Strona główna > NWO > Jedna Religia Światowa Nowego Porządku Świata czyli zesrał się diabeł w wentylator !

Jedna Religia Światowa Nowego Porządku Świata czyli zesrał się diabeł w wentylator !

„A ja was wszystkich zjednoczę w pożądliwości mojej” – Wasz kochający Szatan !!!

WITAMY W PIEKLE !

PACHOŁKI ANTYCHRYSTA ZNOWU WYPICHCIŁY MIŁOSIERNO-MIŁOSNĄ JUDEOMASOŃKĄ AGITKĘ PROPAGUJĄCĄ POWSZECHNĄ RELIGIĘ ANTYCHRYSTA CZYLI GLOBALNA LATRYNA NADCHODZI !!!

UWAGA ! SUPLEMENT – Epilog z książki zatytułowanej „Nie z tego świata – życie i nauczanie hieromnicha Serafima (Rose)”.

Motto zaczerpnięte z rzeczonej książki: „Dał temu wyraz, bardzo celnie, rzecznik polskiego episkopatu w radiowym wywiadzie. Na pytanie, czy słyszał o dosyć licznym przyjmowaniu Prawosławia w Ameryce przez wyznawców konfesji zachodnich, odpowiedział: „Tak, odnotowujemy ten problem, lecz są to ludzie, którzy nie nadążają za współczesnością” „.

Jeszcze w latach pięćdziesiątych archimandryta Konstantyn Zajcew (Константин Зайцев) w artykule „Przed obliczem Antychrysta” pisał o prawdziwie wierzących w Chrystusa, niezależnie od przynależności do tego czy innego kościoła, i o ich pojednaniu w czasach ostatecznych. To katakumbowe bractwo chrześcijan będzie przeciwstawiać się przemianie wszystkich kościołów, także i prawosławnych, w wygodne dla Antychrysta instytucje, zgodne z założeniami współczesnego ekumenizmu (kłamliwie rozumianej jedności kościołów) i do ostatniego dnia będzie łączyć wierzących w prawdziwy KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA, PRAWDZIWE CIERPIĄCE PRAWOSŁAWIE.

Już w naszych czasach można zobaczyć jak ciągną do siebie ci wszyscy, co pragną pozostać wiernymi Chrystusowi. Ekumenizmowi Antychrysta przeciwstawia się inne zjednoczenia, duchowe pokrewieństwo wierzących w Chrystusa z różnych kościołów, różnych nauk teologicznych, niekiedy nawet dosyć dalekich od pełni Prawdy.

„Mamy piękne cerkwie, cudowne nabożeństwa, lecz czy jest to powód do zadowolenia?” – pytał o. Serafim wierzących. „Chwalimy się jeszcze i tym, że zachowujemy czasem posty, obchodzimy cerkiewne święta, dajemy ubogim jałmużnę, płacimy cerkiewną dziesięcinę, mamy w naszej parafii piękne ikony, a podczas nabożeństw wszyscy u nas śpiewają. Rozkoszujemy się wzniosłymi naukami patrystycznymi, teologicznymi rozważaniami, a w naszych sercach nie ma Chrystusowej prostoty i prawdziwego współczucia dla cierpiących. I wtedy cała nasza wiara przemienia się w pustą religię i duchowego owocu ona nie przyniesie w odróżnieniu od wiary tych, co odrzucają świeckie udogodnienia i cierpią w walce za Chrystusa”.

Inne słowa o. Serafima: „Prawosławie to nie teologiczne konferencje, wizyty hierarchów i bankiety w drogich restauracjach a cierpienie za Chrystusa”. Prawosławne chrześcijaństwo, jako jedyne, podaje duchową mądrość dawnych wieków. Ono jest BOŻĄ PRAWDĄ, teraz i zawsze i na wieki wieków, łączy nas od razu z Bogiem, czym nie mogą pochwalić się inne kierunki religijne. I w nich są wprawdzie skryte ziarna Prawdy, lecz PEŁNIA PRAWDY jest tylko w chrześcijaństwie, w BOŻYM OBJAWIENIU samego siebie ludzkości.

We współczesnym świecie, pośród chrześcijan, nawet prawosławnych, Szatan z powodzeniem realizuje swoje cele, siejąc zniszczenie i rozpad, gorsząc dusze przed swoim ostatecznym i nieuniknionym atakiem.

Przez swoją śmierć na Golgocie Jezus Chrystus ukazał nam jedyne wyjście dla naszych czasów. Proponuje On: „Przyjdź, naśladuj mnie, biorąc swój krzyż” (Mk 10, 21). I my powinniśmy iść Jego drogą, drogą cierpiącego Prawosławia, jeśli chcemy osiągnąć Jego Królestwo, które nie jest z tego świata. I niechaj na tej pielgrzymiej drodze doda nam odwagi pamięć o jednym spośród nas, synu współczesnej Ameryki. On już przeszedł tę drogę. Ojcze Serafimie – módl się za nas do Boga ! „

 

Opracowanie Szrapnel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.