Strona główna > Rosja > Jasna cholera! — powiedziałem do siebie!

Jasna cholera! — powiedziałem do siebie!

Dzisiaj mało kto rozumie, sam dopiero „otwieram oczy” na TO, ponieważ przedtem nawet przez myśl mi nie przeszło. To była tajemnica, zasłona której nikt ludziom nie otwierał, a domyślenie się osobiście jakoś mi ostatnio nie wychodziło!

a

O czym to chciałem?

Nie będę za bardzo męczył czytelnika ale parę naprowadzających pytań jednak zadam, żeby uruchomić w was proces myślenia.

Oto pierwsze pytanie: dlaczego Rosja po zniszczeniu ZSRR w 1991 roku wróciła do herbu imperium rosyjskiego — dwugłowego orła?

Wszyscy tak bardzo stęsknili się za caratem? Może to byli nie wszyscy, a tylko niektórzy?

a

Oto drugie pytanie sugestywne: dlaczego po upadku imperium Rosyjskiego w 1917 roku sędziowie ubierali się głównie w cywilne ubrania, a po rozpadzie ZSRR w 1991 roku począwszy od 1992 zaczęli nosić specjalne płaszcze sędziowskie, tak jak to było przed rewolucją w 1917 roku?

a

tak było

Tak się stało:

a

Tłumaczenie: „Postanowienie. Prezydium Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej. O opisie togi sędziów Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. Prezydium Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej postanawia: Zgodnie z art 87 Ustawy RFSRRO Trybunale konstytucyjnym RFSRRdaje się do zatwierdzenia rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej przedstawiony przez Trybunał konstytucyjny Federacji Rosyjskiej opis i wzór togi sędziowskiej Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej….”

a

Następnie wszyscy pozostali sędziowie w Federacji Rosyjskiej (nie tylko sędziowie Ttrybunału Konstytucyjnego) przyodziali się w płaszcze sędziowskie, po angielsku „judicial robes”.

A co sobą reprezentuje odzież dzisiejszego rosyjskiego sędziego? I dlaczego ona taka jest? — zadam trzecie sugestywne pytanie.

Informacja z Wikipedii: „Płaszcz sędziowski jest jednym z symboli władzy państwowej, który powinien przypominać sędziom, uczestnikom procesu sądowego i wszystkim pozostałym o specjalnym statusie sędziego. Płaszcz sędziego ukrywa wszystko co ludzkie, a tym samym oznacza to, że sędzia nie powinien być narażony na swoje ludzkie namiętności i emocje, osobisty stosunek do uczestników procesu. Kolor czarny płaszcz wybrano nieprzypadkowo: to właśnie ten kolor oznacza bezstronność, podkreśla status i autorytet władzy sądowniczej”.

To inne źródło: „Nie wiadomo, w którym z krajów Europy Zachodniej pierwsi sędziowie założyli płaszcze ale w dokumentach jako pierwsza tradycja ta została ustalona w Anglii (Judges’ Rules) w 1635 roku”.

Angielski przekład słowa „sądowy (sudejski)” mnie nieco zdezorientował.

Sędziowski — znaczy judejski???

Otwieram  google-tłumacza i translatuję z angielskiego na rosyjski:

Judical (sędziowski), Judge (oceniać), Judicature (sądownictwo), Judaic (judej).

Jasna cholera! — powiedziałem do siebie!

O czym mówi forma judicial robes?

a

Forma ubioru sędziów (sędziowski płaszcz) może nam powiedzieć tylko o tym, że początkowo sędzia i duchowny-żyd — byli jednym!

Teraz staje się zrozumiałe dlaczego cała nasza Judikatura — to głównie żydowskie włości?! Oni, żydzi, są tam królami i bogami! A my, Rosjanie, — frajerami! O tym osobiście przekonałem się już nie jeden raz na swojej skórze…

Idźmy dalej.

Dlaczego ubieranie rosyjskich sędziów w  żydowskie szaty (judicial robes) okazało się powiązane z powrotem Rosji do herbu imperium rosyjskiego — dwugłowego orła?!

To bardzo dobre pytanie! Na tyle dobre, że dalej można już opowiedzieć tyle porażających świadomość laika informacji, że wystarczy na całą książkę-bestseller!

Zadam ci czytelniku kolejne pytanie, ale zacznij myśleć, myśleć!

Od kiedy dwugłowy orzeł z rozpostartymi skrzydłami stał się symbolem imperialnej władz rosyjskich? A co najważniejsze, skąd pochodzi?

Oto kolaż, który zrobiłem kiedyś do artykułu „Kto zbudował miasto nad Newą, obecnie zwane Sankt-Petersburgiem?”.

Jest on  odpowiedzią na dwa ostatnie pytania. Z Piotrem Pierwszym (1672-1725) herbem tym podzielił się władca Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego Leopold I (1640-1705).

a

Na kolażu: Leopold I i Piotr I (w młodości obaj wyglądali jak rodzeni bracia). W centrum herb Świętego Imperium Rzymskiego, który stał się później również herbem Imperium Rosyjskiego.

Koronację Piotra I (z założeniem na głowę korony cesarza) z jednoczesnym ogłoszeniem Rosji imperium (!) opisał naoczny świadek tych wydarzeń, nadworny malarz Teodor Zubow. Wyszła wspaniała grawiura!

a

Kim był „ojciec chrzestny” Piotra I nietrudno się domyślić patrząc na tę grawiurę gdzie rzymski wódz zakłada na głowę Piotra I koronę cesarską.

Tym „ojcem chrzestnym” mógł być tylko cesarz Świętego Imperium Rzymskiego Leopold I (1640—1705), z którym Piotr I miał wcześniej porozumienie, i którego herb skopiował dla Rosji zmieniając na obrazie herbu niektóre atrybuty władzy.

07-jcp

Cesarz Świętego Imperium Rzymskiego Leopold I.

Tylko pogratulować, z tytułem cesarskim Piotra I był już syn Leopolda I — Karol VI.

No i co, dalej będziemy owijać, towarzysze?

No to jedziemy!

Wiecie jak w języku angielskim pisze się słowo Rzymski?

Roman!

A jaka dynastia carów sprawowała rządy nad Rosją od 1613 roku? Pamiętacie?

Romanowowie!!!

Oznacza to, że oni nie są Romanowymi, jak ktoś myśli w swej naiwności, a oni są Rzymscy!

a

Piotr I, jego żona i córki. Oto oni, Judaic, z dużej litery!

Jeszcze jeden historyczny niuans. Zaczerpnąłem go z wiki:

„W 1762 roku, w związku ze śmiercią ostatniej córki Piotra I — cesarzowej Elżbiety, bezpośrednia linia dziedziczenia z linii Romanow została przerwana (męska przerwała się jeszcze wcześniej, w 1730, kiedy to umarł Piotr II). Od 1762 roku Imperium Rosyjskim zaczęli rządzić Holstein-Gottorp-Romanow (Romanow-Holstein-Gottorp.) — rodu Oldenburg (znanego z XI wieku), gałąź oddzielonego od Holstein-Gottorp. Dzięki odziedziczeniu po kądzieli przyjęła imię Romanow i w 1762 roku w imieniu cara Piotra III stanął na czele imperium rosyjskiego. (W związku z tym, cieszące się wielkim autorytetem źródła związane europejskimi genealogiami nazywają dynastię ruskich władców poczynając od Piotra III nie „Romanowymi” a „Holstein-Gottorp-Romanov”).

Ponownie wróćmy do słów Judical (sędziowski), Judge (oceniać), Judicature (sądownictwo), Judaic (żyd). I do formy, judicial robes (płaszcza sędziowskiego), który noszą wszyscy rosyjscy sędziowie zajmujący się dziś bez przerwy, „Prawem rzymskim”.

Słyszeliście o Inkwizycji i potwornych egzekucjach różnych „heretyków”, „kołdunów”, „wiedźm” i nawet uczonych? Słyszeliście o paleniu ich żywcem po decyzji tych judów, ubranych w judejskie szaty robocze?!

Na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego, większość spalono żywcem, oczywiście kobiet. Dokładnie takich samych kobiet, z darem od Boga, jak u tych zwyciężczyń „Bitwy ekstrasensów”.

a

Według brytyjskiej encyklopedii „World Book” w ciągu 4 wieków sędziów (judge) w osobach katolickich duchownych spalono żywcem ponad 300 tysięcy kobiet. Żywych!

a

Masowe egzekucje ludności cywilnej w „oświeconej Europie”. Grawiury tego czasu! Rysunki zostały wykonane dosłownie na gorąco.

a

Pamiętacie słowa z Wikipedii: „Płaszcz sędziowski skrywa wszystko co ludzkie, tym samym symbolizuje to, że sędzia nie powinien być narażony na ludzkie uczucia i emocje, w stosunku do uczestników procesu… „.

A przecież ci Judaic-Judge z dużej litery, ubrani czasem w białe, czasem w czarne płaszcze sędziowskie (judicial robes), bezczelnie nazywali siebie chrześcijanami!!! Przecież robią to do tej pory, zmieniając tym samym wiarę ludzi w Chrystusa i Boga w płytki spektakl!

a

Głowa kościoła Rzymskokatolickiego Franciszek I.

Jeżeli to — Judei z dużej litery, to kim są żydzi, których również nazywają po prostu judei? I których wspomina się w literaturze z małej litery?!

Kto to tacy ci żydzi, osobiście domyśliłem się tego ponad rok temu, i opowiedziałem o tym w artykule „Najstraszniejsza broń Świętego Cesarstwa Rzymskiego”.

Jeżeli jesteście ciekawi to kliknijcie na link „Puszka Pandory” i przeczytajcie sobie.

No a teraz jeszcze coś ciekawego i będę kończył. Już nie mam sił na pisanie, całą noc nie spałem.

Pamiętacie popularne wyrażenie „Moskwa – Trzeci Rzym”? („Moscow, the Third Rome”).

A wyrażenie „Trzecia Rzesza”?

Wiąże się to bezpośrednio z nazwą Adolfa Hitlera, głównego nazistowskiego przestępcy, który rozpętał 1 września 1939 roku II Wojnę Światową. A 22 czerwca 1941 roku, podporządkowując sobie do tego czasu cały przemysł wojenny i potencjał Europy zdradziecko napadł na Związek Radziecki.

Jaką miał nazwę plan Hitlera błyskawicznego podbicia i zniszczenia ZSRR, pamiętacie?

Nazywał się „Plan Barbarossa”.

Operacja Barbarossa (niem. Unternehmen Barbarossa) – agresja III Rzeszy na ZSRR w trakcie II wojny światowej. Pierwotny plan przewidywał atak 15 maja 1941, ale z powodu obalenia proniemieckiego rządu księcia Pawła, Hitler musiał interweniować na Bałkanach, w Jugosławii, a także w Grecji. Przełożono więc atak na 22 czerwca 1941 roku. Plan ataku był przygotowany i podpisany przez Adolfa Hitlera już 18 grudnia 1940 (dyrektywa nr 21). Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której klęska zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie. Walki na froncie wschodnim, gdzie realizowano operację „Barbarossa”, okazały się być jednymi z najbrutalniejszych i najbardziej wyniszczających bitew II wojny światowej. Nazwa planu „Barbarossa” wywodzi się od przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy.

A kim był ten Barbarossa, że tłumaczy się go jako rudobrody?

To był ten rudy Judej (Judaic — po angielsku), Frederick z imienia, który był cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego od 18 czerwca 1155 roku do 10 czerwca 1190.

a

Ta informacja pochodzi z Wikipedii.

Zwróćcie uwagę na imię matki Barbarossa — Judit Bawarska (Judith of Bavaria).

To na cześć tego „j(dż)udaja”, który zginął spadając z konia do rzeki w 1190 roku w czasie wyprawy wojennej do Palestyny, tak Adolf Hitler nazywał swój plan zniszczenia ZSRR latem 1941 roku.

No a ja skończę dziś swoją opowieść myślą, która jeszcze po południu odwiedziła moją głowę:

„Historia jest unikalna, ale można ją zawsze przewinąć z powrotem jak taśmę filmową, można prześledzić wszystkie związki przyczynowe pomiędzy wydarzeniami historycznymi i zrozumieć dzięki temu, kto z kim walczy dzisiaj… „

Na tej niezbyt wesołej nucie pozwólcie, że zakończę swój trud.

Pokoju na ziemi jeszcze długo nie zobaczymy. Niestety! Kręgiem wszystko powiązane jest z judejami!

16 listopada 2016 r. Murmańsk. Anton Blagin

Post scriptum

Zmuszony jestem do uzupełnienia, bo dyskutanci próbują coś udowodnić…

Ponoć u cara Iwana-IV (Groźnego) jeszcze przed Piotrem I był herb dwugłowego orła…

Był! Ale całkowicie inny!

Z lewej strony — pieczęć Iwana Groźnego, na prawo — herb rządu Tymczasowego w Rosji w 1917 roku. Są jednakowe! Herb — emblemat Banku Rosji. Dalej — obecny herb Federacji Rosyjskiej i znajdujący się na brzegu prawej strony herb Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Są również takie same.

a

Czy potrzebne jeszcze jakieś komentarze?! Spojrzyjcie na skrzydła tych orłów!

Komentarze:

Mylnikovdm: Doskonały materiał! Dziękuję! Zabieram do siebie…

Co się tyczy herbów. Kiedy orzeł ma skrzydła do góry, oznacza to najwyższy poziom w hierarchii. Nad właścicielem takiego herbu nie ma wyżej już nikogo. Jeżeli skrzydła orła opadają końcami w dół, oznacza to przedostatni poziom hierarchii. Nad właścicielem takiego herbu jest jeszcze jeden wyższy poziom hierarchii. Prócz tego, w dwóch ostatnich herbach w szponach są symbole planetarnej władzy — berło i jabłko.

W herbie Iwana Groźnego końce skrzydeł opadają na dół, oznacza to, że nad nim jest jeszcze jeden poziom hierarchii. Jeżeli popatrzymy na stare mapy, to wynika z nich, że Moskiewska Tartaria jest częścią ogólnego systemu, w który wchodzą także Syberyjska Tartaria i jeszcze cały szereg innych Tartarii.

Końce skrzydeł na herbie Banku Rosji mówią o tym, że nad nim jest jeszcze jeden poziom hierarchii — System Rezerwy Federalnej. A przy okazji ciekawy fakt, w 2016 roku na nowych monetach nie ma już herbu Banku Rosji ze skrzydłami na dół, a herb FR jest ze skrzydłami do góry.

Vlad gyx: Materiał bomba — dla umiejących dodać 2+2 otwiera się poważny obraz. Niedawno wpadła mi w oczy informacja potwierdzająca twoje słowa, ale z innej, niespodziewanej strony.

Chodzi o to, że „elity” żyją według innych praw. Nie to, że oni nie podporządkowują się „naszym” prawom a chodzi o to, że żyją według innych praw! Oto materiał: http://chediz.livejournal.com/157423.html

No i ostatnia rzecz, o czym ja Anton Blagin, dowiedziałem się ze światowych mediów. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał odmowę bycia uczestnikiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanego i przyjętego w Rzymie 17 lipca 1998 roku i ratyfikowanego przez FR 13 września 2000 roku.

a

Odnośnik: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/16/70557-pochemu-rossiya-otkazalas-ratifitsirovat-rimskiy-statut-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda

Gintar: Dobrze zauważyłeś Anton: Judical (sędziowski), Judge (oceniać), Judicature (sądownictwo), Judaic (judej-żyd). A zauważyłeś, że Jewerly — to kosztowności (biżuteria), a Jew — żydzi?!

Tłumaczenie Treborok

Źródła:

http://www.kramola.info/blogs/protivostoyanie/ni-hrena-sebe-skazal-ya-sebe

blagin-anton.livejournal.com/940521.html

Źródło polskie: https://treborok.wordpress.com/jasna-cholera-powiedzialem-do-siebie/?preview=true

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *