Strona główna > Bez kategorii > Jak w Polsce likwidowano nowoczesny przemysł

Jak w Polsce likwidowano nowoczesny przemysł

Za: http://www.nacjonalista.pl/2012/04/14/jak-w-polsce-likwidowano-nowoczesny-przemysl/

Polskie Lobby Przemysłowe wydało ostatnio raport dotyczący potencjału polskiego przemysły. Wnioski płynące z tego raportu nie są zbyt optymistyczne.

Z raportu wynika, że po 89 roku najmocniej zredukowano nasz przemysł elektroniczny. Tu w raz z likwidacją 17 dużych zakładów związanych z branżą elektroniczną, utracono aż 55% majątku produkcyjnego oraz zlikwidowano 43 tysiące miejsc pracy dla ludzi o bardzo wysokich kwalifikacjach. Ponadto z pośród 81 zakładów o bardzo zaawansowanym poziomie rozwoju technologicznym zlikwidowano 31 placówek. 31 zakładów high-tech znikło z mapy gospodarczej Polski.

„Jest to zjawisko, co do skali bez precedensu we współczesnej Europie i rażąco odbiega od tendencji dominujących w krajach rozwiniętych, gdzie upadały głównie zakłady w górnictwie i tradycyjnych gałęziach przemysłu ciężkiego, a nie jak u nas przemysły najbardziej nowoczesne. (…) Taka skala likwidacji nie ma odpowiednika w innych dziedzinach przemysłu” – zwraca uwagę PLP.

Część tych zakładów przejęły zagraniczne firmy po to tylko by zlikwidować konkurencyjną produkcję, a na jej miejsce utworzyć placówki dystrybucji własnych produktów. Taki los spotkał m.in. wrocławskie zakłady komputerowe „Elwro” oraz Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych w Warszawie.

To samo dotyczy polskiego przemysłu zbrojeniowego zatrudniającego przez 89 rokiem 250 tys. ludzi pracujących w 120 zakładach. W zakładach tych działały placówki badawczo rozwojowe, których badania miały zastosowanie nie tylko dla armii, ale również na potrzeby cywilne. Dziś w Polsce mamy 20 przedsiębiorstw skupionych w Grupie Bumar, 12 przedsiębiorstw podlegających pod MON oraz kilkanaście wojskowo cywilnych jednostek rozwojowo badawczych. Obecnie w przemyśle wojskowym jest zatrudnionych ok. 30 tys. ludzi.

„Należy podkreślić, że wszystkie przedsiębiorstwa lotnicze, które w PRL stanowiły ważną – opartą na nowoczesnych technologiach – część polskiego potencjału przemysłowego o znacznych zdolnościach eksportowych, zostały sprzedane przez Agencję Rozwoju Przemysłu kapitałowi zagranicznemu i stały się filiami firm zachodnich, głównie amerykańskich (m.in. WSK Rzeszów, PZL Mielec, PZL Okęcie, WSK Świdnik i PZL Hydral). (…) Nadal nie ma koncepcji, jak wykorzystać potencjał tkwiący w przedsiębiorstwach – poczynając od jednostek badawczych, poprzez producentów, zakłady remontujące uzbrojenie i sprzęt wojskowy, aż do tych, które partycypują w utylizacji danego produktu. Jest to o tyle zastanawiające, że produkty przemysłu zbrojeniowego uważane są powszechnie za najbardziej zaawansowane technologicznie, a zatem takie, które – dzięki technologiom podwójnego zastosowania – mogą i powinny być motorem napędowym całej gospodarki” – zwracają uwagę eksperci PLP.

Obecnie mamy ok. 20 placówek rozwojowo- badawczych, w których zatrudnienie spadło prawie trzykrotnie. Często też w sprywatyzowanych zakładach rola takich placówek sprowadza się jedynie do wdrażania dokumentacji technicznej opracowanej gdzieś za granicą.

W 2010 r. na 4516 patentów uprawomocnionych w Polsce jedynie 12 było pochodzenia krajowego. Na każdy 1000 zatrudnionych w naszym kraju – tylko 3,9 pracownika pracuje w dziedzinie badań naukowych, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej jest to 8-10 pracowników. Nakłady na badania i rozwój stanowiły w 2010 r. w Polsce zaledwie 0,68 proc. PKB, podczas gdy średnia krajów Unii Europejskiej wynosi 2,01 proc. PKB – wyliczają eksperci PLP.

Tzw. transformacja spowodowała upadek krajowego przemysłu o wysokim poziomie zaawansowania. Obecnie w Polsce przemysł opiera się w głównej mierze na oddziałach zagranicznych firm, dla których jesteśmy krajem gdzie lokuje się produkcje najbardziej pracochłonną zaś produkcja o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego dokonywana jest za granicą. Dlatego też udział produkcji finalnej, dającej największy dochód, jest bardzo niski.

Najbardziej rozpowszechnia jest u nas prymitywna, w porównaniu do najbardziej rozwiniętych gospodarek, produkcja bądź też produkcja półfabrykatów. Co więcej. W takich dziedzinach przemysłu jak np. farmaceutyka, telekomunikacja, elektronika czy biotechnologia nastąpil regres w porównaniu do lat przed rokiem 89./BK/

Na podstawie: Nasz Dziennik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.