jest tak ważne. To nie jest tylko poradnik pomocy do osiągnięcia lepszego rozumienia Ewangelii. Istotnie, Bose’ański mnich zaczyna od idei, że jeżeli, jak mówi dzisiejsze nauczanie Kościoła, „Jezus jest żydem i zawsze nim był” to w takim razie „jego historyczna droga, jego gesty i jego słowa mają być odczytywane w żydowskim kontekście. I dokładnie z tej przyczyny są one ciągle odpowiednie i dla żydów i dla chrześcijan.”

Mello z tego powodu dokładnie omawia takie tematy jak kwestię związku pomiędzy Jezusem a esseńczykami, porównuje on przypowieści Jezusa z tymi pozostawionymi przez kilku intelektualistów żyjących w Galilei w tym samym czasie co Jezus. Pomaga on czytelnikom zrozumieć jak szereg popularnych wyrażeń zaczerpniętych z Ewangelii, o sobocie, o tym co jest czyste i nieczyste, o rozwodzie, pasują doskonale do rozważań na temat halachy, prawideł ceremoniału według zaleceń Tory. Pomysł szwedzkiego egzegetyBirgera Gerhardsona, który Mello stosuje a według którego sławna przypowieść o siewcy jest interpretacją trzech zdolności za pomocą których ludzie są proszeni o kochanie Boga w Szema Israel (najważniejsza modlitwa żydowska) jest fascynujący. Izrael modli się całym swoim sercem, duszą i siłą.

Z pomocą tego jako punktu wyjścia łatwo jest ujrzeć drogę, kamienie i ciernie w objaśnieniu które sam Jezus dokonuje w ewangelicznym tekście, odpowiada doskonale roztargnieniom serca, niestałości ludzkiej w obliczu prześladowań i pokus światowych z materialnym bogactwem.

Książka, która proponuje możliwości innego odczytania Ewangelii przyjmując wspólną perspektywę kultywującą tą „miłość do Izraela” na którą „kardynał” Martini wskazuje na jako przełomowy krok naprzód najbardziej niezbędny do obecnego dialogu pomiędzy chrześcijanami i żydami.

KOMENTARZ: GREGORIUS prosi o wybaczenie czytelników powyższego tekstu za narażenie ich na zwątpienie w możliwości percepcji intelektualnej z powodu mistrzowskiego bełkotu proweniencji talmudycznej, który charakteryzuje, jak można się doczytać, obecną posoborową sektę judeochrześcijańską okupującą Watykan. Wyłączną intencją GREGORIUSA było ukazanie judeochrześcijańskiej nowomowy, której zrozumienie wymaga posiadania zdolności intelektualnych euro-yntelygenta.

Koniec kariery bluźniercy i kabalisty Martini.
Koniec kariery bluźniercy i kabalisty Martini.

Za : www.vaticaninsider.lastampa.it/en/

Źródło : www.mauricepinay.blogspot.com

Data publikacji : 8.09.2011

Tłum. z jęz. ang. GREGORIUS

Za: https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/10/29/zydomasonska-rewolucja-w-kosciele-katolickim-kardynal-martini-musimy-sie-nauczyc-jak-jeszcze-bardziej-kochac-izrael/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *