Strona główna > Świat > Kapitalizm i Komunizm; Dwa Systemy – Dwie Moralności

Kapitalizm i Komunizm; Dwa Systemy – Dwie Moralności

Najważniejsza i najbardziej zasadnicza rozbieżność między apologetami komunizmu i kapitalizmu – to w istocie kwestia oceny pierwotnej natury i psychologii człowieka. Poniżej opinie Denisa Graczewa opublikowane w portalu publizist.ru

Zwolennicy kapitalizmu – elitaryści (a nawet niektórzy nawet, jak by to – komuniści) – zakładają się, że każdy człowiek jest drapieżnikiem, łajdakiem i draniem, a w ludzkich ramach, trzyma go tylko, obawa przed karą. (Prawo, religia, opinia publiczna, itp. – i gdyby, nie to, ludzie zachowywali by się jak bestie.) A do pracy zmusza ich jedynie konieczność (głód, chciwość, próżność, itp., w przeciwnym razie, ludzie jedynie leżeli by i pluli w sufit).

Dlatego cywilizacja ludzka powinna być oparta na eksploatacji ludzkich wad: ludzi trzeba trzymać w ryzach, przywodząc ich niskie pragnienia, ku pożytkowi społeczeństwa. Przy tym pytania, kto będzie powściągał niegodziwe pragnienia elity takiej struktury, nawet nie stawia się, ponieważ brak sposobu rozwiązania. Takie społeczeństwo, przy takich warunkach wyjściowych, jest z góry skazane, na nieuchronną degradację i zniszczenie.

Komuniści uważają, że ludzie z natury dążą do zjednoczenia, do sprawiedliwości, i  towarzyszy im chęć pomagania innym. Sądzą on, że potrzeba pracy dla wspólnego dobra, tkwi w samej naturze człowieka. A wszystkie wynaturzenia wynikają z dyktatu niewielu pasożytów, którzy naprawdę działają tak, jak sugerują apologeci kapitalizmu, przenosząc swoje przekonanie, na resztę ludzkości.

Komuniści uważają pasożytowanie, nie za wrodzoną, a nabytą, ludzką deprawację, w rezultacie złego wychowania. Dlatego uważa się, że ilość ludzi nikczemnych, można sprowadzić do dopuszczalnego minimum, w procesie budowy społeczeństwa komunistycznego. Trzeba tylko kontrolować proces wychowawczy, bacząc, aby z dzieci nie rosły pasożyty i szumowiny.

Całkowicie wykorzenić pasożytnictwa, prawdopodobnie, nigdy się nie uda się, bo jest to związane i z naturalnymi defektami, i z nieuniknionymi błędami w wychowaniu . Dlatego sama organizacja społeczeństwa, powinna być zbudowana tak, aby nie pozwalać pasożytom na wzięcie społeczeństwa pod swoją kontrolę. Problem w tym, że rozwinięta niemoralność, daje parazytom w niepasożytniczym społeczeństwie, ogromną przewagę, w walce o władzę.

Jedyna niezawodna ochrona społeczeństwa przed władzą pasożytów, to – rozwinięty system ludowładztwa. Przy nim, pasożyty będą nieuchronnie wskazywani i neutralizowani, jeśli nie, na dalekich podejściach, do szczytów władzy, to już przy próbach jej uzurpacji.

Burżuazyjne nauki społeczne bezprzecznie stoją na straży interesów kapitału, twierdząc, że w podstawach psychologii człowieka leży, rzeczywista zwierzęca brutalność, przykryta tylko cienką powłoką człowieczeństwa. Przy tym, nie brzydząca się żadnych oszustw, ignorująca wszelkie inne normy.

Ale pomimo tej zmasowanej propagandy, lud już nie ten, co w przeszłych latach, nie tylko nie nastawia mocno uszu, ale już w twarz się śmieje z „naukawych” szarlatanów. Jednak do pełnego ideowego rozgromienia deprawujących przykazań kapitalizmu, wciąż – daleko. Wielu uczciwych i nie głupich ludzi, nadal pozostaje, w ich – niewoli.

——————————-

źródło:
https://publizist.ru/blogs/33/25665/-
Капитализм и коммунизм: два строя – две морали
Денис Грачев
27 июня 2018

————-

Wybór,tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:
dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.
    

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *