Strona główna > NWO > Judaizm, syjonizm i masoneria

Judaizm, syjonizm i masoneria

„Masoneria jest żydowską organizacją, której historia, stopnie, oficjalne nominacje, hasła i wyjaśnienia są od początku do końca żydowskie” – Rabin Isaac Wise

„Masoneria opiera się na judaizmie. Usuń nauki judaizmu z masońskich rytuałów i co zostanie?” – The Jewish Tribune, 1927

a

„GOJOWSKA masoneria ślepo służy jako przykrywka dla nas i naszych celów, ale plan działania naszej siły, nawet  miejsce jej siedziby, pozostaje dla całego narodu nieznaną tajemnicą”. (Protokoły Syjonu, 4:2)

„Masoneria, ta ogromna organizacja, rzadko wtajemniczeni której, to znaczy prawdziwych szefów których nie wolno nam mylić z nominalnymi szefami, żyją w ścisłym i zawiłym sojuszu z bojowniczymi członkami judaizmu, księciami i naśladowcami wysokiej kabały. Bo ta elita zakonu – ci prawdziwi szefowie, których tak nieliczni ze wtajemniczonych znają, albo których oni tylko znają w większości pod pseudonimami, są zatrudniani w korzystnej i tajnej zależności od kabalistycznych Izraelitów. I to zjawisko osiąga się dzięki zwyczajom ostrej dyskrecji której poddają się przysięgami i strasznymi groźbami, dzięki także większości żydowskich członków, których tajemnicza konstytucja masonerii umieszcza w swojej suwerennej radzie’. – Gougenot des Mosseaux,  Żydzi, judaizm i judaizacja narodów chrześcijańskich [Le Juif, le Judaisme et la Judaisation des Peuples Chretiens], Paryż, 1869.

The Jewish Guardian otwarcie potwierdził 12 kwietnia 1922: „Masoneria pochodzi z Izraela”.

Poniższy tekst można przeczytać we francuskim masońskim czasopiśmie Le Symbolisme (lipiec 1928): „Największym obowiązkiem masonerii musi być chwalenie Żydów, którzy zachowali niezmieniony boski standard mądrości”.

Wysokiego szczebla mason dr Rudolph Klein stwierdził: „Nasz ryt jest żydowski od początku do końca, opinia publiczna powinna z tego wywnioskować, że przez to mamy realne powiązania z żydostwem”. (Latomia, No. 7-8, 1928)

W przemówieniu na konwencji B’nai B’rith w Paryżu, opublikowane tuż potem w The Catholic Gazette (Londyn) w lutym 1936 i w Le reveil du peuple (Paryż) nieco później, stwierdzono:

„Założyliśmy wiele tajnych organizacji, które wszystkie działają w naszym celu, pod naszymi rozkazami i naszym kierownictwem. Uczyniliśmy honor, wielki honor, dla Gojów by dołączali do naszych organizacji, które, dzięki naszemu złotu, teraz działają lepiej niż kiedykolwiek. Ale naszą tajemnicą jest to, że ci Goje którzy zdradzają własne i najcenniejsze interesy, dołączając do nas w naszym spisku, nigdy nie powinni się dowiedzieć, że te stowarzyszenia są naszym dziełem, i że służą naszym celom…”

„Masoneria jest żydowską organizacją, której historia, stopnie, oficjalne nominacje, hasła i wyjaśnienia są od początku do końca żydowskie” – Rabin Isaac Wise

The Jewish Tribune w 1927 w artykule redakcyjnym stwierdził: „Masoneria opiera się na judaizmie. Usuń nauki judaizmu z masońskich rytuałów i co zostanie

Ray Novosel, pisząc z Australii w 2004, stwierdza: „Syjonistyczni światowi liderzy, ludzie na wpływowych stanowiskach w różnych masońskich organizacjach wszędzie, działali ręka w rękę na rzecz powszechnej rewolucji światowej, która wprowadzi Jeden Kościół Świata i Jeden Światowy Rząd. Wiele masońskich lóż jest wyłącznie żydowskich, jak kontrolujące loże B’nai B’rith – matka niesławnej i bardzo niebezpiecznej Ligi Przeciwko Zniesławieniu (ADL)”. Bądźcie mądrzy jak węże [Be Wise As Serpents by Fritz Springmeier].

Zdaniem żydowskiego lidera rabina Meira Kahne z Żydowskiej Ligi Obrony, żydowscy liderzy tacy jak Adler, Schiff, Marshall, Seligman, Loeb i Warburg założyli B’nai B’rith i ADL. [66] Faktycznie, mimo że ci ludzie byli prominentnymi w B’nai B’rith, pochodzenie B’nai B’rith również wiąże się z lożą masońską. W dniu 13 października 1843, w NYC dwunastu mężczyzn założyło Zakon B’nai B’rith. [67] Większość z nich była masonami i Odd Fellows. [68]… Powiązania Zakonu z masonerią są pewne. Pewien mason ujawnił nieco kiedy napisał, że B’nai B’rith ma tajne porozumienie z masonerią. [73] To tajne porozumienie zawarli Albert Pike i Armand Levi. Są liczne przypadki liderów  B’nai B’rith również członków masonerii. Są też liczne przypadki czołowych członków Zakonu promujących socjalizm i komunizm. Przykładem tego jest to, że wielki mistrz Zakonu (B’nai B’rith) w Rosji w 1917 był też masonem 32o i jednym z liderów socjalistycznej rewolucji. [74]

MASONERIA: ŻYDOWSKI KULT LUCYFERYCZNY

a

Magiczne znaki żydowskiej kabały – 6-ramienna gwiazda, babilońska magia i hollywoodzkie potępienie Jerry Seinfielda i towarzyszy / Żydowskie korzenie masonerii / Masoneria jest talmudyczną marionetkową religią do kontrolowania Gojów [Magical Signs of the Jewish Cabala —The Six-Pointed Star, Babylonian Witchcraft, and the Hollywood Perdition of Jerry Seinfeld and Associates   Masonry’s Jewish Roots Freemasonry Is The Talmud Puppet Religion to Control The Goyim]

W 1861, paryskie żydowskie czasopismo La Verite Israelite (Vol V., s.74), daje nam wgląd w to jak masoni i Żydzi mieli podobne cele. „Powiązania są bliższe niż można sobie wyobrazić. Judaizm zachowuje żywą i głęboką sympatię do masonerii ogólnie, i żadna sprawa dotyczą-ca tej potężnej instytucji nie może być sprawą obojętności wobec niej”. Od bardzo dawna dzięki postępowi w moralności i wolności publicznej, masoneria mogła porzucić rolę tajemniczej organizacji, zmuszona strachem i tyranią wcześniejszych rządów by ukrywać się w mroku. Jej zasady i metody znane są opinii publicznej od tak dawna, że nietrudno jest zrozumieć  jej ducha i cele.

„Ale duch masonerii jest tym judaizmu w najbardziej zasadniczych wierzeniach, jej idee są judejskie, jej język jest judejski, jej organizacja jest, prawie, judejska. Zawsze kiedy przychodzę do sanktuarium gdzie swoje dzieła realizuje zakon masoński, imię Soloman słyszę brzmiące wszędzie, i echa Izraela. Te symboliczne kolumny sa kolumnami tej świątyni gdzie każdego dnia pracownicy Hirama otrzymywali wypłatę, one czczą jego czcigodne imię. Cała masońska tradycja zabiera mnie do tej wielkiej epoki kiedy żydowski monarcha, spełniając obietnice Dawida wznoszone do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, religijny pomnik warty stwórcy nieba i ziemi. [pdf] The Watchtower & The Masons by Fritz Springmeier  [Fritz Springmeier]

Wszechwidzące oko

a

a

Godło socjalistyczno-syjonistycznego ruchu młodzieżowego

Godło socjalistyczno-syjonistycznego ruchu młodzieżowego

a

Wielka loża masońska Izraela

Wielka Loża państwa Izrael

 Dla masonów pokoju

Izak Rabin

Król Hussein

Bill Clinton

Z ciepłymi i braterskimi gratulacjami

Za podpisanie porozumienia pokojowego

Między Izraelem i Jordanią

a

Uczeń Rabin przyjmuje masoński uścisk dłoni

od wielkiego mistrza Króla Jordanii Husseina.

 

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://tradcatknight.blogspot.com/2017/06/judaism-zionism-and-freemasonry.html#more

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *