Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Judaizm i homoseksualizm: małżeństwo zawarte w piekle

Judaizm i homoseksualizm: małżeństwo zawarte w piekle

Obecnie judaizm, bardziej niż każda inna religia, odrzuca oceny moralne przeciwne homoseksualizmowi i wspiera gejowską agendę. Reformowany judaizm reprezentujący 39% religijnych żydów amerykańskich całkowicie akceptuje sodomię i mówi:

Uważamy, że homoseksualizm nie jest już [obrzydliwością]; nie jest chorobą psychiczną czy zboczeniem społecznym; nie jest wypaczeniem naturalnego porządku. Homoseksualizm nie jest ani wyborem ani preferencją; to nie jest czymś na co ktoś decyduje się lub powstrzymuje. Jest to, tak jak heteroseksualizm, taki ktoś jest. Jako taki nie ma sensu z powodów religijnych lub moralnych rozróżniać ludzi w oparciu o ich orientację seksualną.

a

Rabin Eric Yoffie, szef Union For Reformed Judaism, zgadza się:

Po raz pierwszy w historii, główny organ rabiniczny zatwierdził żydowską ważność pełnych zaangażowania związków tej samej płci.

Konserwatywni rabini, przewodzący 33% religijnych żydów, mówią, że wkrótce będą wyświęcać rabinów gejów i zachęcać żydowskich mężczyzn i kobiety do homoseksualizmu, jeśli mają takie skłonności.

Ortodoksyjny judaizm, 21% amerykańskich religijna10ych żydów, jeszcze nie poparł homoseksualizmu. Faktycznie zakazuje relacji homoseksualnych między osobami dorosłymi.

Ale w Talmudzie, najwyższym religijnym, moralnym i prawnym autorytecie dla ortodoksyjnych żydów, widzimy zupełnie inną, szokującą rzeczywistość: mali chłopcy w wieku poniżej 9 lat (rozkoszne obiekty homoseksualnego pożądania) są wielokrotnie opisywani jako niezdolni do „rzucania winy” na dorosłego, który ich gwałci!

a

W jaki sposób Talmud dochodzi do takiego wypaczonego wniosku? Do tego pytania Talmud podchodzi z niezwykłą uwagą: „Co dyskwalifikuje kobietę w wyborze poślubienia żydowskiego kapłana?” Stary Testament mówi, że jest to amoralność seksualna. Ale Talmud wielokrotnie zapewnia, że dorosła kobieta może uprawiać seks z chłopcami w wieku poniżej 9 lat. Jest różnica opinii pośród wybitnych rabinów o tym czy to dyskwalifikuje ją od bycia żoną kapłana. Ale wszyscy zgadzają się z tym, że taki stosunek nie jest aktem seksualnym, i ani ona, ani mały chłopiec nie robią nic złego.

Precedens zachęcania kobiet do pederastii stwarza głębokie reperkusje moralne: mały chłopiec nie ma ochrony moralnej. Gwałt na nim nie stanowi nawet kwestii moralnej. W konsekwencji nie trudno sobie wyobrazić, jak homoseksualiści żydowscy, już pożądający po chłopców (kurczaki, w ich słownictwie), mogą znaleźć uzasadnienie w racjonalizacji Talmudu.

Talmud uczy, że ponieważ chłopcy nie są dojrzali pod względem seksualnym, molestowanie ich nie stwarza implikacji moralnych. Ponieważ taki małolat nie jest „człowiekiem” w sensie dorosłości, zarówno chłopiec jak i jego drapieżca seksualny stoją poza mojżeszowym zakazem homoseksualności. Mówi: „Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” (Kapł. 18:22)

a

Sanhedryn 69b podsumowuje: ” Wszyscy zgadzają się, że związek chłopca w wieku 9 lat i 1 dnia jest prawdziwym związkiem; natomiast 1 dzień mniej niż 8 lat nie jest.” Opinia większości w Sanh. 55a stanowi, że: „Rabin powiedział: pederastia z dzieckiem poniżej 9 lat nie jest uznawana tak jak pederastia z dzieckiem powyżej, że … „” … Rabin twierdzi, że tylko ten, kto jest w stanie zaangażować się w stosunek seksualny, może, jako bierny podmiot pederastii, rzucać winę [na aktywnego przestępcę]; a kto nie jest w stanie angażować się w stosunek seksualny nie może … „

Rabini uzgodnili, że kobieta może mieć stosunki seksualne z młodym chłopcem, nawet nie uważa się ich za akty seksualne: „Mały chłopiec, który ma stosunek z dorosłą kobietą sprawia, że czyni ją [jak gdyby] okaleczoną kawałkiem drewna.” (Kethuboth 11b). Przypis do tego fragmentu mówi: „Mimo, że stosunek z małym chłopcem nie jest uważany za akt seksualny, to jednak kobieta zostaje okaleczona przez to jakby kawałkiem drewna” (tzn., ona nie zgrzeszyła, ale zostaje być może wykluczona z małżeństwa z kapłanem). Talmud rozwodzi się nt. takiej żeńskiej pederastii rzekomo w celu ustalenia, czy kobieta, w wyniku takiego obcowania, staje się zdyskwalifikowana do zawarcia małżeństwa z kapłanem. Talmud szeroko otwiera bramy dla wszystkich żydowskich molesterów dzieci, mężczyzn i kobiet, angażujących się w seks z chłopcami w wieku poniżej 9 lat, czyni ich wolnymi od winy. Przecież Talmud unieważnia mojżeszowy zakaz tej samej płci z „ludzkością” nauczając, że niedojrzały płciowo chłopiec nie jest „człowiekiem.” Czy to nie daje zielonego światła żydowskim homoseksualistom?

a

Takie nauczanie nie jest przypadkowe. Starożytni rabini, zboczeńcy seksualni, zadbali o przepisy dotyczące swoich dewiacyjnych słabości seksualnych. Wielokrotnie zamieścili krystalicznie czyste talmudyczne teksty: 8-letni chłopcy, jak małoletni, nie mogą „rzucać winy” na żydowskich dorosłych, którzy wobec nich są aktywnymi przestępcami.

Żydowscy apologeci absurdalnie twierdzą, że te fragmenty, potwierdzające neutralność moralną w sprawie seksu z małymi chłopcami, to wyrażenie niepokoju dla utrzymania niewinności zgwałconego 8-letniego chłopca. Prawda jest taka, że zapewnia to bezkarność pedofilom!

Czy Talmud nie jest anachroniczny?

Można by wysunąć zastrzeżenie, że skoro w Starym Testamencie istnieją przestarzałe praktyki, takie jak poligamia i kara śmierci dla homoseksualistów, to czy nie jest możliwe, że jeśli nawet Talmud sankcjonuje pederastię, to pozwolenie to nie jest już traktowane poważnie przez judaizm ortodoksyjny?

Gdyby talmudyczny judaizm przeszedł nowy „wiek łaski” (podobnie jak chrześcijańscy żydzi), czyniąc przestarzałymi prymitywne, moralne zachowania, powyższy argument mógłby mieć znaczenie.

Ale judaizm nie przeszedł przez taką rewolucję. Ortodoksja nadal uważa tych, którzy napisali Talmud, faryzeuszy, za najbardziej transcendentne światła duchowe jakie zna judaizm. Kiedy mówią wielcy rabini, a Talmud uczy, to robią to z pamięci – czego nauczyli się w poprzednim życiu obecności Boga! Przepisy mędrców talmudycznych są tak obowiązujące, że kiedy Sanhedryn przemawia przez większość, nawet Bóg musi dostosować się do ich decyzji.

Chrystus w jadowitych atakach na założycieli talmudycznego judaizmu, faryzeuszy, oskarżył ich o „wszelkie nieprawości” (Mt. 23:27) Przez „wszelkie” implikował, że pederastia, nawet wtedy, była akceptowana i praktykowana przez faryzeuszy.

Obecnie, kiedy ortodoksyjny judaizm pokazuje się, że zajmuje silne stanowisko przeciwko perwersji moralnej, to jego najbardziej czczona święta literatura, Talmud, nadal zapewnia żydom lukę prawną w kwestii pederastii.

Wszystko by wygrać

Przez 1700 lat, judaizm ortodoksyjno-talmudyczny był praktycznie jedynym rodzajem judaizmu, zawierający w sobie chasydyzm czy praktykowanie kabały. Pod koniec XVIII wieku, pojawił się Reforma judaizm, a sto lat później, konserwatywny. Choć ortodoksyjny judaizm może wydaje się pozostawać ostoją tradycyjnych wartości rodzinnych, to jak widzieliśmy, nie jest.

Być może to ten podwójny standard najbardziej świętej literatury judaizmu ortodoksyjnego pozwala Abe Foxmanowi, ortodoksyjnemu żydowi, szefowi ADL, zatwierdzać własne sprzeczności moralne. Foxman promuje religijną naukę Talmudu i kabały dla żydowskiej młodzieży. Ale daje milczącą aprobatę męskich homoseksualistów, wysoki procent których żerują na nieletnich chłopcach. Molestujący chłopców homoseksualiści z North American Man Boy Love Association (NAMBLA) [Północno-Amerykańskie Stowarzyszenie Miłości Mężczyzna-Chłopiec] są w stałej zgodzie z Talmudem, że seks z nieletnimi chłopcami nie ma żadnego moralnego znaczenia.

Jak mogą źli przywódcy współczesnego judaizmu pozwalać na takie sprzeczności? Odpowiedź: oni są tak totalnie źli, że zrobią wszystko, by zniszczyć cywilizację chrześcijańską i zatriumfować nad nią – nawet jeśli oznacza to zachęcanie ich własnej młodzieży by stawała się homoseksualnymi „oddziałami szturmowymi.”

Dlaczego ADL popiera homoseksualizm?

ADL zdaje sobie sprawę z tego, że najszybszym sposobem na zniszczenie istniejącego społeczeństwa jest homoseksualizm. Historycznie, żaden naród przesiąknięty przez sodomię nie przetrwał długo. To z tego powodu żydowski bolszewik Bella Kun, po zdobyciu Węgier po rosyjskiej rewolucji w 1917 roku, wymusił by homoseksualizm stał się obowiązkowy w państwowym szkolnictwie, przekształcając węgierską młodzież w degeneratów moralnych. To samo dzieje się obecnie, kiedy ADL promuje homoseksualizm w naszym systemie edukacji, zaczynając nawet od poziomu przedszkola.

Kilka lat temu, ADL promowała homoseksualizm programem „No Place for Hate” [Nie ma miejsca na nienawiść] w księgarniach Barnes and Noble. Zachęcał on rodziny odwiedzające te księgarnie do zapraszania homoseksualnych par do domu na jeden wieczór. To nauczyłoby dzieci, jak sugerowała ADL, że nie ma prawdy w chrześcijańskich poglądach przeciwko sodomii. Geje, mówi ADL, są jednymi z najmilszych, najbardziej niegroźnych osób, jakie mogą znać twoje dzieci.

W głównych miastach Ameryki, ADL indoktrynuje samorządy, szkoły, nawet liberalne kościoły, że chrześcijanie biblijni cierpią na zaburzenie psychiczne zwane „homofobią.” ADL mówi, że bogobojni chrześcijanie prześladują homoseksualistów, a motywuje ich „literatura nienawiści” – Biblia.

Delegalizacja krytyki sodomii

Ale ADL chce więcej niż wyperswadować naszym dzieciom by stali się homoseksualistami. Chce specjalnej ochrony prawnej dla homoseksualizmu, i wykazywanie uprzedzeń czy dyskryminacji przeciwko tym, którzy go praktykują, uznać za „zbrodnię nienawiści.” ADL chce ochrony homoseksualistów, nie tylko w zakresie mieszkania, zatrudnienia i małżeństw tej samej płci, ale nawet słownictwa! ADL twierdzi, że nielegalna powinna być nawet krytyka publicznego zachowania osób tej samej płci.

Aby utworzyć te prawa, ADL wymyślił pokręconą definicję nienawiści: „stronniczość” przeciwko homoseksualizmowi. W krajach takich jak Kanada, dzięki wprowadzonemu przez ADL / B’nai B’rith federalnemu i regionalnemu prawu nienawiści, publiczne wyrażanie takich uprzedzeń na falach radiowych, prasie, a nawet na ulicy, może oznaczać ogromne grzywny lub pozbawienie wolności. Jeśli gospodarz talk-show nawet zasugeruje, że wśród homoseksualistów występuje wyższa zachorowalność na AIDS, może zostać ukarany grzywną i osadzony w więzieniu, a stacja radiowa mówiąca o „nienawiści” może stracić licencję emisji.

W kanadyjskim sądzie w zbrodniach nienawiści, liczą się tylko uczucia homoseksualistów, a nie prawda. Jeśli homoseksualista czuje, że jest „nękany” prze publiczną krytykę, może podać do sądu krytyka. W sądzie nigdy nie pozwoli się naprawdę. Jeśli chrześcijanin zostanie uznany za winnego krzywdzenia uczuć homoseksualisty, może otrzymać grzywnę w wysokości $10.000. Jeśli nadal będzie krytykował homoseksualistów, może trafić do więzienia.

Stara rywalizacja z chrześcijaństwem

Dlaczego zorganizowane żydostwo, czy to Foxman z judejskiej prawicy, czy rabin Eric Joffe z lewicy, wydaje się tak zdeterminowane do osłabienia chrześcijańskiego społeczeństwa?

Dlatego, że judaizm, z wszystkimi odłamami, jest kontynuacją ansy stworzonej tysiące lat temu przez faryzeuszy przeciwko Jezusowi i jego wyznawcom. Ci starzy „ślepi przewodnicy,” elita przywódcza żydów do chwili obecnej, byli przekonani, że mieli boski mandat na przyćmienie siły Gojów i zdominowanie narodów. Tak długo jak będą istnieć wartości moralne Gojów, nigdy się tak nie stanie.

Tak, żydzi mogą mieszkać w pokoju jeśli przestrzegają nakazu Bożego „dbać o dobro miast, do których wysłałem was na wygnaniu” (Jer. 29:7) Ale judaizm rabiniczny chce dużo więcej. Zamierza, poprzez ewentualną, niekwestionowaną władzę, dosłownie stworzyć swój własny mesjański nowy porządek świata.

Dwa tysiące lat temu Izrael odrzucił i ukrzyżował jej pierwszego duchowego męża i jedynego Mesjasza, gardząc Jego obietnicą duchowego królestwa Boga w ich sercach. Obecnie judaizm oczekuje mesjasza, który weźmie udział i zalegalizuje ziemskie królestwo żydów w sposób najbardziej globalny, fizyczny. Jest to niemożliwe do spełnienia marzenie dla ludzi liczących tylko około 15 mln, chyba że energia żydowska będzie ostrożnie skoncentrowana na zniszczeniu największych barier uniemożliwiających ich sukces: chrześcijaństwo i kapitalizm wolnej przedsiębiorczości.

Dlaczego większość żydów to liberałowie?

Nie ma żadnej tajemnicy, dlaczego żydzi są głównie liberalni, marksistowscy, pro-homoseksualni i anty-chrześcijańscy. Ta maleńka mniejszość 2,5% amerykańskiej populacji skłania się ku, i odnosi sukces w kontrolowaniu, mediach, finansach i rządzie. Ta kontrola jest konieczna dla jednego wielkiego celu: do wypełnienia talmudycznego marzenia panowania nad światem.

Oczywiście wielu liberalnych żydów nie ma koncepcji skierowanej w kierunku takiego globalnego rządzenia. Nieważne. Ważne jest to, że przywódcy żydowscy, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkuset lat, dostarczyli przesłanki i propagandę, która kieruje i formuje masy żydowskie, nawet ich intelektualistów, do liberalnego sposobu myślenia i reagowania.

W historii żydów – czy w starożytnym Babilonie, czy w krajach Europy, czy na Wschodzie – jest konsekwentny cykl wpuszczania żydów do gojowskich krajów, ich stawanie się finansowo opresyjnymi i moralnie skorumpowanymi, a potem wypędzenie.

Jak można to wyjaśnić? Historycy establishmentu mówią, że ten cykl występuje całkowicie dzięki fanatyzmowi Gojów (zwłaszcza chrześcijan). Tak nie jest. Narody starożytności również pozwalałyby im na spokojne życie wśród nich. Ale żydzi, zmuszani do przestrzegania zadufanych przepisów faryzeuszy w Talmudzie i kabale, zawsze zmuszani do niszczenia społeczeństw, które dały im schronienie. Przywódcy „zorganizowanego światowego żydostwa,” głównie Światowego Kongresu Żydów, później ADL / B’nai B’rith, nadal ich podjudzają.

Żydzi działacze na rzecz homoseksualizmu

Biorąc pod uwagę hurtowe zachęcanie do homoseksualizmu, zwłaszcza w judaizmie reformowanym, nie jest zaskakujące, że żydowscy działacze wszczęli ruch o prawa gejowskie. Żydowscy homoseksualiści stanowią nieproporcjonalnie dużą część kierownictwa i pracowników najważniejszych organizacji gejowskich. Oto kilka z największych i żydowsko-brzmiących nazwisk tych organizacji:

The Human Rights Campaign (HRC) – Kampania na rzecz Praw Człowieka

Joe Solomonese* prezydent
Zarząd: Mike Berman, Marty Lieberman, Andy Linsky, Dana Perlman, Scott Weiner,
Doradca: Lara Schwartz
Rada fundacji Human Rights Campaign: Jay Oppenheimer, Hilary Rosen, Marty Lieberman, Andrea Sharrin*
Rada gubernatorów: Fritz Beesemyer, AJ Bockelman, Cathy Ebert, Don Epstein, Patty Fink, Glen Freedman, Christopher Stenger, Brian Stranghoner, Brian Suber, Michael Lappin, Lisa Zellner, Molli Levin

Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) – Sojusz Gejów i Lesbijek Przeciwko Zniesławieniu

Zarząd: William Weinberger (skarbnik), Judy Gluckstern (sekretarz),
Członkowie GLAAD: Ilene Chaiken, Tanya Grubich, Mark Reisbaum, Carol Rosenfeld, Steve Seidmon, Jeffrey Sosnick, Jeff Soukup, Steven Rozencraft
Dyr. Imprez Specjalnych: Jennifer Oritz
Urzednik ds. Prezentów: Jillian Waldman
Dyr. Komunikacji: Jennifer Glenhorn

Parents and Families of Lesbians and Gays (PFLAG) – Rodzice i Rodziny Lesbijek i Gejów

Z-ca Dyr.: Ron Schlittler
Dyr. ds. Rozwoju: Craig Ziskin
Konsultant: Lara Schwartz
Dyrekcja: Carole Benowitz, Dody Goldstein, David Horowitz, Rebecca Shiff, Daniel Tepfer

National Gay and Lesbian Task Force Narodowy Oddział Specjalny Gejów i Lesbijek

Szef: Jeff Soref
Z-ca szefa: Marsha Botver
Starszy doradca: Roberta Achtenberg
Prawnik: Loren S. Ostrow
Komisarz kadrowy: Paula Redd Zenan
Dyr. ds. turystyki/zjazdów: Michael Aller
Koordynator: Allan Horowitz
Szef operacji: Sandi Greene
Dyr. komunikacji: Roberta Sklara
Dyr. ds. organizacji / szkoleń: Monique Hoeflinger
Starszy strateg: Becky Levin,
Rozwój stażystów: S. T. Cohen, Phillipe Leber, Alex Breitman
Prezenty: Todd Kimmelman, Shavla Sellars

Tajemnica Izraela

Tysiąc dziewięćset lat temu Chrystus opisał Jerozolimę jako „Sodoma i Egipt” (Ap. 11:8). „Sodoma” to synonim homoseksualizmu.

Antychryst, fałszywy mesjasz judaizmu, w księdze Ezechiela, opisany jest jako „bluźnierczy książę Izraela” (Eze. 21:25) Jest również opisany jako „nie mający szacunku ani pragnienia kobiet” (Dan. 11:37). Ponieważ Chrystus zachowywał celibat, tak samo ten diaboliczny imitator wszystkich cech Chrystusa będzie wystrzegał się seksu z kobietą – ale ze złego powodu: jest żydowskim homoseksualistą.

Igraszki judaizmu z homoseksualizmem istniała od dawna, i będzie trwała do czasu kiedy „Sodoma i Egipt” przyszłości, jak Sodoma w przeszłości, zostanie zniszczona ogniem (Ap. 17:16).

Ale z niewypowiedzianego zła liberalnego aktywizmu żydowskiego dzisiaj, Chrystus podniesie oczyszczone resztki żydów, którzy zaufają Mu z taką pasją, jak ich przodkowie Mu urągali.

Większość chrześcijan wie, że odrzucając i krzyżując Chrystusa, Izraela wypadł z łask w apostazję. Czego nie rozumiemy jest fatalna głębia i mrok tej apostazji! Tak naprawdę nie dostrzegają, co to znaczyło gdy Chrystus powiedział do żydów: „Wasz dom zostanie wam pusty” (Mt. 23:38).

W tym samym czasie, śmiertelny umysł nie może dobrze zrozumieć zdumiewającej łaski Chrystusa, aby odkupić i wskrzesić potomków dzisiejszych działaczy żydowskich antychrysta.

Św. Paweł tę całą sagę Izraela nazywa „tajemnicą” (Rz. 11:25). Bóg nie pozwolił na to by judaizm stał się na tyle zły, by potwierdzić opinię antysemitów – że żydzi są najbardziej zdegenerowaną ze wszystkich ras. Raczej „tajemnica” ich apostazji, i ewentualnego zbawienia, świadczy o Jego zdumiewającym miłosierdziu.

Jeśli On kiedyś wskrzesi cały naród z najbardziej fatalnej ciemności duchowej, to kim jesteśmy by myśleć, że nasze grzechy są zbyt czarne, by On je oczyścił? Kiedy przywróci skruszoną resztę do łask przez tysiąc lat każdego z nas, choć mogliśmy Go urazić bardzo głęboko, możemy znaleźć intymną przyjaźń z Nim teraz i na wieki. W jaki sposób? Żałując i ufając Mu do końca naszego życia.

I to jest całym celem naszej egzystencji – odkryć Tego który nas stworzył i stać się na zawsze Jego przyjacielem.

Któregoś dnia żydowska reszta naprawdę powróci do Chrystusa, po doświadczeniu największego cierpienia w historii ludzkości.

Dla ciebie to nie jest konieczne. Możesz zaufać Mu teraz.

JUDAISM AND HOMOSEXUALITY: A MARRIAGE MADE IN HELL

Źródło: http://www.truthtellers.org/alerts/judaismhomosexuality.html

Pastor Ted Pike – 22.09.2010 tłumaczenie Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.