Strona główna > Polska > Judeochrześcijańskie rozterki prezydenta Dudy

Judeochrześcijańskie rozterki prezydenta Dudy

Co zrobić, by coraz więcej ludzi ufało temu, że ich głos oddawany w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych ma rzeczywiście znaczenie.

DUDA CHANUKA

„(…)możemy ubolewać nad tym, że frekwencja wyborcza w naszym kraju w zasadzie we wszystkich wyborach jest, porównując nas z krajami Europy Zachodniej, a nawet sąsiadami z Europy Środkowo-Wschodniej, relatywnie niska” (…),
„(…)co zrobić, by tę frekwencję podnieść? Co zrobić, by coraz więcej ludzi ufało temu, że ich głos oddawany w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych ma rzeczywiście znaczenie. Że przez swój głos mają szansę realizować swoje potrzeby i wizję tego, w jakim kierunku powinny być prowadzone polskie sprawy”  – prezydent A.Duda.
Prezydent Duda z wielkim uznaniem wyraził się ostatnio o demokratyzacji prawa wyborczego,  o demokratyzacji Polski, o godnej podziwu i pochwaly pracy PKW przy okazji 25 rocznicy uchwalenia rzekomo „demokratycznej ordynacji wyborczej”.
Jednocześnie pan prezydent dał wyraz swoim rozterkom o frekwencję wyborczą Polaków w ostatnich latach. I zadał polityczne, czy wręcz egzystencjalne pytanie wzorem Nikołaja Czernyszewskiego ( 1862r.), czy Włodzimierza Lenina ( 1902 r.) – Co robić? W ustach prezydenta Dudy zabrzmiało to bardziej praktycznie, bo spytał : co zrobić?
Rozterka polityczno- egzystencjalna  A.Dudy jest być może łatwa do wyjaśnienia, jeśli tylko spojrzymy na jego osobę i jego formację duchowo-moralną przez pryzmat wewnętrznej rozterki, której polem jest intelekt, dusza, a być może nawet ciało prezydenta Polski.  Źródłem owej rozterki jest jak podejrzewam konieczność pomieszczenia w sobie żyda i katolika.
Nie są to twierdzenia wyssane z palca, albo wyraz mej, jakby ktoś chciał interpretować, „mowy nienawiści”, bądź etniczno-religijnej nietolerancji, co mogłoby uruchomić z rozkazu ministra M.Kamińskiego ABWuowskie szwadrony poprawności politycznej wobec mojej osoby. Pan prezydent Duda dał kolejny raz publicznie dowód swojemu rozdwojeniu, a nawet jak myślę zdecydował się na kolejne kłamstwo- tym razem dogmatyczno-religijne ( kilka dni wcześniej dopuścił się kłamstwa politycznego, interpretując KOR, jako grupę polskich intelektualistów przejętych losami polskich robotników).
Pan prezydent był łaskaw powiedzieć, cytuję: ” Podkreślałem już wielokrotnie, że kulturowo należymy do Zachodu od 1050 lat – od kiedy weszliśmy do świata kultury judeochrześcijańskiej, czyli od Chrztu Polski, od wielkiej  decyzji księcia Mieszka I”                     (za: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,53,wystapienie-na-uroczystosci-25-lat-demokratycznego-prawa-wyborczego-i-organow-wyborczych-w-polsce.html).
Zderzenie w jednej osobie tych sprzeczności religijno-moralnych, które żydowi, jako reprezentantowi narodu rzekomo wybranego każą traktować innego człowieka, a zwłaszcza chrześcijanina jako goja, osobę drugiej kategorii, której praw można nie przestrzegać, której potrzeby duchowe można pomijać, a potrzeby materialne jedynie tolerować i to w granicach pomyślności własnego interesu ekonomicznego – przyznam nie jest łatwe do pogodzenia. Co gorsze ta rozterka wewnętrzna nie dotyczy jedynie pana prezydenta Dudy, ale wielu świecznikowych polityków, „stróżów prawa” i przedstawicieli tzw. czwartej władzy w Polsce.
Wszyscy wyżej wymienieni „rozdarci wewnętrznie” zapominają nieostrożnie, że są obserwowani, a ich czyny oceniane i dlatego nie powinni się dziwić, czemu Polacy nie chodzą chętnie do wyborów, czemu niechętnie lub w ogóle nie płacą za tzw. abonament radiowo-telewizyjny i czemu nie przyznają wielkiej wiarygodności słowom polityków.
Polacy bowiem czekają, jak sądzę, że wreszcie pojawią się politycy, sędziowie, dziennikarze, działacze samorządowi itd, którzy jasno, odważnie i z pełną odpowiedzialnością powiedzą swym wyborcom: ” jestem Polakiem i mam obowiązki polskie”.
Kończąc kieruję apel do hierarchów kościoła katolickiego w Polsce o wykładnię ostatniego wystąpienia prezydenta Dudy. Czy to Chrystus się mylił, czy też myli się wielu biskupów katolickich, a za nimi pan prezydent Andrzej Duda?!
PZ
więcej:https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/24/judeo-chrzescijanskie-rozterki-prezydenta-dudy/
Za: http://wps.neon24.pl/post/132358,judeo-chrzescijanskie-rozterki-prezydenta-dudy
Data publikacji: 24.06.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *