Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Jan Paweł II i żydowski kaganiec

Jan Paweł II i żydowski kaganiec

To on, Jan Paweł II, założył nam, Kościołowi i Polakom, ten żydowski niewolniczy kaganiec, który Polacy muszą zerwać!!!…z biskupami lub bez…

Jan Paweł II w rzymskiej synagodze w 1968 roku wyrzekł się Jezusa Chrystusa przed głównym rabinem Rzymu Elio Toaff’em.

a1,1

Jan  Paweł  II  z  niecierpliwością  spieszy  naprzeciw  rabina  Rzymu:     —  początek wizyty w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 roku. / Actualite des Religions, maj-czerwiec 2003

a1,2

gazetawarszawska.com

Żydzi są powołani i umiłowani przez Boga w sposób nieodwracalny.

Uprawiając więc naukę o Kościele, określając jego tożsamość, nie należy twierdzić, że lud żydowski został przez Boga odrzucony

I TERAZ UWAGA!!!  NAPRAWDĘ UWAGA!!!  — Lepiej przeczytaj kilka razy…

Stwierdził   także,   —  że   jego 

—  wizyta   nie jest zwieńczeniem przezwyciężonych   różnic   i   poglądów,   —  ponieważ we wzajemnych kontaktach chrześcijanie i żydzi znajdują się dopiero u początku drogi.

Przypomniał,  — że jednych i drugich dzieli przede wszystkim osoba i nauczanie Jezusa z Nazaretu,   syna   narodu   żydowskiego.

—  „Możemy  więc zauważyć, że Jezus Chrystus na stałe podzielił chrześcijan   i   Żydów.

Przed   każdym   chrześcijaninem   staje   nieustannie   wyzwanie,   —  aby owo   —    «nie»    —  dla   Jezusa   Chrystusa   —    umieć   wyjaśnić   

—   starając  się zrewidować własny sposób składania o Nim świadectwa”

TO ON —  JPII —  ZAŁOŻYŁ NAM —  KOŚCIOŁOWI I POLAKOM  — TEN ŻYDOWSKI NIEWOLNICZY KAGANIEC; mamy się wyrzec wyznawania Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego  — a uznawać Go jedynie jako Jezusa z Nazaretu,  „syna   narodu   żydowskiego”;  — albo przyjmiemy nauczanie judaizmu  — „nie należy twierdzić, że lud żydowski został przez Boga odrzucony”  — albo   w   najgorszym   (gojowskim)   przypadku, — staniemy się bezwyznaniowcami obojętnymi religijnie i zgodzimy się na światową hegemonię żydowską…

I o to tak naprawdę chodzi, a nie o jakieś wymyślone współpracowanie z Niemcami i odpowiedzialność za „holokaust” — mamy się zgodzić na żydowską okupację!!!… i raz na zawsze wyrzec się naszej katolickiej WIARY!!! Dopóki tego nie uczynimy — nie dadzą nam spokoju!!!

a1,3

JP II z rabinem polskim podczas wizyty w polskim sejmie  – „Pan papież ma usunąć ten krzyż ze Żwirowiska / gazetawarszawska.com

„Jan   Paweł II   odwiedził   rzymską   Synagogę   Większą   13 kwietnia 1986 r. —  Była to pierwsza wizyta biskupa Rzymu w świątyni żydowskiej w tym mieście.

W   wygłoszonym   wówczas   przemówieniu papież wypowiedział słynne słowa,   —  że  

—  żydzi   są   „starszymi   i   umiłowanymi”   braćmi   chrześcijan.

[…] Tuż   przed   wizytą ówczesny naczelny rabin Rzymu Elio Toaff przypominał, że podobnie jak papieże, również on ma swoich „lefebrystów”.

„Są   to   ludzie,   którzy   oceniają   sprawy   z   punktu   widzenia politycznego   albo   kierują   się   resentymentami”

  —  wyjaśnił rabin.

Toaff   powitał wówczas Ojca Świętego przed główną bramą synagogi, —   po czym   obaj,   wraz   z   towarzyszącymi   im   osobami   weszli   do   środka.

W przemówieniu powitalnym rabin zauważył, że Kościół w sposób radykalny zmienił swoje nauczanie na temat Żydów i traktuje ich z szacunkiem i powagą.

Podkreślił, że nie zapominając o przeszłości, Żydzi chcą współpracować w ramach obu wspólnot na zasadzie partnerstwa i równości.

—  Nie zmienia to jednak faktu, —  iż pragną oni dalej szerzyć wiarę w Jedynego Boga i Jego miłość, a także ojcostwo wobec wszystkich ludzi.

Przekonani, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego podobieństwo, chcieliby wraz z chrześcijanami nauczać o koniecznym szacunku w relacjach międzyludzkich, przeciwstawiać się wszelkim formom rasizmu oraz antysemityzmu.

Żydzi i chrześcijanie mogą, według Toaffa, współpracować również w dziedzinie ochrony praw człowieka,  —   takich jak prawo do wolności sumienia i wyznawania własnej religii.

—  Interesująco brzmi zachęta   do wspólnej   troski   o   życie —   „od pierwszej chwili jego poczęcia”.

Następnie  głos zabrał Jan Paweł II, którego przemówienie przeszło do historii   jako   „Odnalezione braterstwo”.

Na   wstępie   przyznał,   —    że  od   dawna   myślał  o tej wizycie i przypomniał,

—  że rabin Toaff spotkał się już z nim 8 lutego 1981, gdy Jan Paweł II odwiedził   pobliską   parafię   św. Karola.

Wspomniał też o swym pobycie na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz 7 czerwca 1979 w czasie wizyty apostolskiej w Polsce,

—  gdy cierpieniom narodu żydowskiego w czasie ostatniej wojny poświęcił oddzielny fragment wygłoszonej wówczas homilii.

Ojciec   Święty   przywołał   nauczanie   Kościoła   na   temat   postawy katolików   wobec   żydów   i   judaizmu,   —   zawarte   w   deklaracji  soborowej  „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Papież podkreślił, że Kościół

—   „opłakuje akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu,   które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom”.

Powtórzył   z naciskiem słowa: „przez kogokolwiek”.

Wtedy też padły pamiętne słowa, które zrobiły największą „karierę” światową:

—  „Stosunek do niej [religii żydowskiej – KAI] jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii.

Jesteście naszymi umiłowanymi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi”.

Jan   Paweł   II   napiętnował   postawy   wrogie   wobec   Żydów,  —   i   to   nie tylko te o podłożu rasistowskim bądź społecznym,

—  lecz także takie, które uzasadniano względami teologicznymi.

Przypomniał, że nie można całemu narodowi żydowskiemu przypisywać zbiorowej i dziedzicznej winy za śmierć Jezusa.

„Tak więc nie ma żadnych podstaw do jakiejkolwiek rzekomo teologicznie usprawiedliwionej dyskryminacji lub – co gorsza jeszcze – prześladowania Żydów”

– powiedział papież.

W   tym  kontekście przypomniał, że Żydzi są powołani i umiłowani przez Boga w sposób nieodwracalny.

[Już   tutaj widzimy odrzucenie przez JPII Ewangelii, ponieważ Pismo Święte przeczy „nauczaniu” JPII   —   jawnemu   antychrystowi — emjot]

Uprawiając więc naukę o Kościele, określając jego tożsamość, nie należy twierdzić, że lud żydowski został przez Boga odrzucony

—  podkreślił Ojciec Święty”.

I TERAZ UWAGA!!!  NAPRAWDĘ UWAGA!!! 

— Lepiej przeczytaj kilka razy…

„Stwierdził   także,   —  że   jego  wizyta nie jest zwieńczeniem przezwyciężonych   różnic   i   poglądów,

—  ponieważ we wzajemnych kontaktach chrześcijanie i żydzi znajdują się dopiero u początku drogi.  —   [do piekła !!!  — emjot]

Przypomniał,  — że jednych i drugich dzieli przede wszystkim osoba i nauczanie Jezusa z Nazaretu,   syna   narodu   żydowskiego.

„Możemy  więc zauważyć, że Jezus Chrystus na stałe podzielił chrześcijan i Żydów.

i teraz:

Przed   każdym   chrześcijaninem   staje   nieustannie   wyzwanie,

—  aby owo   «nie»   dla   Jezusa   Chrystusa   —    umieć   wyjaśnić   

—   starając  się zrewidować własny sposób składania o Nim świadectwa”

– mówił papież.

„Mogę więc otworzyć przed wami moje serce i szczodrze okazać moje uczucia życzliwości dla całej wspólnoty żydowskiej Rzymu, jak i wszystkich   Żydów   na   całym   świecie”

– zapewnił Jan Paweł II.

Na zakończenie wizyty Ojciec Święty i naczelny rabin Rzymu wymienili pocałunki pokoju”.

————————————–

emjot

Cytaty za KAI / kw, 2010-01-17 – http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x24973/epokowa-wizyta-jana-pawla-ii-w-rzymskiej-synagodze/

Przeczytaj:

List JANA PAWŁA II do RABINA RZYMU z okazji stulecia Wielkiej Synagogi w Rzymie – Vatican, 22 Maj 2004 ►ŚWIADECTWO APOSTAZJI I HEREZJI !!! : 

(https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/07/07/list-jana-pawla-ii-do-rabina-rzymu-z-okazji-stulecia-wielkiej-synagogi-w-rzymie-vatican-22-maj-2004-%E2%96%BAswiadectwo-apostazji-i-herezji/)

Za: https://forumdlazycia.wordpress.com/2015/04/20/to-on-jpii-zalozyl-nam-kosciolowi-i-polakom-ten-zydowski-niewolniczy-kaganiec-ktory-polacy-musza-zerwac-z-biskupami-lub-bez/

Data publikacji: 20.04.2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *