Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Jakie usługi oferuje kancelaria notarialna w Gliwicach?

Jakie usługi oferuje kancelaria notarialna w Gliwicach?

Notariusz jest osobą, która ukończyła studia prawnicze, zdała egzamin i odbyła stosowną aplikację. Wykonuje zawód zaufania publicznego, a w zakres jego działalności wchodzi sporządzanie umów, jak również poświadczanie dokumentów czy tworzenie aktów notarialnych. W kancelarii dokonywane są wszelkie czynności notarialne, a więc takie, którym strony chcą lub którym są obowiązane nadać formę notarialną. Dokumenty opracowywane w kancelarii tworzone są bowiem nie tylko ze względu na wymogi ustawowe, ale często także w celu zminimalizowania sporów sądowych.

Zadania notariusza
Jednym z najczęstszych zagadnień, z jakimi osoby przychodzą do kancelarii notarialnych, są dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomością – przede wszystkim jej sprzedażą. W takiej sytuacji konieczne jest bowiem podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Oprócz tego w kancelarii notarialnej należy pojawić się także w celu podpisania umowy przedwstępnej albo sporządzenia małżeńskiej umowy majątkowej, czyli intercyzy i to zarówno pomiędzy obecnymi, jak i przyszłymi małżonkami. Tylko jeśli taki dokument zostanie sporządzony w obecności i za potwierdzeniem notariusza, będzie ważny w świetle prawa. Działalność notariusza skupia się także wokół wielu czynności związanych ze sprawami spadkowymi. Należy do nich przede wszystkim sporządzanie testamentu w formie aktu notarialnego, poświadczenie dziedziczenia czy wykazu inwentarza.

Sprawdź usługi notarialne w Gliwicach: gajos-malachowski.pl/

Notariusz  – pozostałe czynności
To jednak nie wszystkie dokumenty, jakie można sporządzić u notariusza w Gliwicach. Jako osoba zaufania publicznego będzie on bowiem także w wielu sytuacjach swoją obecnością i podpisem poświadczać różne czynności dokonywane przez swoich klientów, tym samym nadając im moc dokumentu urzędowego. Do najczęstszych będą należeć protokoły, pełnomocnictwa do prowadzenia niektórych czynności prawnych czy umowy darowizn. Notariusz będzie także sporządzał różnego rodzaju poświadczenia notarialne – zgodności podpisu czy zgodności kopii dokumentu z oryginałem, a także protesty czeków i weksli.