Jazda po bandzie

W obliczu niechybnej konfrontacji ze skutkami ustawy 447 celowe jest zastanowienie się nad tym kto miałby nie dopuścić do jej wdrożenia. Innymi słowy zaś, komu powierzyć rolę rajdowego kierowcy, który brawurowo pokona zakusy unicestwienia narodu i resztek samorządności blokując proceder zuchwałej grabieży mienia tworzonego z wielkim wysiłkiem i wyrzeczeniem przez pokolenia.

Nie wolno w tym przypadku dopuścić do najdrobniejszych uchybień jakie cechowały dogadywanie się swoich ze swoimi w kwestii ustawy o IPN. To było gwarancją kraksy. Jednocześnie, skoro gangsterzy robią ustawkę, zakulisowo powołują urzędników celem „monitorowania” procesu nazwanego zadośćuczynieniem, wara im od modyfikacji polskiego ustawodawstwa co sugeruje  tajna notatka MSZ.  Potrzebny jest zespół zaufania jako swoiste Pospolite Ruszenie RP. Sytuacja dojrzała do czynu, bo przegadaliśmy wiele lat, miesięcy i godzin.

Weryfikacją intencji i celów działania wszelkich organizacji mających w nazwie własnej przymiotnik „narodowy” – instytutów, czy fundacji będzie czynne poparcie dla legislacyjnej propozycji ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej i obywateli polskich przed grabieżą, autorstwa pana Stanisława Michalkiewicza.

11 maja zapowiedziany jako dzień demonstracji poparcia na rzecz stosownej legislacji,  stanie się pierwszym sprawdzianem naszej zbiorowej odpowiedzialności i gotowości obrony  losu własnego i państwa. Niewątpliwie,  to także egzamin dla Stowarzyszenia Marszu Niepodległości jako organizatora. To akt odwagi wobec zagrożenia totalnym zniewoleniem. Czy zmobilizujemy się do tak rejtanowskiego gestu ?

Oto brzmienie ustawy:

Art. 1. § 1. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom strony żydowskiej odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej.

  • 2. Obowiązek wydania tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu tej ustawy w życie.

Art. 2. Kto wbrew niniejszej  ustawie próbuje zadośćuczynić żydowskim roszczeniom majątkowym opisanym w Art. 1, albo próbuje obejść ten zakaz podlega  karze takiej jak za kradzież zuchwałą.

Art.. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ta lapidarna i fachowa propozycja przedstawiona Sejmowi  wyłoni przed wyborami niczym papierek lakmusowy na kogo będziemy stawiać krzyżyk w nadchodzących wyborach, a zatem czy przetrwamy.

Jola

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.