Strona główna > Bez kategorii > Judaizm: zagrożenie dla ludzkości

Judaizm: zagrożenie dla ludzkości

źródło: http://theuglytruth.wordpress.com/2012/11/03/judaism-a-threat-to-humanity/

rabin Yosef i Biblia hebrajska/Stary Testament zgodne: poganie/goje istnieją, aby służyć żydom i izraelowi

Judaizm, podobnie jak wszystkie „objawione”/stworzone ze słyszenia ręką człowieka religie, dzieli ludzi na świecie w myśl reguły „my kontra oni”. W chrześcijaństwie i islamie „my” to są wierzący, a „oni” to są niewierzący. W judaizmie to również się sprawdza, ale tylko do pewnego stopnia. W judaizmie większe znaczenie kładzie się na bycie etnicznym/rasowym żydem, a nie tylko zwykłym, religijnym żydem. Na przykład, osoba, która ma matkę żydówkę, ale nie wierzy w judaizm, uważana jest przez judaizm i religijnych żydów za żyda.

Wielu ludzi, którzy uważają się za żydów, nie akceptują religijnych nauk judaizmu. Dobrym tego przykładem jest Albert Einstein. W swoim słynnym „liście do Boga” napisanym do żydowskiego filozofa i pisarza, Erika Gutkinda, a dotyczącego książki Gutkinda: Choose Life: The Biblical Call to Revolt, jaka opowiada o hebrajskiej biblii/starym testamencie oraz Bogu opisywanym w religijnych tekstach, w jakich Hebrajczycy/żydzi zostają wybrani przez tego Boga „ponad wszystkie narody, które są na powierzchni ziemi” (Księga Powtórzonego Prawa 7;6), Einstein napisał: „Cóż, bez sugestii ze strony Brouwera nigdy nie dałbym się wciągnąć w obszerne czytanie twojej książki, ponieważ jest napisana językiem, jaki jest dla mnie niedostępny.

Słowo Bóg jest dla mnie niczym więcej niż objawem i produktem ludzkiej słabości, Biblia jest zbiorem szanowanych, ale tym niemniej czysto prymitywnych legend, które są jednak dość dziecinne. Żadna interpretacja, nieważne jak subtelna może (jak dla mnie) to zmienić. … Dla mnie religia żydowska, jak wszystkie inne religie to wcielenie przesądów o jak najbardziej dziecinnym charakterze. A naród żydowski, do którego z chęcią czuję przynależność … nie ma jakiejś szczególnej cechy jakościowej w stosunku do wszystkich innych ludzi. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, nie jest on również nie lepszy od innych grup ludzkich, choćby był chroniony przed najgorszymi rodzajami raka wskutek braku siły”. (Brutalne nadużycia izraela wobec Palestyńczyków, itp., itd., itp., dowiodły że nie jest już „chroniony przed najgorszymi rodzajami raka wskutek braku siły”). „Inaczej mówiąc, nie widzę niczego „wybranego” w nim samym”. (Einstein nawiązywał do bożka biblijnego w odpowiedzi na książkę Gutkinda, a nie do Boga Natury).

Na stronie 146 książki Gutkinda: Choose Life: The Biblical Call to Revolt widzimy wyraźnie, czym jest rasowy/etniczny judaizm. Napisał: „Oto znowu i w tym jest podstawowa różnica między judaizmem a religiami. Wiara żydowska jest nierozerwalnie związana z Ludem Założycielskim. Nie mamy tu do czynienia ze zbiorem dogmatów lub zachowań czy kościołem albo corpus mysticum. Tylko ludzie mogą osiągnąć stan świętości. Człowiek-jednostka musi mieć związk z ludem. Bycie wykorzenionym z ludu jest żydowską koncepcją śmierci”. Innymi słowy,” rasa ma pierwszorzędne, nadrzędne znaczenie”. Ten temat jest obszernie eksploatowny przez dzieci Abrahama: w aspekcie rasowym, tożsamościowym, a także DNA Narodu Wybranego przez Jon Entine. Entine cytuje słowa żydowskiego premiera Brytanii, Benjamina Disraeli, gdy powiedział: „wszystko wynika z rasy, nie ma innej prawdy”. Entine pisze dalej, „żydowska tożsamość zdołała przetrwać tylko dlatego, że utrzymać potrafiła rozeznanie tożsamości plemiennej, a nie przez definiowane siebie ściśle według przekonań doktrynalnych”.

To poczucie rasy/etniczności judaizmu może spowodować konieczność długiego wyjaśniania, dlaczego Biblia hebrajska/Stary Testament jest tak bardzo przepełniony nienawiścią do pogan, i dlaczego naucza żydów fałszywego poczucia wyższości żydowskiej.

No bo po cóż innego Biblia hebrajska/Stary Testament naucza żydów, że jest złem posiadanie współplemiennych żydów jako niewolników, ale jest dobrem, gdy na wieczność posiądą pogan i nasze dzieci jako niewolników, jak to jest napisane w Księdze Kapłańskiej 25:44-46? Ta jedna tylko nauka sprawia, że staje się krystalicznie jasny fakt, iż judaizm jest wrogiem ludzkości. Nadto jest to całkowicie zgodne z tym, co powiedział w przemówieniu radiowym z 2010 r., były oficjalny główny rabin izraela Ovadia Yosef: „Goje urodzili się tylko po to, żeby nam służyć. Bez tego, nie ma dla nich miejsca na świecie – tylko służyć ludowi izraela”.

Judaizm nie tylko naucza, że poszczególne narody/Goje są zrodzeni na ziemię, aby służyć żydom, ale także uczy, że inne narody mają służyć żydowskiemu narodowi izraela. A co się stanie, jeśli naród innowierców nie godzi się służyć izraelowi? Według Izajasza 60;12 żydowski bożek powiedział: „Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione”.

Można się z tego śmiać się aż do momentu, gdy uświadamiasz sobie, że izrael ma broń atomową, biologiczną oraz stosy broni chemicznej, a także powiększa flotę okrętów podwodnych, która może przenosić broń masowego rażenia w dowolne miejsce na Ziemi.

Gdy się czyta w Księdze Liczb 31:17-18 o tym, jak „święty” mąż Mojżesz nakazał armii izraelskiej „Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu”, od razu zdajemy sobie sprawę, że judaizm stanowi realne i obecnie istniejące niebezpieczeństwo dla całej ludzkości. Ten rozkaz Mojżesza i wykonanie go przez armię izraelską sprawia, że staje się bardziej niż jasne, jakiego rodzaju religią jest judaizm, i jakiego rodzaju państwem jest izrael.

Ta oparta na Biblii chora, wypaczona różnymi paroksyzmami mentalność powinna teraz być łatwiejsza do rozpoznania, gdy się patrzy na rozmiary terroru zadawanego Palestyńczykom, tego jak ten naród zmuszony jest żyć pod władzą osobników o tej mentalności, i jak moralnym złem jest udzielanie przez rząd USA wsparcia dla izraela i jego krwawych napaści na Palestyńczyków.

Wg mnie, najlepszy sposób na trwałe usunięcie zagrożenia judaizmu i wszelkiej religijnej przemocy występuje w słowach jednego z założycieli Ameryki, deisty Thomasa Paine. W swoim przełomowym dziele o Bogu, deizmie i religii, p.t. Age of Reason, Complete Edition , Paine wezwał do rewolucji w dziedzinie religii, że ma ona zostać oparta na danym nam od Boga rozumie oraz deizmie. To będzie długa walka, jednak to chyba jedyne trwałe rozwiązanie tego problemu, który jest bardzo realny i śmiertelny w skutkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.