Strona główna > Bez kategorii > Igor Talkow prawosławny patriota zabity za śpiewanie prawdy

Igor Talkow prawosławny patriota zabity za śpiewanie prawdy

Źródło: http://prawoslawnypartyzant.wordpress.com

“Kiedykolwiek, gdy zmęczy się zło
Gwałt nad tobą, ledwie żywą,
I na twe wysuszone ciało
Bóg uroni deszczową łzę,
Ty powstaniesz ze swego stanu,
Jak wcześniej
poczujesz siebie mesjaszem
I rozkwitniesz
ku zawiści wszystkich wrogów,
Nieszczęsna
Wielka Rosjo…”

poeci i piosenkarze, którzy zasługują na najwyższe uznanie całego narodu. Takim człowiekiem był sługa Boży Igor Talkow. Prawosławny chrześcijanin, którego piosenki obudziły znieczulone i uśpione komunizmem ruskie dusze.

U nas w Polsce mało kto słyszał o Igorze, natomiast w Rosji jego nazwisko jest znane dla wielu milionów ludzi. Tak szybo jak pojawił się na scenie tak szybko przyszło mu się z nią rozstać.

Już 20 lat minęło od tragicznej śmierci Igora. W Rosji geniuszy podejrzanie często się zabija. Puszkin, Lermontow, Jesienin… I 20 lat temu Talkow… Strzałem w plecy… Przez własnego producenta, obecnie żyjącego szczęśliwie w Izraelu. Tak to już jest, że ruskim na próżno szukać sprawiedliwości tutaj na ziemi. Zemszczono się na nim za jego nieustanne śpiewanie Prawdy. Za Chrystusa. Za to, że prawosławna Rosja była jest i będzie na wieki!

Pieśni Igora Talkowa niczym spowiedź zmuszała słuchających je do przemyśleń nad swoją przeszłością, nad przyczynami tak wielkiego upadku jaki dosięgnął Rosję po Rewolucji.

Po usłyszeniu jego pieśni pt. “Rosja” wielu Rosjan na nowo przemyślało to, co wydarzyło się w ich kraju.

.

“Uświęconą muzyką czasówNad złoto-głową Moskwą

Roznosi się dźwięk dzwonów,

Lecz nawet najcichszy, on

Komuś nie dawał spokoju

A złote kopuły

Komuś czarne oko zaślepiały:

Ty poruszyłaś siły zła

I, jak widać tyś ich dosięgnęła

Że oślepić ciebie oni postanowili,

Rosjo…”

“Священной музыкой времёнъНадъ златоглавою Москвою

Струился колокольный звонъ,

Но, дажѣ самый тихій, онъ

Кому-то не давалъ покоя.

А золотые купола

Кому-то чёрный глазъ слепили:

Ты раздражала силы зла

И, видно, такъ ихъ доняла,

Что ослепить тебя решили,

Россія…”

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oZFI070zp9g]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=z-xwGngoxNY]

Polityczny obraz zdechrystianizowanej, ukrzyżowanej і bezbronnej przed siłami światowego zła Rosji:
.

“Otworzyły się z trzaskiem Niebiosa,I z gwizdem odeszli stamtąd,Odrąbując cerkwiom głowyI chwaląc czerwonego cara,

Nowi judasze.

Ciebie związali kneblem

I postawili na kolana…”

“Разверзлись съ трескомъ небеса,И съ визгомъ ринулись оттуда,Срубая головы церквямъИ славя красного царя,

Новоявленные іуды.

Тебя связали кумачомъ

И опустили на колени…

.
Igor Talkow był… niczym grom, który zagrzmiał na niebie rosyjskiej historii, oświecając jasnym światłem zło przeklętego ZSRR.
.

“Pokażcie mi taki kraj,Gdzie dobrze się mają chamy,Gdzie rządzący ograbią podatki,Depcząc prawo…

Pokażcie mi taki kraj,

Gdzie każdy jest oszukany,

Gdzie do tyłu oznacza do przodu

I na odwrót”.

“Globus”

“Покажите мне такую страну,Где блаженствуютъ хамы,Где правители грабятъ казну,Попирая законъ…

Покажите мне такую страну,

Где каждый – обманутъ,

Где назадъ означаетъ вперёдъ

И наоборотъ”.

“Глобусъ”

.
Jako prawosławny antykomunista w latach 80-tych zaszokował on swoją postawą wielu ludzi. Przypomnijmy sobie, że to właśnie wtedy zbrodniarze z komunistycznego politbiura nagle stali się przewodniczącymi “narodowych” i demo(n)kratycznych partii. Igor nie bał się ich wszystkich nazywać zdrajcami i oszustami. On już wtedy wiedział, do czego doprowadzą ci “nowi demokraci”.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=e6jLcQYaKEo]

.
Mimo to Talkow był optymistą, on wierzył w odrodzenie się prawosławnej Rosji:
.

“Dosyć, starczy!My powstaliśmy z kolanI wyprostowaliśmy plecy.Niechaj w około pustka i rozpad,

Lecz jeszcze nie wieczór.

Nie dano wam judaszom, zrozumieć,

W czym sekret naszej siły.

I nie zliczyć, nie zgadnąć

Tajemnej mocy Rosji.”

(“Towarzysz Lenin, a jak mają się sprawy w piekle?”)

“Ладно, хватитъ!Мы встали съ коленъИ расправили плечи.Пусть вокругъ запустенье и тленъ,

Но ещё и не вечеръ.

Не дано Вам, іудамъ, понять,

Въ чёмъ секретъ нашей силы.

И не вычислить, не разгадать

Тайной мощи Россіи.”

(“Товарищъ Ленинъ, а какъ у Васъ дѣла въ аду?”)

.
Talkowa dziś obwiniają w antysemityzmie. On sam na podstawie poznanej historii danego problemu, doszedł do takich poglądów dzięki nauce Władimira Dala, Leskowa, Gogola (“Духовная проза”) i Dostojewskiego (“Дневникъ писатѣля”). Swoim w pełni prawosławnym poglądem odnośnie żydów, wielu zaszokował:

“Syjoniści zawsze i wszystkim krzyczeli i nadal krzyczą: “Antysemici!” – w momencie, kiedy ich się łapie na miejscu przestępstwa. “Antysemityzm” – jeden ze sposobów obrony syjnostów, wymyślony przez nich samych z celem walki ze swoimi przeciwnikami – którymi są ci, którzy nie uznają antyboskiej natury syjonizmu”.

Igor Talkow to nie tylko piosenkarz, lecz i świetny liryk. Jego wiersz pt. “Ku pamięci Wiktora Coja” jest jednym z najpiękniejszych wierszy rosyjskiej poezji.

Jako pierwszy w Związku Radzieckim zaczął śpiewać na tematy religijne. Twórczość Talkowa charakteryzuje się postawą antysowiecką i sentymentem za Carską Rosją – Świętą Rusią.

Ostatnimi czasy wyszło na jaw, że Igor Talkow nie mógł ścierpieć nieprawdę sergianizmu, który po dziś dzień istnieje w tzw. Moskiewskim Patriarchacie. Dlatego nie bez powodów Igor był wśród pierwszych parafian pierwszej w ZSRR otwartej parafii z nowo utworzonej misji Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej.

Igor zginął za głoszenie Chrystusowej prawdy. Wiedział, że grozi mu śmierć, mimo to nie bał się stanąć przed jej obliczem. Według relacji Tatiany Talkow (żony) miesiąc przed zabójstwem,

Igor w rozmowie telefonicznej powiedział do osoby, która mu groziła śmiercią: “Wy mi grozicie? Dobrze. Ogłaszacie wojnę? Ja ją przyjmuję. Zobaczymy, kto z niej wyjdzie zwycięzcą”.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KReMFFOOujY]

Sługa Boży Igor Talkow faktycznie stał się zwycięzcą. Niczym wielu prawosławnych męczenników i wyznawców wiary w ZSRR pokonał siły zła. Nie bojąc się poszedł za Chrystusem aż na Golgotę.

Grób Igora Talkowa

Вѣчная память!

Новомученничѣ Игорѣ моли Бога о насъ!

– Prawosławny Partyzant

Na podstawie:  Ю. Ульяновъ.  “Русское Слово” №3, 1 Ноября 1997 г.

Pieśń: “Ja wrócę…”

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TraO3AvtfW0]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.