Strona główna > Świat > Jerozolima ma być stolicą świata. Alica Frischmann

Jerozolima ma być stolicą świata. Alica Frischmann


Jerozolima ma być stolicą świata, nie tylko Izraela. Taki jest długoterminowy plan Żydów, i powinien się zrealizować jednocześnie kiedy zostanie zgładzona biała rasa (Europejczycy), wymazana z powierzchni ziemi, a inne rasy zostaną na zawsze zniewolone. Ten światowy rząd będzie „teokratyczny”, a świątynia jerozolimska którą Żydzi teraz budują będzie siedzibą króla Żydów, żydowskiego „Mesjasza” (antychrysta), który będzie rządził światem ze swoim „wybranym ludem”. ->

<- Jaki jest ostateczny cel narodu żydowskiego?

Niewielu rozumie to, że ostatecznym celem Żydów jest zniesienie wszystkich krajów świata i utworzenie jednego globalnego kraju ze stolicą w „Jerozolimie”, w tym globalnym kraju wszyscy nie-żydzi będą uznani za równych w prawdziwym sensie – wymieszana rasowo brązowa rasa, będzie jedna religia – satanizm, jedna kultura – materializm, a Żydzi dalej będą jedynym „wyróżniającym się narodem”. Żydów będzie uważać się za „rasę panów”, która zasługuje by rządzić innymi rasami, bo oni nie wymieszają się rasowo i zachowają swoją biologiczną rasową inteligencję IQ… Gdzie będzie się stosować żydowskie prawa takie jak „Prawa Noego”, które już zalegalizowano w Ameryce za rządów prezydenta George’a H W Busha…

Zwykłym ludziom szalone może wydawać się zrozumieć obłęd tej żydowskiej mesjańskiej ideologii, ale judaizm jest naprawdę szalony. Naszym światem rządzą psychopaci Żydzi, którzy, jak ich przodkowie w dawnych wiekach w Europie, zawsze byli rasistami naprawdę uważającymi, że mają boskie prawo rządzenia nie-Żydami. Ich opowieści w Starym Testamencie, skoro Bóg ich wybrał, ich Bóg zawsze w ich tekstach zabija i dokonuje rzezi na ich wrogach, faktycznie wszystkie ich świeta jakie dziś celebrują są w większości „upamiętnieniem” i „świętowaniem” boskiej klęski albo rzezi ich starożytnych wrogów”.

Poniżej zestaw cytatów pochodzących z wypowiedzi prominentnych Żydów żeby spróbować pokazać dlaczego Żydzi są za „globalnym rządem”, „projektem ludobójstwa białych”, znaczenie „Jerozolimy” i odbudowy tam trzeciej świątyni. Czytaj uważnie, i będziesz mógł zmierzyć obłęd tych psychopatów.

Żydzi chcą utworzyć jeden kraj świata z Jerozolimą jako stolicą, i Żydami traktowanymi jako „rasa panów”.

W „Life Magazine” i „Look Magazine” z 16.01.1962, David Ben Gurion, pierwszy premier Izraela powiedział będąc na urzędzie:

„Wszystkie inne kontynenty zjednoczą się w sojusz światowy, który będzie miał do dyspozycji międzynarodowe siły policyjne. Zniesie się wszystkie armie, i nie będzie więcej wojen… W Jerozolimie Narody Zjednoczone (prawdziwie zjednoczone) wybudują Świątynię Proroków by służyła sfederalizowanej unii wszystkich kontynentów; to będzie siedzibą Sądu Najwyższego Ludzkości, do rozstrzygania wszystkich sporów między sfederalizowanymi kontynentami, jak przepowiedział Izajasz”. ->

Żydzi przyznają, że ich celem jest zniewolenie i rządzenie całą planetą:

James Paul Warburg, żydowski bankier powiedział w 1950:

„Będziemy mieć rząd światowy czy wam się to podoba czy nie. Jedyną kwestią jest czy ten rząd osiągnie się podbojem czy zgodą”.

„Nasza rasa (mówiąc o Żydach) jest rasą panów. Jesteśmy bogami na tej planecie… Naszym przeznaczeniem jest rządzenie gorszymi rasami. Naszym ziemskim królestwem będzie żelaznym prętem rządził nasz lider. Masy będą lizac nasze stopy i służyć jako niewolnicy”. – Menahem Begin, premier Izraela, 1952

Israel Shamir, prominentny żydowski pisarz, napisał w książce „Kabała władzy” / Cabbala of Power (2008):

„To nie Palestyna jest ostatecznym celem Żydów – a świat. Palestyna to tylko miejsce dla siedziby światowego państwa. Żydzi zamierzają z Jerozolimy zrobić stolicę świata, i z odbudowanej świątyni ośrodek Sucha na Ziemi. Chrześcijaństwo umrze, duch odejdzie z narodów w naszej części świata, i naszą obecną wątpliwą demokrację zastąpi ogromne państwo teokratyczne. Odduchowieni i wykorzenieni, bezdomni i samotni, wczorajsi panowie świata staną się niewolnikami”.

„Naród żydowski jako całość będzie własnym Mesjaszem. Osiągnie dominację świata poprzez rozkład innych ras, zniesienie granic, zgładzenie monarchii, i ustanowienie republiki świata, w której wszędzie Żydzi będą mieć przywilej obywatelstwa. W tym NWO dzieci Izraela… zagwarantują wszystkich liderów bez żadnego sprzeciwu. Rządy różnych narodów tworzące republikę światową wpadną bez problemów w ręce Żydów. Wtedy będzie możliwe dla żydowskich władców unieważnić własność ” prywatną, i wszędzie wykorzystywać zasoby państwa. W ten sposób spełni się obietnica Talmudu, w którym jest powiedziane, że kiedy nastanie czas mesjański, Żydzi będą mieć w swoich rękach wszelką własność całego świata”. – Baruch Levy, list do Karola Marksa, cyt. w Review de Paris, 1.06.1928, s. 574

<- Rabin Emmanuel Rabinovich potwierdził żydowski plan rządzenia światem i wymazania białej rasy… w 1952!

„Cel do którego dążymy tak zgodnie przez 3.000 lat jest wreszcie w zasięgu ręki, i skoro jego spełnienie jest tak widoczny, wypada nam 10-krotnie zwiększyć wysiłki i ostrożność. Mogę wam spokojnie obiecać, ża zanim upłynie 10 lat, nasz naród zajmie swoje słuszne miejsce na świecie, każdy Żyd będzie królem i każdy Goj niewolnikiem… Trzecia wojna światowa przekroczy destrukcję wszystkich wcześniejszych. Izrael, oczywiście, będzie dalej neutralny, a kiedy obie strony się wyniszczą i wyczerpią, my będziemy rozstrzygać, wysyłając naszą Komisję Kontroli do wszystkich zniszczonych krajów. Ta wojna na zawsze poloży kres naszej walce z Gojami.

Otwarcie ujawnimy naszą tożsamość narodom Azji i Afryki. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że teraz rodzi się ostatnie pokolenie białych dzieci. Nasza Komisja Kontroli, oczywiście, będzie działać w interesie pokoju i i wymazania wszelkich napięć międzyrasowych. Zakażemy łączyć się białym mężczyznom z białymi kobietami. Białe kobiety będą musiały kohabitować z członkami ciemnych ras, biali mężczyźni z czarnymi kobietami.

W ten sposób zniknie biała rasa, bo mieszanie ciemnych z białymi oznacza koniec białego człowieka, i naszego najbardziej niebezpieczny wróg stanie się tylko wspomnieniem. Wejdziemy w erę 10.000 lat pokoju i obfitości, Pax Judaica, i nasza rasa będzie niekwestionowanie rządzić światem. Nasza wyższa inteligencja umożliwi nam utrzymać w władzę nad światem ciemnych narodów.

Israel Eldad, izraelski rewizjonista i filozof w „O duchu który ujawnił się w narodzie” / On the Spirit That Was Revealed in the People, De’ot, zima 1968, cyt. w Davis i Mezvinsky (red.) Dokumenty z Izraela / Documents from Israel (1967-1973, s. l86-7), powiedział:

„Zawsze mówiłem, że jeśli najgłębszą nadzieją symbolizującą zbawienie jest odbudowa Żydowskiej Świątyni [trzecia świątynia w Jerozolimie buduje się w tej chwili]… to jest oczywiste, że te meczety [al-Haram al-Sharif i al-Aqsa] będą musiały, tak czy inaczej, pewne-go dnia – zniknąć … Gdyby nie Deir Yasin – pół miliona Arabów mieszkałoby dziś w państwie Izrael [w 1948]. Państwo Izrael by nie istniało. Nie wolno nam tego lekceważyć, z pełną świadomością odpowiedzialności. Wszystkie wojny są okrutne. Nie ma żadnego na to sposobu. Ten kraj albo będzie Eretz Israel [globalny Izrael] z absolutną żydowską większością i małą arabską mniejszością, albo Eretz Ishmael, i żydowska emigracja rozpocznie się od nowa jeśli nie wypędzimy Arabów tak czy inaczej”.

W lutym 1920 Winston Churchill napisał artykuł dla brytyjskiego Illustrated Daily Herald „Syjonizm vs. bolszewizm” / Zionism versus Bolshevism, w którym powiedział:

Winston Churchill potwierdził, że Żydzi angażują się w spisek unicestwienia zachodniej cywilizacji.

„Ten ruch żydowski nie jest nowy. Od czasów Spartakusa-Weishaupta do tych Karola Marksa, i później do Trockiego (Rosja), Bela Kun (Węgry), Róży Luksemburg (Niemcy), i Emmy Goldman (USA), ten światowy spisek obalenia cywilizacji i przebudowy społeczeństwa na bazie hamowanego rozwoju, zazdrosnej wrogości i niemożliwej równości, ciągle się szerzył. Odegrał, jak współczesna pisarka, Mrs Webster, tak umiejętnie pokazała, zdecydowanie rozpoznawalną rolę w tragedii francuskiej rewo-lucji. To było główną sprężyną każdego ruchu wywrotowego w XIX wieku, i teraz w końcu ta banda niezwykłych osobowości z podziemia wielkich miast Europy i Ameryki złapała za włosy naród rosyjski i stała się praktycznie niekwestionowanymi władcami tego olbrzymiego imperium”.

Józef Stalin, żydowski marionetka-dyktator Związku Sowieckiego, w książce „Marksizm i kwestia narodowa” / Marxism and the National Question, wydanej w marcu-kwietniu 1913, Prosveshcheniye, No. 3-5:

„Podziel świat na grupy regionalne jako etap przejściowy w kierunku rządu światowego. Społeczeństwa chętniej porzucą swoje lojalności narodowe na rzecz niejasnej lojalności niż na rzecz władzy światowej. Później regiony można będzie wszystkie sprowadzić do jednej dyktatury światowej”.

Szef ADL Abraham Foxman wygłosił przemówienie 25.08.1998 w Nowym Jorku i powiedział:

„My kontrolujemy rządy. Stworzyliśmy niezgodę między naszymi wrogami i sprawiliśmy, że zabijają się nawzajem. Skutecznie uciszyliśmy krytykę naszych spraw i jesteśmy najbogatszą rasą ludzi na tej ziemi … Mówię o śmierci Białej rasy. Całkowite usunięcie wszystkich środków reprodukcji tzw. rasy aryjskiej. Ludzie, teraz kontrolujemy przeznaczenie tej rasy. Nadszedł czas, aby upewnić się, że Biała rasa wyginie na skutek krzyżowania i praktycznie zerowego wskaźnika urodzeń. Wszyscy cieszyliśmy się wizją powtarzaną na całym świecie każdego dnia o OSTATNICH BIAŁYCH DZIECIACH bawiących się z małymi ciemnymi dziećmi i wiedząc, że są przygotowywane na ich ostateczne zniszczenie.

„Możemy zrujnować pradawną czystą krew aryjskiego dziecka, przekonując go /ją do altruizmu płodzenia międzyrasowych dzieci. Musimy wprowadzić mieszanie ras w ośrodkach miejskich na przedmieścia i obszary wiejskie tego kraju. Bardziej agresywne programy do integracji tych obszarów są obecnie realizowanego poprzez HUD [Housing Urban Development / rozwój budownictwa miejskiego]. Warto za wszelką cenę unicestwić następne pokolenie białych dzieci. Chcemy by każdy biały ojciec poczuł żądło, by jego dzieci poślubiały kolorowych partnerów i produkowały dwurasowe dzieci.

„Musimy uzyć naszej siły by zniechęcać białych mężczyzn i kobiety którzy nalegają by się łączyć od produkowania większej liczby białych dzieci. Będą wykluczani za nie stawanie się częścią nowego społeczeństwa wszystkich ras. To zniechęci większość z nich. Zajmiemy się mniej współpracującymi Gojami przez mord i więzienie. W końcu zobaczymy koniec białej rasy. Wrażliwe białe dzieci będą miały swoje umysły ukształtowane w agentów samozniszczenia. Już teraz naszym staraniom udało się doprowadzić do tego, że „ludzie” tej rasy leżą u naszych stóp. Ludzie, wy i wasi przodkowie ciężko pracowali, aby mieć pewność, że będziemy w stanie trzymać los tej rasy w naszych rękach. Teraz to mamy. Koniec aryjskich Gojów!”

<- Muzułmanów w Europie wykorzystują Żydzi do rasowego ludobójstwa tubylczych białych.

Rabin Abarron Haviv powiedział na światowym kongresie Żydów latem 2011:

„Homogeniczność narodów europejskich jest zasadniczo sprzeczna z interesami narodu żydowskiego. Znajdujemy się w krytycznym punkcie zwrotnym w historii. Zachód staje się coraz bardziej zróżnicowany rasowo i wkrótce biała rasa zostanie zmuszona do poddania się.

Przyszłością Zachodu będzie etnicznie zróżnicowany tygiel, w którym nie panują już złe podziały rasowe i biała supremacja. To wszystko dzięki ogromnej sile naszych ruchów społecznych i instytucji. Ta wielka zmiana będzie katalizowana przez osiedlanie się muzułmanów. Z ziemi Izraela Żydzi zawsze będą światłem dla nowego jednorasowego świata jak obiecał Bóg”.

Jeśli uważasz, że Żydzi negują istnienie rasy, albo myślą jak ty, że „wszystkie rasy są równe i wymienne”, i że „rasa to kolor skóry”, to naprawdę nie rozumiesz ich planów. Kiedy upierają się by naród żydowski nigdy się nie mieszał, to chcą by biali mieszali się rasowo tak, żeby powstała rasa miała niższy IQ, i wtedy Żydom łatwiej będzie panować. Poniżej inny prominentny żydowski psychopata-kryminalista.

Thomas P M Barnett, żydowski dyrektor izraelskiej wojskowej firmy doradczej Wikistrar w książce „Nowa mapa Pentagonu” / The Pentagon’s New Map, 2004, napisał:

„Ostatecznym celem jest przymusowa koordynacja wszystkich krajów świata: to osiągnie się poprzez mieszanie ras, aby w Europie stworzyć jasnobrązową rasę. Dlatego co roku będzie migrować do Europy 1.5 mln imigrantów z krajów trzeciego świata. Rezultatem będzie społeczeństwo ze ŚREDNIM IQ 90 tak głupia żeby pojmować wszystko, ale wystarczająco inteligentna do pracy. Kraje europejskie NIGDY NIE BĘDĄ konkurentami w walce o globalną dominację, a wielowiekowa kultura zostanie zniszczona. Irracjonalnych ludzi, którzy będą walczyć przeciwko temu „mieszaniu się ras” i stawiać opór globalnemu porządkowi światowemu, powinno się zabić”.

Poniżej rabin tłumaczy dlaczego oni islamizują Europę:

Inny psychopata-rabin z Francji, David Touitou, słynny z wykładów na YouTube, powiedział na konferencji w 2013:

„Europejczycy, zapłacicie bardzo wysoką cenę, ale w momencie kiedy nie będziecie wiedzieć o czym mówimy! Nie będzie dla was ‚holokaustu’ z pociągami zabierającymi was do pieców krematoryjnych, to będzie w punkcie F, rzeź jest też wspomniana w książkach, i nie będziecie mieć dokąd uciekać, za wszelkie zło jakie uczyniliście Izraelowi, zapłacicie 100 x więcej. Mesjasz przyjdzie kiedy ‚Edom’, Europa, chrześcijaństwo, zupełnie upadną. Dlatego pytam was: czy to dobrą wiadomością jest ta, że islam atakuje Europę? To jest wspaniała wiadomość! To ogłasza przyjście Mesjasza. Wspaniała wiadomość! Kiedy znikną Włochy, kiedy ‚Edom’, którym jest siedziba chrześcijaństwa które pochodzi z ‚Esab’, kiedy to miejsce zniknie, i to ma zrobić islam, islam jest miotłą Izraela, wiedzcie to, wtedy zamiast wykony-wania całej tej pracy, on (Bóg) ześle Ishmael (muzułmanów) żeby rozwiązali ten problem. Kiedy on pozbędzie się tego wszystkiego, i wino wróci do nas, to nadejście Mesjasza będzie bliskie”.

Yigal Ben-Nun, żydowski autor, napisał w izraelskim dzienniku Haaretz, 15.11.2013:

„Arabska migracja jest najlepszą rzeczą jaka przydarzyła się Europie w ostatnich 50 latach… Wcześniej czy później ich dzieci i wnuki będą mieszać się w europejskie rodziny weteranów i zmieniać demografię ich krajów”.

Barbara Lerner Spectre, szefowa żydowskiej grupy badawczej w Szwecji, organizacji chroniącej mniejszości i promującej różnorodność, powiedziała w słynnym video na Youtube:

„Uważam, że my (Żydzi) będziemy częścią ferworu tej transformacji, która MUSI się wydarzyć. Europa nie będzie monolitycznym społeczeństwem jakim była w ubiegłym stuleciu. Żydzi będą w CENTRUM tego. Jest to ogromna TRANSFORMACJA dla Europy. Oni teraz wchodzą w model multikulti, i do ŻYDÓW będzie się mieć pretensje za NASZĄ WIODĄCĄ ROLĘ. Ale bez tej wiodącej roli i bez tej transformacji Europa nie przetrwa”.

Cytaty Żydów są wszędzie, ale dlaczego zawsze realizują swoje plany bez sprzeciwu? Na pewno głównie dlatego, że oni kierują machiną propagandową która pierze nam mózgi, ale i dlatego, że jesteśmy tchórzami, poprawnymi politycznie i egoistycznymi nienawistnikami. Znam kilka osób w Internecie które naprawdę znają te plany, niektórzy są „działaczami”, ale oni nie mogą w pełni zdemaskować wszystkich żydowskich działań, bo niektóre z nich dotyczą nie-białych ras albo są przychylne wobec innych religii niż chrześcijaństwo, i wielu z ich internetowych zwolenników należą do tych grup. Jest tak oczywiste jak Słońce: nie-biali, których przekupili Żydzi, są wykorzystywani do realizacji żydowskich planów przeciwko białym.

John de Nugent jest działaczem praw człowieka specjalizującym się w opresji białych ludzi, poniżej jego opinie:

Nikt nie mówi, że w 100% czarny obszar wymaga większej różnorodności
Nikt nie mówi, że w 100% azjatycki obszar wymaga większej różnorodności
Nikt nie mówi, że w 100% muzułmański obszar wymaga większej różnorodności
Nikt nie mówi, że w 100% indiański obszar wymaga większej różnorodności

„Różnorodny” oznacza miejsce gdzie znikają biali ludzie.

Wielu z tych nie-białych czy muzułmańskich „działaczy” nie ma interesu w demaskowaniu ludobójstwa kulturowego i etnicznego białych (europejskich) narodów. Jest tak z wielu powodów, np. oni naprawdę wierzą z przyczyn religijnych i kulturowych, że „rasa to tylko kolor skóry”, więc rasy są „zmienne”, uważają, że jeśli zastąpimy Japończyków Sudańczykami i je „zintegrujemy”, to Japonia będzie mieć taką samą produktywność i taką samą kulturę.

Co najważniejsze, w Żydach sprowadzających grupy nie-białe czy nie-chrześcijańskie żeby zastąpić tubylcze narody, oni widzą „okazję” dla ich grupy (etnicznej / religijnej) żeby „przejąć”, „podbić” i „szerzyć się” na nowych terenach. Czego naprawdę nie wiedzą jest to, że Żydzi nie poprzestaną na białych krajach, a przejdą do przekształcenia całej planety w multikulturowe demokratyczne strefy, nawet gdyby to wymagało kilkaset lat, co doprowadzi do zniesienia wszystkich narodów, wszystkich innych kultur, wszystkich ras, wszystkich krajów, i utworzenia kraju jednego świata jak Związek Sowiecki.

Prawdą jest, że nie będziemy mogli pokonać Żydów jeśli się „nie zjednoczymy”, ale czy naprawdę narody chcą „się jednoczyć”? Nie uważam byśmy byli na to gotowi!

Więcej od Alicji:

„Pierwszy raz w historii cywilizacji populacja większościowa zrzekła się swojej większości, prawa i władzy bez rozlewu krwi. Zastanawiam się jak jesteśmy „mądrzy”, to był nasz kraj i oddaliśmy go bez walki, a teraz mówimy „przenieśmy się w inne miejsce”. Nadszedł czas by białe narody powstały i zażądały takich samych praw jak wszystkie inne rasy, by mieć ojczyznę, tożsamość, bezpieczną przyszłość dla naszych potomków, i zapewnić wieczne istnienie naszej cywilizacji. To jest najważniejsza moralna rzecz na świecie którą możemy zrobić; to w ogóle nie jest moralne by pozwolić Żydom zastąpić nas innymi rasami czy innymi religiami na naszej ziemi odziedziczonej po naszych przodkach”.

W przypadku gdybyś nie wiedział, jeśli obecny trend będzie kontynuowany, niski wskaźnik urodzeń tubylczych białych (Etno-Europejczyków), polityka otwartych granic dla wszelkiego rodzaju imigrantów z kultur o wysokiej rozrodczości, ogromna żydowska promocja mieszania ras, i ogromny żydowski lobbing żeby finansować hojne systemy socjalne dla nie-białych… Wtedy Etno-Europejczycy staną się mniejszością narodową począwszy od 2042 w Ameryce, i 2045-2060 w Niemczech, Francji, Brytanii, Szwecji, Norwegii, Irlandii, Kanadzie, Australii… Wtedy oni będą szybko się zmniejszać dotąd aż ich kultura i cywilizacja zniknie bezpowrotnie. Już oni są mniejszością teraz w wielu miastach.

Czy jesteśmy tak głupi by oddać naszą cywilizację tym sprowadzanym przez ŻYDÓW, którzy wkrótce zastąpią nas i zrobią z nas mniejszość w NASZYCH ojczyznach przodków, które NASI przodkowie dla nas utworzyli?

Czy to jest ludobójstwo? „białe ludobójstwo”? Czy to prawdziwy „rasizm” wobec Europejczyków? Odpowiedzieć mogą tylko posiadający zdrowy rozsądek.

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://smoloko.com/?p=18492

P.S. Na deser:

P.S. II. I na drugi deser:

P.S. III. I na trzeci deser, o ile ktoś jeszcze zmieści:

Prawa Noego:

Chabad (współcześni duchowi potomkowie Faryzeuszy)

Sanhedryn:


39 thoughts on “Jerozolima ma być stolicą świata. Alica Frischmann

 1. Nigdy im się to nieuda.żydzi to plemię żmijowe.Jezus powiedział o nich że nie są tym za kogo się podają.Żeczywistym Narodem Wybranym Biblijnym czy to się komu podoba czy nie są SŁOWIANIE ,biała Rasa.Bóg Ojciec już o to zadbał.

  1. polecam obejrzec video STWORZENIE NARODU WYBRANEGO gdzie jest pokazane kim oni NAPRAWDE sa idlaczego
   beda robic wszystko by wyeliminowac biala rase zachod od 1000 lat juz jest na ich uslugach a punktem kulminacyjnym bedzie wytepienie polakow i rosjan i zalozenia panstwa na naszych ziemiach , beda do tego dazyc bo nie Maja innej mozliwosci , plan swoj przeprowadzaja stopniowo ale to co stalo sie w polsce od 1990 /sprzedaz , rozkradzenie naszego majatku i wypedzenie nas do niewolniczej pracy u degeneratow na zachodzie, mordowanie nowo narodzonych dzieci truciznami w szczepionkach GMO chemtrails program idzie pelna para a na koniec wprowadzili uzbrojonych zawodowych mordercw z USA oni to nazywaja wojskiem jezeli sie nie zorganizujemy to przeprowadza swoj chory plan zapisywac sie do PSP u Adolfa Kudlinskiego

   1. Żydzi chazarscy chcą zbudować państwo na ziemiach Polski PiS, PO to partie syjonistyczne
    W Europie jest cała masa muzułmanów, ludzi którzy nienawidzą żydów, Izraela dodatkowo podkręceni tym że Trump zrobił Jerozolimę stolicą Izraela
    To sposób na wywołanie wojny w Europie,
    zwłaszcza że USA jest bankrutem

  2. A co na to Biblia!?
   Objawienie 7: 9
   „Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich NARODÓW, i PLEMION, i LODÓW, i JĘZYKÓW, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. 10 I wołają donośnym głosem, mówiąc: „Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu (Jehowie), który zasiada na tronie, i Barankowi (Jezusowi Chrystusowi, który zasiada po prawicy)”.

   Dlaczego możemy być tego pewni!? Jezus zostawił wskazówki swoim naśladowcom…
   Mateusza 28:19, 20
   „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, 20 ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”.

   Mateusza 24:14
   „I ta DOBRA NOWINA O KRÓLESTWIE będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi NA ŚWIADECTWO WSZYSTKIM NARODOM A POTEM NADEJDZIE KONIEC!”.

   Izraelici, byli narodem wybranym ponieważ Stwórca Wszechrzeczy Jehowa Bóg utorował drogę dla przyjścia Jezusa! Ale naród wybrany odrzucił Syna Bożego, dlatego Jehowa odrzucił ich.
   Odtąd do narodu wybranego może należeć każdy bez względu na pochodzenie, kolor skóry, czy przynależność narodową ale …..musi spełniać wymagania Boże:
   Jana 13:35
   „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość”.

   Prawdziwi naśladowcy mieli przestrzegać przykazań Bożych! (te doskonale wszyscy znamy).

   Objawienie 18:4
   I usłyszałem inny głos z nieba, mówiący: „Wyjdźcie z niej (fałszywej religii – w Biblii nazwane Babilonem Wielkim gdyż korzenie ich wywodzą się ze starożytnego Babilonu), mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag”.

   Na wszystkie fałszywe religie nazwane Babilonem Wielkim jest wydany wyrok – zostaną zniszczone.

  3. Przeczytałem pobieżnie artykuł, teraz czytam komentarze.
   Nieprawdopodobnym jest, jak można wierzyć i wypisywać takie brednie!
   Ludzie, czy was Bóg opuścił?

  4. „Narodem wybranym” jest w rzeczywistości cała ludzkość, każdy człowiek – czy to się komu podoba czy nie. Jeśli ktoś uważnie czyta Biblię, jeśli jest prawdziwie wierzącym, nie tylko z metryki, jeśli modli się, jeśli chce być posłuszny Jedynemu Prawdziwemu Bogu, to wie doskonale, jakie jest Serce Boga. Bóg nie ma względu na osobę (tak mówi Pismo św.), nieważne, kim jesteś – Żydem, Polakiem, Murzynem, Słowianinem, Japończykiem, czy żyjesz w XXI wieku czy żyłeś 3000 lat temu.
   W związku z tym nie warto tak się bać zamysłów żydowskich rasistów, to są tylko ich chore, ludzkie plany, które nie są planami Bożymi dla ludzkości. Bóg kocha swoje ludzkie dzieci, a tacy ludzie, jak ci opisani wyżej, nikogo nie kochają. Nie zmienia to faktu, że poprzez ich naród Bóg kiedyś wkroczył w historię upadłej ludzkości. Tak, oni, Żydzi, są tym wybranym na początku narodem, ale są tylko „początkiem” – i choć św. Paweł pisze, że nie przestali być tym synem pierworodnym, to jednak wszystkie inne narody pod słońcem, wszyscy inni ludzie, po zbawczej Ofierze Jezusa Chrystusana Krzyżu, stały się przybranymi dziećmi tego samego Boga. W Jezusie KAZDY z nas ma śmiały przystęp do Ojca w niebie i każdy może śmiało wołać do Niego „Tatusiu!” (bo tak naprawdę „Abba” znaczy nie „ojciec”, ale jest czułym zdrobnieniem, coś właśnie w stylu „tatuś”).
   Pewnie, że to straszne, co być może się dzieje w tych chorych umysłach, ci ludzie nie mają nic wspólnego z Bogiem Abrahama, a jeśli się powołują na jakieś Boże obietnice z Biblii, to nie wiedzą, co mówią, uzurpują sobiem prawo do czegoś, do czego nie mają żadnych uprawnień. Jeśli Bóg ma jakieś plany, to sam, z własnej woli i decyzji je przeprowadza, i nie potrzebuje do tego takich psychopatycznych „pomocników”. Zresztą, te Boże plany, o jakich możemy wyczytać w Biblii, to plany nawrócenia biblijnego Izraela oraz zbawienie CAŁEJ ludzkości. Ale jeśli ci Żydzi nie uwierzyli w Jezusa-Mesjasza, to mają wielki problem, choć jeszcze o tym nie wiedzą… Marny ich los, gdy Jezus powróci, jak zapowiedział… Każdy odpowie za całe zło, jakie uczynił innemu człowiekowi, za te wstrętną, obrzydliwą, demonicznę pogardę wobec innych ludzi…
   Dosyć, chrześcijanin nie może się bać. Warto być czujnym, rozsądnym, trzeźwo myślącym, ale też należy pamiętać, że ostatecznie to Bóg jest Władcą i Panem, nie żaden rasistowski szaleniec! Są takie słowa psalmu: „Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obraca zamysły ludów. Zamiar Pana trwa na wieki, zamysły Jego serca – poprzez pokolenia” (Ps 33, 10-11). Warto o tym pamiętać. To ON przeprowadzi ostatecznie swoje plany, nikt inny! Tylko Jemu trzeba ufać i Jemu powierzać ten chory, zwariowany świat.

 2. tylko tak dla przypomnienia (głównie dla ewangelicznych kłamców z USA i żydów Izraela)…stolicą Izraela była Samaria, a stolicą Judei była Jerozolima…Izrael (jak podaje żydowska Biblia, dla chrześcijan tzw. Stary Testament) był państwem w którym był jedynie kult bożka Baala…więc współczesny Izrael jest kontynuatorem i spadkobiercą tamtego starożytnego bałwochwalczego (i potępianego przez proroków kultu) kraju…natomiast jedynie Palestyńczycy są spadkobiercami Judei i jej stolicy Jerozolima…ponieważ Judejczycy w większości najpierw przeszli na chrześcijaństwo, a później na islam (jedynie 80 % ludności, reszta do dziś jest chrześcijańska)…natomiast żydzi, to w większości Chazarowie (lud turecki, którzy w VII w przeszli na judaizm faryzejski i karaimski), a reszta żydów tzw. sefardyjscy i aszkenazyjscy, to potomkowie prozelitów ludów z Cesarstwa rzymskiego, którzy przeszli na judaizm)…więc obecnie żydzi z Izraela (stolica Tel-awiw leży również w Samarii) są tak samo jak ci ze starożytnego Izraela (ze stolicą w Samarii) mieszańcami różnych narodów i czcicielami różnych szatańskich kultów…natomiast jedynie Palestyńczycy są potomkami i spadkobiercami „Biblijnej” Judei, Judejczyków i Jerozolimy…obecny konflikt, to konflikt pomiędzy uzurpatorami (żydami) i prawowitymi spadkobiercami starożytnej Judei (Palestyńczykami)…

  1. Khazarowie i owszem. Dużo Żydów pochodzi od Edomitów satanistów podbitych przez Izraelitów w VII w.p.n.e. Owi Edomici przymusowo nawróceni i obrzezani zniszczyli państwo Izrael i nie wyrzekając się swojej religii podszywają się pod naród wybrany do dzisiaj. Dwa plemiona Izraelitów to Palestyńczycy i ortodoksi mieszkający w Izraelu. Zaginione dziesięć plemion to może być rasa biała. Jest to hipoteza ale z mocnymi przesłankami. Bóg zapowiada ratunek ale i sąd nad swoim ludem więc kto ma rozum niech się nawraca do Stwórcy.

 3. i taka mała ciekawostka na temat „żydowskiej” świątynki w Jerozolimie…otóż żydzi nie muszą niszczyć żadnego z istniejących tam meczetów, ponieważ żydowska świątynka jest tak mała (pożal się Boże), że może się zmieścić w jednym z meczetów i jeszcze dla muslemów zostanie miejsce…bo ta żydowska świątynka, to 24 metrów długości, 8 metrów szerokości i 12 metrów wysokości (czyli mniejsza niż Polskie kapliczki cmentarne)… 1 Księga Królewska rozdział 6 wiersz 2 „Dom, który Salomon zbudował dla Pana, miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości.”

 4. czyli temu samemu czym jest wymieszanie rasowe maja służyć szczepionki tj. obniżeniu IQ i niezdolności do płodzenia i innym powikłaniom typu morfizm płciowy, podatność na sugestie.

 5. A czy to nie dlatego ma nas być góra z 15 mln, a za to, że nie poddajemy się multi-kulti, mieszaniu ras, że w porównaniu z Europą zachodnią katolicyzm się u nas trzyma – postanowiono nas inaczej ograniczyć liczebnie ?
  Czy to nie dziwne, że u nas (kontrowersyjna na świecie – często nie zalecana bądź wycofywana) szczepionka HPV w Polsce jest obowiązkowa. Nie mówiąc o licznych powikłaniach, najgorszymi mogą być te nie widoczne, obserwowane w innych miejscach na świecie. Chodzi o niewydolność jajników i przedwczesną menopauzę kobiet. Nie chcemy multi-kulti to białe kobiety w Polsce będą być może niepłodne ? O reszcie Europy zach. szkoda pisać, za kilkadziesiąt lat będzie widoczny zanik białej rasy i uśrednianie w dół IQ.

 6. Wielkie dzięki za odważne zaprezentowanie tego niezwykle ważnego materiału.
  Jak to dobrze, że jesteście – na tym bezkresnym rozmiarze oceanicznego kłamstwa…

  Pozdrawiam całą redakcję.

  Tak trzymać !

  Pro publico bono

  1. My już żyjemy w orwellowskiej rzeczywistości, gdzie mówienie Prawdy jest postrzegane niczym jakiś akt odwagi czy inne „szaleństwo”, choć to naturalna rzecz. Dlatego dopóki jeszcze można, czyli ust nam siłą nie zamknęli, dopóty trzeba działać. I mam nadzieję, że w tym roku wrzuci się sporo bdb materiałów, które rozejdą się po sieci i zostaną w niej przez lata.

   Pozdrowienia i podziękowania za ciepłe słowa, red. W-P.

 7. „… Dlatego dopóki jeszcze można, czyli ust nam siłą nie zamknęli, dopóty trzeba działać”

  Napisał to polski żołnierz urodzony w 1919 r. Do dziś żyje i tworzy w USA. Za NSZ czekała go w kraju śmierć, lecz nigdy Ojczyzny nie zapomniał i nie przestał kochać. Jego pseudonim to „Watra”. Naprawdę nazywa się Henryk Bonin.

  Oto co napisał:
  Kto Polakom dał ten Pierścień wronio- kruczy
  Co sprawia, że Polak się z – f a k t ó w – N I E – U C Z Y ?
  Mówił Kochanowski, a z wiedzy to kupił,
  że „Polak PRZED szkodą i PO szkodzie – głupi”.
  Dziś dać mamy dowód – jeszcze lepszy, grubszy:
  Że Polak PO SZKODACH jest…jest Jeszcze GŁUPSZY
  Może to nie Polak, a TEN, kto nim KRĘCI?
  (gdy się Polak ocknie, łeb Mu może skręcić!)
  Oj ocknij się Bracie Polaku, oj ocknij.
  Nie tylko odwagą, rozumem bądź mocny.
  Bądź mocny twych ojców twardym doświadczeniem
  I krwią co spłynęła w ziemi tej kamienie.
  Krwią dla nas najdroższą, choć gdzieś tam na świecie
  Zważoną najtaniej, zdradzaną – jak wiecie!
  Traktowaną licho wśród innych narodów.
  Właśnie wyszła książka „Pierwsza zdrada zachodu”.
  W niej to Andrzej Nowak o zdradzie szatańskiej
  Pisze tej angielskiej i amerykańskiej,
  A my wciąż jak dzieci bajkami karmione.
  Nie widzimy żmii w gniazdo nam wsadzonej,
  Co to leży niby w sojuszniczych skrętach,
  A gdy czas nadejdzie, pożre nam pisklęta.
  Bo na tym polega twarda polityka,
  Że tylko do czasu ma się sojusznika.
  I kiedy staniecie w wojny grze ostatniej
  On z ciebie uczyni swe mięso armatnie.
  Więc zanim ochoczo ruszysz do ataku
  Licz tylko na siebie, bądź mądry Polaku!
  Pisał Zbigniew Herbert – „rude pola chwały
  I krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami”.
  Uwierz więc, ach uwierz historii wynikom
  I nie wierz już, nie wierz tym łżesojusznikom.
  Ale idzie postęp, przyjdzie chwila taka
  Że ciemność pochłonie równo:
  i Polaka I Żyda i Niemca, co Polakiem kręcą.
  Kiedy Anglosasi tę ziemię poświęcą
  Na Wschodnią Flankę swojej z Rosją Wojny
  (żeby na Zachodzie front był…lecz…spokojny
  Jak było i zawsze już będzie, posłuchaj:
  Najlepsza, najtańsza jest bo – POLSKA – jucha!)
  Najlepiej front wojny prowadzić w bezpańskim
  Frymarczonym, biednym Kraju Prywiślańskim.
  „W Polsce, czyli NIGDZIE” jak już klasyk pisał
  (więc Anglikom, Francom naprawdę to zwisa
  Dlatego we wrześniu pamiętnym, cholera,
  rzucili nas z zimną krwią w paszczę Hitlera.)
  Dziś się to odbędzie za naszą ZGODĄ na to
  – jako Honorową Wschodnią Euroszpicą NATO.
  „No, sami widzicie, taka geografia
  (powie nam któregoś dnia aliancka mafia)
  Trzeba się tu z Rosją raz wreszcie rozprawić Polsko!
  Znów masz zaszczyt Świat krwią swoją zbawić!
  (stąd Rakiety w Polsce, zwane milej Tarczą
  Skutecznie zaszczytem owym Was obarczą).
  Hej! Polacy dumni cieszcie się już teraz:
  Bo znów macie zaszczyt za Zachód umierać!
  Bo znowu jesteście, wciąż głębiej i dłużej
  Przedmóżdżem Zachodu, o pardon! – Przedmurzem.
  Chrześci…czego?… oj tam… oj tam mili państwo:
  Chciało się tu wplątać jakieś „chrześcijaństwo”
  Apagee Satanas! Tfu! No… jesteś Polsko
  Przed…Mór…Mur Zachodu, jego Duma,
  Wojsko Co go nie masz, lecz to wcale nic nie zmieni.
  Ważne żebyś była tylko skrawkiem ziemi,
  Na której się stanie Poligon Bezkarny (dla nas),
  dla was: Local – Konflikt – Nuklearny.
  Za to jaka Chwała?!!! Bohaterskie Lśnienie?!
  Że światu niesiecie od Rosji Zbawienie?!
  Tak więc Polska znowu ma być Zbawicielem,
  A w tym celu ofiar – nigdy nie za wiele!
  Rząd nasz to rozumie, a Jankes tym bardziej.
  Każdy z nich to wielki (Naszym kosztem) Twardziel.
  Ale tym razem, zważcie cwani Gracze,
  Że będzie (przez postęp!) już trochę inaczej.
  Polak, Żyd i Niemiec – razem w jednej grupie
  Utoną tu w Polsce, w nuclear – grzyb- zupie
  co ja pichcą, grzeją wysoko nad nami
  Sojusznicy nasi, zwani aliantami.
  A gdzieżby się miała indziej odbyć owa Krwawa
  i największa, być może dziejowa Walka, wojna,
  jatka o prymat nad światem?
  Nad Chinami/Rosją co dla NATO – patem?
  A wie to już nawet w kołysce dziecina
  I Bush – Brzezińskiego -Wolfowitz Doktryna,
  Żeby władzę posiąść nad tym ziemskim globem
  Trza nogę postawić nad Moskiewskim Grobem.
  I nie jest to jakaś głupia fanaberia THE BIGGEST GESZEFT!!!
  – Gold-Gas-Oil Syberia!
  A że, jak z historii to jasno wynika
  Ameryka nie ma, NIE MA sojusznika
  Lepszego i bardziej od Polski wiernego
  Zwłaszcza tak… w sąsiedztwie… Rosji – tak BLISKIEGO!
  Więc wybór jest jasny – wojskowo, moralnie
  (choć dla ludzi w Polsce skończy się fatalnie)
  „But, You know, the Poles are.. ohh, ja znać ich wielu
  One lubieć ginąć w naszym Great, Big celu.
  No a Bóg nam jeszcze zesłał super minę
  Big Great Minę w ogniu, czyli…Ukrainę”.
  Jestem stary żołnierz i widzę to wszystko,
  Że co dziś się dzieje to chytre igrzysko
  Co ma wciągnąć Polskę w cudzej wojny matnię,
  A z Polaków zrobić znów mięso armatnie…
  Choć brałem od Niemca i Sowietów lanie
  To dzisiaj się boje, że Amerykanie
  Wpędzą nas do wojny tej trzeciej światowej,
  Bo mają w tym cele boże biznesowe.
  Bo VIP w Nowym Jorku oraz w Waszyngtonie
  W udziałach militarkoncernów aż tonie.
  I im większa wojna, im krwawsza, bezmierna,
  Tym większa im kasa leci w tych koncernach.
  I wmawiać nam będą wojnę za ojczyznę,
  Gdy sami cynicznie private kręcą biznes.
  I każą pić światu obłudy truciznę,
  Że wszystko to wojna, wojna z terroryzmem.
  A propos tej wojny, czy ty wiesz Polaku
  Ilu zwykłych ludzi zabito w Iraku?
  Ile kobiet, dzieci zginęło, aliści
  Pewnie to dlatego, że to terroryści!
  No, no jak myślicie, niech ktoś liczbą rzuci.
  Ich i tak już nie ma, nie musisz się smucić.
  No, no słucham, ile? Że dziesięć tysięcy?
  Tak, tak wielu myśli – jednak trochę więcej.
  Mówi o tym Raport (liczby są sprawdzalne)
  Lekarze Świata przeciw Wojnie Nuklearnej.
  Zobacz w Internecie, poczuj krwawą bliznę,
  Że w amerykańskiej wojnie z terroryzmem,
  Tej co jest do dzisiaj w Iraku toczona
  Zabito cywilów około miliona!
  Więc się zastanówcie, Polacy, Koszerni
  KOMU, CZEMU mamy służyć i być wierni?
  I pod CZYIM pyskiem leżeć mamy w żłobie?
  I KOMU podlegać… Może samym sobie?
  Jak powiedział Brzechwa tak koszerno-polski
  W bajce o warzywach pełnych kłótni, troski,
  Co się gdzieś na targu swarzyły i żarły
  Jedne przed drugimi na podest się parły,
  Które lepsze, które zaś bardziej czerwone.
  Słodkie? kwaśne? a może te słone?
  Aż pomidor? seler? burak? nie pamiętam,
  któreś z nich krzyknęło: „Głupie warzywnię ta
  (w tym mnie więcej sensie), po co się kłócicie?!
  Po co się ścigacie – w mowie, czynie, sprycie?!
  Po co, na co Wam te śmieszne swary głupie
  Wszak i tak zginiemy wszyscy wkrótce w… zupieeeee!”
  O kochany Brzechwo, pozwól, że dopowiem…
  Tak, zginiemy w zupie, do tego – w Grzybowej.
  Kucharz już się cieszy, już nożem wywija
  Nad tym Polskim Kotłem kręci mu się szyja.
  Już węszy nad kotłem zapachy upojne.
  Pichci wojnę warzyw, pichci, pichci wojnę.
  Bo ma z tej wojennej zupy Grube Zyski
  Choć w kotle – żar, krew, śmierć i mysie PO-PIS ki.

  P.S.
  Lepszy byłby w zupie piach i wszystko chyba
  Niźli którymś świtem ujrzeć w oknie Grzyba.
  Jestem stary żołnierz nad grobem stojący.
  Modlę się do Ciebie Boże Wszechmogący,
  Co wisisz na Krzyżu wśród wierzących tłumu,
  Daj nam prócz odwagi – odwagę rozumu.

  1. Bóg z pewnością nie wisi na krzyżu i nigdy nie wisiał. Wisiał Syn Boży 1 dzień i przestał wisieć. Siedzi po prawicy Ojca w niebie.

   1. Syn Boży jest Bogiem.Proszę czytać Pismo Święte.Radzę z całego serca…Jedynie prawda jest to że nie wisi bo zmartwychwstał.

    1. Marto czytaj Pismo Święte uważnie:
     1 Jana 4:12
     Boga nikt nigdy nie widział (…)

 8. Apokalipsa św Jana zaś głosi iż

  WSZELCY NOSICIELE ZNAMIENIA NIERZĄDNICY MARYI NA CZOLE (bałwochwalący jej w kościołach) CZY RĘCE (przykładający się do pomnażania jej władzy i wpływów) ZOSTANĄ W TRAKCIE NIEJ WYTRACENI W OGNIU PIEKIELNYM

  ponieważ zaś istnieje DOPEŁNIAJĄCA ją przepowiednia o ODRODZENIU SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWA

  więc WSZELCY DOTYCHCZASOWI WYZNAWCY dowolnej tzw „wiary biblijnej” są w oczach Boga PRZEKLĘCI bo na różni ze swoimi starszymi braćmi w sodomie (czyli żydami) ODDAJĄ SIĘ NIERZĄDOWI (bałwochwaleniu maryi czy jezusowi (jozue vel beliatr)(Chrystus NIE JEST jezusem)…..

  bo skoro CHRZEŚCIJAŃSTWO ma się ODRODZIĆ to teraz w żadnej UDAJĄCEJ go „biblijnej wierze” GO NIE MA…. znaczy ŻADNA Z NICH NIE JEST CHRZEŚCIJAŃSKA…. z ducha bo w nazwie można wstawić wszystko…..

  Tak więc…. WIELU ZOSTANIE ZWIEDZIONYCH BLICHTREM I KAZANIAMI FAŁSZYWYCH PROROKÓW… jacy jak wszy obsiadły każdą ambonę w kościołach….

  i to ZWIEDZENIE dokonuje się właśnie na oczach…..

  1. Maria niema ztym nic wspólnego , to kler ją w to wciągnoł.Maria zmarła i czeka jak wszyscy na zbawienie.Dlatego ukryli prawdziwe przykazanie nie będziesz sobie czynił figury rzeźbinej,lanej etc.to sztan podszywa się pod Marię i zwodzi okłamanych ludzi.

   1. Coś długo ta Maria czeka na zbawienie ! To taka nie zbawiona dawała objawienia. To dziwne ? Nie zaczadzajcie ludziom umysłu religiami!!! zwłaszcza żydowsko satanistycznymi którymi przesiąkniete są wszystkie testamenty,korany,tory,tanahy i inne lucyferianskie bzdety.

    1. Do liberalna pinky!nie zabieraj głosu w sprawach o których niemasz zielonego pojęcia.

    2. liberalna Pinky nie dziwie się, że masz złe zdanie o religiach, daleko odeszły od prawdziwego wielbienia. Ale zachęcam Cię do czytania Biblii bo to, że ludzie nie kierują się zawartymi w niej wskazówkami – wcale jej nie dyskredytuje.
     U Stwórcy Jehowy Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień a jeden dzień jest jak tysiąc lat.
     Dla ludzi dwa tysiące lat to bardzo dużo – dla Boga to 2 dni !?

     cyt. „To taka nie zbawiona dawała objawienia”.
     Jak już wspomniał „Hodowca” to Szatan podszywa się pod Marię albo i sami „biznesmeni” w sutannach cos tam sugerują dla zdobywania jeszcze większej mamony.

     Maria śpi snem śmierci i w odpowiednim czasie Bóg na nią zawoła!

  2. Przeczytaj Pierwszy list Jana 2.22-23:
   „22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
   kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
   Ten właśnie jest Antychrystem,
   który nie uznaje Ojca i Syna.
   23 Każdy, kto nie uznaje Syna7,
   nie ma też i Ojca,
   kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.”

   1. W którym miejscu zaprzeczyłem że Pan Jezus jest Mesjaszem.Jezus powiedział „Ojciec jest większy niż Ja”i dana jest mi wszelka władza na ziemi i w Niebie.kto mógł dać Mu władzę?tylko Ktoś kto ma jeszcze większą władzę ,Bóg Ojciec.

   2. Biblijna zasada zwierzchnictwa
    1 Koryntian 11:3
    „Chcę, byście wiedzieli, że:
    GŁOWĄ głową każdego MĘŻCZYZNY jest CHRYSTUS, a
    GŁOWĄ KOBIETY jest mężczyzna, a
    GŁOWĄ CHRYSTUSA jest Bóg”.

  3. Jeremiasza 7:18
   „Synowie zbierają patyki, a ojcowie rozpalają ogień, żony zaś zagniatają ciasto, by robić placki ofiarne dla ‚królowej niebios’; i wylewa się ofiary płynne innym bogom, aby mnie obrażać”.

   Sam Jezus powiedział do bogatego dostojnika: „Nie nazywaj mnie dobrym! Bo dobry jest tylko Bóg”.
   Jezus, który jest Synem Bożym, który czynił cuda: uzdrawiał chorych, przywracał ślepym wzrok, z martwych wzbudzał umarłych (Łazarza, córkę Jaira, syna wdowy z Nain) był skromnym człowiekiem, który kierował uwagę na swego Ojca Jehowę!
   A Maria, którą wybrał Stwórca na matkę swojego Syna: skromna, pokorna…. czy przypuszczałaby, ze postawia ja wyżej niż Stwórce! Wszak mówią, ze urodziła boga.
   Stworzenie nie może urodzić Stworzyciela!
   Starożytne „królowe niebios” to: Asztarte, Astarot, Istar, Isis, Artemida, Izyda i KRK (i nie tylko katolicki) postawił Marie w ich szeregu.

 9. Ten artykuł ,jest tylko potwierdzeniem tego co jest napisane w 7 rozdziale Daniela,
  Tedym pragnął wziąć sprawę o bestyi czwartej, która była różna od wszystkich innych, bardzo straszna, której zęby były żelazne, a paznogcie jej miedziane; która pożerała i kruszyła, a ostatek nogami swemi deptała. (20) Także o onych rogach dziesięciu, które były na głowie jej, i o poślednim, który był wyrósł, przed którym wypadły trzy; o tym rogu mówię, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a na wejrzeniu był większy nad inne rogi. (21) I przypatrywałem się, a oto róg ten walczył z świętymi, i przemagał ich;
  Gdy objawi się mały „róg” = żydowski mesiasz -anty-Chryst ,wytępi wszystkich świętych= ewangelicznych chrześcijan ,zwłaszcza tych, których ominie pochwycenie ,kto nie odda pokłonu żydowskiemu mesiaszowi czeka gilotyna Obj.Jana 13:15 ,wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi besti-antychrysta

  1. Księga Daniela. Rozdział 7 przedstawia sugestywny opis „czterech olbrzymich bestii” — trzy z nich są podobne do lwa, niedźwiedzia i lamparta, a czwarta to potwór mający wielkie żelazne zęby. Jak wyjaśnia Daniel, wyobrażają one „królów”, czyli zwierzchności polityczne kolejno sprawujące władzę nad wielkimi mocarstwami.
   W Biblii rządy ludzkie ukazano pod postacią dzikich zwierząt z powodu wpływu Diabła żaden człowiek ani instytucja nie mogą zapewnić ludziom trwałego pokoju i bezpieczeństwa? Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, rządy ponoszą odpowiedzialność za trwający od stuleci potworny przelew krwi.
   Jakże wyraźnie widać, że „człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie”!
   Po drugie, to „smok [Szatan] dał bestii jej moc i jej tron, i wielką władzę”.
   W Objawieniu 13:1,2 jest również wzmianka o bestii z 10 rogami….
   Tak więc człowiecze rządy otrzymały władzę od Diabła i odzwierciedlają jego krwiożercze, iście zwierzęce usposobienie.
   Reprezentuje połączone siły wszystkich politycznych systemów władzy na świecie, przeciwstawiających się Bogu” (The Interpreter’s Dictionary of the Bible). Spostrzeżenie to harmonizuje ze słowami z Księgi Objawienia 13:7, gdzie powiedziano o bestii: „Dano jej władzę nad każdym plemieniem i ludem, i językiem, i narodem”.
   Z powodu wpływu Diabła żaden człowiek ani instytucja nie mogą zapewnić ludziom trwałego pokoju i bezpieczeństwa.
   Porządek na obliczu całej ziemi możne zaprowadzić KRÓLESTWO BOŻE o które modlimy się „Ojcze nasz, który jesteś w niebie świeć się imię twoje (Jehowa), przyjdź królestwo twoje jako w niebie tak i na ziemi (…)
   PS. „Antychryst” czyli Szatan – Diabeł, zbuntowany anioł jest już od zarania dziejów (nie musi przychodzić) zwodzi ludzkość, jest bogiem tego świata!
   Objawienie 12:12 „Biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że mało ma czasu”.
   Natomiast, każdy naśladowca Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, czeka na powrót Jezusa jako potężnego króla, który osądzi ludzkość, zaprowadzi porządek.
   W Biblii podane są wskazówki kiedy to nastąpi:
   1 Tesaloniczan 5:3
   Kiedy tylko będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące boleści na niewiastę brzemienną, i na pewno nie ujdą.
   Mateusza 24:21
   „Potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie”. 22 Doprawdy, gdyby owe dni nie zostały skrócone, nie byłoby wybawione żadne ciało; ale ze względu na wybranych owe dni zostaną skrócone.
   Ale mamy obietnice: Objawienie 11:18 ” (…) oraz na doprowadzenie do ruiny tych, którzy rujnują ziemię”.
   Nastąpi wojna Boża Armagedon!
   Daniela 2:44
   „A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.
   Co przyniesie zaprowadzone Królestwo Boże na ziemię:
   Objawienie 21:4
   I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.
   5 I Zasiadający na tronie rzekł: „Oto czynię wszystko nowe”. Mówi też: „Napisz, ponieważ słowa te są wierne i prawdziwe”.

   1. Antychryst
    Definicja: Słowo „antychryst” znaczy przeciwny Chrystusowi lub podający się za Chrystusa. Określenie to odnosi się do każdego, kto zaprzecza temu, co Biblia mówi o Jezusie Chrystusie, jak również do wszystkich przeciwników jego Królestwa oraz do osób wrogo nastawionych wobec jego naśladowców. Dotyczy także jednostek, organizacji i narodów niesłusznie podających się za przedstawicieli Chrystusa lub bezprawnie przypisujących sobie rolę Mesjasza.
    1 Jana 2:22
    „Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem?
    Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca (Jehowy) i Syna (Jezusa Chrystusa).

    Czy antychryst ma dopiero nadejść?
    1 Jana 4:3
    „Każda natchniona wypowiedź, która nie wyznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga. Jest to natomiast natchniona wypowiedź antychrysta, o której słyszeliście, iż przychodzi, i która już teraz jest na świecie”. (Napisane pod koniec I wieku n.e. czyli 2 tys. lat temu!).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *