Strona główna > Świat > Jak żydomasoneria niszczy chrześcijaństwo w USA i w Polsce

Jak żydomasoneria niszczy chrześcijaństwo w USA i w Polsce

Jednym z głównych celów Ligi Antydefamacyjnej, żydomasońskiej organizacji działającej przy B’nai B’rith jest walka o ścisłe rozdzielenie kościoła od państwa w Stanach Zjednoczonych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anti-Defamation_League
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith

W swojej książce ADL piszę:

„Od 1948 rok była stroną czynną (dostarczając „raportów eksperckich”) w praktycznie każdym ważniejszym procesie dotyczącym stosunków pomiędzy kościołem a państwem, domagając się zawsze ścisłej interpretacji klauzuli separacyjnej. Liga Antydefamacyjna pracuje nieustannie nad ścisłym rozdziałem kościoła od państwa, a jej zaangażowanie w tej kwestii sięga udziału Ligi w pierwszym procesie szkolnym: Mr. Cullum przeciw Ministerstwu Oświaty. Mur oddzielający kościół od państwa musi być zrekonstruowany i wzmocniony tak, aby wolność religijna wymarzona przez Jeffersona i pozostałych ojców-założycieli pozostawała dzisiaj i na zawsze przykładem dla całego świata”

W rzeczywistości B’nai B’rith i ADL nie dążą do „wolności religijnej” tylko lobbują na rzecz usunięcia z przestrzeni publicznej w USA symboli chrześcijańskich, o innych religiach jakoś zapominając.

Celem ADL jest kwestionowanie praktyk religijnych większości, tzn, kwestionowanie religii chrześcijańskiej (katolików, protestantów czy ortodoksów) w szkołach publicznych (a nawet w prywatnych szkołach wyższych), w administracji, w gminach, w życiu lokalnym. Celem do zrealizowania – w imię jak najściślejszego „przestrzegania prawa” jest oficjalne odrzucenie fundamentów cywilizacji zachodnio-amerykańskiej, opartej w szczególności na Biblii.

Najważniejsze przykłady działań ADL mających na celu stopniowe wyrzucanie wszelkich działań religijnych z przestrzeni publicznej w USA:

-Czas wolny. ADL nieustannie sprzeciwia się zarezerwowaniu uczniom wolnego czasu w szkołach, który umożliwiłby im uczestnictwo w praktykach religijnych, nawet dobrowolnych (za przykład za zgodą rodziców czy nauczycieli)

-Szkoła prywatna. ADL stale sprzeciwia się udzielaniu subwencji i pomocy publicznej dla szkół prywatnych prowadzonych przez kościoły.

-Modlitwa. Amerykański Sąd Najwyższy na żądanie ADL zakazał modlitw (nawet dobrowolnych i milczących) w szkołach, na salach sądowych i we wszystkich siedzibach władz lokalnych, stanowych czy federalnych.

Warto przypomnieć że każdy kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych od czasów ich ojców-założycieli składa przysięgę na Biblię.

ADL dzięki swojej sile „przekonywania” uzyskuje stopniowo:

-odejście od przysięgania na wiarę w Boga urzędników publicznych, 1961

-zakaz porannego czytania Biblii na początku lekcji w szkołach, 1963

-zakaz umieszczania Biblii w szkołach w miejscach ogólnodostępnych. Natomiast gdy chodzi o tę część Pisma Świętego, którą stanowi Stary Testament (Biblia religii żydowskiej) ADL nigdy nie wnosi protestu.

-Kolędy i pieśni religijne. ADL próbowała usunąć ze szkół zwyczaj śpiewania kolęd i psalmów. Na razie bezskutecznie (stan na rok 1993).

-Kółka religijne. Na mocy EAA animatorzy klubów religijnych uzyskali pozwolenie na pozalekcyjne czytanie Biblii. EAA uznało to za „formę wolności ekspresji”. Natomiast ADL próbowała zablokować tego typu praktyki powołując się na laickość państwa. Np. w 1993 roku żydomasoni z ADL próbowali zablokować rozpowszechnianie filmu stowarzyszenia ewangelickiego przez pewną szkołę w godzinach pozalekcyjnych.

-Symbole religijne. W USA w szkołach oraz instytucjach użyteczności publicznej obowiązuje zakaz (poprawka do konstytucji) obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i wszelkich innych chrześcijańskich świąt (żydowskie święta oczywiście można obchodzić bez skrępowania) w których wykorzystuje się symbole chrześcijańskie takie jak krzyż, szopka bożonarodzeniowa czy obrazy z wizerunkiem Chrystusa.

-Biblia. W 1992 roku w USA zakazano czytania Bilbii przez nauczycieli po cichu w szkołach. Biblia nie może być też eksponowana na nauczycielskim pulpicie. Sprzeczne z konstytucją jest także gromadzenie książek religijnych w szkolnych bibliotekach i wypożyczanie ich uczniom ! Co ciekawe sprzeczne z konstytucją nie jest występowanie w bibliotekach szkolnych ksiąg związanych z religią hinduistyczną czy z buddyzmem.

ADL wsparła batalię Simcha Goldmana, żydowskiego żołnierza armii USA który chciał w czasie odbywania służby chodzić w jarmułce.

Sąd Najwyższy USA orzekł że jest to zgodne z prawem bo „nie osłabia morale ani posłuszeństwa”. Kiedy trybunał odwoławczy w Waszyngtonie orzekł inaczej ADL i 5 innych żydowskich organizacji zażądało wznowienia procesu i nowego wyroku.

-Odniesienia religijne. 3 listopada 1981 roku trybunał w Kalifornii zakazał rozpowszechniania wyznaniowego rocznika dotyczące wykonywanych zawodów „Christian Yellow Pages”. Dyrektor wydawnictwa skazany został na zwrot poniesionych szkód wielu przedsiębiorcom żydowskiego wyznania, którzy chcieli tam umieścić swoje własne ogłoszenia, na bezpośredni rozkaz ADL. Gdy jednak ukazał się analogiczny rocznik dla społeczności żydowskiej „The Jewish Yellow Pages” ADL uznała że nie jest on „dyskryminacyjny”.

Na podstawie: E. Ratier „Tajemnice Zakonu Synów Przymierza” 1993

W Polsce jedną z czołowych postaci domagających się tzw. świeckiej szkoły oraz usunięcia symboli religijnych (wyłącznie chrześcijańskich rzecz jasna) z przestrzeni publicznej jest Jan Hartman.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hartman

Jan Hartman jest krewnym żydowskiego rabina-talmudysty Kramsztyka. Ale nie to jest najistotniejsze. Hartman jest od 12 lutego 2012 roku wiceprzewodniczącym polskiego oddziału żydomasońskiej organizacji B’nai B’rith.

Inauguracja żydomasońskiej sekty B'nai B'rith w Polsce
Inauguracja żydomasońskiej sekty B’nai B’rith w Polsce
Prezydent Kaczyński reaktywuje B'nai B'rith w Polsce
Prezydent Kaczyński reaktywuje B’nai B’rith w Polsce

https://forumemjot.wordpress.com/2012/07/20/tutaj-spocznij-dlaczego-prezydentj-ignacy-moscicki-rozwiazal-dzialalnosc-loz-masonskich-w-polsce/

Polski wywiad napisał w raporcie do prezydenta Mościckiego który zlikwidował B’nai B’rith w 1938 roku:

„“Loża B’nai B’rith ma destrukcyjny wpływ na niepodległe państwo. Członkowie tej loży mają plan opanowania światowej gospodarki (….) Wobec powyższego, że loża B’nai B’rith stanowi zagrożenie dla innych krajów, stanowi je również dla Polski.””

Jeżeli przyjąć więc, że cele B’nai B’rith w każdym kraju ma identyczne czyli powolną dechrystianizację przestrzeni publicznej to nie dziwić powinno tak wielkie zaangażowanie Hartmana i jego dotychczasowej partii Twój Ruch w ten proceder. Warto dodać, że Hartman został usunięty ze swojej partii za publiczne nawoływanie do kazirodztwa. Również Uniwersytet Jagielloński po tych słowach odciął się od niego.

http://niezalezna.pl/59885-prawdziwa-twarz-lewicy-hartman-chce-dyskusji-na-temat-legalizacji-kazirodztwa

Żydomason Hartman na okładce Wprost
Żydomason Hartman na okładce Wprost
Partia, której przez kilka lat członkiem był Hartman znana jest nie tylko z paranoicznego antyklerykalizmu. W 2012 roku partia Twój Ruch zaprosiła do Polski znanego z pedofilskich skłonności Daniela Cohn-Bendita, który w 1982 roku we francuskiej telewizji przyznał się do kontaktów pedofilskich z 3 i 4-letnimi dziećmi !

Cohn-Bendit, który był przywódcą lewackich rozruchów 1968 roku we Francji jest wielkim zwolennikiem partii Palikota i uważa, że ich programy są niemal identyczne.

http://wpolityce.pl/polityka/156564-daniela-cohn-bendita-dla-ktorego-seks-z-piecioletnim-dzieckiem-jest-obledny-i-maniakalny-chroni-panstwo-francuskie-blokuje-ono-filmy-kompromitujace-lewaka

http://hartman.blog.polityka.pl/2015/03/22/zeby-szkola-byla-polska/

Żydomason Hartman piszę na swoim blogu:

„Jeśli chcesz pomóc wyzwolić polską szkołę od udręki klerykalizmu, a Polskę przybliżyć do suwerenności w stosunku do Watykanu, przeczytaj tę instrukcję i zacznij działać!”

Z jednej strony chce wyzwolić Polskę spod wyimaginowanej okupacji Watykanu a z drugiej jednak strony on i cała jego była partia jest zwolennikiem utraty suwerenności Polski poprzez członkostwo w Unii Europejskiej. Hipokryzja tego człowieka nie zna żadnych granic.

Tak więc można z bardzo dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że działalność Hartmana na rzecz wyrzucenia z przestrzeni publicznej symboli chrześcijańskich nie jest związana tylko z partią, której akurat był członkiem ale może być realizacją linii ideologicznej żydomasońskiej sekty B’nai B’rith, która w Stanach Zjednoczonych od prawie 70 lat lobbuje za usuwaniem symboli religii chrześcijańskich z amerykańskiej przestrzeni publicznej i robi to bardzo skutecznie.

AdRo203

http://forum.wolna-polska.pl/viewtopic.php?f=8&t=1406

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *