Strona główna > Metapedia > Judeo-Masoneria

Judeo-Masoneria

źródło: http://en.metapedia.org/wiki/Judeo-Masonry

200px-Judeo-Masonry_vs_Christianity,_Achille_Lemot,_1902-5
rysunek z 1902 r., autorstwa Achille Lemont na temat Francji. Ukazuje żydów i masonów, liczących tylko 200 tysięcy, a jednak narzucających swą polityczną i kulturalną wolę 34 milionom francuskich Katolików.

Judeo-Masoneria (i pojęcie pokrewne – judeo-masoński) to zwrot używany do przeprowadzenia wywodu logicznego skutkującego wnioskiem, że istnieje metapolityczna zbieżność interesów międzynarodowego żydostwa i masonerii wraz z pokrewnymi jej stowarzyszeniami podległymi, przejawiająca się ogólnym zeitgeist ku materialnej realizacji wspólnego celu.

„Masoneria” w tym kontekście, jest zwrotem często stosowanym jako określenie zbiorcze, mające za zadanie opis liberalizmu politycznego i łączącej się z nim kultury. Koncepcja ta była szczególnie powszechna w użyciu pod koniec XVIII i aż do XX wieku, dopóki komunizm nie zaczął być traktowany jako coś, co zastępuje wolnomularstwo/masonerię. Niektórzy teoretycy uważają po prostu komunizm i internacjonalizm jako rozszerzenie i składnik zbieżności w walce przeciw organicznej strukturze społeczeństwa.

Koncepcja została początkowo wyrażona w wypowiedziach politycznych konserwatystów, monarchistów (szczególnie legitymistów lub stanowiących oparcie tronów w państwach, szczególnie Cara Rosji) oraz chrześcijan-tradycjonalistów w następstwie wydarzeń rewolucji we Francji. Protokoły Mędrców Syjonu, niezależnie od ich prawdziwe autorstwa – z grubsza oparte są na podstawie działalności Adolphe Crémieux i innych, i są chyba najbardziej znanym przejawem masońskiego spisku na piśmie. Idea ta została zaakceptowana w ramach narodowego socjalizmu i takich rządów, jak Vichy we Francji i frankistowskiego w Hiszpanii. Popularne postrzeganie tej działalności w niektórych kręgach ponownie odgrzewa tę ideę jako czegoś, co faktycznie ma miejsce ostatnimi czasy, i przejawia się we wrogości wobec globalizmu i różnych tworów New World Order.

Historia

Kontrowersje co do pochodzenia i Kabalizm/kabała

Główne artykuły dotyczące tego tematu:

 „Masoneria jest szukaniem po drodze światła. To poszukiwanie prowadzi nas wstecz, jak  widać, aż do kabały. W tym starożytnym i ledwie pojmowanym zbiorowisku absurdu i filozofii, Inicjowany będzie mógł odznaleźć źródło wielu doktryn; i może z czasem dojrzeć do rozumienia hermetycznych filozofów, alchemików, wszystkich anty-papieskich myślicieli Średniowiecza, a także Emanuela Swedenborga. [1] Wszystko, co naukowe i doniosłe w religijnych snach wszystkich Iluminatów, Jakuba Boehme, Swedenborga, Saint-Martina i innych, jest zapożyczony z kabały; wszelkie stowarzyszenia masońskie zawdzięczają jej swe tajemnice i symbole [2]”

– Albert Pike , Moralność i Dogmaty (Morals and Dogma), mason 33 ° i założyciel Starożytnego i Uznanego Rytu Szkockiego masonerii (the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry).

200px-Double_Triangle_of_Solomon
kabalistyczny symbol masona Eliphasa Levi. Bg jest ukazany jako demon we własnym odbiciu; zasada okultystycznej magii brzmi „co na górze, to samo u dołu”

Większość okresu swojego istnienia, początki masonerii to przedmiot okryty tajemnicą i spekulacjami różnego typu. Niektóre osoby, w tym wielu samych żydów, twierdzą, że masoneria została założona przez żydów, ze względu na ezoteryczną symbolikę pochodzącą z kabały występującą w wielu jej stopniach. Jest to jednak mało prawdopodobne; poważniejsi uczeni, opierając się na dowodach z dokumentów, podtrzymują pogląd, że masoneria w swojej późniejszej formie zorganizowanej, została założona w Szkocji w XVI wieku. Ten związek zdradzają niektóre organizacje zajmujące się fantazyjną pseudo-historią, jak koncepcja o utajonych templariuszach, którzy przybyli na ratunek Robertowi Bruce w bitwie pod Bannockburn, a potem założyli masonerię w Rosslyn Chapel. Rzeczywiście, w 1723 roku pojawił się dokument zatytułowany The Constitutions of the Free-Masons, autorstwa Jamesa Andersona, prezbiteriańskiego duchownego Kościoła Szkocji, co sprawia, że hipoteza o bezpośrednio żydowskim pochodzeniu jest bardzo mało prawdopodobna.

Wprowadzenie kabały – żydowskiego mistycyzmu, jaki rozwinął się w przybliżeniu około XII wieku, wywodzącego się z Talmudu – do świadomości europejskich pogan, odbyło się na długo przed powstaniem masonerii. Początkowym katalizatorem były niektóre aspekty Renesansu, jaki rozbudził zainteresowanie różnymi tajemnymi przedmiotami, w tym również hermetyzmem i Neoplatonizmem, łącząc je w synkretyczny zbiór. Na czele tego ruchu znalazł się Giovanni Pico della Mirandola, który wpadł pod wpływ talmudycznych żydów takich jak Yohanan Alemanno, Elia del Medigo, Flawiusz Mitrydates i Juda Leon Abravanel, czy innych, którzy nauczyli go kabały, gdy przebywał on w Perugii. To doprowadziło do zaszczepienia jej w system heretyckiej koncepcji synkretycznej Chrześcijaństwa. Wraz z powstaniem zalążków proto-protestantyzmu, idee kabały nadal trwały i przekazywane były zwłaszcza przez Johanna Reuchlina, Heinricha Corneliusa Agrippę, Paracelsusa, Johna Dee i Jakoba Böhme, a ich dzieła zainspirowały Różokrzyżowców.

Ten domniemany tajny związek i ruch mistyczny był w jakiś sposób powiązany z wczesnym luteranizmem, jednak został uznany za heretycki podczas tworzenia wyznania luterańskiego w 1580 roku. W każdym razie, masoneria uznaje Różokrzyżowców za swego bezpośredniego poprzednika w ezoterycznych sprawach, choć powiązanych z kabalistycznymi tendencjami, jakie przeniknęły do kultury europejskiej od czasów Renesansu; tak więc można powiedzieć, że masoneria jest w znacznej części metafizycznie żydowska, choć nie istnieją dowody na to, że została założona organizacyjnie przez nich. Masońskich symbolika również czerpie z Hermetyzmu, alchemii i innych źródeł. Niektóre późniejsze obrzędy mają wyraźnie żydowskich założycieli, szczególnie w zakresie rzekomej „masonerii egipskiej”, takich jak: Rite of Misraim założonego przez braci Bedarride.

Rewolucja we Francji: judeo-masońska?

Zaangażowanie się judeo-masonerii w wydarzenia prowadzące do i związane z rewolucją 1789 roku we Francji jest zagadnieniem, jakie zdobyło wiele uwagi w metapolitycznej historii ery nowożytnej.

Rewolucja była zwycięstwem liberalnego projektu uzyskania kontroli nad głównym narodem Europy Kontynentalnej, co odbyło się kosztem tradycyjnego porządku Ancien Regime’u opartego na filarach tronu i ołtarza. W kolejnym okresie, ten liberalny podmuch dotarł do wielu innych narodów. Syreni śpiew, odsłaniający masońskie zaangażowanie został podniesiony po raz pierwszy w dwóch głównych dziełach: Dowody spisku w 1791 roku przez byłego masona, profesora Johna Robisona i w Memuarach ilustrujących historię jakobinizmu w 1798 r., napisanych przez jezuitę, Augustina Barruela.

Ezoterica: mantry słowne w stopniach

180px-Jewel_of_the_Royal_Arch_Degree_of_the_American_Rite
klejnot związany ze stopniem wtajemniczenia w Royal Arch, gdzie masoni przysięgają posłuszeństwo żydostwu

Dla dobra masonerii ogólnie, lecz dla narodu żydowskiego w szczególności„.

– słowa, jakie inicjowany musi powtórzyć w „Royal Arch” 7 ° the American Rite [3]

Masońskie „wartości” oraz żydowskie interesy

Aby odnieść sukces podczas ataku na cywilizację chrześcijańską, żydzi z Francji musieli użyć podstępu, kłamać, ukrywać się pod maską wolnomyślicieli. Gdyby powiedzieli szczerze: „Chcemy dokonać zniszczenia tej starej Francji, tak wspaniałej, tak pięknej, a zastąpić ją dominacją garści Hebrajczyków z wielu krajów”, to nasi ojcowie, mniej delikatni od nas samych, nigdy na to nie pozwoliliby. Przez długi czas [żydzi] przechowywali te sprawy w mrocznym utajeniu, pracując wspólnie z masonerią, chowając się za dźwięcznymi słowami: emancypacja, uwłaszczenie, walka z przesądami i uprzedzeniami z innej epoki”.

— Edouard Drumont, La France Juive, 1886.

Znani judeo-masoni

    Rabbi Samuel Falk – Doktor Falckon, okultystyczny mag i wysoko wtajemniczony w kabałę, który ze swojej bazy w Londynie, gdzie przeniósł się z Niemiec, wywierał wielki wpływ na masonerię międzynarodową. On wprowadzał hrabiego Cagliostro i Emanuela Swedenborga w zaułki kabały. [4] [5]

    Moses Dobruška – znany również jako Thomas von Schoenfeld, wnuk niesławnego sabbatysty-frankisty, rabina Jonathana Eybeschutza. Założył Asiatische Bruder, lożę masońską w Wiedniu, jedną z czterech w tym mieście, które związały się z Illuminati. [6]

    Max Theon – urodzony jako Louis-Maximilian Bimstein w Warszawie. Syn kabalistycznego rabina. Założył Hermetyczne Bractwo Luxor i bezpośrednio zainspirował Helenę Blavatsky z Towarzystwa Teozoficznego oraz Carla Kellnera z Ordo Templi Orientis. [7] [8]

    Adolphe Crémieux – Minister Sprawiedliwości we Francji, 1848, 1870-1871. Wielki Mistrz Rytu Szkockiego. Założył działający w skali międzynarodowej Alliance Israelite Universelle i dokonał rozległych zniszczeń w prawie francuskim przez wprowadzenie praw judaicznych dotyczących formuły Kol Nidre z talmudyzmu.

    Juan Alvarez Mendizabal – premier Hiszpanii, 1835/36. Członek loży „Taller Sublime” w Kadyksie. Liberalny polityk stojący za Desamortización Eclesiástica, który odbrał ziemię Kościołowi a oddał ją burżuazji, w tym wielu swych kolegom marranom.

    Ernesto Nathan – burmistrz Rzymu, 1907-1913. Wielki Mistrz Grande Oriente d’Italia, 1896-1904 i 1917/19. Zaciekły antyklerykał, republikański polityk Mazzinita. Wszedł w konflikt z Kościołem próbując doprowadzić do usunięcia go z publicznej edukacji.

    Bernard Lecache – założyciel LICRA , organizacji politycznej policji we Francji podobnej do ADL of B’nai B’rith. Był członkiem Grand Orient de France i francuskiej partii komunistycznej. Po 1923 roku został wydalony z partii za odmowę opuszczenia szeregów masonerii.

    Isaac Reverchon – Wielki Mistrz Grande Loge Suisse Alpina, 1868-1927. Profesor w Collège de Genève (założonego przez Jana Kalwina) i czynny członek masońskiego „Starego Kościoła Katolickiego”. Założył stowarzyszenie Association maçonnique internationale confederation masonerii Wielkiego Wschodu, jaka pracowała nad poderwaniem podstaw europejskich ruchów narodowo-wyzwoleńczych w latach 1921-1950.

Multimedia

Freemasonry & Judaism: The Secret Powers Behind Revolution

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sH5xW7DPC1s

Jura Lina – The Jewish Hand in Bolshevism/Communism Not Mentioned at School (Full Movie)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Mlw2mlf35Y

Odnośniki:

  1. Pike 2004, p. 741.
  2. Pike 2004, p. 744.
  3. Malcolm C Duncan (1866). „Duncan’s Masonic Ritual and Monitor„. (Freemasonic)
  4. Lachman 2005, p. 19.
  5. Don Karr (1995). „The Study of Christian Cabala in English„.
  6. New English Review (December 2009). „Judeo-Masonic Thought and the Birth of the Modern„. (Jewish)
  7. Aria Nuova (December 2009). „Max Théon„. (Freemasonic)
  8. Samuel Scarborough (December 2009). „The Influence of Egypt on the Modern Western Mystery Tradition: The Hermetic Brotherhood of Luxor„. (Freemasonic)

Bibliography

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.