Strona główna > NWO > Jak Francis-Bergoglio wypaczył katolicką naukę o Miłosierdziu by zachęcić do praktykowania najgorszych grzechów przez nowowiernych

Jak Francis-Bergoglio wypaczył katolicką naukę o Miłosierdziu by zachęcić do praktykowania najgorszych grzechów przez nowowiernych

Polską s. Faustynę i jej kult Bożego Miłosierdzia potępili papieże Pius XI i Jan XXIII Polski nowopapież JPII-Wojtyła "odpotępił" ten kult i teraz Francis-Bergoglio ogłosił "Rok Miłosierdzia" Modernistyczne pojęcie miłosierdzia stręczone przez Sektę New Order nie ma żadnego związku z liczącą 2.000 lat katolicka nauką że miłosierdzie musi być zrównoważone sprawiedliwością Inaczej zachęca się do poważniejszych grzechów, tak jak zrobił to Bergoglio

Polską s. Faustynę i jej kult Bożego Miłosierdzia
potępili papieże Pius XI i Jan XXIII
Polski nowopapież JPII-Wojtyła „odpotępił” ten kult
i teraz Francis-Bergoglio ogłosił „Rok Miłosierdzia”
Modernistyczne pojęcie miłosierdzia stręczone przez Sektę New Order
nie ma żadnego związku z liczącą 2.000 lat katolicka nauką
że miłosierdzie musi być zrównoważone sprawiedliwością
Inaczej zachęca się do poważniejszych grzechów, tak jak zrobił to Bergoglio

Grecy uczyli, że w sferze moralnej, wszystko to sprawa antipolon, czyli równowagi. Klasyczną naukę filozoficzną całkowicie przyjął główny teolog Kościoła, św. Tomasz z Akwinu, który rozwinął klasyczny pogląd Aurea Mediocritas, złotego środka w dziedzinie katolickiej teologii moralnej. Grzech może być albo nadmiarem, albo deficytem. Na przykład cnota hojności jest środkiem między grzesznym nadmiarem rozrzutności i grzesznym deficytem skąpstwa.

I w ten sposób Pan Bóg balansuje sprawiedliwość i miłosierdzie. Zbyt dużo „ślepego miłosierdzia”, i poszczególne przypadki nie są sądzone roztropnie. Zbyt dużo fałszywego miłosierdzia, i zachęca się do grzechu. Ciężkie moralne zło powstaje kiedy jedną stronę równowagi się podkreśla, a drugą ignoruje. To dokładnie to robi Francis-Borgoglio i Nowykościół. W rezultacie zachęcili do tego co teologia katolicka nazywa graviora delicta, cięższych grzechów, między nimi: sodomia, krzywdzenie dzieci i kłamstwa i oszustwo „dla dobra Kościoła”. Zauważmy, że Bergoglio nigdy nie mówi o Bożej sprawiedliwości. Bergoglio jest daleko od katolickiej równowagi.

Pomysł wyniesienia fałszywego „miłosierdzia” nad sprawiedliwość po to żeby bagatelizować grzech był podstępem potępionej filozofii modernizmu i jego potomka, modernistycznego II Soboru Watykańskiego (1862-1965). Teraz Bergoglio, sam potomek potępionego modernizmu, ogłosił specjalny „Rok Miłosierdzia” rozpoczynający się 8 grudnia 2015 i kończący 20 listopada 2016, datę którą New Order – a nie Kościół Katolicki – uznaje za Święto Chrystusa Króla, wyszarpane przez sektę New Order z ostatniego dnia października, by nie kontestował z protestanckim Dniem Reformacji, mimo że papież Pius XI specyficznie ustanowił Święto w tym dniu, żeby kontestowało z protestancką herezją.

W centrum odrzucenia katolickiej doktryny moralnej przez sektę New Order stoi ustanowienie fałszywego kultu „Miłosierdzia Bożego”, rozpoczętego wokół karykatury polskiej zakonnicy, pewnej s. Faustyny, której dzienniki umieszczono w 1936 w Index Librorum Prohibitorum [Indeks Zakazanych Ksiąg]. Tę decyzje podtrzymał papież Jan XXIII przed II Soborem, 28 listopada 1958. Ponadto, po stłumieniu kultu przez Jana XXIII, rozpoczęto propagowanie celowo błędnych przekładów, które „zekumenizowały” oryginalny dziennik Faustyny. Na przykład usunięto potwierdzenie przez nią doktryny katolickiej, że żydzi mają przejść na chrześcijaństwo. Wykreślono proroctwa ostrzegające przed New Order. Cytowane przez Faustynę słowa Pana potępiające „pogan, heretyków i schizmatyków” pominięto w „zdezynfekowanym” i sfabrykowanym przez modernistów kulcie.

Źródło: http://traditio.com/comment/com1503.htm

How Francis-Bergoglio Has Perverted Catholic Teaching on Mercy To Encourage the Worst Sins to Be Practiced among His Newchurchers

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *