Strona główna > Rosja > Igor Striełkow: Rosję czeka wojna

Igor Striełkow: Rosję czeka wojna


Igor Striełkow: Rosję czeka wojna.

a,1

W opinii byłego ministra obrony Donieckiej Republiki Ludowej, Rosja jest jedynym wielkim chrześcijańskim krajem, który ostał się w świecie, a zdolnym do odrodzenia chrześcijaństwa. (fragmenty wystąpienia w RISI TV)

UWAGA! Transkrypt wywiadu z Igorem Striełkowem, zarejestrowanego na video, znajduje się poniżej video.

Rosję czeka wojna. I nie twierdzę, że będzie ona w najbrutalniejszej formie ale walczyć będzie trzeba, w tym także z bronią. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Nas nie pozostawią w spokoju, spróbują ukarać nas za samą próbę opuszczenia tego miejsca, które wyznaczono nam w zaprzęgu, który ciągnie świat w stronę globalnej katastrofy, do całkowitego upadku moralnego, a w konsekwencji do dalszego upadku.

…Rosji, narodu rosyjskiego, nie lubią właśnie dlatego, że my staramy się być inni niż nam nakazano być. Niestety, nas nie lubią bardziej niż kogokolwiek innego w świecie, właśnie dlatego, że my, pomimo wszystkich nieszczęść i utrapień, pomimo wszystkich dzikich orgii początków XX wieku, zachowaliśmy dużo więcej prawdziwego zrozumienia chrześcijańskich wartości niż gdziekolwiek indziej w ogóle.

W istocie to uważam, że Rosja jest jedynym dużym krajem chrześcijańskim, który przetrwał w świecie, i zdolnym do odrodzenia chrześcijaństwa, pomimo wszystkich swoich represji i ucisków. I w wartościach znacznej części ludności Rosji wartości chrześcijańskie ciągle odgrywają wielką rolę i władza nadstawia na to ucho. Sam fakt istnienia potężnego kraju, który nie całkowicie jest wpisany w pospiesznie budowany Nowy Porządek Świata, jest niedopuszczalny z punktu widzenia budowniczych tego porządku.

Sam fakt, że Rosja, jeszcze nie odrodziwszy się, ma szansę na odrodzenie jako suwerenne państwo, jest dla nich nie do przyjęcia. Stąd ataki mające na celu nie dopuszczenie do powrotu Rosji do jej tradycyjnej roli w świecie i do przywrócenia Rosji jako alternatywy dla tego co się dzisiaj buduje.

Po drugie, Rosja nie znalazłszy się w kręgu świata zachodniego, który kroczy w awangardzie Nowego Porządku Świata, przedstawia sobą bardzo łakomy kąsek z punktu widzenia zasobów ludzkich, zasobów bogactw naturalnych, i wreszcie tego co można i trzeba rozgrabić i zrabować ażeby przedłużyć „złoty wiek” zachodniej cywilizacji, hedonizmu.

…Odpadły od nas pewne obszary ale naród pozostał ten sam. To co my teraz przeżywamy na Ukrainie to choroba, kryzys wewnątrz narodu ruskiego dlatego, że, moim zdaniem, naród ukraiński to integralna część ruskiego narodu. Jeżeli ostatecznie uda się oderwać Ukraińców to ich tymczasowe otumanienie przejdzie w stan trwały…

…Czeka nas wojna i w tej wojnie albo my zwyciężymy albo przegramy ale , tak czy owak, bardzo mocno zmienimy się. W rzeczywistości przeciwko nam już walczy cała zachodnia cywilizacja, tak jak ona siebie rozumie, pragnąc nas rozdzielić i rozgrabić, i zniszczyć jako kraj.

Kiedy u nas próbuje się odróżnić Europę od USA, mówią i piszą, że rzekomo Europa ma pewne różne od Stanów wartości i interesy, w oparciu o czysto materialistyczny punkt widzenia. Ale mentalnie Europa i Stany Zjednoczone to jedno i to samo. Mentalnie Europejczycy i Amerykanie idą jedną i tą samą drogą, za wyjątkiem drobnych niuansów, realizują jeden i ten sam cel.

A Rosja zdolna jest do tego żeby stać się krajem w którym powstanie moralna przeciwwaga temu światu, który oni budują, światu absolutnie apostackiemu, bezdusznemu, gdzie wszystko jest zbudowane na materialistycznych wartościach. Oni chcą unicestwić samą możliwość odrodzenia Rosji jako innej cywilizacji, jako innej drogi w odróżnieniu od zachodniej cywilizacji.

Tak jak w swoim czasie wyróżniliśmy się przyjmując chrześcijaństwo z Bizancjum, tak od tej pory kontynuujemy poruszanie się własną drogą, inną, pomimo zbliżenia z Zachodem, które było w ramach modernizacji Piotra Wielkiego albo modernizacji 1917 roku, kiedy próbowaliśmy dogonić i przegonić Zachód przyjmując najmodniejsze w danej chwili idee w sferze ideologicznej.

W celu przedłużenia swojego „złotego wieku” muszą pilnie rozgrabić jakikolwiek wielki kraj. Przecież „złoty wiek” zaczął się u nich tak naprawdę po tym jak „znaczony” (Gorbaczow – tłum.) sprzedał kraj. Cała szajka „znakowanego” niech otrzyma zapłatę w innym świecie ale według praw ludzkich zasługują oni na najstraszliwszą karę jaką można tylko wymyślić, dlatego, że oni zgładzili nawet nie miliony a dziesiątki milionów ludzi.

Oni zyskali swój „złoty wiek” na rachunek rozgrabienia Związku Sowieckiego, zyskali miliony utalentowanych emigrantów, którzy przyjechali na Zachód i podjęli tam naukę. Oni zyskali najnowsze projekty, technologie i konstrukcje, masę rąk do pracy o bardzo wysokich kwalifikacjach, z wyższym wykształceniem, zyskali możliwość rozgrabienia i podziału gigantycznego sowieckiego majątku i spuścizny.

Jego część została po prostu zniszczona a część postawiona do eksploatacji. Oni praktycznie zyskali za darmo rosyjskie bogactwa naturalne, dostali wszystko.

Jak tylko ludzie, zdebilizowani praniem mózgu, nieprzygotowani do zachodniej ideologii, przyjęli „złotego cielca” jako miarę wszystkiego, to oni (Zachód – tłum.) przechwycili władzę nad całym krajem. To był ogromny kęs dla zachodniego świata, który przechwycił to czego nie mógł zdobyć nawet w 1917 roku, chociaż na to liczył. I teraz chcą oni to samo uczynić z resztkami Rosji. Im już nie wystarcza to co już mają. Oni muszą pilnie nas ograbić po raz drugi lub trzeci.

…Rosja przeszła przez taką ogromną ilość doświadczeń i nieszczęść, przez takie straszne wojny i rewolucje nie po to ażeby po prostu pogrążyło się to w Lete (rzeka zapomnienia w Hadesie – tłum.) i zostało zapomniane. Chociaż teraz robi się wszystko w tym celu aby ludzie żyli bezmyślnie, jednym dniem i nie pamiętali nie tylko o dalekiej przeszłości ale i o przeszłości bliskiej. Na tym polega sens współczesnej propagandy, mass-media, kiedy kolejny żart żyje nie dłużej niż tydzień a oprócz żartów niczego więcej nie ma.

Uważam, że Rosja ma możliwość zbudowania społeczeństwa Chrystusa ale w tym celu konieczna jest ciężka praca bardzo wielu ludzi. Wymaga to bardzo wielu wysiłków nie tylko ludzi zwykłych ale i władzy.

…Teraz doszliśmy do kolejnego punktu kryzysu i żyć tak jak żyliśmy 23 lata po 1991 roku społeczeństwo już po prostu nie może. W takim lub innym stopniu wszystko bardzo się zmieni i wielu, którzy nie chcą się określić, którzy żyją zwykłym, szarym życiem, w ciągu jakiegoś czasu będą zmuszeni to uczynić.

Chciałbym widzieć Rosję jako wielki kraj, który żyje według własnych praw. Uważam, że Rosja, jako samowystarczalne, wielkie państwo, ma jeszcze szansę zachować się i przetrwać zagładę tak zwanego „globalnego projektu” dlatego, że, moim zdaniem, jest on czysto szatański.

Chcę ujrzeć Rosję znowu zjednoczoną, kiedy Rosja, Białoruś i Ukraina, siłą rozdarte na trzy kawałki przez bolszewików, w końcu połączą się ponownie w jedną Wielką Rosję.

Za: http://rusprav.org/igor-strelkov-rossiyu-zhdyot-vojna-11640/

Data publikacji: 30.10.2014

Przekład: RX


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *