Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Jak zlobotomizowano Francuzów i co się dzieje w Ameryce. John Kaminski

Jak zlobotomizowano Francuzów i co się dzieje w Ameryce. John Kaminski


Zobacz także: MULLINS: NOWA HISTORIA ŻYDÓW. Redakcja.

W kabale zło nabiera tajemniczego samoistnienia, które swoje nakazy bierze od fizycznego pojawienia się życia na Ziemi, albo Adama. Kabała twierdzi, że Adam wytrąca z równowagi cały strumień życia, i że Kościół, czy chrześcijaństwo, formalizując istnienie ludu Adamitów na Ziemi, stał się problemem, który musi zostać rozwiązany. To jest istota podstawowej za-sady anty-życia u podstaw całej kabały i jej następcy, masonerii. Te nakazy deklarują, że satanizm osiągnie swój ostateczny triumf nad Kościołem i chrześcijaństwem, kończąc w ten sposób „dualizm” tego świata, walkę między dobrem i złem. Krótko mówiąc, zakończy się cały problem dobra i zła, gdy na świecie zatriumfuje zło, i wyeliminuje się dobro. Ten pro-gram może wydawać się nieco uproszczony, ale jest podstawowym założeniem kabały i masonerii.

 — Eustace Mullins, Klątwa Kanaanu [The Curse of Canaan], s. 42

a
Poświęciłeś  życie czemuś czego nawet nie znasz, i gorzej, nawet nie wiesz iż to zrobiłeś.

Większość ludzi żyje i umiera nawet tego nie wiedząc, i tylko 50 lat kwestionowania każdej opowiedzianej Ci historii może prowadzić nawet do poczucia, że zakorzeniona w naszych głowach historia to nic więcej niż ten sam rodzaj oszukańczej propagandy narzucanej nam dzisiaj każdym celowo przekręconym raportem głoszonym w TV.

Ci sami ludzie którzy zorganizowali rewolucje francuską i bolszewicką, jak również amerykańska wojnę domową i obie wojny światowe, zarządzili także 11 września. I oni zawsze używają tych samych metod. Oczernia się grupę docelową której nie lubią, tworzy się fikcyjną prowokację, i wypowiada się jej wojnę. Przyczyną wojny są ZAWSZE nie dające się udowodnić kłamstwa, bo to tylko skonstruowana fikcja jako pretekst do bombardowania krajów i zabijania ludzi, którzy posiadają zasoby naturalne jakie oni chcą ukraść.

Jak Uchwała Rezerwy Federalnej z 1913 była mechanizmem spustowym I wojny światowej i Pearl Harbor zainscenizowano po to by wciągnąć Amerykę do II wojny światowej, tak 11 września był wymyślonym katalizatorem dla permanentnej wojny ze światem teraz toczonej w Palestynie, Iraku, Afganistanie, Sudanie, Kolumbii i wielu innych miejscach. W rzeczywistości w każdym kraju na tej planecie wzeszło nasienie machiny śmierci władców marionetek.

Ale to w rewolucji francuskiej można wyraźnie zobaczyć co ma się przydarzyć nam teraz, kiedy parada liderów, których wykorzystuje się do sprzyjania bezzasadnej rewolucji zanim postawi się ich pod gilotyną kiedy nie są już potrzebni, bardzo przypomina obsadę mrocznych postaci, które współczesne media paradują przed nami jako naszych „liderów”.

W swoim dziele Klątwa Kanaanu autor  Eustace Mullins twierdzi,  że dokładne zrozumienie panowania terroru rewolucji francuskiej, bolszewickiej i hiszpańskiej – i zdanie sobie sprawy z tego co przydarzyło się Brytanii, Francji, Rosji i Niemczech, i co dzieje się teraz w Ameryce – daje nam mrożący w żyłach obraz tego co ma nadejść.

„Trudno jest sobie wyobrazić, że ulice i rzeki Francji kiedyś spływały krwią niewinnych” – pisze Mullins.

Mullins tak opisuje scenę w Paryżu zaraz po zgilotynowaniu króla Ludwika XVI w 1793:

„Los księżniczki de Lamballe, przyjemnej w średnim wieku arystokratki, która uciekła z miasta, był typowy. Kierując się lojalnością wobec swojej pani, Marii Antoniny, wróciła do Paryża by nią się zająć. Księżniczkę szybko złapał tłum, publicznie podziabał, a jej prywatne części paradowano po miastach jako trofea  triumfu rewolucji. Po zdobyciu Guillerriers, w ręce tłumu wpadł młody praktykant. Naszykowano wielki gar i rozpalono pod nim ogień. Smażono go na maśle, po czym rewolucjoniści ucztowali. Paryskie cmentarze stały się scenami nocnych orgii, wiele z nich mistyczne rytuały, których nie było na świecie od zniszczenia Świątyni Baala. Otwierano groby, a szczątki wykorzystywano w satanistycznych rytuałach…”

„Podstawy ideologiczne tych okrucieństw zapisano w zgromadzeniu narodowym 26 sierpnia 1789, które formalnie przyjęło Deklarację Praw Człowieka” – wyjaśnia Mullins.

Ta krwawa pamięć na stale zatruła postrzeganie Francuzów, którzy słusznie są podejrzliwi wobec każdego, bo głęboko w genach pamiętają swoje dziedzictwo i ich kraj został im ukradziony, i że z entuzjazmem aprobowali kiedy to miało miejsce.

Kpt Archibald Maule Ramsay w książce Ohydna wojna [The Nameless War], tak to opisuje:

„Rewolucja francuska w 1789 była najbardziej wstrząsającym wydarzeniem w historii Europy od upadku Rzymu.

„Wtedy światu pokazało się nowe zjawisko. Nigdy wcześniej tłum najwyraźniej nie zorganizował z sukcesem rewolucji przeciwko wszystkim innym klasom w kraju, pod dobrze brzmiącymi a dość bzdurnymi hasłami, i metodami nie mającymi śladu żadnych zapisanych w tych hasłach zasad. Nigdy dotąd żaden sektor narodu nie podbił pozostałych, a jeszcze wymazał każdą cechę życia narodowego i tradycji, od króla, religii, arystokracji, kleru, konstytucji, flagi, kalendarza i nazw miejsc, do waluty. Takie zjawisko zasługuje na najdokładniejszą uwagę, zwłaszcza dlatego, że po nim nastąpiły identyczne wybuchy w wielu krajach. Główne odkrycie, jakie takie badanie pokazuje, to ten fakt: rewolucja nie była dziełem Francuzów po to by ulepszyć Francję. Była dziełem obcych, których celem było zniszczenie wszystkiego czym była Francja”.

Mullins ustawia scenę. Jednym z mniej znanych okrucieństw w dziejach ludzkich była francuska rzeź Hugenotów w XVI i XVII wieku.

W Klątwie Kanaanu Mullins bada historyczny rozwój tej grupy którą teraz nazywamy żydowskimi mocodawcami kontrolującymi świat. Od początku jako Kanaanejczycy, stali się Fenicja-nami, zostali zniszczeni w Kartaginie, ale przegrupowali się w Wenecji. To z tego ludu wysiano nasiona rewolucji francuskiej.

Mullins pisze (s. 109) „… represyjne działania wobec Hugenotów rozpoczęły się po tym kiedy Katarzyna Medycejska została regentką Francji po dojściu na tron Karola IX. Już wiedzieliśmy, że Medyceusze zapłacili za sformułowanie doktryny o świeckim humanizmie, kiedy Cosimo Medyceusz ustanowił Akademię we Florencji, skupiając swoją naukę wokół chrześcijańskiej kabały. Encyclopedia Britannica tak pisze o rządach Katarzyny we Francji: „Wprowadziła włoskie metody rządzenia, na przemian koncesje i prześladowania, oba tak samo pozbawione szczerości”.

„Katarzyna rozpoczęła negocjacje z Hiszpanią by wzmocnić swoją planowaną rzeź Hugenotów, 28 września 1568 wydala edykt, który wyjmował Hugonotów spod ochrony prawa, otwarte zaproszenie do rozpoczęcia rzezi. Wtedy stanowili 10% populacji Francji. Jej syn, Karol IX, zdał sobie sprawę z tego, że plan matki będzie katastrofą dla kraju, i wszczął negocjacje z hugonockimi liderami, mając nadzieję, że to zapobiegnie rzezi. Katarzyna, wierna swojemu dziedzictwu czarnej arystokracji, spiskowała tak by rzeź odbyła się podczas spotkania przywódców. Niesławna rzeź w dzień św. Bartłomieja 24 sierpnia 1572, kiedy zabito przywódcę Hugenotów, Coligny’ego, razem ze wszystkimi ważnymi Hugenotami. Encyclopedia Britannica pisze: „Ta data oznacza katastrofalną epokę w historii Francji. Jedną z ofiar był sam król Karol. Ogarnięty przerażeniem zbrodniami popełnionymi przez tragedię św. Bartłomieja, wyzionął ducha”.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, pisze Mullins, że Katarzyna, znając jego niechęć do rozpoczęcia rzezi Hugonotów, i jego plany udzielenia im koncesji, otruła swojego królewskiego syna.

W XVI wieku Francuzi byli produktywnym i innowacyjnym narodem. Rzezie Hugenotów, wielka orgia mordu rytualnego, zmieniły to wszystko, i zostawiły stały cień na każdym i wszystkim co francuskie.

Mullins: „Dzieci łapano i wrzucano do garnków by je gotować, albo smażono w wielkich rondlach, kiedy tłum dopingował i cieszył się rozrywką. Rodziny wyciągano na place w miastach i wioskach by mordować je jedną po drugiej. Nikomu nie oszczędzono terroru tłumu, starszym czy inwalidom. Ich własność dzielono pomiędzy chętnie czekających judzicieli do mordów, którzy biegali by znaleźć kolejne ofiary”.

a
Kapt Ramsay tak pisze o rewolucji francuskiej: „Pamiętajmy, rewolucji francuskiej, jaką była, my nadaliśmy nazwę ‚wielka’. Tajemnice o jej przygotowaniach są dobrze nam znane, bo w całości była dziełem naszych rąk”.

Protokoły Syjonu Nr 7:

„To my pierwsi wykrzykiwaliśmy wśród tłumu ludzi słowa ‚wolność, równość, braterstwo’. Głupie gojowskie papugi zleciały się ze wszystkich stron na te przynęty, i z nimi porwały dobrobyt świata”.

Protokoły Syjonu Nr 1:

„Gojowscy rzekomo mędrcy byli tak głupi, że nie mogli zobaczyć, że w przyrodzie nie ma równości, i nie może być wolności (co oznacza, oczywiście, wolność jaką rozumieją  socjaliści i komuniści, wolność niszczenia własnego kraju)”.

„Dzięki posiadaniu tej wiedzy, okaże się iż posiadamy główny klucz do zawiłych wydarzeń rewolucji francuskiej. Nieco zdezorientowany obraz postaci i wydarzeń poruszających się po ekranie, co pokazały nam nasze książki historyczne, nagle staną się skoordynowanym i połączonym ludzkim dramatem. Kiedy zaczynamy porównywać Francję 1789, Brytanię 1640, Rosję 1917, Niemcy i Węgry 1918-19 i Hiszpanię 1936, to poczujemy, że dramat łapie nas w nowe i osobiste poczucie rzeczywistości”.

Mullins wyjaśnia, że słynny Edykt z Nantes 1598 próbował powstrzymać rzeź Hugenotów, ale w 1685 Ludwik XIV go unieważnił. Znowu Mullins wraca do encyklopedii: „… w ten sposób popełniono jeden z najbardziej rażących błędów politycznych i religijnych w historii Francji, która na przestrzeni kilku lat straciła ponad 400.000 mieszkańców, ludzi którzy mając wybór między sumieniem i krajem, obdarzyli narody które je przyjęły z ich bohaterstwem, od-wagą i zdolnościami”.

To unieważnienie Edyktu z Nantes, bardziej niż jakiekolwiek inne pojedyncze wydarzenie w historii, ustawiło Stany Zjednoczone na przyszłym kursie do wielkości. Podczas amerykańskiej rewolucji, i pisania konstytucji które nastąpiło po jej zwycięstwie, to Hugonoci przeważali w każdej bitwie i każdej dyskusji. Natomiast los Francji tonął w stałym upadku, z którego nigdy się nie podniosła. Faktycznie, ten kraj kolejno chwiał się od jednej katastrofy do drugiej…

E E Cummings, amerykański poeta, zwykł mówić o Napoleonie: „On skrócił o 15 cm każdego Francuza”.

Mullins podsumowuje: „Jeśli Bóg mógł narzucić panowanie terroru na naród francuski jako karę za rzeź Hugenotów, to stało się również nieuniknione przez jego nieobecność”.

Kolejni zastępowalni liderzy wprowadzili Francję prosto do krwawego ścieku. Szwagier króla, książę Orleanu, Phillip de Égalité, zbankrutował i został wykupiony przez Rotszyldów. Żyd hrabia Cagliostro został przywieziony by zorganizował rozpustę w królewskich domach Francji. Słynny Żyd Moses Mendelssohn (ówczesny Henry Kissinger) zainstalował marionetkę Mirabeau, który później został zabity próbując ratować króla Ludwika od gilotyny. Wielcy szaleni złoczyńcy Marat, Danton i Robespierre poszli w jego ślady zanim przybył Napoleon żeby nauczyć Francuzów  zabijać innych zamiast siebie.

Jak w Anglii, żydowskej grupie kontrolującej udało się również zabić króla Francji. Za Lordem Shelburne, pewien William Petty, kontrolowana przez Żydów Brytania zorganizowała francuską rewolucję, eliminując na zawsze głównego rywala.

Mullins pisze: „Inspirację za rewolucją francuską można prześledzić prosto do doktryn świeckiego humanizmu, które były tylko zmodernizowaną wersją kabały. Stawianie ‚ludzkich spraw’ na pierwszym miejscu pośród wszystkich rzeczy wytworzyło klimat, który umożliwił zgilotynowanie króla Ludwika XVI…”

To odmowa ze strony francuskich farmerów przyjęcia nowego fałszywego sytemu monetarnego narzucona przez żydowskich władców marionetek doprowadziła do ich śmierci i ogólnokrajowego panowania terroru.

Panowanie terroru Marat rozpoczął od rzezi wszystkich więźniów w Paryżu w 1792, bicia na śmierć księży i zakonnic w kościołach, inwazji na małe miasteczka przez bandyckie bandy zabójców wysłanych z Paryża do dokonania rzezi na kobietach i dzieciach.

„Ze Szwajcarii i Nadrenii wylewali się spekulanci by skorzystać z ciągle zmieniających się przepisów wydawanych przez Zgromadzenie. Mając wcześniejszą wiedzę o nich dzięki rozważnemu podziałowi łapówek, spekulanci osiągnęli ogromne zyski. Klimat grozy zwiększał się przez obecność szpiegów wszędzie, prywatnych agentów pracujących dla niewidzialnych władców, informatorów rządowych, szpiegów z każdej frakcji i wszędzie obłąkanych trykociarek*, które często siedziały przed gilotyną, krzycząc z radością z każdej głowy turlającej się do rynsztoka i stale wołające o więcej krwi”.

[*fr. tricoteuses – kobiety robiące na drutach kiedy przyglądały się masowym egzekucjom]

„Ostatnie słowo o rewolucji francuskiej wypowiedział sam hrabia Brunswick (wśród ilumi-natów znany jako Aaron): „Tajna sekta działająca w masonerii doprowadziła do rewolucji francuskiej, doprowadzi i będzie powodem wszystkich przyszłych rewolucji”. Wielki francuski historyk Hipolyte Taine napisał: ‚Wolność, równość, braterstwo! Niezależnie od pięknych słów jakie ozdabiały rewolucję, w istocie było to przeniesienie własności’. Udane zakończenie wojen napoleońskich doprowadziło do niekwestionowanej kontroli tej własności przez Rotszyldów”.

W ten sposób możemy się dowiedzieć, drogi Czytelniku, znając przeszłość, która nam pokazuje co się stało wtedy, że to jest niesamowicie podobne do tego co dzieje się teraz. Co dokładnie powiesz sobie, gdy okaże się, że to wszystko co Ci właśnie powiedziałem jest prawdą, a wszystko czego nauczyłeś się w całym życiu jest fałszywe?

Więc, co ważniejsze, co powiesz innym?

John Kaminski, tłum. Ola Gordon

Źródło: http://www.johnkaminski.info/pages/the_next_chapter/how_the_french_were_lobotomized.htm


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *