Strona główna > Polska > III RP i świat w okresie wojny hybrydowej cz. 3

III RP i świat w okresie wojny hybrydowej cz. 3

Pojęcie „wojen hybrydowych” rozpowszechniło się w zachodniej doktrynie militarnej w obecnym stuleciu, jednak ich poszczególne elementy stosowano również w przeszłości. Przykładem, w obszarze cywilizacyjnym, może być niemiecki kulturkampf wymierzony w Polaków z zaboru pruskiego, lub napad na radiostację Gliwice, w zakresie prowokacji militarnych. Jednak pełnię tego pojęcia świat poznaje dopiero obecnie, kiedy to zachód pozbył się już jakichkolwiek pozorów zachowań moralnych w życiu publicznym.

a0

W celu zniszczenia lub podporządkowania sobie przeciwnika, stosuje on wszystkie możliwe sposoby militarne i niemilitarne. Przy czym, w zależności od specyfiki sytuacji, stosuje je wszystkie, lub tylko ich część, równocześnie, albo w z góry zaplanowanym porządku.

Do metod „zabójczych”, z angielskiego zwanych „lethal methods”, należą:

-konwencjonalna wojna na ladzie, morzu i w powietrzu;
-wojna przy użyciu broni masowego rażenia-nuklearnej, biologicznej, chemicznej itp;
-wojna „przez pośredników” (proxy war ), której współczesne przykłady to stworzenie przez CIA terrorystycznych organizacji takich jak Al-Kajda, czy ISIS w celu rozmontowania systemu politycznego krajów muzułmańskich;
-zakamuflowane ataki bronią masowego rażenia, które po raz pierwszy użyto w podboju Ameryki, rozprowadzając wśród Indian koce skażone chorobami zakaźnymi, co doprowadziło do eksterminacji pierwotnej populacji północnego kontynentu, zaś współczesnymi ich przykładami mogą być: sztucznie wygenerowana epidemia Eboli w Afryce, czy rozpowszechnianie genetycznie modyfikowanej żywności;
-rewolucje, np. „kolorowe rewolucje” kreowane przez CIA w państwach post-sowieckich, w celu zainstalowania w nich swych kolonialnych reżimów;
-zamachy terrorystyczne i inne prowokacje, tzw. „false flag ” mające dać pretekst do agresji, lub legalnie usankcjonowanego terroru wymierzonego we własne społeczeństwa, przykładem których mogą być „zamachy 9/11”;
-mordy polityczne, np. zabójstwo Kadafiego.
Do metod bez użycia przemocy fizycznej zalicza się:
-wszelkiego rodzaju wojny cybernetyczne, rozbijanie systemów informatycznych, podsłuch, itd.;
-wojny gospodarcze, np. sankcje nałożone na Rosję, manipulowanie cenami surowców, kursów wymian walut, niszczenie realnych gospodarek państw, itd.;
-tworzenie „wirtualnej rzeczywistości”, która stanowi najwyższą formę kłamstwa i propagandy;
-kulturkamf, polegający na niszczeniu rodzimych kultur i zastępowaniu ich zachodnią prymitywną i ogłupiającą pop-kulturą, obniżanie poziomu edukacji, poprzez przystosowywanie narodowych systemów szkolnictwa do „standardów zachodnich”;
-świadoma demoralizacja podbijanych społeczeństw poprzez zmuszanie ich do akceptacji „zachodnich wartości”, itd.

Listę ta można by długo kontynuować, ale już tylko zaprezentowane powyżej przykłady kwalifikują się na miano szczytowego osiągnięcia szatana. Aby nie monopolizować tematu, zacytuję w tym miejscu Amerykanina, Dr Andre Vltchek: który trafia w sedno sprawy:

The Empire lies continuously. It lies in the morning, during the day, in the evening, even at night, when most of the people are sound asleep. It has been doing it for decades and centuries. For grand deceits it relies on countless numbers of propagandists who pose as academics, teaches, journalists and “public intellectuals”. Perfection in the art of disinformation has been reached.

Imperium (zachód) kłamie ciągle, rano, w dzień, wieczorem, w nocy, kiedy większość śpi. Robi to już od dekad i stuleci. Aby stworzyć wielkie kłamstwo, polega na niezliczonych propagandzistach, którzy pozują się na akademików, nauczycieli, dziennikarzy, intelektualistów. Perfekcja w sztuce dezinformacji została już osiągnięta.

Od 25 lat III RP poddawana jest zmasowanej wojnie hybrydowej, w większości zacytowanych powyżej obszarów. O jej szczegółach i osiągniętych rezultatach napiszę w dalszej kolejności. CDN

Ignacy Nowopolski

Za: http://gazeta-polska.pl/?p=504028

Data publikacji: 30.05.2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.