Strona główna > Świat > Judajskie niszczenie zachodniej cywilizacji. Nathanael Kapner

Judajskie niszczenie zachodniej cywilizacji. Nathanael Kapner

W kulturze w której żyd pojawił się jako siła dominująca, narody były jednością religijną całkowicie niezależną od pojęcia terytorium, ojczyzny.

a

W tym świecie wiary chrześcijańskiej z jego monarchią, pobożnością i gospodarką agrarną, nie było miejsca dla pozbawionego korzeni obcego z jego Talmudem, jego pieniędzmi i cynizmem, dualistycznym deizmem, jednym dla swoich, drugim dla Gojów.

Między członkami zachodniej kultury i żydem, który mieszkał w i na ciele zachodu (ale w żaden sposób nie uczestniczył w jego rozwoju poza poszerzaniem „badań jidysz” na wcześniej chrześcijańskich uniwersytetach zachodu), powstała wzajemna nienawiść.

a

Żyd tłoczył się w swoim getcie jako symbolu odizolowania wewnętrznego od europejskiego chrześcijańskiego otoczenia i kultury. Ogólne poczucie religijnego wieku chrześcijaństwa do rewolucji francuskiej było takie, że żyd był „zabójcą Boga” i nie należy mu ufać.

Nie było żadnego związku wewnętrznego między żydem i jego otoczeniem zachodnim. Ale nadejście „demokracji” stworzonej przez żydowska infiltrację masonów, z którego zrobił narzędzie swojej polityki zemsty, przez żydowski świat przeszła fala podekscytowania.

Parcie do przodu
Parcie do przodu

Kiedy Napoleon przyznał żydostwu pełne prawa obywatelskie, Żyd parł stale do przodu w finansach, handlu, dyplomacji, edukacji, polityce, prasie – pozostając dalej zamkniętym organizmem wewnątrz otwartego, państwo w państwie.

Podczas gdy ludzie zachodu stosowali testy zdolnościowe, żyd wybierał swoich współpracowników i podwładnych na podstawie ich przynależności i lojalności wobec swojej kultury-państwa-narodu-rasy, lub jednego z tajnych stowarzyszeń, które szerzyły się w całej Europie.

W XIX wieku żyd mógł kierować władzę krajów zachodnich na swoje kanały. W każdym kraju dążył do narzucenia polityki która dawałaby żydowi przewagę nad zachodnią cywilizacją.

Obawiając się o życie jako naród chrześcijański, rosyjscy carowie walczyli z judejskimi siłami rewolucyjnymi. We Francji ziemianie tęsknili do powrotu monarchii.

Także w Niemczech masy popierały obalenie ustanowionej przez żydów Republiki Weimarskiej, tylko by zostać upokorzonymi przegrana wojną i jak zawsze stałym potępieniem ich narodu.

Wywoływanie rozkładu społecznego
Wywoływanie rozkładu społecznego

Każdy aspekt rozkładu społecznego szerzył judejski niszczyciel, który dobrze zna jego wartość dla swojego programu dominacji.

Degradacja zachodnio-chrześcijańskiego życia społecznego nie wydarzyła się tak po prostu, ale była zaplanowana, celowo promowana i głoszona, zgodnie z Protokołami mędrców Syjonu. Systematyczne podkopywanie kultury zachodu trwa dalej.

Narzędziami tego ataku na chrześcijańską kulturę i świadomość jest broń propagandowa: prasa, telewizja, kino i edukacja.

Głównym źródłem propagandy jest kino. Z jego stolicy w Hollywood, Żyd wyrzyguje niekończące się serie wypaczonych filmów żeby upodlić i degenerować młodzież amerykańską i zachodniego świata.

Filmami które głoszą przesłanie niszczenia normalnego życia rodzinnego i seksualnego – wywyższanie wyobcowanego bohatera szukającego hedonistycznej przyjemności – poniżanie patriotyzmu i tożsamości narodowej – Żydowi udało się podzielić członków społeczeństwa na kupę rozproszonych ziaren piasku, pozbawioną znaczenia i bez trwałości. Broń propagandowa to: prasa, telewizja, kino, i edukacja

Ofiarami żyda są nie tylko poszczególne jednostki, ale wszędzie gdzie dotrze jego propaganda rozpada się rodzina i sama rasa Biała.

Judejska pogarda
Judejska pogarda

Rozwód zastępuje małżeństwo, aborcja rodzenie, dom nabiera tylko funkcji utylitarnej, a rodzina staje się polem bitewnym poszczególnych jej członków.

Promując erotykę jako cel wszystkiego, żydowski Hollywood celowo podkopuje propagację Białej rasy, gardzi jej historią i niszczy jej predestynację.

Rozdrobnione ofiary obdarte ze swoich ekologicznych i historycznych powiązań ze wspaniałą super-osobową treścią życia, stają się bezowocne, tracą zarówno swoją chęć siły i chęć propagowania.

Będąc judaistycznym wrakiem, Białym chrześcijańskim ofiarom brakuje zdolności by wierzyć, albo prowadzić szlachetne życie i myśleć o przyszłości.

Żyd osiągnął swój cel – zniszczenie zachodniej kultury, podczas gdy nadal pozostaje w organizmie odporny na swój destrukcyjny program.

Czy mógłby pojawić się inny „organizm” z własnym celem przetrwania i granicami przeciwny panowaniu judejskiemu?

Pojawia się militaryzm jako potężna siła polityczna i gospodarcza na zachodzie. Czy wojsko może być ostatnią nadzieją zachodu na obalenie potęgi żyda?…

Brat Nathanael Kapner

Tłum. Ola Gordon.

Źródło: http://www.realzionistnews.com/?p=561

THE JUDAIC DESTRUCTION OF WESTERN CULTURE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.