Strona główna > Polska > Jubileusz 23-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

Jubileusz 23-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

Komentarz: Materiał od naszej elity gospodarczej, która robi oceny i lobbuje za podniesieniem z kolan polskiego przemysłu. Dziękujemy.

19 marca 2016 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej trzeciej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W uroczystości wzięło udział trzech posłów na Sejm RP: Kornel Morawiecki – Marszałek Senior oraz Andrzej Smirnow i Artur Soboń – obaj reprezentujący Sejmową Komisję Obrony Narodowej, a ponadto Adam Fiszer – reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i płk Witold Lewandowski-reprezentujący Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP. Ponadto uczestniczyli w niej prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.  Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca  2015 roku  do marca 2016 roku. Po nim głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, który przedstawił działalność i dokonania swojego Instytutu.

Najważniejszą częścią uroczystości 23-lecia PLP było wręczenie po raz czwarty przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – przewodniczący, gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, dr inż. Piotr W. Matejuk, mgr Kazimierz Łasiewicki i inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz, uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP n/w kryteria wyboru:

– całokształt dorobku zawodowego,

– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, przyznała je następującym osobom:

  1. Prof. nadzw. dr inż. Tadeuszowi Gałązce – wieloletniemu pracownikowi naukowemu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, kierownikowi i współtwórcy dużych programów naukowo- badawczych oraz realizatorowi licznych prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu z dziedziny automatyki, którego kandydaturę zgłosił Dyrektor PIAP.

  2. Mgr Włodzimierzowi Hausnerowi – Doradcy Prezesa Federacji NOT, przez całe życie zawodowe działającemu jako menedżer i kreator innowacji dla polskiego przemysłu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

  3. Prof. dr hab. inż. Andrzejowi Janickiemu – Konsultantowi Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, przez wiele lat sprawującemu kierownicze funkcje w jednostkach badawczo-rozwojowych współpracujących z przemysłem, zwłaszcza lotniczym, autorowi licznych opracowań naukowych o zastosowaniu praktycznym, którego kandydaturę zgłosiło Gremium Koordynacyjne Polskiego Lobby Przemysłowego.

  4. Mgr inż. Zbigniewowi KarpińskiemuPrezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, od 1991roku nieprzerwanie stojącemu na czele CTO, autorowi prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu stoczniowego, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

  5. Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Lewitowiczowipracownikowi naukowemu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, za całokształt dorobku naukowego na rzecz polskiego przemysłu obronnego i lotniczego, autorowi wielu prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki przemysłowej, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

  6. Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntowi MierczykowiRektorowi – Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej, autorowi i współautorowi licznych patentów i technologii z zakresu techniki laserowej i optoelektroniki wdrożonych w przemyśle obronnym, którego kandydaturę zgłosiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT”.

  7. Prof. dr hab. inż. Janowi Pilarczykowi – przez wiele lat Dyrektorowi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, aktualnie Doradcy Dyrektora tegoż Instytutu ds. Rozwoju i Badań, autorowi prac badawczo-rozwojowych zastosowanych w przemyśle, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich- SIMP.

  8. Prof. dr hab. Maksymilianowi Plucie ( pośmiertnie), światowej sławy specjaliście od mikroskopii, twórcy patentów i autorowi wielu prac badawczych zastosowanych w przemyśle optycznym i w mikroskopii, którego kandydaturę zgłosiło Polskie Towarzystwo Historii Techniki.

  9. Mgr inż. Andrzejowi Rębaczowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zakładu Serwisu Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., wieloletniemu menedżerowi i organizatorowi przemysłu taboru kolejowego i jego serwisu, zaangażowanemu w realizację projektów modernizacji taboru kolejowego w Polsce, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

  10. Mgr inż. Krzysztofowi Trofiniakowi, byłemu – przez wiele lat – Prezesowi Huty Stalowa Wola S.A. i do niedawna członkowi Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. , którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Przewodniczący  Kapituły prof. Jerzy Klamka i uczestniczący w uroczystości rocznicowej PLP Kornel Morawiecki – Marszałek Senior, Poseł Andrzej Smirnow i Adam Fiszer – reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w obecności  przedstawicieli instytucji nominujących do Wyróżnienia, wręczyli tegorocznym laureatom wygrawerowane w brązie tablice.

Warto przypomnieć, iż po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienia PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae przyznano w 2013 roku  pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi  Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

         Druga część uroczystości miała charakter programowy. Podczas niej ekspert PLP dr Krzysztof Pająk omówił „Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Polsce proponowane przez Polskie Lobby Przemysłowe”, mgr Stanisław Leśniak i mgr Krzysztof Mroczkowski, także eksperci PLP, zaprezentowali prezentację multimedialną pt. „Sektor elektroniczny – możliwości wykorzystania dla rozwoju polskiego przemysłu”, zaś Angelika Jarosławska- reprezentująca Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw wystąpiła z prezentacją poświęconą programowi infrastrukturalnemu „Polska 3.0”.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 27, zawierającą opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2016 roku. Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i  nowe znajomości.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowały dwie ekipy telewizji internetowych: Warszawa-Press i  Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

P.S.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *