Strona główna > Polska > Historia Polski: kazanie biskupa Ignacego Tokarczuka wygłoszone 5 września 1982 r. na Jasnej Górze

Historia Polski: kazanie biskupa Ignacego Tokarczuka wygłoszone 5 września 1982 r. na Jasnej Górze

Z kart historii Polski udostępniamy Szanownemu Państwu oryginalny dokument z okresu pierwszej i zarazem polskiej „Solidarności” (zdławionej w latach 1981 – 1983 w okresie stanu wojennego).

„Gdy po stanie wojennym część najwartościowszych synów Polski musiała wyemigrować z kraju, gdy ich zabrakło, wtedy ekspartyjni, rzekomo „nawróceni”, przyszli z pomocą byłej „komunie”. Nazwali się liberałami, Europejczykami, ekspertami od przekształceń ustrojowych. Jako tacy wcisnęli się na czoło rzekomej prawicy”– ks. bp. Frankowski.

„Po stanie wojennym, kiedy powstała możliwość jawnego działania „Solidarności”, 26 członków Komisji Krajowej wystąpiło do przewodniczącego KK z formalnym wnioskiem zwołania zebrania. Przewodniczący Komisji Krajowej, Lech Wałęsa (w „Solidarności” nie było nigdy stanowiska przewodniczącego Związku) odmówił wykonania statutowego obowiązku, a sygnatariuszom wniosku wydał absurdalny zakaz działalności. „Solidarność” nie przygotowała stanowiska do rozmów z władzami. Przy okrągłym stole po tzw. „solidarnościowej stronie” zasiedli ludzie wyznaczeni przez Wałęsę, w większości wywodzący się z elit PRL głęboko uwikłanych w system. Na stu członków KK, przy okrągłym stole znalazło się tylko czterech. Po obu „stronach” było wielu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, co do tej pory jest główną przyczyną polskich kłopotów z lustracją i korupcją.” – Andrzej gwiazda.

„Naszym zdaniem, „Solidarność” była pierwszym masowym, zorganizowanym ruchem antyglobalistycznym, choć oczywiście wówczas nie wiedzieliśmy o tym. Trudno dzisiaj powiedzieć, jak przebiegałaby transformacja ustroju pod kontrolą pierwszej „Solidarności”. Jednego tylko możemy być pewni – determinizm historyczny był „Solidarności” całkowicie obcy. Hasło „Nie ma alternatywy dla planu Balcerowicza”, zostałoby po prostu wyśmiane.” – Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda.

kazanie - 0001 kazanie - 0002 kazanie - 0003 kazanie - 0004 kazanie - 0005 kazanie - 0006 kazanie - 0007

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *