Strona główna > Rosja > Jak Ameryka oszukała Rosję i zhańbiła zachód

Jak Ameryka oszukała Rosję i zhańbiła zachód

Warunkiem zgody Związku Sowieckiego na przejęcie wschodnich Niemiec przez zachodnie i zakończenie zimnej wojny było to, że NATO nie poszerzy się „ani cala na wschód”. Takie było porozumienie aprobowane przez rosyjskiego prezydenta Związku Sowieckiego Michaila Gorbaczowa, wielkiego człowieka i w rezultacie bohatera demokratów na całym świecie.

a

Wtedy zgodził się skończyć ze Związkiem Sowieckim i porzucić komunizm, a tym samym całą zimną wojnę. On zgodził się na to, bo obiecano mu, że NATO nie poszerzy się „ani cala na wschód”, czy „ani cala w kierunku wschodnim”, w zależności od sposobu tłumaczenia i zrozumienia obietnicy – ale ma to samo znaczenie, bez względu na to, jak to przetłumaczono. Ufał amerykańskiemu prezydentowi George Herbert Walker Bushowi, którego przyjaciel i sekretarz stanu James Baker złożył tę obietnicę Gorbaczowowi. Mając tę obietnicę, Gorbaczow zgodził się skończyć ze Związkiem Sowieckim, skończyć z komunistycznym paktem wzajemnej obrony, który był ich własnym odpowiednikiem NATO, Układem Warszawskim, i wierzył, że kraj który będzie prowadził, Rosja, zostanie zaakceptowany jako zachodnia demokracja.

Stany Zjednoczone obiecały mu nawet, że „zrobimy ich członkiem [NATO], zrobimy ich – najpierw obserwatorem, a następnie członkiem”. Innymi słowy: Ameryka obiecała, że NATO nie rozciągnie się do granic Rosji i nie stanie się śmiertelnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego narodu rosyjskiego – teraz izolowanego i oddzielonego od swoich byłych sojuszników wojskowych. Zamiast tego, powiedziano Gorbaczowowi, Rosja sama zostanie przyjęta do Sojuszu Zachodniego i w końcu stanie się członkiem NATO. Taka była umowa kończąca 46 lat zimnej wojny.

Rosja wywiązała się ze swojej części umowy. Ameryka nie, zamiast tego kłamała, i od tego czasu rozszerzyła NATO by przyjąć byłych krajów-członków Układu Warszawskiego do NATO, jako, teraz, antyrosyjski sojusz wojskowy – dokładnie to co Ameryka obiecała nigdy się nie stanie. Prezydent USA G H W Bush prywatnie powiedział do kanclerza RFN Helmuta Kohla (który chciał dostosować się do tego co załatwił James Baker): „Do diabła z tym! My zwyciężyliśmy, nie oni”. On nie chciał pokoju z Rosją, chciał ją zdobyć, chciał wcierać nosy Rosjan w ich niższości wobec Amerykanów.

Dążenie Rosji do NATO zostało po prostu odrzucone. To jest zamierzona wojna NATO, dokładne przeciwieństwo tego co Ameryka obiecała Rosji, na podstawie czego rozwiązano Układ Warszawski. Jak mogą Rosjanie wierzyć takiemu państwu jak Stany Zjednoczone? Oni musieliby być głupi by to zrobić.

Ale to oszustwo, ten podstęp, nie jest tylko hańbą Ameryki, stał się również hańbą wszystkich narodów, które wtedy przystąpiły do tej zachodniej obietnicy. Ponieważ wszystkie przyjęły przywództwo Ameryki w tej podstępnej wojnie z Rosją, wojnie Ameryki o podbój Rosji. One akceptują to jedynie pozostając członkami teraz nikczemnego wojskowego gangu, jakim w ten sposób stała się NATO. Co gorsza, niektóre z innych państw-narodów NATO wtedy same były (jak Kohl z Niemiec Zachodnich, model dla swojej protegowanej Angeli Merkel, która teraz kontynuuje zbrodnie) kluczowymi uczestnikami w powstaniu, a teraz złamaniu, tej obietnicy złożonej Rosji.

Poniżej dowody w kwestii tej ogromnej i toczącej się historycznej międzynarodowej zbrodni – zbrodni która teraz jest źródłem takiego nieszczęścia, a nawet śmierci nie tylko w Rosji, ale w reszcie Europy, i milionów uchodźców uciekających z Libii, Syrii, Ukrainy i innych byłych związanych sojuszem z Rosją narodów – chaosu zorganizowanego przez Amerykę:

ŚWIADECTWA

„Byłem tam kiedy powiedzieliśmy Rosji, że zamierzamy uczynić ich członkiem, najpierw obserwatorem, potem czlonkiem”: Lawrence Wilkerson, 3 października 2014, The Real News Network, wywiad o 18:54.

„Kiedy rozmawiałem z Bakerem, potwierdził że powiedzial Gorbaczowowi, że jeśli Związek Sowiecki pozwoli na zjednoczenie Niemiec i członkostwo w NATO, zachód nie rozszerzy NATO „ani cala na wschód”: Bill Bradley, 22 sierpnia 2009, w Foreign Policy.

„Pan Kohl postanowił powtarzać po p. Bakerze, a nie po p. Bushu. Kanclerz zapewnił p. Gorbaczowa, jak zrobił to p. Baker, że ‚oczywiście NATO nie rozszerzy swojego terytorium’ na Niemcy wschodnie”… Co najważniejsze, spotkanie Gorbaczow-Kohl zakończyło się porozumieniem, w przeciwieństwie do spotkania w przeddzień Gorbaczow-Baker… Kohl i jego asystenci natychmiast ogłosili tę koncesję na konferencji prasowej. Następnie wrócili do kraju by rozpocząć jednoczenie obu Niemiec z jednym systemem walutowym i ekonomicznym: Mary Louise Sarotte, New York Times, 29 listopada 2009.

„Jak czytamy w dokumentach z biura p. Kohla, kanclerz postanowił powtarzać po Bakerze, a nie Bushu, bo bardziej miękka linia Bakera była bardziej prawdopodobna by dać pożądane przez Kohla rezultaty: pozwolenie Moskwy na rozpoczęcie jednoczenia Niemiec. W ten sposób Kohl zapewnił Gorbaczowa, że ‚oczywiście NATO nie może poszerzyć swojego terytorium na terytorium [Niemiec wschodnich]’. W równoległych rozmowach, Genscher dostarczył ten sam przekaz sowieckiemu odpowiednikowi Edwardowi Szewardnadze, mówiąc: ‚dla nas jest pewne: NATO nie poszerzy się na wschód’… Ale słowa Kohla szybko stały się herezją pośród kluczowych zachodnich decydentów.

Kiedy w połowie lutego 1990 Baker wrócił do Waszyngtonu, zgodził się z opinią Rady Bezpieczeństwa Narodowego [NBC] i przyjął jej stanowisko. Od tej pory członkowie zespołu polityki zagranicznej Busha zachowywali ostrą dyscyplinę przekazu, nie wygłaszając więcej uwag o NATO z 1989. Również Kohl dostosował swoje wypowiedzi do tych Busha, co pokazują transkrypcje spotkania 24-25 lutego między przywódcami obu krajów w Camp David. Bush jasno wyraził Kohlowi swoje uczucia o kompromisie z Moskwą: ‚Do diabła z tym!’ – powiedział. ‚To my wygraliśmy, nie oni’… W kwietniu Bush jasno wyraził swoje stanowisko w tajnym telegramie do francuskiego prezydenta François Mitterranda… Bush wyraźnie mówił Mitterrand, że dominującą organizacją bezpieczeństwa w Europie po zimnej wojnie musi pozostać NATO – a nie jakiś inny rodzaj sojuszu paneuropejskiego.

I tak się stało, w następnym miesiącu Gorbaczow zaproponował właśnie taki plan paneuropejski, w którym zjednoczone Niemcy dołączą do obu: NATO i Układu Warszawskiego, tworząc w ten sposób jedną ogromną instytucję bezpieczeństwa. Gorbaczow nawet wyszedł z pomysłem by Związek Sowiecki dołączył do NATO. ‚Mówicie, że NATO nie jest skierowana przeciwko nam, że to tylko struktura bezpieczeństwa dostosowująca się do nowych realiów’ – powiedział Gorbaczow Bakerowi w maju, jak mówią sowieckie dokumenty. ‚Dlatego my proponujmy wejście do NATO’. Baker odmówił rozważenia takiej opcji, odpowiadając lekceważąco, że bezpieczeństwo paneuropejskie to marzenie’…. Kiedy odbył się szczyt w Camp David, … wszyscy członkowie zespołu Busha, razem z Kohlem, zjednoczyli się za propozycją w której Gorbaczow otrzyma pomoc finansową z Niemiec zachodnich – i niewiele więcej – w zamian za pozwolenie by zjednoczone Niemcy stały się częścią NATO”. Mary Louise Sarotte, Foreign Affairs, październik 2014.

„Fiasko docenienia kiedy zakończyła się zimna wojna miało duży wpływ na postawy rosyjskie i zachodnie, i pomaga wyjaśnić to co widzimy teraz. Powszechna opinia, że zachód wymusił upadek Związku Sowieckiego i tym samym wygrał zimną wojnę, jest zła. Faktem jest to, że zimna wojna zakończyła negocjacje z korzyścią dla obu stron. Na szczycie w grudniu 1989 na Malcie, Michaił Gorbaczow i prezydent George H W Bush potwierdzili, że nie było ideologicznej podstawy do wojny, stwierdzając, że oba narody już nie traktują się jak wrogowie. W ciągu najbliższych dwóch lat, pracowaliśmy ściślej z sowietami, niż z niektórymi naszymi sojusznikami…’Dzięki łasce bożej Ameryka wygrała zimną wojnę’ – powiedział Bush w przemówieniu o stanie kraju w 1992. Ta retoryka sama nie byłaby szczególnie krzywdząca. Ale wzmocniły ją akcje trzech kolejnych prezydentów. Bill Clinton wsparł bombardowanie przez NATO Serbii bez aprobaty Rady Bezpieczeństwa ONZ i ekspansję NATO by włączyć byłe kraje Paktu Warszawskiego. Te posunięcia wydawaly się naruszać porozumienie, że Ameryka nie wykorzysta wycofania się sowietów z Europy wschodniej. Skutki zaufania Rosjan do Ameryki były druzgocące”: Jack Matlock, Washington Post, 14 marca 2014.

„Sir Roderick Braithwaite GCMG, były brytyjski ambasador w Związku Sowieckim i Rosji, poinformował, że w 1990 udzielili zapewnień: Ameryka (James Baker, sekretarz stanu) i Niemcy (Helmut Kohl, kanclerz Niemiec), i w 1991 w imieniu Brytanii (ówczesny premier John Major i brytyjski sekretarz ds. spraw miedzynarodowych Douglas Hurd) i Francja (prezydent Francois Mitterand). Sir Roderick Braithwaite powedział, że ten ‚faktyczny zapis nie został z sukcesem zakwestionowany na zachodzie'”: Unia Europejska i Rosja: przed i po kryzysie na Ukrainie, 20 lutego 2015, Izba Lordow, par. 107.

WNIOSKI KOŃCOWE

Fiasko Gorbaczowa zażądania tych zapewnień na piśmie szeroko krytykowano, ale uścisk dłoni w sprawach międzynarodowych jest szeroko stosowany, i na koniec zimnej wojny nie podpisano żadnego porozumienia, bo to nie była gorąca wojna: nie było żadnych roszczeń, żadnych odszkodowań czy reparacji do zapłacenia przez żadną ze stron. Gorbaczow uważał, że Ameryka była uczciwa i godna zaufania, że porozumienie osiągnięte prywatnie i przy świadkach, licznych uczestnikach, będzie honorowane przez zachód, jak byłoby w Rosji.

Niestety, on zaufał mega-oszustom kierowanym przez super-gangstera G H W Busha, i cały świat cierpi z powodu tych oszustów teraz i na co dzień. Zachód zamiast przeprosić i przestać, nieustannie obraża Rosję. To kopanie głębiej w grzech pierworodny G H W Busha, mega zbrodnię zachodu, który produkuje coraz większy globalny chaos i rozlew krwi, w Libii, Syrii, na Ukrainie, jak i w innych miejscach, a teraz wynikający kryzys uchodźców w całej Europie.

Na przykład Defense News, czasopismo handlowe amerykańskich kontraktorów militarnych, 4 września 2015 zamieściło nagłówek: „Nowa doktryna militarna Ukrainy identyfikuje Rosję jako agresora, przygląda się zakupom morskim” poinformowało:

Premier Ukrainy Arsenij Yaceniuk [którego Victoria Nuland z departamentu stanu USA mianowała 4 lutego 2914, 18 dni przed zamachem appointed on 4 February 2014,  coup] powiedział, że nowy zarys doktryny militarnej jest pierwszym w historii Ukrainy wyraźnie identyfikującym Rosję jako wroga i agresora. Ogłoszenie wydano 1 września podczas wizyty premiera w Odessie… Jaceniuk powiedzial że… prezydent Ukrainy „podpisze odpowiedni dekret”… Wice admirał James Foggo, dowódca 6 Floty USA, i ambasador USA na Ukrainie Geoffrey R Pyatt [który otrzymywał instrukcje od Nuland i dokonał dla niej zamachu took instructions from Nuland and ran the coup for her] uczestniczyli w ceremonii… „Czujemy się z partnerami, krajami NATO, naszymi amerykańskimi partnerami jak jedna siła. Dlatego wpłynęły amerykańskie okręty i będą tam przebywać [pokonają Rosjan na Krymie i wypędzą z bazy rosyjską marynarkę, która miała tam siedzibę od 1783] wpłyną na ukraińskie wody terytorialne w przyszłości. Będziemy kontynuować wspólne manewry” – powiedział Jaceniuk.

Eric ZUESSE

http://m.strategic-culture.org/news/2015/09/10/how-america-double-crossed-russia-and-shamed-west.html

Tłum. Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *