Kabała zbrodni

Kol Nidre

Kol_NidreiWczoraj kabała zbrodni międzynarodowej obchodziła tzw. Yom Kippur oraz 40-stą rocznicę wojny arabsko-izrahellskiej z 1973 roku. Były już publikacje na ten temat, ale ten materiał jeszcze jaśniej przedstawia to zagadnienie Gojom oraz stanowi niezbędne przypomnienie z kim mamy do czynienia jako „żydami”.

Yom Kippur i liturgia kłamstwa

W 2013 r. Yom Kippur zaczęło się w piątek wieczór, 13 września, a zachodni świat z podziwem oglądał w żydowskich mediach, jak to „pobożni żydzi” rzekomo będą „błagać Boga o przebaczenie” i modlić się podobno o „dążenie do uczciwości”. Nie ulega wątpliwości, że papież z Rzymu i szefowie protestanckich kościołów fundamentalistycznych przekażą żydom wyrazy swego szacunku w dzień uroczystości Yom Kippur, gdyż ten cyrk odbywa się w wykonaniu „ludu Bożego”.

Yom Kippur, czyli „Dzień Pojednania”, jest świętowany przez cały świat żydowski, przez tzw. wierzących i tzw. nie-wierzących żydów, ale jak zwykle, podczas tego wydarzenia panuje powszechna cisza o podstawowym i najważniejszym elemencie tej „uroczystości”: o przysiędze nieważności wszystkich ślubów i obietnic, jakie będą dokonane przez żydów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Ten niesamowity fakt nie jest już tajemnicą i został publicznie wyjawiony przez żydowskie źródło. Słynny żydowski „zdrajca”, Benjamin Freedman, wygłosił przemówienie, w którym wyjaśnił sens i znaczenie modlitwy Kol Nidre.

Kol Nidre – fragment przemówienia Benjamina H. Freedmana z 1961 roku

http://www.youtube.com/watch?v=PsdlTr5MhWM

W czasie żydowskich modłów, jakie prawie zawsze reklamowane są przez kontrolowane media, jako „błogosławiona ceremonia”, ten pobożny obrazek jest zupełnie fałszywy.

Tak naprawdę, Kol Nidre jest ceremonią:

1. dającą uprawnienie do popełnienia każdego krzywoprzysięstwa w nadchodzącym roku, i

2. dającą uprawnienie do złamania wszystkich zawartych umów w nadchodzącym roku, i

3. dającą uprawnienie do złamania wszelkich obietnic w przyszłym roku,

a sami żydzi są rozgrzeszeni z góry bez kary w niebiosach dzięki wzięciu w niej udziału.

Przed zachodem słońca w przeddzień Yom Kippur, we wszystkich synagogach otwierana jest „Arka” (w której przechowywane są święte księgi żydowskie), a dwie osoby wyjmują z niej dwa zwoje Tory. Potem stają po dwóch stronach kantora, a ta trójka (symbolizująca Beth Din lub sąd rabiniczny) recytuje w następujący sposób:

Mocą władzy nadanej przez Sąd na Wyżynach i przez sąd tu, na ziemi, za pozwoleniem tego, Który Jest Wszędzie, i za pozwoleniem tego zgromadzenia, które zebrało się w zgodzie z prawem, aby modlić się z grzesznikami„.

Następnie kantor intonuje początek modlitwy Kol Nidre i powtarza po trzykroć następujące słowa (nusach Ashkenaz):

Wszystkie [osobiste] śluby, jakie być może poczynimy, wszystkie [osobiste] przysięgi i obietnice, jakie prawdopodobnie złożymy między tym Yom Kippur a następnym Yom Kippur, publicznie teraz się ich wyrzekamy. Niech wszystkie one stracą ważność i wniwecz się obrócą, niech będą nieważne, niewiążące i zobowiązań nie czyniące. Niech nasze [osobiste] śluby, obietnice i przysięgi będą brane nie za śluby, ani za obietnice, ani za przysięgi„.

Lider oraz zgromadzenie razem powtarzają trzy razy: „Pan powiedział: „Przebaczę im ich własne słowa„. Potem zwoje Tory są chowane, a wieczorem zaczyna się zwyczajowa nasiadówka żydów w synagodze.

Wszystkie żydowskie encyklopedie i autorytatywne prace na temat Kol Nidre zawsze twierdziły, że nie oznacza ona, iż wszystkie śluby wobec Gojów mogą zostać złamane, lecz w jaki inny sposób ta modlitwa może zostać zinterpretowana?

Taka jest rzeczywistość obrzędu Kol Nidre w Yom Kippur, i to jest jeden z najważniejszych powodów, dlaczego Yom Kippur jest najbardziej uczęszczaną przez żydów ceremonią judaizmu w synagodze. Talmudyści lubią mieć przewagę, a podczas Yom Kippur, starają się wplątać Boga, jako partnera, w swoje zbrodnicze machinacje.

Ale prawda o liturgii Kol Nidre jest negowana przez rabinów i ich propagandowe media jako „obrzydliwy antysemicki paszkwil„. Rzucają to kłamliwe oskarżenie w oczekiwaniu, że społeczeństwo będzie tak bardzo zastraszone etykietką „antysemickości”, że nie zapozna się z dokumentacją i dowodami, a zamiast tego przyjmie za dobrą monetę słowa „szlachetnych rabinów” i zawsze prawdomównych mediów.

Żydowscy rasiści twierdzą, że modlitwa Kol Nidre stosuje się „wyłącznie” do przysięgi złamanej wobec siebie lub wobec Boga. Więc, dlaczego, na przykład, witryna about.com Judaizm mówi, że „Kol Nidre dosłownie oznacza – wszystkie ślubowania. Prosi Boga, aby unieważnił śluby, jakie możemy poczynić (przed Bogiem) w przyszłym roku, albo z własnej woli albo pod przymusem„.

hqdefault

Z książki Michaela Hoffmana „Judaism Discovered”, str. 912-916:

Amerykańskie media z szacunkiem prezentują pobożne szaleństwo Yom Kippur z faryzejską modą eksponowania pokuty i oczyszczenia, postu i modlitwy, które mają świadczyć o rzekomym specjalnym związku, jakim cieszą się talmudyści z Bogiem. Ten dość jaskrawy pokaz hipokryzji składa się z przyznania do grzechów, Viduy, zawierającego Ashamnu i Al Het, katalogu grzechów, który jest bez znaczenia jako forma samooskarżenia, gdyż judaizm recytuje całą tę litanię, niezależnie od tego, czy ktoś jest faktycznie winien każdego wymienionego tam przestępstwa, czy też nie.

Po recytacji każdego przewinienia, należy uderzyć lewą stronę piersi prawą ręką. Następnie idzie modlitwa błagalna, Avinu malkenu i Alenu, tzw. „kadysz żałobnika”.

Wszystko to tworzy imponujący akompaniament od wigilii Yom Kippur aż do zaklęć łamania przyrzeczeń, Kol Nidre, i pokazuje, że te ceremoniały, zamiast zbliżać żydów do Boga, przenoszą wyznawców judaizmu coraz dalej od niego, a z Boga czynią współsprawcę oszustwa i łamania przysiąg, a wszystko otoczone jest kabotyńskim pokazem pobożności i pokuty.

Talmud w Miszna Hagigah 01:08 (a) przyznaje, że nie ma podstaw biblijnych dla obrzędu Kol Nidre.

Rabin Mojżesz Majmonides potwierdza, że obrzęd Kol Nidre nie jest w żaden sposób powiązany z Biblią: „zwolnienie od przysięgi nie ma jakichkolwiek podstaw w pisanej Torze„. (Miszne Torah, Sefer Haflaah, Hilkhot Shevuot 06:02).

Talmudyczne prawo dotyczące Kol Nidre jest następujące:

A kto chce, żeby żaden z jego ślubów poczynionych w roku nie był ważny, niech na początku roku wypowie: „Każda przysięga, jaką złożę w przyszłości, niech będzie nieważna„. (Talmud Babiloński: Nedarim 23a i 23b).

Należy pamiętać, że Talmud stwierdza, że działanie znoszące śluby ma być podjęte na początku roku i w odniesieniu do obietnic złożonych w przyszłości. Rozróżnienie to jest ważne, ponieważ jest to sprzeczne z tym, co twierdzą oszuści, że jest to pokuta i prośba o przebaczenie za obietnice złamane w przeszłości, a nie tym, czym naprawdę jest: unieważnieniem z wyprzedzeniem ślubów i przysiąg, jakie dopiero będą złożone (i celowo złamane z poczuciem bezkarności).

Ten „zaliczkowy zapis” nazywa się bitul tenai i jest podstawą judaistycznej koncepcji rozgrzeszenia się z góry za łamanie przysiąg w przyszłości, lub żeby użyć rabinicznego żargonu prawniczego: „oświadczenia woli o złożonym z góry zastrzeżeniu unieważnienia przyszłych przysiąg”.

Odpowiada to talmudycznemu nauczaniu, że Bóg nagradza sprytnych kłamców (Kallah 51a).

Trzeba współczuć ludziom uwikłanym w tak brudną farsę z mieszaniem Boga w swe własne nędzne oszustwa.

Talmud często mówi, że Gojów można wprowadzać w błąd i oszukiwać.

W tym świetle nie-żydzi powinni być świadomi, że uroczystości Yom Kippur mają zupełnie inne znaczenie dla żydowskich rasistów niż jest to przedstawiane przez syjo-media. Korporacyjne media będą pławić się w panegirykach o Yom Kippur, bo jest to część cwanej maskarady, za pomocą której judaizm wznosi swój krwawy łeb ponad świat Zachodu, a jego wyznawcy spadają coraz niżej w otchłań moralnej podłości.Censorship3

Do tych spośród „chrześcijan”, którzy zamiast ubolewać nad ratowaniem żałosnych judaistów, którzy są z wyboru w niewoli tego systemu zinstytucjonalizowanej religii nieuczciwości, i których należy zostawić samym sobie, możemy tylko powiedzieć, żeby Bóg miał litość nad wami za to, że jesteście częścią tej znienawidzonej gry, bowiem współpracujecie z ortodoksyjnymi rabinami i umożliwiacie im, aby kolejne dusze zostały utracone po wieczność dla Ojca wszelkiego Kłamstwa.

To proste: nigdy nie kłam komuś, kto ci ufa, i nigdy nie ufaj komuś, kto kłamie przed tobą.

Czytaj również:

Kol Nidre: licencja judaizmu na kłamstwa

źródła:

http://www.radicalpress.com/?p=3463

Kol Nidre: The Core of Yom Kippur

przygotował: stophasbara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *